ТОП 10:

обертання навколо вертикальної осі! Які зчленовані поверхні має надп`ятково-п`ятково-човноподібний суглоб?

головка надп`яткової кістки, задня суглобова поверхня човноподібної кістки, середня і передня п`яткові суглобові поверхні надп`яткової кістки, передня і середня надп`яткові суглобові поверхні п`яткової кістки

#задня п`яткова суглобова поверхні надп`яткової кістки та задня надп`яткова суглобова поверхня п`яткової кістки

головка надп`яткової кістки, задня суглобова поверхня човноподібної кістки, задні суглобові поверхні надп`яткової та п`яткової кісток

головка надп`яткової кістки та передня суглобова поверхня човноподібної кістки, передні суглобові поверхні надп`яткової та п`яткової кісток

! Як називається зв`язка, що знаходиться в пазусі заплесна?

міжкісткова надп`ятково-п`яткова зв`язка

#підошвова п`ятково-човноподібна зв`язка

надп`ятково-човноподібна зв`язка

роздвоєна зв`язка

! Які зв`язки має надп`ятково-п`ятково-човноподібний суглоб?

підошвову п`ятково-човноподібну, міжкісткову надп`ятково-п`яткову та надп`ятково-човноподібну зв`язки

#підошвову п`ятково-човноподібну та роздвоєну зв`язки

підошвову п`ятково-кубоподібну та довгу підошовну зв`язки

тильну та підошовну п`ятково-кубоподібні зв`язки

! До яких суглобів за класифікацією відноситься надп`ятково-п`ятково-човноподібний суглоб?

складний, кулястий, багатовісний, комбінований з піднадп`ятковим суглобом

#складний, плоский багатовісний, комплексний

Простий, кулястий, багатовісний, комбінований

Простий, циліндричний, одноосьовий, комбінований

! Які рухи можливі у надп`ятково-п`ятково-човноподібному суглобі в комбінації з піднадп`ятковим суглобом?

Приведення (обертання назовні) - піднімається присередній край стопи, а тильна поверхня обертається в бічну сторону - супінація, відведення (обертання всередину) - бічний край піднімається, а її тильна поверхня обертається у медіальну сторону - пронація

#згинання та розгинання навколо фронтальної осі

Приведення та відведення, колові рухи

Незначні бокові рухи

! Між якими анатомічними утворами знаходиться п`ятково-кубоподібний суглоб?

суглобовими поверхнями п`яткової та кубоподібної кісток

#суглобовими поверхнями п`яткової та човноподібної кісток

суглобовими поверхнями п`яткової та надп`яткової кісток

Суглобовими поверхнями кубоподібної та IV - V плесновими кістками

! До яких суглобів за класифікацією відноситься п`ятково-кубоподібний суглоб?

Простий, конгруентний, сідлоподібний, двовісний

#простий, інконгруентний, циліндричний, одновісний

Складний, конгруентний, сідлоподібний, двовісний

Складний, інконгруентний, плоский, багатовісний

! Які зв`язки має п`ятково-кубоподібний суглоб?

тильну та підошвову п`ятково-кубоподібні зв`язки, довгу підошвову зв`язку

#довгу підошвову зв`язку та роздвоєну зв`язку

міжкісткову надп`ятково-п`яткову зв`язку та тильну п`ятково-кубоподібну зв`язку

підошвову п`ятково-кубоподібну зв`язку та роздвоєну зв`язку

! Навколо яких осей можливі рухи в п`ятково-кубоподібному суглобі?

Невеликі рухи навколо фронтальної та вертикальної осей

#невеликі рухи навколо сагітальної осі

Колові рухи навколо всіх осей

Обертові рухи навколо вертикальної осі

! Які суглоби об`єднує поперечний суглоб заплесна (Шопарів суглоб)?

п`ятково-кубоподібний суглоб та надп`ятково-човноподібний суглоб

#п`ятково-кубоподібний та піднадп`ятковий суглоби

п`ятково-кубоподібний та клино-човноподібний суглоби

Заплесно-плеснові суглоби

! Що являється "ключем" Шопарового суглоба?

роздвоєна зв`язка

#підошвова п`ятково-кубоподібна зв`язка

довга підошовна зв`язка

присередня міжкісткова клино-плеснова зв`язка

! На які частини ділиться роздвоєна зв`язка?

на п`ятково-кубоподібну та п`ятково-човноподібну зв`язки

#на тильну та підошвову п`ятково-кубоподібну зв`язку

на довгу підошвову та п`ятково-човноподібну зв`язки

на присередню та бічну міжкісткову клино-плеснові зв`язки

! Між якими анатомічними утворами знаходиться клино-човноподібний суглоб?

Передньою суглобовою поверхнею човноподібної кістки та задніми суглобовими поверхнями клиноподібних кісток

#задньою суглобовою поверхнею човноподібної кістки і головкою надп`яткової кістки

Задньою суглобовою поверхнею човноподібної кістки та передніми суглобовими поверхнями клиноподібних кісток

Між кубоподібною, клиноподібними та кістками плесна

! До яких суглобів за класифікацією відноситься клино-човноподібний суглоб?

Складний, плоский, багатовісний

#складний, циліндричний, одновісний

Простий, плоский, багатовісний

Простий, кулястий, багатовісний

! Які зв`язки має клино-човноподібний суглоб?

тильні та підошовні клино-човноподібні, міжкісткові міжклиноподібні і тильні та підошвові міжклиноподібні зв`язки

#тильні та підошовні клино-човноподібні зв`язки, довга підошовна зв`язка, роздвоєна зв`язка

міжкісткові міжклиноподібні зв`язки та роздвоєна зв`язки

тильні та підошвові міжклиноподібні зв`язки та присередня міжкісткова клино-плеснова зв`язка

! Між якими кістками знаходяться заплесно-плеснові суглоби?

Між присередньою клиноподібною та плюсновою кісткою, між проміжною та бічною клиноподібними кістками і ІІ та ІІІ плюсновими кістками, між кубоподібною та ІV і V плюсневими кістками

#між присередньою клиноподібною та ІV і V плесновими кістками, між кубоподібною та І плесновою кісткою

Між човноподібною, кубоподібною та І - V плесновими кістками

Між клиноподібними кістками та І - V плюсновими кістками

! Зчленуваннями яких кісток утворюється суглоб Лісфранка?

Кубоподібної, клиноподібних та І - V кісток плесна

#кубоподібної, човноподібної та клиноподібних

кубоподібної, п`яткової та човноподібної

Кубоподібної, човноподібної та І - V кісток плесна

! Які за формою суглобових поверхонь є заплесно-плеснові суглоби?

Плоскі

#кулясті

Циліндричні

Блокоподібні

! Які зв`язки мають заплесно-плеснові суглоби?

тильні та підошовні заплесно-плеснові зв`язки, міжкісткові клино-плеснові зв`язки

#підошвову п`ятково-кубоподібну зв`язку та міжкісткові клино-плеснові зв`язки

тильні заплесново-плеснові зв`язки та довгу підошовну зв`язку

міжкісткові клино-плеснові зв`язки та міжкісткову надп`ятково-п`яткову зв`язку

! Яка зв`язка є "ключем" суглоба Лісфранка?

присередня міжкісткова клино-плеснова зв`язка

#бічна міжкісткова клино-плеснова зв`язка

тильна заплесно-плеснова зв`язка

роздвоєна зв`язка

! Які частини кісток беруть участь в утворенні плесно-фалангових суглобів?

Головки плеснових кісток та основи проксимальних фаланг пальців стопи

#основи плеснових кісток та головки проксимальних фаланг пальців стопи

Головки плеснових кісток та головки проксимальних фаланг пальців стопи

Головки плеснових кісток та основи дистальних фаланг пальців стопи

! До яких суглобів за класифікацією відносяться плесно-фалангові суглоби?

Прості, кулясті, двовісні

#прості, плоскі, багатовісні

Прості, блокоподібні, одновісні

Складні, кулясті, багатовісні

! Якими зв`язками укріплюється плесно-фалангові суглоби?

підошвовими, бічними, глибокою поперечною плесновою зв`язками

#бічними плесно-фаланговими зв`язками

поверхневою поперечною плесновою зв`язкою

міжкістковими плесно-фаланговими зв`язками

! До яких суглобів за класифікацією відносяться міжфалангові суглоби стопи?

Прості, блокоподібні, одновісні

#прості, плоскі, багатовісні

Прості, кулясті, багатовісні

Прості, циліндричні, одновісні

! Які зв`язки відносяться до міжфалангових суглобів стопи?

колатеральні та підошовні зв`язки

#колатеральні та тильні зв`язки

підошовна та тильні зв`язки

глибокі міжфалангові зв`язки

! Які можливі рухи в міжфалангових суглобах стопи?

Згинання та розгинання навколо фронтальної осі

#приведення та відведення навколо сагітальної осі

Колові рухи навколо всіх осей

Майже нерухомі суглоби

! Скільки є склепінь стопи

Поздовжніх і 1 поперечне

#1 поздовжнє і 1 поперечне

Поздовжніх і 5 поперечних

Поздовжнє і 5 поперечних

! Яке із поздовжніх склепінь є найдовшим та найвищим?

#1

! Яка найміцніша зв`язка утримує поздовжні склепіння стопи?

довга підошовна зв`язка

#глибока поперечна плеснова зв`язка

міжкісткові плеснові зв`язки

роздвоєна зв`язка

! Які найміцніші зв`язки утримують поперечне склепіння стопи?

глибока поперечна плеснова та міжкісткові плеснові зв`язки

#довга підошвова зв`язка

роздвоєна зв`язка

присередня міжкісткова клино-плеснова зв`язка

! На які анатомічні утвори опирається стопа при вертикальному положенні тіла людини?

на п`ятковий горб та головки І і V плеснових кісток

#на п`ятковий горб та основи І і V плеснових кісток

на п`ятковий горб та головки І - V плеснових кісток

на п`ятковий горб та основи І - V плеснових кісток

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.224 (0.011 с.)