ТОП 10:

У присереднiй надвиростковий гребiнь та бiчний надвиростковий гребiнь#у гребнi великого i малого горбкiв плечової кiстки

У гребнi медiального та латерального горбкiв плечової кiстки

У присереднiй надвиростковий гребiнь i гребiнь великого горбка плечової кiстки

! На якiй поверхнi виростка плечової кiстки розташованi блок i вiнцева ямка головочка i променева ямка?

На переднiй

#на заднiй

На медiальнiй

На латеральнiй

!!!!!!!!!!Заняття № 10 "Кiстки верхньої кiнцiвки: кiстки передплiччя i кистi"

! З яких частин складається лiктьова кiстка?

Проксимального i дистального кiнцiв тiла

#тiла, медiального i латерального кiнцiв

Основної частини i вiдросткiв

Тiла i вiдросткiв

! Якi анатомiчнi утвори є на верхньому кiнцi лiктьової кiстки?

Блокова вирiзка, лiктьовий i вiнцевий вiдростки, вирiзка променевої кiстки, лiктьова горбистiсть

#головка, суглобова ямка, лiктьова горбистiсть

Головка, медiальний шилоподiбний вiдросток

Блокова вирiзка, лiктьовий вiдросток, вирiзка лiктьової кiстки, лiктьова горбистiсть медiальний шилоподiбний вiдросток

! З якою кiсткою сполучається блокова вирiзка лiктьової кiстки?

З блоком плечової кiстки

#з головкою плечової кiстки

З променевою кiсткою

з кiстками зап`ястка

! Як називається заднiй вiдросток блокової вирiзки лiктьової кiстки?

Лiктьовий вiдросток

#вiнцевий вiдросток

Медiальний шилоподiбний вiдросток

Латеральний шилоподiбний вiдросток

! Як називається переднiй вiдросток блокової вирiзки лiктьової кiстки?

Вiнцевий вiдросток

#лiктьовий вiдросток

Медiальний шилоподiбний вiдросток

Латеральний шилоподiбний вiдросток

! Що знаходиться мiж лiктьовим i вiнцевим вiдростками лiктьової кiстки?

Блокова вирiзка

#вирiзка променевої кiстки

Вирiзка лiктьової кiстки

Горбистiсть лiктьової кiстки

! В який анатомiчний утвiр заходить лiктьовий вiдросток лiктьової кiстки при розiгнутому передплiччi?

У лiктьову ямку плечової кiстки

#у вiнцеву ямку плечової кiстки

У променеву ямку плечової кiстки

В лiктьову вирiзку променевої кiстки

! В який анатомiчний утвiр заходить вiнцевий вiдросток лiктьової кiстки при зiгнутому передплiччi?

У вiнцеву ямку плечової кiстки

#у лiктьову ямку плечової кiстки

У променеву ямку плечової кiстки

В лiктьову вирiзку променевої кiстки

! Що розташоване на променевiй сторонi вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки?

Променева вирiзка

#лiктьова вирiзка

Суглобова вирiзка

Суглобовий обвiд

! З яким анатомiчним утвором сполучається променева вирiзка лiктьової кiстки?

З суглобовим обвiдом головки променевої кiстки

#з вiнцевою ямкою плечової кiстки

З головочкою плечової кiстки

З блоком плечової кiстки

! Де знаходиться горбистiсть лiктьової кiстки?

Дещо нижче вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки

#позаду вiд лiктьового вiдростка лiктьової кiстки

На верхiвцi лiктьового вiдростка лiктьової кiстки

На заднiй поверхнi тiла лiктьової кiстки

! Якi поверхнi має тiло лiктьової кiстки?

Задню, передню i медiальну

#задню, передню i латеральну

Латеральну i медiальну

Задню i медiальну

! Яким анатомiчним утвором закiнчується дистальний кiнець лiктьової кiстки?

Головкою лiктьової кiстки

#лiктьовим вiдростком лiктьової кiстки

Вiнцевим вiдростком лiктьової кiстки

Блоковою вирiзкою лiктьової кiстки

! Що розрiзняють на нижньому кiнцi лiктьової кiстки?

Головку лiктьової кiстки i шилоподiбний вiдросток

#лiктьовий i вiнцевий вiдростки лiктьової кiстки

Головку i шийку лiктьової кiстки, променеву вирiзку лiктьової кiстки

Лiктьовий i шилоподiбний вiдростки, блокову вирiзку лiктьової кiстки

! Що вiдходить з присередньої сторони головки лiктьової кiстки?

Шилоподiбний вiдросток

#вiнцевий вiдросток

Лiктьовий вiдросток

Суглобовий вiдросток

! Де знаходиться суглобовий обвiд лiктьової кiстки?

На дистальному кiнцi лiктьової кiстки, на її головцi

#на проксимальному кiнцi лiктьової кiстки, на її головцi

У блоковiй вирiзцi лiктьової кiстки

На вiнцевому вiдростку лiктьової кiстки

! З якою кiсткою сполучається суглобовий обвiд лiктьової кiстки?

З променевою кiсткою

#з плечовою кiсткою

з кiстками зап`ястка

Не сполучається на з якими кiстками

! З яких частин складається променева кiстка?

Тiла, проксимального i дистального кiнцiв

#тiла i вiдросткiв

Тiла, медiального i латерального кiнцiв

Основної частини i вiдросткiв

! Якi анатомiчнi утвори є на проксимальному кiнцi променевої кiстки?

Головка, суглобова ямка, суглобовий обвiд

#блокова вирiзка, лiктьовий i вiнцевий вiдростки

Головка i шилоподiбний вiдросток

Головка, горбистiсть променевої кiстки, вiнцевий вiдросток

! З якою кiсткою сполучається суглобова ямка променевої кiстки?

З головкою плечової кiстки

#з променевою вирiзкою лiктьової кiстки

З головкою лiктьової кiстки

З бiчним надвиростком плечової кiстки

! Де знаходиться суглобовий обвiд променевої кiстки?

На проксимальному кiнцi променевої кiстки, на її головцi

#на дистальному кiнцi променевої кiстки, на її головцi

На дистальному кiнцi променевої кiстки, на її шилоподiбному вiдростку

На проксимальному кiнцi променевої кiстки, нижче її головки

! Де знаходиться горбистiсть променевої кiстки?

На переднiй поверхнi променевої кiстки нижче її шийки

#на головцi променевої кiстки

На заднiй поверхнi променевої кiстки нижче її шийки

На нижньому кiнцi променевої кiстки

! Якi поверхнi має тiло променевої кiстки?

Задню, передню i бiчну

#задню, передню i медiальну

Медiальну, латеральну i передню

Медiальну, латеральну i задню

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на нижньому кiнцi променевої кiстки з присередньої сторони?

Вирiзка лiктьової кiстки

#шилоподiбний вiдросток

Головка променевої кiстки

Горбистiсть променевої кiстки

! Що вiдходить з бiчної сторони дистального кiнця променевої кiстки?

Шилоподiбний вiдросток

#суглобовий вiдросток

Головка променевої кiстки

Вiнцевий вiдросток

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на нижнiй поверхнi дистального кiнця променевої кiстки?

зап`ясткова суглобова поверхня

#лiктьова суглобова поверхня

Шилоподiбний вiдросток

Головка

! На якi вiддiли дiлиться скелет кистi?

зап`ястковi кiстки, п`ястковi кiстки та кiстки пальцiв

#зап`ястковi кiстки та фаланги пальцiв

Проксимальний i дистальний вiддiли

Проксимальний вiддiл та кiстки пальцiв

! Як розмiщенi зап`ястковi кiстки?

У два ряди - проксимальний та дистальний

#у два ряди - медiальний та латеральний

У два ряди - переднiй та заднiй

В один ряд

! Якi кiстки утворюють проксимальний ряд зап`ястковий кiсток?

Човноподiбна, пiвмiсяцева, тригранна i горохоподiбна

#човноподiбна, кiстка трапецiя, головчаста i горохоподiбна

Пiвмiсяцева, тригранна, трапецiєподiбна i голiвчаста

Тригранна, трапецiєподiбна, голiвчаста, горохоподiбна

! Якi кiстки утворюють дистальний ряд зап`ясткових кiсток?

Кiстка-трапецiя, трапецiєподiбна, голiвчаста та гачкувата

#кiстка-трапецiя, човноподiбна, пiвмiсяцева i голiвчаста

Трапецiєподiбна, тригранна, гачкувата та горохоподiбна

Голiвчаста, гачкувата, пiвмiсяцева i горохоподiбна

! Що утворюють кiстки проксимального ряду зап`ястка окрiм горохоподiбної кiстки?

Суглобову головку

#суглобовий вiдросток

Нижню суглобову поверхню

Шилоподiбний вiдросток

! Що утворюють своїми пiдвищеннями зап`ястковi кiстки?

Кiсткове склепiння кистi

#суглобову поверхню

Суглобовий вiдросток

Суглобову головку

! В яку сторону спрямована випуклiсть кiсткового склепiння кистi?

Дорсально

#вперед

Медiально

Латерально

! Як називається борозна на долоннiй поверхнi зап`ястка?

борозна зап`ястка

#долонна борозна

Борозна кистi

зап`ястково-п`ясткова борозна

! З яких кiсток складається п`ясток?

з п`яти п`ясткових кiсток

#з двох п`ясткових кiсток

з восьми п`ясткових кiсток

з чотирьох п`ясткових кiсток

! Звiдки ведеться вiдлiк п`ясткових кiсток?

Вiд великого пальця до мiзинця

#вiд мiзинця до великого пальця

Вiд медiального краю кiстi до латерального

вiд дистального ряду зап`ясткових кiсток

! З яких частин складаються п`ястковi кiстки?

Основи, тiла i головки

#тiла i двох головок

Основи i двох головок

Тiла i двох вiдросткiв

! Як називається проксимальний кiнець п`ясткової кiстки?

Основа

#головка

Проксимальний вiдросток

Суглобовий вiдросток

! Як називається дистальний кiнець п`ясткової кiстки?

Головка

#основа

Дистальний вiдросток

Суглобовий вiдросток

! В яку сторону спрямованi вигини тiл п`ясткових кiсток?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.02 с.)