ТОП 10:

Вiн вiдноситься до найбiльш рухомих трьохосьових суглобiв, має внутрiшньосуглобовi менiскиВiн вiдноситься до тугих малорухомих суглобiв, має суглобову губу

! Назвiть зв`язки, якi єднують тазовi кiстки i крижовою кiсткою i знаходяться на певнiй вiдстанi вiд крижово-клубового суглоба:

крижово-горбова зв`язка i крижово-остьова зв`язка

#дорзальна крижово-клубова зв`язка

клубово-поперекова зв`язка

вентральна крижово-клубова зв`язка

! Якi кiстки з`єднує лобковий симфiз?

Лобковi кiстки (праву i лiву)

#сiдничнi кiстки з лобковими

Клубовi кiстки з лобковими

Сiдничнi кiстки (прву i лiву

! До якого виду з`єднань належить лобковий симфiз?

Напiвсуглоб

#суглоб

Синхондроз

Синостаз

! Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж суглобовими симфiзними поверхнями лобкових кiсток?

Мiжлобковий диск

#мiжлобковий менiск

Мiжлобкова губа

мiжлобкова зв`язка

! Якi зв`язки укрiплюють лобковий симфiз?

верхня лобкова зв`язка та дугоподiбна лобкова зв`язка

#верхня та нижня лобковi зв`язки

крижово-горбова i крижово-остьова зв`язки

верхня лобкова зв`язка та мiжлобкова зв`язка

! Чим утворений пiдлобковий кут лобкового симфiзу?

нижнiми гiлками правої та лiвої лобкових кiсток, дугоподiбна лобкова зв`язка

#нижнiми гiлками правої та лiвої лобкових кiсток, мiжлобковою зв`язкою

верхнiми гiлками правої та лiвої лобкових кiсток, верхньою лобковою зв`язкою

верхнiми та нижнiми гiлками лобкових кiсток, дугоподiбною лобковою зв`язкою

! Що є ключем тазового кiльця?

Крижова кiстка

#кульшова кiстка

Лобкова кiстка

Лобковий симфiз

! Якi вiддiли має таз?

Великий таз та малий таз

#верхнiй i великий таз

Нижнiй i малий таз

Великий та середнiй таз

! Яка анатомiчна структура вiддiляє великий таз вiд малого i через якi утвори вона проходить?

Межова лiнiя, проходить через мис крижової кiстки, дугоподiбну лiнiю клубових кiсток, гребенi лобкових кiсток та верхнiй край лобкового симфiзу

#межова лiнiя, проходить через мис крижової кiстки, промiжну лiнiю клубових кiсток та нижнiй край лобкового симфiза

Промiжна лiнiя, проходить через мис крижової кiстки, нижню сiдничну лiнiю клубових кiсток та верхнiй край лобкового симфiза

Дугоподiбна лiнiя, проходить через мис крижової кiстки нижню та верхню сiдничнi лiнiї клубових кiсток та верхнiй край лобкового симфiза

! Що є входом в порожнину малого таза?

Верхнiй отвiр таза, обмежений межовою лiнiєю

#верхнiй отвiр таза, обмежений промiжною лiнiєю

Верхнiй отвiр таза, обмежений дугоподiбною лiнiєю

Верхнiй отвiр таза, обмежений верхньою сiдничною лiнiєю

! Якими кiстками обмежений великий таз?

Ззаду - тiлом Vпоперекового хребця, з бокiв - крилами клубових кiсток

#ззаду - тiлами I - V поперекових хребцiв, спереду - лобковим симфiзом

З бокiв - крилами клубових кiсток, спереду лобковим симфiзом

Ззаду - тiлом V поперекового хребця, з бокiв - сiдничними кiстками

! Що є виходом з порожнини малого таза?

Нижнiй отвiр таза

#верхнiй отвiр таза

Затульний отвiр

Великий сiдничний отвiр

! Чим обмежений нижнiй отвiр таза ззаду?

Куприковою кiсткою

#мисом крижової кiстки

V поперековим хребцем

Верхiвкою крижової кiстки

! Чим обмежений з бокiв нижнiй отвiр таза?

крижово-горбовими зв`язками, сiдничними горбами, гiлками сiдничних кiсток, нижнiми гiлками лобкових кiсток

#крижово-остьовими горбами, верхiвкою i нижньою гiлками лобкових кiсток

крижово-горбовими i крижово-остьвими зв`язками, нижнiми гiлками лобкових кiсток

Дугоподiбною лiнiєю клубових кiсток

! Чим обмежений спереду нижнiй отвiр таза?

Нижнiм краєм лобкового симфiза

#верхнiм краєм лобкового симфiза

Гiлками сiдничних кiсток

крижово-горбовою зв`язкою

! Чим обмежена задня стiнка малого таза?

Тазовою поверхнею крижової кiстки, переднею поверхнею куприка

#тiлом V поперекового хребця

Основою та верхiвкою крижової кiстки

Дорсальною поверхнею крижової кiстки

! Чим обмежена передня стiнка порожнини малого таза?

Нижнiми i верхнiми гiлками лобкових кiсток та лобковим симфiзом

#гiлками сiдничних кiсток

Тiлом лобкових кiсток

Основою крижової кiстки

! Чим обмежена з бокiв порожнина малого таза?

внутрiшною поверхнею тазових кiсток нижче межової лiнiї, крижово-горбовими зв`язками та крижово-остистими зв`язками

#крилами клубових кiсток

Внутрiшньою поверхнею крижової кiстки

Гiлками лобкових та сiдничних кiсток

! Яку анатомiчну структуру закриває затульна перетинка (мембрана)?

Затульний отвiр

#малий сiдничний отвiр

Великий сiдничний отвiр

Верхнiй отвiр таза

! Назвiть власну зв`язку тазової кiстки:

затульна перетинка (мембрана)

#крижово-горбова зв`язка

крижово-остьова зв`язка

дугоподiбна лобкова зв`язка

! Який анатомiчний утвiр обмежовує затульна мембрана та затульна борозна?

Затульний канал

#великий сiдничний отвiр

Малий сiдничний отвiр

Нижнiй отвiр таза

! Чим обмежений великий сiдничний отвiр?

крижово-остьовою зв`язкою та великою сiдничною вирiзкою

#крижово-остьовою зв`язкою та малою сiдничною вирiзкою

крижово-горбовою та крижово-остьовою зв`язками i малою сiдничною вирiзкою

Затульною мембраною та затульною борозною

! Чим обмежений малий сiдничний отвiр?

крижово-горбовою зв`язкою та крижово-остьовою зв`язкою i малою сiдничною вирiзкою

#крижово-остьовою зв`язкою та великою сiдничною вирiзкою

крижово-остьовою зв`язкою та затульним отвором

дугоподiбною лобковою зв`язкою та малою сiдничною вирiзкою

! Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж мисом крижової кiстки та найбiльш виступаючою точкою лобкового симфiзу i скiльки вiн дорiвнює?

прямий розмiр входу в малий таз (справжня або гiнекологiчна кон`югата) дорiвнює 11 см

#анатомiчна кон`югата дорiвнює 11,5 см

Поперечний дiаметр входу в малий таз 13 см

Прямий розмiр иходу з порожнини малого таза - 9 - 11 см

! Мiж якими анатомiчними утворами знаходиться поперечний дiаметр входу в малий таз i скiльки вiн дорiвнює?

Мiж найбiльш вiддаленими точками межової лiнiї, дорiвнює 13 см

#мiж верхiвкою куприка та нижнiм краєм лобкового симфiза дорiвнює 9 - 11 см

Мiж внутрiшнiми краями сiдничних горбiв, дорiвнює 11 см

Мiж мисом крижової кiстки i верхнiм краєм лобкового симфiза, дорiвнює 11,5 см

! Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж крижово-клубовим суглобом з однiєї сторони та клубово-лобковим пiдвищенням - другої i скiльки вiн дорiвнює?

Косий дiаметр входу в малий таз, дорiвнює 12 см

#справжня або гiнекологiчна кон`югата, дорiвнює 11 см

анатомiчна кон`югата, дорiвнює 11,5 см

Поперечний дiаметр входу в малий таз, дорiвнює 13 см

! Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж верхiвкою куприка та нижнiм краєм лобкового симфiза i скiльки вiн дорiвнює?

Прямий розмiр виходу з порожнини малого таза, дорiвнює 9 - 11 см

#поперечний дiаметр виходу з порожнини малого таза, дорiвнює 11 см

справжня або гiнекологiчна кон`югата, дорiвнює 11 см

анатомiчна кон`югата, дорiвнює 11,5 см

! Мiж якими анатомiчними утворами знаходиться поперечний розмiр виходу з порожнини малого тазу i скiльки вiн дорiвнює?

Мiж внутрiшнiми краями сiдничних горбiв, дорiвнює 11 см

#мiж найбiльш вiддаленими точками межової лiнiї, дорiвнює 13 см

Мiж верхiвкою куприка та нижнiм краєм лобкового симфiза, дорiвнює 9 - 11 см

Мiж мисом крижової кiстки i верхнiм краєм лобкового симфiза, дорiвнює 11,5 см

! Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж двома верхнiми переднiми клубовими остями i скiльки вiн дорiвнює?

Distantia spinarum, дорiвнює 25 - 27 см

#distantia cristarum, дорiвнює 28 - 30 см

Distantia spinarum, дорiвнює 20 - 21 см

Distantia cristarum, дорiвнює 32 - 33 см

! Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж найбiльш вiддаленими точками крид клубових кiсток i скiльки вiн дорiвнює?

Distantia cristarum, дорiвнює 28 - 30 см

#distantia spinarum, дорiвнює 25 - 27 см

Distantia spinarum, дорiвнює 20 - 21 см

Distantia crissarum, дорiвнює 32 - 33 см

! Якi суглобовi поверхнi утворюють кульшовий суглоб?

Пiвмiсяцева поверхня кульшової западини та суглобова поверхня головки стегнової кiстки

#ямка кульшової западини та головка стегнової кiстки

Вирiзка кульшової западини та великий вертлюг стегнової кiстки

Пiвмiсяцева поверхня кульшової западини та великий i малий вертлюги стегнової кiстки

! Який за формою зчленованих поверхонь є кульшовий суглоб?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.01 с.)