ТОП 10:

У барабанно-лусковiй щiлинi мiж пластинкою покрiвлi барабанної порожнини i її лусковою частиноюмiж соскоподiбним вiдростком i кам`янистою частиною скроневої кiстки

! З якими кiстками сполучається лускова частина скроневої кiстки?

з тiм`яною кiсткою, великим крилом клиноподiбної кiстки, кам`янистою частиною, соскоподiбним вiдростком i барабанною частиною скроневої кiстки

#з тiм`яною, лобовою кiстками i барабанною частиною скроневої кiстки

з тiм`яною кiсткою, малим крилом клиноподiбної кiстки, соскоподiбним вiдростком скроневої кiстки i лускою лобової кiстки

з тiм`яною кiсткою, потиличною кiсткою i лускою лобової кiстки

! Якi поверхнi має лускова частина скроневої кiстки?

Зовнiшню i внутрiшню

#верхню та нижню

Медiальну та латеральну

Внутрiшню та верхню

! Що вiдходить вiд скроневої (зовнiшньої) поверхнi лускової частини скроневої кiстки?

Виличний вiдросток

#соскоподiбний вiдросток

Шилоподiбний вiдросток

Вилична дуга

! Якi вiдростки утворюють виличну дугу?

Виличний вiдросток скроневої кiстки i скроневий вiдросток виличної кiстки

#шилоподiбний вiдросток скроневої кiстки i скроневий вiдросток виличної кiстки

Виличний вiдросток лобової кiстки i виличний вiдросток скроневої кiстки

Соскоподiбний вiдросток скроневої кiстки i виличний вiдросток виличної кiстки

! Де знаходиться нижньощелепна ямка скроневої кiстки?

На лусковiй частинi скроневої кiстки бiля основи виличного вiдростка

#на лусковiй частинi скроневої кiстки бiля основи соскоподiбного вiдростка

На барабаннiй частинi скроневої кiстки бiля основи шилоподiбного вiдростка

На барабаннiй частинi скроневої кiстки нижче вiд зовнiшнього слухового ходу

! Де знаходиться на скроневiй кiстцi суглобовий горбок?

На лусковiй частинi скроневої кiстки спереду вiд нижньощелепної ямки

#на лусковiй частинi скроневої кiстки ззаду вiд нижньощелепної ямки

На лусковiй частинi скроневої кiстки бiля основи соскоподiбного вiдростка

На барабаннiй частинi скроневої кiстки бiля основи шилоподiбного вiдростка

! Перелiчiть канали скроневої кiстки, якi починаються на нижнiй поверхнi кам`янистої частини?

Сонний канал, барабанний каналець, соскоподiбний каналець

#сонний канал, лицьовий канал, каналець барабанної струни

Лицьовий канал, сонний канал, барабанний каналець

м`язово-трубний канал, сонний канал, сонно-барабаннi канальцi, каналець барабанної струни

!!!!!!!!!!Заняття № 7 "Кiстки лицьового черепа, очна ямка, скронева i пiдскронева ямки"

! Якi кiстки вiдносяться до лицевого черепа?

Верхня та нижня щелепи, пiднебiнна кiстка, нижня носова раковина, носова i сльозова кiстки, лемiш, вилична кiстка

#верхня та нижня щелепи, решiтчаста кiстка, лемiш, вилична кiстка

Нижня щелепа, пiднебiнна кiстка, верхня та середня носовi раковини, сльозова кiстка. лемiш

Верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, середня носова раковина, вилична кiстка, лобова та решiтчаста кiстки

! Якi кiстки вiдносяться до парних кiсток лицевого черепа?

Верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, нижня носова раковина, носова i сльозова кiстки, вилична кiстка

#верхня та нижня щелепи, нижня носова раковина, лемiш

Нижня щелепа, пiднебiнна кiстка, носова i сльозова кiстки, вилична кiстка

Верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, вилична кiстка, лемiш, нижня носова раковина

! До яких кiсток належить верхня щелепа за класифiкацiєю?

До повiтроносних

#до плоских

До непарних кiсток лицевого черепа

До губчастих кiсток

! З яких частин складається верхня щелепа?

Тiла, лобового, виличного, комiркового i пiднебiнного вiдросткiв

#основної частини та пiднебiнного i виличного вiдросткiв

Тiла, лускової частини, комiркового i пiднебiнного вiдросткiв

Лускової частини, лобового, виличного, комiркового i пiднебiнного вiдросткiв

! Що мiстить тiло верхньої щелепи?

Верхньощелепну (гайморову) пазуху

#сигмоподiбну пазуху

Решiтчастий пухир

Решiтчастий лабiринт

! Якi поверхнi має тiло верхньої щелепи?

Передню, очноямкову, пiдскроневу, носову

#передню, медiальну, ротову, пiдскроневу

Передню, задню, латеральну, носову

Передню, носову, ротову, очноямкову

! На якiй поверхнi тiла верхньої щелепи знаходиться верхньощелепний розтвiр i що вiн сполучає?

На носовiй поверхнi, сполучає гайморову пазуху з порожниною носа

#на переднiй поверхнi, сполучає верхньощелепну пазуху з порожниною носа

На носовiй поверхнi, сполучає гайморову пазуху з порожниною рота

На переднiй поверхнi, сполучає решiтчастий лабiринт з верхньощелепною пазухою

! Що знаходиться нижче пiдочноямкового краю верхньої щелепи?

Пiдочноямковий отвiр

#передня носова ость

Горб верхньої щелепи

Верхньощелепний розтвiр

! Де знаходиться пiдочноямковий канал?

У тiлi верхньої щелепи

#у пiднебiнному вiдростку верхньої щелепи

У вилiчному вiдростку верхньої щелепи

У тiлi нижньої щелепи

! Яку стiнку очної ямки утворює очноямкова поверхня тiла верхньої щелепи?

Нижню

#латеральну

Медiальну

Верхню

! Яка поверхня тiла верхньої щелепи бере участь в утвореннi пiдскроневої i крилопiднебiнної ямок?

Пiдскронева поверхня

#очноямкова поверхня

Носова поверхня

Передня поверхня

! Який анатомiчний утвiр прикрiплюється до раковинного гребеня носової поверхнi тiла верхньої щелепи?

Нижня носова раковина

#середня носова раковина

Верхня носова раковина

Носова кiстка

! З якою кiсткою сполучається лобовий вiдросток верхньої щелепи?

З носовою частиною лобової кiстки

#з очноямковою частиною лобової кiстки

З виличною кiсткою

З решiтчастою кiсткою

! Яка частина верхньої щелепи бере участь в утвореннi нижньої стiнки носової порожнини i верхньої стiнки ротової порожнини?

Пiднебiнний вiдросток

#носова поверхня тiла

Комiрковий вiдросток

Передня поверхня тiла

! В утвореннi якого анатомiчного утвору беруть участь зрощенi пiднебiннi вiдростки верхньої щелепи на їх присередньому краю?

Кiсткове пiднебiння

#горб верхньої щелепи

Верхньощелепний розтвiр

Отвiр нососльозового каналу

! Що утворюється в результатi зрощення сльозової борозни верхньої щелепи зi сльозовою кiсткою та нижньою носовою раковиною?

Отвiр нососльозового каналу

#отвiр пiдочноямкового каналу

Верхньощелепний розтвiр

Рiзцевi отвори

! З якою кiсткою сполучається заднiй край пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи?

З горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки

#з величною кiсткою

З носовою кiсткою

З нижньою носовою раковиною

! Де на тiлi верхньої щелепи знаходяться комiрковi отвори?

На горбi пiдскроневої поверхнi

#в iкловiй ямцi передньої поверхнi

На носовiй поверхнi

На очноямковiй поверхнi

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на нижньому вiльному краю комiркового вiдростка верхньої щелепи?

Комiркова дуга з зубними комiрками i мiжкомiрковими перегородками

#рiзцевi отвори

Пiднебiннi борозни

Комiрковi отвори

! Де знаходиться на верхнiй щелепi велика пiднебiнна борозна?

На пiдскроневiй поверхнi, присереднiше вiд горба верхньої щелепи

#на пiднебiнному вiдростку верхнiй поверхнi

На комiрковому вiдростку з присередньої сторони

На очноямковiй поверхнi тiла верхньої щелепи

! До складу яких анатомiчних утворiв входить пiднебiнна кiстка?

До складу носової порожнини, ротової порожнини, очної ямки i крило-пiднебiнної ямки

#до складу скроневої, пiдскроневої ямок та ротової порожнини

До складу носової i ротової порожнини, скроневої i пiдскроневої ямок.

До складу крило-пiднебiнної ямки, скроневої i пiдскроневої ямок i очної ямки

! З яких частин складається пiднебiнна кiстка?

Горизонтальної i перпендикулярної пластинок

#тiла та горизонтальної пластинки

Тiла та перпендикулярної пластинки

Тiла та вiдросткiв

! З чим сполучається переднiй край горизонтальної пластинки пiднебiнної кiстки?

Iз заднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи

#з таким же краєм горизонтальної пластинки протилежної сторони

З комiрковим вiдростком верхньої щелепи

З виличною кiсткою

! З чим сполучається присереднiй край горизонтальної пластинки пiднебiнної кiстки?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.012 с.)