ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі на подвійне наведення до одиниці. 

Задачі на знаходження четвертого пропорційного містять три пропорційні величини, одна з яких є однаковою для обох випадків. В третьому класі учні навчилися розв’язувати такі задачі способом наведення до одиниці. До ускладнених задач на знаходження четвертого пропорційного відносяться задачі на подвійне наведення до одиниці.

 

Підготовча робота.

 

Задача 1. На 3 дня 6 вівцям дають 36 кг сіна. Скільки сіна дають на 1 день 6 вівцям?

- Про що розповідається в задачі? ( Про вівці.) Скільки тварин приймає участь в задачі? ( 6 ). І в умові задачі йде мова про 6 тварин і запитується про 6 тварин. Отже цю задачу коротко можна записати так:

 
 
3 дні, 6 вів. – 36 кг   1день , 6 вів. - ? кг

 

 


- За коротким записом поясніть числа задачі. ( Число 3 означає час, який годували 6 тварин сіном. Число 36 означає загальну масу сіна, яку дали 6 тваринам за цей час.)

- Яке запитання задачі? ( Скільки сіна дадуть 6 вівцям за 1 день?)

- Що треба знати, щоб відповісти на запитання задачі? ( Треба знати два числові значення: 1 – загальну масу сіна для 6 тварин, відомо 36 кг, та П – час, який годували 6 тварин, відомо 3 дні.)

- Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? ( Дією ділення. Щоб знайти масу сіна на 1 день , треба загальну масу сіна поділити на час.)

- Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? ( Так, тому що відомі обидва числові значення.)

?

       
   


36 : 3

 

- Запишіть розв’язання задачі. ( 36 : 3 = 12 ( кг) )

- Запишіть відповідь. ( Відповідь: 12 кг сіна треба 6 вівцям на 1 день.)

- Як ми відповіли на запитання задачі? ( Ми загальну масу поділили на час.) Покажемо це дужкою на короткому записі:

 
 
  : 3 дні, 6 вів. – 36 кг   1день , 6 вів. - ? кг

 


Далі вчитель продовжує ситуацію задачі:

Задача 2. Шести вівцям на 1 день дають 12 кг сіна. Скільки сіна дають 1 вівці на 1 день?

Це не складна задача, і учні її розв’язують усно. На дошці записується короткий запис, схема аналізу і розв’язання:

 
 

 

 


?

       
   


12 : 6

 

Розв’язання:

12 : 6 = 2 ( кг)

Відповідь: 2 кг сіна треба 1 вівці на 1 день.

 

Ознайомлення.

Ознайомлення з новим видом задач здійснюється на підставі задачі, яка є поєднанням двох попередніх задач:

Задача . На 3 дні 6 вівцям дають 36 кг сіна. Скільки сіна дають 1 вівці на день?

- Запишімо цю задачу коротко.

 
 
3 дні, 6 вів. – 36 кг   1день , 1 вів. - ? кг

 


- Порівняйте цю задачу з першою задачею. Що в них спільного? ( Умова.) Чим вони відрізняються? ( Запитаннями)

- Порівняйте цю задачу з другою задачею. Що в них спільного? ( Запитання.) Чим вони відрізняються? ( Умовами.)

- Що цікавого ви помітили? ( Ця задача складається з двох попередніх задач.)

- За коротким записом поясніть числа задачі. ( Число 3 означає час, який годували тварин. Число 6 означає кількість тварин. Число 36 означає загальну масу тварин.)

- Повторіть запитання задачі.

- Що треба знати, щоб відповісти на запитання задачі “Скільки сіна дають 1 вівці на день?” ( Треба знати два числові значення: 1 – масу сіна на 1 день, що дають усім вівцям ( не відомо), та П – кількість тварин ( відомо, 6). )

- Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? ( Дією ділення.)

- Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? ( Не можна, ми не знаємо масу сіна на 1 день для шести тварин.)

- Що треба знати, щоб про це дізнатися? ( Треба знати два числові значення: 1 – загальну масу сіна , відомо 36 кг) , та П – час, який годували усіх тварин.)

- Якою арифметичною дією відповімо на запитання? ( Дією ділення)

 

 

?

       
   


2) ? : 6

       
   

 


1) 36 : 3

 

 

- Складіть план розв’язування задачі. ( Першою дією ми дізнаємося про масу сіна на 1 день для 6 вівців. Другою дією ми дізнаємося про масу сіна на 1 день для 1 вівці.)

- Запишіть розв’язання задачі.

:

1) 36 : 3 = 12 ( кг) на 1 день 6 вівцям.

2) 12 : 6 = 2 ( кг) на 1 день 1 вівці.

- Запишіть відповідь. ( Відповідь: 2 кг сіна дають 1 вівці на день.)

- Про що ми дізналися першою дією? ( Про масу сіна на 1 день для однієї вівці.) Покажемо це стрілочкою на короткому записі:

 
 

 

 


- Як ми про це дізналися? ( Ми загальну масу поділили на час.) Покажемо це дужкою на короткому записі:

 
 

 

 


- Уважно розгляньте інше розв’язання:

1) 36 : 6 = 6 (кг)

2) 6 : 3 = 2 (кг)

- Поясніть про що дізнаємося кожною дією. ( В першій дії поділили загальну масу сіна на кількість вівців, тому отримали масу сіна для 1 вівці на 3 дні.) Це можна показати стрілочкою і дужкою на короткому записі:

 
 

 


- Про що дізналися другою дією? ( Другою дією відповіли на запитання задачі і знайшли масу сіна для 1 вівці на 1 день.)

- Чим цікава ця задача? (Вона розв’язується двома способами.) Чим відрізняються ці способи? ( Першою дією. В першому способі ми дізналися про масу сіна на 1 день для 6 вівців. А в другому – про масу сіна на 3 дні для 1 вівці.) Що в них спільного? ( Другою дією відповіли на запитання задачі – знайшли масу сіна для 1 вівці на 1 день.)

- Що ж ще спільного є в цих способах міркування? В першій дії ми знайшли величину однієї одиниці ( чи на 1 день для 6 вівців; чи на 3 дні для 1 вівці. В другій дії ми також знайшли величину однієї одиниці – на 1 день для 1 вівці. Таким чином, в цій задачі ми двічі наводили до одиниці.

 

На етапі закріплення, учням пропонується кілька задач даного виду; діти спочатку складають короткий запис задачі, потім порівнюють його з опорною ( вище розглянутою) задачею і роблять висновок, що дана задача такого ж самого виду – на подвійне наведення до одиниці, вона розв’язується двома способами ( ставлять стрілочки і дужки) і розповідають план розв’язування за кожним з них. Наприклад:

 
 

 


1 спосіб. Першою дією дізнаємося масу силосу для 6 корів на 1 день. Другою дією дізнаємося про масу силосу для 1 корови на 1 день.

2 спосіб. Першою дією дізнаємося про масу силосу для 1 корови на 4 дні. Другою дією дізнаємося про масу силосу для 1 корови на 1 день.

 

Ознайомлення учнів з задачами на подвійне зведення до одиниці П виду.

 

Задача 1. ( 1 вид) В зоопарку за 3 дні 5 моржам дали 30 кг риби. Скільки кілограмів риби треба 1 моржу на 1 день?

Це задача відомого виду, учні впізнають її і розв’язують самостійно:

       
 
 
   
  : 3 дні, 5 морж.. – 30 кг   1день , 1 морж. - ? кг

 


1 спосіб. Першою дією дізнаємося масу риби для 5 моржів на 1 день. Другою дією дізнаємося про масу риби для 1 моржа на 1 день.

2 спосіб. Першою дією дізнаємося про масу риби для 1 моржа на 3 дні. Другою дією дізнаємося про масу риби для 1 моржа на 1 день.

Розв’язання:

1 спосіб: :

1) 30 : 3 = 10 ( кг) риби 5 моржам на 1 день.

2) 10 : 5 = 2 ( кг) риби 1 можу на 1 день.

 
 

 


П спосіб: :

1) 30 : 5 = 6 (кг) риби 1 можу на 3 дні.

2) 6 : 3 = 2 (кг) риби 1 моржу на 1 день.

 

Відповідь: 2 кг риби 1 моржу на 1 день.

 

Далі учням пропонується скласти обернену задачу, в якій запитувалось про масу риби для 5 моржів на 3 дні.

Задача 2. ( П вид). На 1 день 1 можу дають 2 кг риби. Скільки кілограмів риби дадуть 5 моржам за 3 дні?

Записуємо задачу коротко, зазначаючи, що число днів пишімо одно під одним, число моржів пишімо одно під одним.

 
 
  1день , 1 морж. – 2 кг   3 дні, 5 морж.. – ? кг  

 


- За коротким записом поясніть числа задачі. Повторіть запитання задачі.

- Порівняйте цю задачу з попередньою. Що цікавого ви помітили? ( Короткі записи однієї структури.) Отже ця задача також розв’язується двома способами. Поставте стрілочку і розкажіть план розв’язування за 1 способом:

 
 

 

 


1день , 1 морж. – 2 кг   3 дні, 5 морж.. – ? кг  
Перший спосіб. Першою дією дізнаємося, скільки кілограмів риби потрібно 1 можу на 3 дні. Другою дією відповімо на запитання задачі, знайдемо масу риби на 3 дні для 5 моржів.

 
 

 


Другий спосіб. Першою дією дізнаємося, скільки кілограмів риби потрібно на 1 день 5 моржам. Другою дією відповімо на запитання задачі, і дізнаємося про масу риби на 3 дні для 5 моржів.

Розв’язання:

1 спосіб.

1) 2 * 3 = 6 (кг) риби для 1 моржа на 3 дні

2) 6 * 5 = 30 ( кг) риби для 5 моржів на 3 дні.

П спосіб.

1) 2 * 5 = 10 ( кг) риби на 1 день для 5 моржів.

2) 10 * 3 = 30 ( кг) риби на 3 дні для 5 моржів.

 

- Порівняйте розв’язки цих задач. Чим вони відрізняються? ( Перша задача розв’язується двома діями ділення, а друга задача – двома діями множення.)

- Ви сказали, що ці задачі мають схожі короткі записи, тому вони відносяться до одного виду. Але перша задача розв’язується двома арифметичними діями ділення, а друга – двома арифметичними діями множення. Тому, щоб розрізнити такі задачі, говорять, що перша задача – це задача першого виду, а друга задача – це задача другого виду.

 

На етапі закріплення прочитавши задачі діти складають їх короткий запис, визначають вид задачі; роблять висновок про два способи розв’язання; ставлять стрілочки і розв’язують задачі двома способами. Після розв’язання по діях з поясненням, записують розв’язок виразом.

Що стосується роботи над задачею після її розв’язання, то учні складають обернені задачі: задачу 1 виду перетворюють в задачу П виду і навпаки.

 

Задачі на спільну роботу.

 

Підготовча робота.

М.О.Бантова радить на ступені підготовчої роботи розв’язати таку задачу: “ Батько може скопати рядок за 30 хвилин, а син – за 40 хвилин. Якщо вони працюватимуть разом, для того щоб скопати цей рядок, їм потрібно більше чи менше часу, ніж 30 хвилин? Ніж 40 хвилин?”

Учні міркують приблизно так: “ Потрібно часу менше, ніж 30 хвилин, тому що батькові допомагає син.”

Автор радить і при розборі задачі на спільну роботу ставити запитання “Більше чи менше ....?”. Відповідь на це запитання попередить можливі помилки у розв’язанні задач на спільну роботу, коли у відповіді отримаємо більше часу, ніж час роботи кожного.

Виходячи з цього на ступені підготовчої роботи пропонуємо задачу: “ Одна друкарка за годину друкує 5 сторінок, а інша – 4 . Скільки сторінок надрукують за годину обидві друкарки?”

- Більше чи менше , ніж 5 надрукують за 1 годину обидві друкарки? ( Більше, тому, що першій допомагатиме друга.)

- Що треба знати, щоб дізнатися, скільки сторінок надрукують разом обидві друкарки за 1 годину? ( Треба знати два числові значення: 1 – скільки сторінок друкує перша друкарка – 5 , та скільки сторінок друкує друга друкарка – 4.)

- Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? ( Дією додавання.)

- Запишіть розв’язання. ( 5 + 4 = 9 ( с.))

- Відповідайте на запитання задачі. ( Відповідь: 9 сторінок надрукують друкарки, якщо працюватимуть разом.)

 

Ознайомлення.

Задача. Одна друкарка друкує за годину 5 сторінок, інша 4. Скільки годин вони повинні працювати разом, щоб надрукувати 72 сторінки?”.

Розглянемо методику роботи над цією задачею:

- Про що розповідається в задачі? ( Про друкарок.)

- Розгляньте короткий запис задачі.

  Кількість сторінок за 1 год. Загальна кількість сторінок Час роботи
5 с.
    72 с. ?
П 4 с.    

- За коротким записом поясніть, що означають числа задачі.

- Назвіть запитання задачі.

- Обидві друкарки надрукують 72 сторінки швидше чи повільніше, ніж перша друкарка? Ніж друга друкарка? ( Швидше, тому що за годину вони друкуватимуть більше сторінок, якщо працюватимуть разом.)

- За одну годину вони разом надрукують більше чи менше сторінок , ніж 5? Ніж 4? ( Вони разом за 1 годину надрукують більше сторінок, тому що одній допомагатиме інша.)

- Повторіть запитання задачі. Що треба знати, щоб на нього відповісти? ( Треба знати два числові значення: 1 – загальну кількість сторінок , 72, та П – кількість сторінок, що друкують обидві друкарки за 1 годину, не відомо.)

- Якою дією відповімо на запитання задачі? (Дією ділення.)

- Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? (Ні, тому що ми не знаємо скільки сторінок, що друкують обидві друкарки за 1 годину.)

- Що треба знати, щоб про це дізнатися? (Треба знати два числові значення: 1 – кількість сторінок, що друкує перша друкарка за 1 годину, 5, та П – кількість сторінок, що друкує друга друкарка за годину, 4.)

- Якою арифметичною дією відповімо на запитання ? ( Дією додавання.)

- Чи можна відразу відповісти на це запитання? (Та. Аналіз закінчено.)

?

 
 


72 : ?

 
 

5 + 4

 

- Складіть план розв’язування задачі.

- Запишіть розв’язання по діях з поясненням.

1) 5 + 4 = 9 (с.) друкують обидві друкарки разом за 1 годину.

2) 72 : 9 = 8 – стільки годин потрібно обом друкаркам, щоб надрукувати 72 сторінки.

Або 72 : ( 5+4) = 8

- Запишіть відповідь. ( Відповідь: 8 годин друкарки повинні працювати разом, щоб надрукувати 72 сторінки.)

- Порівняйте цю задачу з попередньою. Що цікавого ви помітили? ( Ця задача є продовженням попередньої.) Що в них спільного? ( Спільне в умові кількість сторінок, що друкує кожна друкарка за 1 годину) Що в них відмітного? ( У другій задачі в умові ще говориться про загальну кількість сторінок, що вони повинні надрукувати разом. Та в цих задачах інші запитання.)

- Що спільного в розв’язаннях? Чим відмічаються розв’язання?

- Про що ми дізналися в другій задачі? Ми дізналися про час їх спільної праці. Це задача на спільну роботу.

- Щоб впізнати задачу на спільну роботу, на які слова треба орієнтуватися? ( “Працюючи разом.”)

- Змініть величини задачі. Складіть нову задачу.

- Чи це задача на спільну роботу?

- Чи треба її розв’язувати? ( В нас вже є розв’язок цієї задачі, треба змінити лише пояснення.)

- Змініть числові дані. Розкажіть задачу.( Вчитель слідкує, щоб число, яке означає загальну величину ділилося на суму двох чисел, які означають одиницю цієї величини.)

- Чи схожа ця задача на попередню? До якого виду її можна віднести?

- Якщо всі ці задачі відносяться до задач на спільну роботу, то вони мабуть й мають однаковий план розв’язування?

- Розкажіть план розв’язання цієї задачі.

- Як впізнати задачу на спільну роботу? За яким планом вони розв’язуються?

 

 
Треба зазначити, що для даної задачі корисно було б скласти одну з обернених.

5 , 4 , 72 , 8 . – пряма задача.

 

5 , 4 , 72 , 8 . – перша обернена задача.

Одна друкарка друкує за годину 5 сторінок, а інша 4 сторінки. Скільки сторінок вони надрукують за 8 год, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 5 + 4 = 9 ( с.) за 1 год друкують обидві друкарки, працюючи разом;

2) 9 * 8 = 72 ( с.) за 8 год надрукують обидві друкарки, працюючи разом.

Або ( 5 + 4 ) * 8 = 72 ( с.)

 

Треба зазначити, що за математичною структурою цю задачу можна віднести і до задач на знаходження суми двох добутків, тому вона розв’язується іншим способом:

1) 5 * 8 = 40 ( с.) надрукує 1 друкарка за 8 год;

2) 4 * 8 = 32 ( с.) надрукує 2 друкарка за 8 год;

3) 40 + 32 = 72 ( с.) – надрукують обидві друкарки за 8 год.

Або 5 * 8 + 4 * 8 = 72 ( с.)

Відповідь: 72 сторінки надрукують обидві друкарки за 8 год, працюючи разом.

 

 
5 , 4 , 72 , 8 . – друга обернена задача.

 

Дві друкарки, працюючи разом за 8 год надрукували 72 сторінки. Скільки сторінок за 1 год друкує перша друкарка, якщо інша за 1 год друкує 4 сторінки?

Розв’язання.

 

1) 72 : 8 = 9 ( с.) за 1 год друкують обидві друкарки, працюючи разом;

2) 9 – 4 = 5 ( с.) за 1 год друкує перша друкарка.

Або 72 : 8 - 4 = 5 ( с.)

Відповідь: 5 сторінок друкує за 1 годину перша друкарка.

 

Задача. “ Тесляр виготовляє за день 12 рам, а його помічник 7. Скільки рам вони зроблять разом за робочий тиждень ( 5 днів)?

Це задача іншої математичної структури ( відносно даної прямої задачі), але її запитання містить слова “зробили разом за...”, тому її можна розглядати , як задачу на спільну роботу, тоді як в методичній літературі вона визначається , як задача на знаходження суми двох добутків. Отже її можна розв’язати й іншим способом:

1 спосіб:

1) 12 * 5 = 60 (шт..) рам виготовить тесляр за 5 днів.

2) 7 * 5 = 35 (шт..) рам виготовить помічник за 5 днів

3) 60 + 35 = 95 (шт.) рам виготовлять тесляр і помічник , працюючи разом за 5 днів.

Або 12 * 5 + 7 * 5 = 95 (шт..)

П спосіб:

1) 12 + 7 = 19 (шт..) рам виготовлять за день і тесляр і помічник , працюючи разом.

2) 19 * 5 = 95 ( шт..) рам виготовлять за 5 днів і тесляр і помічник, працюючи разом.

Або (12 + 7 ) * 5 = 95 ( шт..)

Відповідь: 95 рам виготовлять тесляр і помічник разом за робочий тиждень.

Для того, щоб впізнати задачу на спільну роботу треба вміти переформульовувати запитання задачі. Наприклад: “Скільки відер води дадуть обидва насоси за хвилину?”, це запитання можна пере формулювати так: “ Скільки відер води дадуть обидва насоси за хвилину, працюючи разом?”

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.025 с.)