ТОП 10:

Горбистiсть великогомiлкової кiстки! Який анатомiчний утвiр вiдходить униз з присередньої сторони дистального кiнця великогомiлкової кiстки?

Присередня кiсточка

#бiчна кiсточка

Нижня кiсточка

Головка великогомiлкової кiстки

! З якою кiсткою сполучається суглобова поверхня присередньої кiсточки великогомiлкової кiстки?

з надп`ятковою кiсткою

#з малогомiлковою кiсткою

з п`ятковою кiсткою

Не сполучається з кiстками

! З якою кiсткою сполучається нижня суглобова поверхня великогомiлкової кiстки?

з надп`ятковою кiсткою

#з малогомiлковою кiсткою

з п`ятковою кiсткою

Кубоподiбною кiсткою

! Як називається анатомiчний утвiр на нижнiй поверхнi дистального кiнця великогомiлкової кiстки?

Нижня суглобова поверхня

#малогомiлкова суглобова поверхня

надп`яткова суглобова поверхня

п`яткова суглобова поверхня

! Якi частини має малогомiлкова кiстка?

Тiло i два кiнцi

#тiла i двох вiдросткiв

Тiла i головки

Основної частини i бiчної кiсточки

! Що утворює проксимальний кiнець малогомiлкової кiстки?

Головку малогомiлкової кiстки

#присередню кiсточку

Бiчну кiсточку

Верхiвку малогомiлкової кiстки

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на головцi малогомiлкової кiстки?

Верхiвка i суглобова поверхня

#верхiвка, переднiй та заднiй горбики

Суглобова поверхня i бiчна кiсточка

Верхiвка i шийка

! З якою кiсткою зчленовується суглобова поверхня головки малогомiлкової кiстки?

З великогомiлковою кiсткою

#з стегновою кiсткою

З наколiнком

з надп`ятковою кiсткою

! Якi краї має тiло малогомiлкової кiстки?

Переднiй, заднiй i мiжкiстковий

#медiальний i латеральний

Мiжкiстковий i бiчний

Медiальний i заднiй

! Якi поверхнi має тiло малогомiлкової кiстки?

Присередню, бiчну i задню

#передню i задню

Передню, бiчну i присередню

Задню, передню i присередню

! Що утворює дистальний кiнець малогомiлкової кiстки?

Бiчну кiсточку

#присередню кiсточку

Головку

Суглобовий вiдросток

! З якою кiсткою зчленовується суглобова поверхня бiчної кiсточки малогомiлкової кiстки?

з надп`ятковою кiсткою

#з великогомiлковою кiсткою

З стегновою кiсткою

З наколiнком

! Що розрiзняють на бiчнiй кiсточцi малогомiлкової кiстки?

Суглобову поверхню i ямку

#суглобову поверхню i шийку

Головку i шийку

Головку i верхiвку

! Iз скiлькох кiсток складається заплесно?

#8

! Як розташованi кiстки заплеснова?

У два ряди - проксимальний i дистальний

#у два ряди - медiальний i латеральний

У один ряд

У 3 ряди - проксимальний, дистальний i латеральний

! Якi кiстки утворюють проксимальний ряд заплесна?

надп`яткова та п`яткова

#човноподiбна, кубоподiбна i клиноподiбнi

надп`яткова i клиноподiбнi

п`яткова i кубоподiбна

! Якi кiстки утворюють дистальний ряд заплесна?

Човноподiбна, кубоподiбна i клиноподiбнi

#надп`яткова i п`яткова

надп`яткова i клиноподiбнi

п`яткова, кубоподiбна i човноподiбна

! З яких частин складається надп`яткова кiстка?

Тiла, головки i шийки

#основної частини i головки

Тiла i основної частини

Основної частини i двох суглобових поверхней

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на верхнiй поверхнi надп`яткової кiстки?

блок надп`яткової кiстки з верхньою присередньою кiсточкою та бiчною кiсточковими суглобовими поверхнями

#головка з суглобовою поверхнею

блок надп`яткової кiстки i її головка

Основа з трьома суглобовими поверхнями

! З якою кiсткою зчленовується верхня суглобова поверхня блока надп`яткової кiстки?

З нижньою суглобовою поверхнею великогомiлкової кiстки

#з суглобовою поверхнею присередньої кiсточки великогомiлкової кiстки

З суглобовою поверхнею бiчної кiсточки малогомiлкової кiстки

з суглобовою поверхнею п`яткової кiстки

! З якою кiсткою зчленовується присередня кiсточкова суглобова поверхня блока надп`яткової кiстки?

З суглобовою поверхнею присередньої кiсточки великогомiлкової кiстки

#з суглобовою поверхнею бiчної кiсточки малогомiлкової кiстки

З нижньою суглобовою поверхнею великогомiлкової кiстки

з суглобовою поверхнею п`яткової кiстки

! З якою кiсткою зчленовується бiчна кiсточкова суглобова поверхня блока надп`яткової кiстки?

З суглобовою поверхнею бiчної кiсточки малогомiлкової кiсточки

#з суглобовою поверхнею присередньої кiсточки великогомiлкової кiстки

з суглобовою поверхнею п`яткової кiстки

З нижньою суглобовою поверхнею великогомiлкової кiстки

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на бiчнiй поверхнi тiла надп`яткової кiстки нижче бiчної кiсточкової суглобової поверхнi?

бiчний вiдросток надп`яткової кiстки

#заднiй вiдросток надп`яткової кiстки

головка надп`яткової кiстки

пiдпора надп`яткової кiстки

! Який анатомiчний утвiр вiдходить вiд тiла надп`яткової кiстки ззаду вiд блока?

заднiй вiдросток надп`яткової кiстки з присереднiм i бiчним горбками

#бiчний вiдросток надп`яткової кiстки

присереднiй вiдросток надп`яткової кiстки

пiдпора надп`яткової кiстки

! Який анатомiчний утвiр роздiляє заднiй вiдросток надп`яткової кiстки на 2 горбки?

борозна сухожилка довгого м`яза-згинача великого пальця стопи

#шийка надп`яткової кiстки

борозна надп`яткової кiстки

задня п`яткова суглобова поверхня

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на нижнiй поверхнi надп`яткової кiстки?

передня, середня i задня п`ятковi суглобовi поверхнi, борозна надп`яткової кiстки

#борозна надп`яткової кiстки i борозна сухожилка довгого м`яза-згинача великого пальця стопи

передня, середня i задня п`ятковi сухожилковi поверхнi, борозна сухожилка довгого м`яза-згинача великого пальця стопи

передня, середня i задня п`ятковi суглобовi поверхнi, присередня i бiчна кiстковi суглобовi поверхнi

! З якою кiсткою зчленовуються передня, середня i задня суглобовi поверхнi надп`яткової кiстки?

з п`ятковою

#з великогомiлковою i малогомiлковою

З човноподiбною i клиноподiбними

з п`ятковою i кубоподiбною

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на надп`ятковiй кiстцi мiж середньою i задньою п`ятковими суглобовими поверхнями?

борозна надп`яткової кiстки

#борозна сухожилка довгого м8яза-згинача великого пальця стопи

заднiй вiдросток надп`яткової кiстки

шийка надп`яткової кiстки

! З якою кiсткою зчленовується головка надп`яткової кiстки?

З човноподiбною

#з кубоподiбною

з п`ятковою

З великогомiлковою

! Яким анатомiчним утвором закiнчується тiло п`яткової кiстки ззаду i унизу?

п`ятковим горбом

#пiдпорою надп`яткової кiстки

Заднiм суглобовим вiдростком

головкою п`яткової кiстки

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на верхнiй поверхнi п`яткової кiстки?

передня, середня i задня надп`ятковi суглобовi поверхнi, борозна п`яткової кiстки

#борозна п`яткової кiстки i пiдпора надп`яткової кiстки

передня i задня надп`ятковi суглобовi поверхнi, борозна сухожилка довгого малогомiлкового м`яза

кубоподiбна суглобова поверхня i борозна п`яткової кiстки

! З якою кiсткою сполучаються передня, середня i задня суглобовi поверхнi п`яткової кiстки?

з надп`ятковою кiсткою

#з кубоподiбною i човноподiбною кiстками

З клиноподiбними кiстками

з надп`ятковою i клиноподiбними кiстками

! Що утворюють борозни п`яткової i надп`яткової кiсток?

Пазуху заплесна

#пазуху плесна

Канал заплесна

Канал плесна

! Який анатомiчний утвiр вiдходить вiд передньоверхнього краю п`яткової кiстки з присередньої сторони?

пiдпора надп`яткової кiстки

#п`ятковий горб

бiчний вiдросток п`яткової кiстки

присереднiй вiдросток п`яткової кiстки

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на бiчнiй поверхнi п`яткової кiстки?

борозна сухожилка довгого малогомiлкового м`яза

#борозна сухожилка довгого м`яза-згинача великого пальця стопи

пiдпора надп`яткової кiстки

бiчний вiдросток п`яткової кiстки

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на передньому кiнцi п`яткової кiстки?

Кубоподiбна суглобова поверхня

#човноподiбна суглобова поверхня

Клиноподiбна суглобова поверхня

надп`яткова суглобова поверхня

! Якi є клиноподiбнi кiстки i до якого ряду заплесна вони вiдносяться?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.245.125 (0.01 с.)