ТОП 10:

З таким же краєм горизонтальної пластинки протилежної сторони#iз заднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи

З комiрковим вiдростком верхньої щелепи

З носовою кiсткою

! Який анатомiчний утвiр складають два пiднебiнних вiдростки правої i лiвої верхнiх щелеп i горизонтальнi пластинки пiднебiнних кiсток?

Кiсткове пiднебiння

#перегородку порожнини носа

Бокову стiнку порожнини носа

Медiальну стiнку крило-пiднебiнної ямки

! Яка частина пiднебiнної кiстки входить до складу бiчної стiнки носової порожнини?

Перпендикулярна пластинка

#горизонтальна пластинка

Тiло

Пiднебiнний вiдросток

! Якими кiстками формується великий пiднебiнний канал?

Злиттям великої пiднебiнної борозни пiднебiнної кiстки, великої пiднебiнної борозни верхньої щелепи i крило-пiднебiнної борозни крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки

#злиттям великої пiднебiнної борозни пiднебiнної кiстки i верхньої щелепи, борозн носової i сльозової кiсток

з`єднанням клино-пiднебiнної вирiзки пiднебiнної кiстки з тiлом клиноподiбної кiстки

з`єднання очноямкового i клиноподiбного вiдросткiв пiднебiнної кiстки i великої пiднебiнної борозни верхньої щелепи

! Якi вiдростки розрiзняють на пiднебiннiй кiстцi?

Пiрамiдний, очноямковий та клиноподiбний

#переднiй, заднiй, клиноподiбний

Пiрамiдний, латеральний та медiальний

Очноямковий, клиноподiбний, нижнiй i комiрковий

! Який анатомiчний утвiр проходить через пiрамiдний вiдросток пiднебiнної кiстки?

Малi пiднебiннi канали

#великий пiднебiнний канал

Рiзцевi канали

Клино-пiднебiнний отвiр

! Куди спрямований очноямковий вiдросток пiднебiнної кiстки?

Вперед i латерально, бере участь в утвореннi нижньої стiнки очної ямки

#назад i медiально, бере участь в утвореннi медiальної стiнки очної ямки

Вперед i латерально, бере участь в утвореннi латеральної стiнки очної ямки

Назад i вниз, бере участь в утвореннi верхньої стiнки очної ямки

! Де знаходяться клино-пiднебiнний отвiр?

Мiж клино-пiднебiнною вирiзкою пiднебiнної кiстки i тiлом клиноподiбної кiстки

#мiж очноямковим, клиноподiбним вiдростками пiднебiнної кiстки

Мiж горизонтальною та перпендикулярною пластинками пiднебiнної кiстки

Мiж клиноподiбним вiдростком пiднебiнної кiстки та її горизонтальною пластинкою

! Якi кiстки лицьового черепа знаходяться в носовiй порожнинi?

Нижня носова раковина, лемiш

#носова кiстка

Лемiш, сльозова кiстка

Нижня носова раковина, сльозова кiстка

! В утвореннi якого анатомiчного утвору приймає участь нижня носова раковина?

Середнього та нижнього носових ходiв

#верхнього та середнього носових ходiв

Кiсткової носової перегородки

Нижньої стiнки порожнини носа

! В утвореннi якого анатомiчного утвору бере участь лемiш?

Кiсткової носової перегородки

#нижньої стiнки порожнини носа

Латеральної стiнки порожнини носа

Нижнього носового хода

! Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж крилами лемiша?

Гребiнь i дзьоб тiла клиноподiбної кiстки

#гачкуватий вiдросток решiтчастої кiстки

Решiтчастий гребiнь перпендикулярної пластинки пiднебiнної кiстки

Пiднебiнний вiдросток верхньої щелепи

! Який край лемiша вiддiляє одну хоану вiд iншої?

Заднiй

#переднiй

Верхнiй

Нижнiй

! З якою кiсткою сполучається переднiй край лемеша?

З перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки

#з носовою кiсткою

З перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

З пiднебiнним вiдросток верхньої щелепи

! З чим зростається нижнiй край лемеша?

З носовим гребенем верхньої щелепи i пiднебiнною кiсткою

#з перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

З носовою кiсткою

З нижньою носовою раковиною

! З якими кiстками сполучається переднiй край лемеша?

З перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки та хрящом носової перегородки

#з горизонтальною пластинкою решiтчастої кiстки та хрящем носової перегородки

З перепендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки та хрящем носової перегородки

З горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки та хрящем носової перегородки

! Що утворюють носовi кiстки при з`єднаннi своїми медiальними краями?

Кiсткову стiнку носа

#кiсткову перегородку носа

Нижню стiнку порожнини носа

Латеральну стiнку порожнини носа

! У формуваннi якого анатомiчного утвору бере участь сльозова кiстка?

Передньої частини присередньої стiнки очної ямки

#передньої частини латеральної стiнки очної ямки

Нижньої стiнки очної ямки

Верхньої стiнки очної ямки

! З якими кiстками з`єднується вилична кiстка?

Лобовою, скроневою, верхньою щелепою

#лобовою та носовою

Верхньою та нижньою щелепами

Скроневою та носовою

! Якi вiдростки розрiзнять на виличнiй кiстцi?

Лобовий i скроневий

#лобовий i верхньощелепний

Скроневий i носовий

Лобовий, верхньощелепний, носовий

! Якi поверхнi має вилична кiстка?

Бiчну, скроневу i очноямкову

#очноямкову i носову

Медiальну i очноямкову

Бiчну, медiальну, скроневу

! Яка поверхня виличної кiстки складає передню стiнку пiдскроневої ямки?

Скронева поверхня

#бiчна поверхня

Очноямкова поверхня

Медiальна поверхня

! Який отвiр дає початок каналу, що у виличнiй кiстцi роздвоюється i вiдкривається назовнi двома отворами?

Велично-очноямковий отвiр

#вилично-лицьовий отвiр

Вилично-скроневий отвiр

Латеральний отвiр

! Якi кiстки утворюють виличну дугу?

Виличний вiдросток скроневої кiстки i скроневий вiдросток виличної кiстки

#виличний вiдросток лобової кiстки i вилична кiстка

Виличний вiдросток верхньої щелепи i вилична кiстка

Виличний вiдросток скроневої кiстки i носова кiстка

! Де знаходиться вилично-лицевий отвiр?

На бiчнiй поверхнi виличної кiстки

#на скроневiй поверхнi виличної кiстки

На очноямковiй поверхнi виличної кiстки

На носовiй поверхнi виличної кiстки

! Де знаходиться вилично-скроневий отвiр?

На скроневiй поверхнi виличної кiстки

#на бiчнiй поверхнi виличної кiстки

На очноямковiй поверхнi виличної кiстки

На медiальнiй поверхнi виличної кiстки

! Де знаходиться вилично-очноямковий отвiр?

На очноямковiй поверхнi виличної кiстки

#на скроневiй поверхнi виличної кiстки

На бiчнiй поверхнi виличної кiстки

На медiальнiй поверхнi виличної кiстки

! З якою кiсткою зчленовується нижня щелепа?

Зi скроневою

#з виличною

З лобовою

З верхньою щелепою

! З яких частин складається нижня щелепа?

Тiла i двох гiлок

#основи i двох вiдросткiв

Тiла i суглобових головок

Тiла, дуги i вiдросткiв

! Що утворює верхнiй край тiла нижньої щелепи?

Комiркову дугу з зубними комiрками i мiжкомiрковими перегородками

#основу нижньої щелепи

Пiдборiдний виступ

Вiнцевий вiдросток

! Що знаходиться на переднiй частинi зовнiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи?

Пiдборiдний виступ

#пiдборiдний отвiр

Пiдборiдна ость

пiд`язикова ямка

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на бiчнiй частинi зовнiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи?

Пiдборiдний отвiр i коса лiнiя

#пiднижньощелепна ямка i щелепно-пiд`язикова лiнiя

Отвiр нижньої щелепи i крилоподiбна горбистiсть

пiдборiдний отвiр i щелепно-пiд`язикова лiнiя

! Де знаходиться пiдборiдна ость?

По серединi внутрiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи

#по серединi зовнiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи

На зовнiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи

На внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи

! Що утворюється на нижнiй щелепi при переходi її тiла в заднiй край гiлки?

Кут нижньої щелепи

#щiчний гребiнь

Шийка нижньої щелепи

Коса лiнiя

! Що знаходиться на зовнiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи?

Жувальна горбистiсть

#крилоподiбна горбистiсть

Отвiр нижньої щелепи

Двочеревцева ямка

! Що знаходиться на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи?

Крилоподiбна горбистiсть

#жувальна горбистiсть

Отвiр нижньої щелепи

Двочеревцева ямка

! Де знаходиться отвiр нижньої щелепи?

Вище крилоподiбної горбистостi на внутрiшнiй поверхнi гiлки нижньої щелепи

#вище жувальної горбистостi на зовнiшнiй поверхнi гiлки нижньої щелепи

Ззаду вiд пiдборiдного горбка на рiвнi другого малого кутнього зубаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.014 с.)