ТОП 10:

Латеральною пластинкою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки! Чим обмежена хоана з медiальної сторони?

Лемешем

#медiальною пластинкою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки

Латеральною пластинкою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки

Горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки

! Чим обмежена хоана угорi?

Тiлом клиноподiбної кiстки

#лемешем

Горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки

Носовими кiстками

! Чим обмежена хоана унизу?

Горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки

#пiднебiнним вiдростком верхньої щелепи

Носовими кiстками

Тiлом клиноподiбної кiстки

! Якi стiнки має кiсткова порожнина носа?

Верхню. нижню, латеральну i медiальну

#верхню, нижню, передню i задню

Латеральну, медiальну, передню i задню

Латеральну, нижню, передню

! Чим утворена верхня стiнка носової порожнини?

Носовими кiстками, носовою частиною лобової кiстки, дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки, нижньою поверхнею тiла клиноподiбної кiстки

#пiднебiнними вiдростками верхньої щелепи i горизонтальними пластинками пiднебiнних кiсток

Носовими кiстками i пiднебiнними вiдростками верхнiх щелеп

Нижньою поверхнею тiла клиноподiбної кiстки, носовими кiстками i перпендикулярними пластинками пiднебiнних кiсток

! Яку стiнку носової порожнини утворюють пiднебiннi вiдростки верхньої щелепи i горизонтальнi пластинки пiднебiнних кiсток?

Нижню

#верхню

Латеральну

Медiальну

! Чим утворена бiчна стiнка носової порожнини?

Носовою поверхнею тiла i лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою кiсткою, решiтчастим лабiринтом решiтчастої кiстки, присередньою пластинкою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки, носовими кiстками та перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

#носовою поверхнею тiла верхньої щелепи, дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки та лемешем

Пiднебiнними вiдростками верхнiх щелеп та перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

Решiтчастим лабiринтом решiтчастої кiстки, латеральною пластинкою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки, перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки, пiднебiнними вiдростками верхнiх щелеп

! На якiй стiнцi носової порожнини знаходяться носовi раковини?

На бiчнiй

#на медiальнiй

На верхнiй

На нижнiй

! Чим обмежений верхнiй носовий хiд?

Верхньою i середньою носовими раковинами

#верхньою стiнкою носової порожнини i верхньою носовою раковиною

Носовими кiстками i верхньою носовою раковиною

Середньою носовою раковиною i лемешем

! Що вiдкривається у верхнiй носовий хiд?

Заднi решiтчастi комiрки i отвiр клиноподiбної пазухи

#заднi i переднi решiтчастi комiрки i отвiр лобової пазухи

Отвори лобової i клиноподiбної пазух

Отвiр клиноподiбної пазухи i нососльозовий канал

! Який носовий хiд розташований мiж середньою i нижньою носовими раковинами?

Середнiй

#верхнiй

Нижнiй

Спiльний

! Що вiдкривається в середнiй носовий хiд?

Переднi i середнi решiтчастi комiрки, лобова та верхньощелепна пазухи, клинопiднебiнний отвiр

#заднi та середнi решiтчастi комiрки, клиноподiбна та верхньощелепна пазухи

Клинопiднебiнний отвiр, заднi решiтчастi комiрки, гайморова пазуха, нососльозовий канал

Переднi i середнi решiтчастi комiрки, лобова та клиноподiбна пазухи, нососльозовий канал

! Чим обмежений нижнiй носовий хiд?

Нижньою носовою раковиною та нижньою стiнкою порожнини носа

#нижньою та середньою носовими раковинами

Нижньою та носовими кiстками

Нижньою носовою раковиною та лемешем

! Що вiдкривається в нижнiй носовий хiд?

Нососльозовий i рiзцевий канали

#носольозовий канал i клинопiднебiнний отвiр

Рiзцевий канал i верхньощелепна пазуха

Рiзцевий канал та переднi решiтчастi комiрки

! Що сполучає мiж собою носольозовий канал?

Очну ямку з нижнiм носовим ходом

#очну ямку з середнiм носовим ходом

Очну ямку з верхнiм носовим ходом

Очну ямку з спiльним носовим ходом

! Що сполучає мiж собою рiзцевий канал?

Нижнiй носовий хiд з ротовою порожниною

#спiльний носовий хiд з носоглоткою

Середнiй носовий хiд з ротовою порожниною

Нижнiй носовий хiд з очною ямкою

! Як називається сагiтально розташована щiлина в порожнинi носа, що обмежена носовою перегородкою присередньої сторони i носовими раковинами з латеральної сторони?

Спiльний носовий хiд

#нижнiй носовий хiд

Середнiй носовий хiд

Верхнiй носовий хiд

! Якi стiнки має крило-пiднебiнна ямка?

Передню, задню i присередньо

#передню, задню i латеральну

Передню, задню, нижню i верхню

Передню, задню, верхню i латеральну

! Чим утворена передня стiнка крило-пiднебiнної ямки?

Горбом верхньої щелепи

#основою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки

Перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

Перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки

! Яка стiнка крило-пiднебiнної ямки утворена перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки?

Присередня

#передня

Задня

Латеральна

! Яка стiнка крило-пiднебiнної ямки утворена основою крило-пiднебiнного вiдростка клиноподiбної кiстки?

Задня

#передня

Медiальна

Латеральна

! У який анатомiчний утвiр переходить крило-пiднебiнна ямка унизу?

У великий пiднебiнний канал

#у рiзцевий канал

В нижню очноямкову щiлину

В крило-верхньощелепну щiлину

! У який анатомiчний утвiр вiдкривається крило-пiднебiнна ямка зi своєї латеральної сторони за допомогою крило-верхньощелепної щiлини?

У пiдскроневу ямку

#у скроневу ямку

У очну ямку

У порожнину рота

! Який анатомiчний утвiр сполучає крило-пiднебiнну ямку з носовою порожниною?

Клино-пiднебiнний отвiр

#круглий отвiр

Великий пiднебiнний канал

Рiзцевий канал

! Якi анатомiчнi утвори сполучає мiж собою круглий отвiр?

Крило-пiднебiнну ямку iз середньою черепною ямкою

#крило-пiднебiнну ямку з очною ямкою

Крило-пiднебiнну ямку з порожниною носа

Крило-пiднебiнну ямку з порожниною рота

! За допомогою якого анатомiчного утвору крило-пiднебiнна ямка сполучається з дiлянкою рваного отвору зовнiшньої основи черепа?

Крилоподiбного каналу

#круглого отвору

Клино-пiднебiнного отвору

Великого пiднебiнного каналу

! За допомогою якого анатомiчного утвору крилопiднебiнна ямка сполучається з ротовою порожниною?

Великого пiднебiнного каналу

#клино-пiднебiнного отвору

Круглого отвору крилоподiбного каналу

! За допомогою якого анатомiчного утвору крилопiднебiнна ямка сполучається з очною ямкою?

Нижньої очноямкової щiлини

#верхньої очноямкової щiлини

Крило-верхньощелепної щiлини

Крилоподiбного каналу

! З якими анатомiчними утвореннями сполучається пiднебiнна ямка?

З носовою i ротовою порожнинами, з очною i середньою черепною ямками, з дiлянкою рваного отвору зовнiшньої основи черепа, з пiдскроневою ямкою

#з носовою i ротовою порожнинами, з середньою i передньою черепними ямками, зi скроневою ямкою

З очною ямкою, середньою i задньою черепними ямками, з носовою порожниною, з дiлянкою рваного отвору зовнiшньої основи черепа

З передньою, середньою i задньою черепними ямками, з порожнинами носа i рота

!!!!!!Заняття № 9 "Кiстки верхньої кiнцiвки: лопатка, ключиця i плечова кiстка"

! Якi вiддiли видiляють у кiстках верхньої кiнцiвки?

Пояс верхньої кiнцiвки i вiльна частина верхньої кiнцiвки

#пояс верхньої кiнцiвки i плече

Пояс верхньої кiнцiвки i передплiччя

Плече, передплiччя i кисть

! З яких кiсток складається пояс верхньої кiнцiвки?

Ключицi i лопатки

#ключицi i грудини

Лопатки i плечової кiстки

Лопатки, груднини i ребер

! На рiвнi яких ребер розташована лопатка при опущенiй вiльнiй частинi верхньої кiнцiвки?

На рiвнi вiд II до VII ребра

#на рiвнi вiд I до V ребра

На рiвнi вiд II до ХII ребра

На рiвнi вiд I до Х ребра

! Якi краї має лопатка?

Присереднiй, бiчний i верхнiй

#присереднiй, бiчний i нижнiй

Верхнiй i нижнiй

Верхнiй, нижнiй i присереднiй

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на верхньому краї лопатки?

Вирiзка лопатки

#надостьова ямка

Надплечовий вiдросток

Верхнiй вiдросток

! Якi кути має лопатка?

Нижнiй, бiчний i верхнiй

#нижнiй, верхнiй i медiальнийПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.017 с.)