Методика вивчення табличного множення і ділення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика вивчення табличного множення і ділення.В 2-му класі учні разом з вчителем складали таблиці множення, а в 3-му класі їм надається виявити самостійність у складанні таблиць. Під час повторення матеріалу за 2-й клас ми актуалізували наступні способи складання таблиць множення:

  1. Спосіб на підставі конкретного змісту дії множення: 2 * 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8.
  2. Спосіб на підставі переставної властивості дії множення: 3 * 2 = 2 * 3 = 6.
  3. Спосіб на підставі попереднього значення: 3 * 7 = 3 * 6 + 3 = 18 + 3 = 21.
  4. Спосіб на підставі наступного значення: 3 * 9 = 3 * 10 – 3 = 30 – 3 = 27.
  5. Спосіб групування: 2 * 8 = 2 * 4 + 2 * 4 = 8 + 8 = 16.

Ці способи є також способами запам’ятовування табличних результатів. Складаючи таблицю різними способами ми тим самим працюємо над її запам’ятовуванням: кожний учень для себе відшукує зручний спосіб встановлення результату „важкого” випадку з таблиці.

Розглянемо методику вивчення таблиць множення на прикладі таблиці множення числа 5.

Під час узагальнення і систематизації знань нами було порівняно і з-записано відомі таблиці множення у загальному вигляді: 2 * а, 3 * а, де а приймає значення 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Використовуючи цей висновок діти можуть самостійно записати добутки, які містить таблиця множення числа 5:

5 * 2

5 * 3

5 * 4

5 * 5

5 * 6

5 * 7

5 * 8

5 * 9

Актуалізувавши переставну властивість дії множення, встановлюємо, що значення окремих добутків нам вже відомі:

5 * 2 = 2 * 5 = 10

5 * 3 = 3 * 5 = 15

5 * 4 = 4 * 5 = 20

Далі з’ясовуємо, якими способами можна знайти значення решти добутків:

1) на підставі конкретного змісту дії множення: 5 * 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25;

2) на підставі попереднього значення: 5 * 5 = 5 * 4 + 5 = 20 + 5 = 25;

3) на підставі наступного значення: 5 * 5 = 5 * 6 – 5 = 30 – 5 = 25;

4) на підставі групування: 5 * 6 = 5 * 3 + 5 * 3 = 15 + 15 = 30

Обчисливши значення решти добутків отримуємо повну таблицю множення:

5 * 2 = 10

5 * 3 = 15

5 * 4 = 20

5 * 5 = 25

5 * 6 = 30

5 * 7 = 35

5 * 8 = 40

5 * 9 = 45

З метою запам’ятовування табличних результатів працюємо над готовою таблицею:

- Сформулюйте переставний закон множення. ( Від перестановки множників значення добутку не змінюється.)

- Для визначення значень яких добутків ми застосували переставний закон множення?

 

5 * 2 = * =

               
 
       
 


5 * 3 = * =

               
       
 
 


5 * 4 = * =

 

- Порівняйте попередній і наступний результати з таблиці: 10 та 15, 15 та 20.... Що ви помітили? ( Кожний наступний результат на 5 більше попереднього.)

- Чому? ( Тому що, в таблиці другий множник кожний раз збільшується на 1. А це означає, що наступна сума містить на одну п’ятірку більше, ніж попередня. Отже, кожний наступний результат на 5 більше попереднього.)

- Використовуючи цю закономірність таблиці множення числа 5 , як можна дізнатися про наступний результат ? ( Треба до попереднього результату додати 5.)

- Наприклад, ви забули скільки буде 5 помножити на 5. ( 5 * 6, 5 * 7, 5 * 8, 5 * 9) Використовуючи попередній результат, дізнайтеся про наступний результат.

                       
           


5 * 5 = * + = + =

                       
           


5 * 6 = * + = + =

 

5 * 7 = * + = + =

 

5 * 8 = * + = + =

 

5 * 9 = * + = + =

 

- На скільки кожний наступний результат більший за попередній? ( На 5.)

- Знайдіть значення добутку 5 та 10. Що цікавого ви помітили? ( Щоб 5 помножити на 10, треба до п’яти справа приписати один нуль.)

- Наприклад, ви забули скільки буде 5 помножити на 9. ( 5 * 8, 5 * 7, 5 * 6, 5 * 5 ) Використовуючи наступний результат відтворіть даний випадок множення.

5 * 10 =

 

5 * 9 = * - = - =

 

5 * 8 = * - = - =

 

5 * 7 = * - = - =

 

5 * 6 = * - = - =

                       
           


5 * 5 = * - = - =

 

- Випадки множення числа 5 на 2, на 3, на 4 ми вже добре знаємо на підставі знання попередніх таблиць і переставної властивості дії множення! Як їх можна використовувати для обчислення інших випадків? ( Можна групувати доданки по 2, по 3, по 4 і використовувати оці результати.)

- Групуючи доданки, спробуйте дізнатися про значення наступних добутків:

                                       
         
                   
 


5 * 5 = + + + + = * + * =

                                           
           
                     
 


5 * 6 = + + + + + = * + * =

                                               
                 
                     
 


5 * 7 = + + + + + + = * + * =

                                                   
                         
 


5 * 8 = + + + + + + + = * + * =

                                                       
                 
                           


5 * 9 = + + + + + + + + = * + * =

 

З метою закріплення таблиці множення числа 5 пропонуємо учням завдання:

1. Запишіть результати з таблиці множення числа 5 в порядку зростання: від найменшого до найбільшого.

2. Запишіть результати з таблиці множення числа 5 в порядку спадання: від найбільшого до найменшого.

3. Запишіть у зошиті по - пам’яті таблицю множення числа 5.

4. Знайдіть значення виразів з таблиці:

5 * 2 = 10

5 * 4 = 20

5 * 6 = 30

5 * 8 = 40

- На які числа множили число 5? ( 5 множили на 2, 4, 6, 8 – на парні числа.)

- Що можна сказати про значення цих добутків? ( Усі добутки подані круглими числами, тобто числами, що закінчуються нулем.)

- Який висновок можна зробити? ( При множенні на 2, 4,6, 8 ( парні числа) ми отримаємо в добутку число, що закінчується нулем.)

Аналогічно отримуємо інший висновок. При множенні на 3, 5,7, 9 ( непарні числа) ми в добутку отримуємо число, що закінчується цифрою 5!

5. Виключіть зайве число: 25, 40, 15, 35, 10, 45, 52, 20, 30.

6. Які випадки з таблиці множення ви добре запам’ятали? П’яти – п’ять – двадцять п’ять! Які випадки з таблиці множення можна відтворити, знаючи про це? ( 5 * 4 = 5 * 5 – 5 = 25 – 5 = 20, 5 * 6 = 5 * 5 + 5 = 25 + 5 = 30.)

7. Випадок 5 * 9 важко запам’ятати? Як його відтворити? ( 5 * 10 = 50. 5 * 9 = 5 * 10 – 5 = 50 – 5 = 45.)

8. Які результати ми можемо відтворити на підставі переставної властивості дії множення? ( 5 * 2 = 2 * 5 = 10, 5 * 3 = 3 * 5 = 15, 5 * 4 = 4 * 5 = 20.)

9. Перша половина таблиці звичайно добре запам’ятовується. Як її можна застосувати для відтворення результатів нижньої частини таблиці? Як можна дізнатися скільки буде , якщо 5 * 6 ? 5 * 7? 5 * 8?

( 5 * 6 = 5 * 5 + 5 = 25 + 5 = 30 або 5 * 6 = 5 * 3 + 5 * 3 = 15 = 15 = 30.

5 * 7 = 5 * 6 + 5 = 30 + 5 = 35 або 5 * 7 = 5 * 3 + 5 * 4 = 15 = 20 = 35.

5 * 8 = 5 * 7 + 5 = 35 + 5 = 40 або 5 * 8 = 5 * 9 – 5 = 45 – 5 = 40 або

5 * 8 = 5 * 4 + 5 * 4 = 20 + 20 = 40.)

10. Доведіть, що 5 * 7 = 35. ( 5 * 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35.)

11. Порівняйте: 5 * 8 та 5 * 6 + 5...

Для контролю заучування таблиці корисні картки типу:

1. 5 * 2 = __ 12 : 4 = __ 3 * 5 = __ 14 : 2 = __ 5 * 7 = __ 4 * 9 = __ 21 : 3 = __ 2 * 8 = __ 32 : 4 = __ 3 * 6 = __ 5 * 8 = __ 8 : 2 = __ 5 * 5 = __ 9 : 3 = __ 4 * 5 = __ 20 : 2 = __ 1 варіант __ * 4 = 16 27 : __ = 9 2 * __ = 9 __ * 3 = 15 __ : 4 = 7 5 * __ = 45 __ * 8 = 24 12 : __ = 6 3 * __= 12 __ * 10 = 30 __ * 6 = 30 __ : 3 = 4 5 * __ = 20 __ : 4 = 10 20 : __ = 5 __ : 9 = 4 3 * __ = 21   2. 5 * 3 = __ 16 : 4 = __ 3 * 9 = __ 18 : 2 = __ 5 * 9 = __ 4 * 7 = __ 24 : 3 = __ 2 * 6 = __ 24 : 4 = __ 4 * 3 = __ 5 * 6 = __ 10 : 2 = __ 5 * 4 = __ 4 * 10 = __ 30 : 3 = __ 6 : 2 = __ 2 варіант 4 * ___ = 32 __ * 7 = 21 5 * __ = 35 16 : __ = 8 __ : 4 = 9 2 * __ = 20 __ * 2 = 10 18 : __ = 6 __ * 4 = 12 5 * __ = 40 __ * 7 = 14 5 * __ = 50 __ * 2 = 4 __ * 5 = 25 __ : 2 = 10 4 * __ = 16 __ : 3 = 9  

Як бачимо, перша частина картки спрямована на безпосереднє відтворення табличних результатів, а друга частина – це трансформовані приклади ( тут механічне запам’ятовування таблиці не допомагає, тут треба міркувати!).

 

Таблиці ділення.Таблиця ділення складається на підставі взаємозв’язку між діями множення і ділення: з кожного прикладу на множення можна скласти по два приклади на ділення; але при складанні таблиць нас цікавить лише один приклад. Учні записують в зошитах таблицю множення на певне число, а потім їм пропонується скласти з прикладів на множення приклади на ділення на певне число.

З метою випереджуючого навчання, можна скласти з кожного прикладу на множення по два приклади на ділення:

 

5 * 2 = ____________=  
 
 


5 * 3 = ____________=

 

           
 
 
     


5 * 4 =___________=

 

 

5 * 5 =

 

           
 
 
     


5 * 6 =____________=

 

 
 


5 * 7 =____________=

 

           
 
 
     


5 * 8 =___________=

 

           
 
 
     


5 * 9 =____________=

 

 

10 : 5 = , т.к. * 5 = 10 *
 
 


15 : 5 = , т.к. * 5 = 15

*

 
 


20 : 5 = , т.к. * 5 = 20

*

 

25 : 5= , т.к. * 5 = 25

*

 
 


30 : 5 = , т.к. * 5 = 30

*

 

35 : 5 = , т.к. * 5 = 35

*

 
 


40 : 5 = , т.к. * 5 = 40

*

 
 


45 : 5 = , т.к. * 5 = 45

*

 

 

10 : 2 = , т.к. * 2 = 10 * 15 : 3 = , т.к. * 3 = 15 *
 
 


20 : 4 = , т.к. * 4 = 20

*

 

25 : 5= , т.к. * 5 = 25

*

 
 


30 : 6 = , т.к. * 6 = 30

*

 

35 : 7 = , т.к. * 7 = 35

*

 

40 : 8 = , т.к. * 8 = 40

*

 
 


45 : 9 = , т.к. * 9 = 45

*

 

 

 

При складанні таблиці ділення, можна міркувати ще й так: 15 : 5 – це означає знайти таке число, яке при множенні на 5 дає 15 – це число 3.

Результати навчання повинні контролюватися з боку вчителя. Діагностувати, як учень володіє вивченими випадками таблиць множення і ділення можна за допомогою карток типу:

5 * 6 = __ 32 : 4 = __ 3 * 9 = __ 16 : 2 = __ 40 : 5 = __ 4 * 7 = __ 18 : 3 = __ 2 * 6 = __ 5 * 4 = __ 24 : 4 = __ 3 * 7 = ___ 10 : 2 = __ 25 : 5 = __ 1 варіант 5 * 9 = __ 36 : 4 = __ 3 * 8 = __ 14 : 2 = __ 5 * 7 = __ 16 : 4 = __ 24 : 3 = __ 15 : 5 = __ 12 : 4 = __ __ * 2 = 10 20 : __ = 5 __ : 3 = 4 __ * 3 = 15 2 * __ = 18 4 * 4 = __ 25 : 5 = __ 24 : 3 = __ 2 * 8 = __ 5 * 6 = __ 32 : 4 = __ 3 * 6 = __ 12 : 2 = __ 40 : 5 = __ 4 * 7 = __ 21 : 3 = __ 2 * 7 = __ 5 * 4 = __ 2 варіант 24 : 4 = __ 15 : 3 = __ 2 * 9 = __ 5 * 9 = __ 36 : 4 = __ 3 * 9 = __ 10 : 2 = __ 35 : 5 = __ 4 * __ = 20 12 : __ = 4 __ * 3 = 9 __ : 5 = 3 12 : __ = 3 __ * 2 = 20

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 412; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)