ТОП 10:

Мозковi випини i пальцеподiбнi втиснення#пiвнячий гребiнь i слiпий отвiр

Отвори дiрчастої пластинки решiтчастої кiстки

Мозковi випини i слиннi отвори

! Який анатомiчний утвiр передньої черепної ямки знаходиться в її заглибленнi мiж очноямковими часточками лобових кiсток?

Дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки

#мозковi випини i пальцеподiбнi втиснення

Турецьке сiдло

Слiпий, остистий i круглий отвори

! Що знаходиться у переднiй черепнiй ямцi посерединi дiрчастої пластинки i спереду вiд неї?

Пiвнячий гребiнь i слiпий отвiр

#пiвнячий гребiнь i остистий отвiр

Турецьке сiдло i слiпий отвiр

Мозковi випини пальцеподiбнi втиснення i слiпий отвiр

! Якими кiстками утворена середня черепна ямка?

тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, переднiми поверхнями кам`янистої частини, лусковою частиною скроневих кiсток

#тiлом, великими i малими крилами клиноподiбної кiстки

тiлом i малими крилами клиноподiбної кiстки, нижньою поверхнею кам`янистої частини скроневої кiстки i її лусковою частиною

тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, основною частиною потиличної кiстки i задньою поверхнею кам`янистої частини скроневої кiстки

! На якi частини подiляється середня черепна ямка?

Центральну i бiчнi частини

#медiальнi i бiчнi частини

Верхню i нижню частини

Центральну i медiальнi частини

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться у центральнiй частинi середньої черепної ямки?

Турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, горбок сiдла i спинка сiдла, передперехресна борозна, отвори зорових каналiв

#турецьке сiдло. соннi борозни, круглий i овальний отвори

Турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, отвори зорових каналiв, слiпий отвiр, круглий, овальний i остистий отвори

Турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, мозковi випини i пальцеподiбнi втиснення, трiйчасте втиснення, зоровi канали

! Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться сонна борозна?

На бiчних частинах середньої черепної ямки, на бiчнiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

#в центральнiй частинi середньої черепної ямки, спереду вiд турецького сiдла i горбка сiдла

На бiчних частинах середньої черепної ямки, бiля основи великих крил i луски скроневої кiстки

В центральнiй частинi середньої черепної ямки, на заднiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на бiчних частинах середньої черепної ямки основи великих крил?

Круглий, овальний i остистий отвори

#сонна борозна остистий i слiпий отвiр

Отвори зорового каналу, передперехресна борозна

Круглий i овальний отвори, трiйчасте втиснення, сонна борозна

! Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться рваний отвiр?

на бiчнiй частинi середньої черепної ямки, спереду вiд верхiвки кам`янистої частини скроневої кiстки

#на бiчнiй частинi середньої черепної ямки бiля основи великих крил

В центральнiй частинi середньої черепної ямки, спереду i збоку вiд турецького сiдла

В центральнiй частинi середньої черепної ямки з заду вiд спинки турецького сiдла

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй основi черепа мiж малими i великим крилами клиноподiбної кiстки?

Верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

Рваний отвiр

Отвiр зорового каналу

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться в середнiй черепнiй ямцi на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки?

трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, покрiвля барабанної порожнини, розтвiр каналу i борозна малого кам`янистого нерва, розтвiр каналу i борозна великого кам`янистого нерва

#трiйчасте втиснення, круглий i овальний отвори

трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, зоровий канал, розтвiр каналу великого кам`янистого нерва

розтвори каналiв великого i малого кам`яних нервiв, передперехресна борозна, сонна борозна

! Яким и кiстками утворена задня черепна ямка?

потиличною кiсткою, заднiми поверхнями пiрамiд i внутрiшнiми поверхнями соскоподiбних вiдросткiв скроневих кiсток, соскоподiбними кутами тiм`яних кiсток

#потиличною кiсткою, тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки

потиличною i тiм`яними кiстками, передньою поверхнею пiрамiд скроневих кiсток

Потиличною кiсткою, нижньою поверхнею пiрамiд скроневих кiсток, тiлом клиноподiбної кiстки

! Який анатомiчний утвiр знаходиться в дiлянцi задньої черепної ямки i формується при злиттi тiла клиноподiбної i основної частини потиличної кiсток?

Схил

#рваний отвiр

Яремний отвiр

Дугоподiбне пiдвищення

! Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться внутрiшнiй потиличний гребiнь?

В дiлянцi задньої черевної ямки, по серединнiй лiнiї, вiд великого отвору до хрестоподiбного пiдвищення

#в дiлянцi задньої черепної ямки по боках вiд хрестоподiбного пiдвищення

В дiлянцi задньої черепної ямки, спереду вiд великого отвору, в дiлянцi схила

В дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї зверху вiд хрестоподiбного пiдвищення

! Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться борозна поперечної пазухи?

На заднiй стiнцi задньої черепної ямки, по боках вiд хрестоподiбного пiдвищення

#в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї, зверху вiд хрестоподiбного пiдвищення

В дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї, вiд великого отвору до хрестоподiбного пiдвищення

В середнiй черепнiй ямцi, по боках вiд турецького сiдла

! Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться борозна сигмоподiбної пазухи?

На бiчнiй стiнцi задньої черепної ямки, на внутрiшнiй поверхнi соскоподiбного вiдростка скроневої кiстки

#в дiлянцi середньої черепної ямки, по боках вiд турецького сiдла тiла клиноподiбної кiстки

На заднiй стiнцi задньої черепної ямки, по боках вiд хрестоподiбного пiдвищення

В дiлянцi задньої черепної ямки, по краям великого отвору

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй основi черепа по боках вiд великого отвору?

отвiр каналу пiд`язикового нерва

#отвiр виросткового каналу

Яремний отвiр

Отвiр лицевого каналу

! Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться яремний отвiр?

В дiлянцi задньої черепної ямки, збоку вiд бiчної частини потиличної кiстки

#в дiлянцi задньої ямки, по боках вiд великого отвору

В дiлянцi середньої черепної ямки в основi великих крил клиноподiбної кiстки

В середнiй черепнiй ямцi, в дiлянцi верхiвки пiрамiди скроневої кiстки

! Який анатомiчний утвiр внутрiшньої основи черепа вiдкривається в яремний отвiр?

Сигмоподiбна пазуха

#канал пiд`язикового нерва

Виростковий канал

Поперечна пазуха

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться в заднiй черепнiй ямцi на заднiй поверхнi пiрамiди скроневої кiстки?

Внутрiшнiй слуховий отвiр, пiддугова ямка, зовнiшнiй отвiр водопроводу присiнка

#зовнiшнiй слуховий отвiр, внутрiшнiй отвiр сонного каналу пiддугова ямка

Внутрiшнiй слуховий отвiр, яремний отвiр, зовнiшнiй отвiр водопроводу присiнка

Внутрiшнiй слуховий отвiр, дугове пiдвищення, внутрiшнiй отвiр сонного каналу

! Чим представлена кiсткова перегородка порожнини носа?

Перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки i лемешем

#перепендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

Пiднебiнним вiдростком верхньої щелепи i лемешем

Горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки i лемешем

! Як називається вхiд в кiсткову носову порожнину i чим вiн обмежений?

Грушоподiбний отвiр, обмежений носовими вирiзками верхньощелепних кiсток i нижнiми краями носових кiсток

#хоана, обмежена носовими вирiзками верхньощелепних кiсток i лемешем

Грушоподiбний отвiр, обмежений носовими кiстками, лемешем, горизонтальними пластинками пiднебiнних кiсток

Хоана, обмежена носовими кiстками, перпендикулрною пластинкою решiтчастої кiстки i лемешем

! Який анатомiчний утвiр сполучає носову порожнину з порожниною носоглотки?

Хоани

#грушоподiбний отвiр

Спiльний носовий хiд

Клино-пiднебiнний отвiр

! Чим обмежена хоана з бiчної сторони?

Присередньою пластинкою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки

#лемешем

Горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiсткиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.008 с.)