ТОП 10:

На внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи! Чим закiнчується канал нижньої щелепи?

Пiдборiдним отвором

#отвором нижньої щелепи

Пiднижньощелепною ямкою

Зубними комiрками

! Якими анатомiчними утворами закiнчуються гiлки нижньої щелепи?

Вiнцевим i виростковим вiдростками

#медiальним i латеральним вiдростками

Головкою нижньої щелепи i виростковим вiдростком

Головкою нижньої щелепи i вiнцевим вiдростком

! Яким анатомiчним утвором закiнчується виростковий вiдросток?

Головкою нижньої щелепи

#щiчним гребенем

Шийкою нижньої щелепи

Крилоподiбною ямкою

! Де знаходиться шийка нижньої щелепи?

Мiж головкою та основою виросткового вiдростка

#мiж головкою та вiнцевим вiдростком

Мiж вiнцевим та виростковим вiдростками

Мiж тiлом та гiлкою нижньої щелепи

! Де знаходиться пiд`язикова кiстка?

В дiлянцi шиї

#в дiлянцi лицевого черепа

В дiлянцi мозкового черепа

В дiлянцi голови

! З яких частин складається пiд`язикова кiстка?

Iз тiла малих i великих рогiв

#iз основи та великих рогiв

Iз тiла та вiдросткiв

Iз тiла i двох гiлок

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на верхiвцi очної ямки?

Зоровий канал

#блокова ямка

Вилично-очноямковий отвiр

Нижня очноямкова щiлина

! Частинами яких кiсток утворена верхня стiнка очної ямки?

Очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом клиноподiбної кiстки

#очноямковою частиною лобової кiстки i великим крилом клиноподiбної кiстки

Очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки i очноямковою частиною лобової кiстки

Тiлом клиноподiбної кiстки, сльозовою кiсткою, малими i великими крилами клиноподiбної кiстки

! Що знаходиться в очнiй ямцi на межi її верхньої i бiчної стiнок?

Верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

Зоровий канал

Пiдочноямковий канал

! Частинами яких кiсток утворена присередня стiнка очної ямки?

Лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою кiсткою, очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки, тiлом клиноподiбної кiстки

#очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом клиноподiбної кiстки

Очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної кiстки, очноямковим вiдростком пiднебiнної кiстки

Лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою i носовою кiстками, великим крилом клиноподiбної кiстки

! У який анатомiчний утвiр переходить ямка сльозного мiшка на присереднiй стiнцi очної ямки?

В носо-сльозовий канал

#в зоровий канал

В пiдочноямковий канал

В вилично-очноямковий отвiр

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться у верхнiй частинi присередньої стiнки очної ямки у швi мiж лобовою кiсткою i очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки?

Переднiй i заднiй решiтчастi отвори

#верхня очноямкова щiлина

Нижня очноямкова щiлина

Вилично-очноямковий отвiр

! Частинами яких кiсток утворена нижня стiнка очної ямки?

Очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної кiстки, а також очноямковим вiдростком пiднебiнної кiстки

#очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом клиноподiбної кiстки

Лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою i носовою кiстками, великим крилом клиноподiбної кiстки

Лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою кiсткою, очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на нижнiй стiнцi очної ямки?

Пiдочноямкова борозна i пiдочноямковий канал

#ямка сльозового мiшка

Ямка сльозової залози

Блокова ямка i блокова ость

! Частинами яких кiсток утворена бiчна стiнка очної ямки?

Очноямковою поверхнею великого крила клиноподiбної кiстки, лобовим вiдростком виличної кiстки i виличним вiдростком лобової кiстки

#очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної кiстки, а також очноямковим вiдростком пiднебiнної кiстки

Лобовим вiдростком верхньої щелепи сльозовою кiсткою, очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки

Очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом клиноподiбної кiстки

! Що знаходиться в очнiй ямцi мiж її бiчною i нижньою стiнками?

Нижня очноямкова щiлина

#верхня очноямкова щiлина

Пiдочноямковий канал

Зоровий канал

! Який отвiр знаходиться на бiчнiй стiнцi очної ямки?

Вилично-очноямковий отвiр

#вилично-скроневий отвiр

Вилично-лицевий отвiр

Переднiй i заднiй решiтчастi отвори

! Яким отвором на бiчнiiй стiнцi очної ямки починається канал, що знаходиться у товщi виличної кiстки i дiлиться на два канальцi?

Вилично-очноямковим отвором

#вилично-скроневим отвором

Вилично-лицевим отвором

Переднiм решiтчастим отвором

! Якими отворами закiнчується канал виличної кiстки, що дiлеться на 2 канальцi?

Вилично-лицевим i вилично-скроневим отворами

#вилично-очноямковим i вилично-лицевим отворами

Вилично-очноямковим i вилично-скроневим отворами

Переднiм i заднiм решiтчастими отворами

! Якi анатомiчнi утвори сполучають очну ямку iз середньою черепною ямкою?

Зоровий канал i верхня очноямкова щiлина

#зоровий канал i нижня очноямкова щiлина

Верхня i нижня очноямковi щiлини

Пiдочноямковий i зоровий канали

! Якi анатомiчнi утвори сполучає носо-сльозовий канал?

Очну ямку з нижнiм носовим ходом

#очну ямку з середнiм носовим ходом

Очну ямку з верхнiм носовим ходом

Очну ямку з загальним носовим ходом

! Який анатомiчний утвiр сполучає очну ямку з крило-пiднебiнною i пiдскроневою ямками?

Нижня очноямкова щiлина

#верхня очноямкова щiлина

Пiдочноямковий канал

Зоровий канал

! Якi анатомiчнi утвори сполучають очну ямку з передньою черепною ямкою?

Переднiй i заднiй решiтчастi отвори

#нижня i верхня очноямковi щiлини

Пiдочноямковий i зоровий канали

Канал виличної кiстки, який вiдкривається двома отворами

! На яких кiстках черепа знаходиться скронева ямка?

На лусковiй частинi скроневої кiстки i великих крилах клиноподiбної кiстки

#на лусковiй частинi лобової кiстки

на тiм`янiй кiстцi i лусковiй частинi скроневої кiстки

на тiм`янiй кiстцi i малих крилах клиноподiбної кiстки

! Чим обмежена скронева ямка угорi?

Нижньою скроневою лiнiєю

#пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

Виличною дугою

Скроневою поверхнею виличною кiстки

! Чим обмежена скронева ямка знизу?

Пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

#нижньою скроневою лiнiєю

Виличною дугою

Скроневою поверхнею виличної кiстки

! Чим обмежена скронева ямка спереду?

Скроневою поверхнею виличної кiстки

#пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

Нижньою скроневою лiнiєю

Виличною дугою

! Чим обмежена скронева ямка з бiчної сторони?

Виличною дугою

#нижньою скроневою лiнiєю

Скроневою поверхнею виличної кiстки

Пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

! З якою ямкою черепа сполучається скронева ямка?

З пiдскроневою ямкою

#з передньою черепною ямкою

З середньою черепною ямкою

З очною ямкою

! Чим обмежена пiдскронева ямка угорi i чим утворена її верхня стiнка?

Пiдскроневим гребенем клиноподiбної кiстки, скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної кiстки

#нижньою скроневою лiнiєю, скроневою кiсткою i малим крилом клиноподiбної кiстки

Пiдскроневим гребенем клиноподiбної кiстки, горбом верхньої щелепи i виличною кiсткою

Нижньою скроневою лiнiєю, горбом верхньої щелепи i скроневою кiсткою

! Чим утворена передня стiнка пiдскроневої ямки?

Горбом верхньої щелепи i частково виличною кiсткою

#скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної кiстки

Гiлкою нижньої щелепи

Виличною дугою

! З якими анатомiчними утвореннями сполучається пiдскронева ямка?

З очною ямкою, з крило-пiднебiнною ямкою, зi скроневою ямкою

#з передньою черепною ямкою i очною ямкою

З крило-пiднебiнною ямкою i передньою черепною ямкою

Зi скроневою ямкою i порожниною носа

! Що сполучає мiж собою крило-верхньощелепна щiлина?

Пiдскроневу ямку з крило-пiднебiнною ямкою

#пiдскроневу ямку зi скроневою ямкою

Пiдскроневу ямку з очною ямкоюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.012 с.)