Типові кореспонденції рахунків по обліку розрахунків з покупцями і замовникамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типові кореспонденції рахунків по обліку розрахунків з покупцями і замовникамиЗміст операції Дебет Кредит
Відвантажено покупцям готову продукцію, товари за продажними цінами 701, 702
Надано послуги замовникам
Відвантажено покупцям виробничі запаси, МШП, напівфабрикати, необоротні активи
Відображаються операційні доходи від зміни офіційного курсу іноземної валюти
Відображаються неопераційні доходи від зміни офіційного курсу іноземної валюти
На поточний рахунок отримано кошти від покупців в рахунок погашення дебіторської заборгованості за раніше відвантажену продукцію, товари, роботи, послуги
В касу отримано кошти від покупців в рахунок погашення дебіторської заборгованості
Надана знижка покупцям або повернуто покупцями забраковану продукцію
Відображаються операційні витрати від зміни офіційного курсу іноземної валюти
Відображаються неопераційні витрати від зміни офіційного курсу іноземної валюти
Відображається взаємозалік дебіторської та кредиторської заборгованості
Списана безнадійна дебіторська заборгованість покупців за рахунок резерву сумнівних боргів
Списана безнадійна дебіторська заборгованість в разі відсутності або недостатності резерву сумнівних боргів

 

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками здійснюють в розрізі покупців у Відомості 3.1 при застосуванні журнально-ордерної форми ведення обліку. Записи по кредиту рахунка проводять у Журнал 3 відповідно до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку.

Дебетове сальдо по рахунку 36 відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан) у ІІ-ому розділі активу по статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги».

Суб’єкти господарювання мають право в порядку, встановленому законом, випускати в обіг векселі — боргові цінні папери, які посвідчують безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

ВЕКСЕЛЬ –цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити у певний термін зазначену суму грошей власникові векселя (векселеотримувача).

В бухгалтерському обліку виділяють два види векселів за термінами погашення: короткострокові та довгострокові.

Основним документами, що підтверджують рух векселів є:

- Акт приймання-передачі векселів;

- Реєстр векселів;

- Акт пред'явлення векселя до платежу (Акт приймання-передачі векселя до платежу).

На рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані” ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями. Рахунок активний, за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом — отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані” має такі субрахунки:

341 “Короткострокові векселі, одержані в національній валюті” 342 “Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті” На рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані”.

Синтетичний облік по рахунку 34 здійснюють у Журналі 3, аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем у Відомості 3.4.

У табл. 8.3. відображено основні операції по обліку розрахунків векселями.

Таблиця 8.3

Типові кореспонденції рахунків по обліку розрахунків векселями

 

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Одержано короткостроковий вексель від покупців або інших дебіторів 36, 377
Одержано в касу або на поточний рахунок кошти від дебіторів в рахунок погашення короткострокової дебіторської заборгованості по векселях одержаних 30,31
Відображається собівартість реалізованого короткострокового векселя одержаного
Відображаються нараховані відсотки за використання векселів (за дозвіл відстрочення платежу)
Відображаються нараховані відсотки за використання векселів у випадку включення їх у вартість векселів

 

Основним документами, що підтверджують рух векселів є:

- Акт приймання-передачі векселів;

- Реєстр векселів;

- Акт пред'явлення векселя до платежу (Акт приймання-передачі векселя до платежу).

На рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані” ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями. Рахунок активний, за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом — отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані” має такі субрахунки:

341 “Короткострокові векселі, одержані в національній валюті” 342 “Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті” На рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані”.

Синтетичний облік по рахунку 34 здійснюють у Журналі 3, аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем у Відомості 3.4.

У табл. 8.2. відображено основні операції по обліку розрахунків векселями.

Таблиця 8.2

Типові кореспонденції рахунків по обліку розрахунків векселями

 

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Одержано короткостроковий вексель від покупців або інших дебіторів 36, 377
Одержано в касу або на поточний рахунок кошти від дебіторів в рахунок погашення короткострокової дебіторської заборгованості по векселях одержаних 30,31
Відображається собівартість реалізованого короткострокового векселя одержаного
Відображаються нараховані відсотки за використання векселів (за дозвіл відстрочення платежу)
Відображаються нараховані відсотки за використання векселів у випадку включення їх у вартість векселів

 

 

Дебетове сальдо по рахунку 34 відображається у ІІ-ому розділі активу Балансу (Звіту про фінансовий стан).

За відстрочення терміну сплати коштів векселедавці зобов’язані нараховувати і сплачувати відсотки. Порядок обчислення відсотків по векселях наступний:

 

S = Sn * {(d*r) / (100 % * n)},

S – сума відсотків по векселях;

Sn – номінальна вартість векселя;

d – кількість днів з дня нарахування відсотків до дня платежу за векселем;

r – відсоткова ставка за векселем;

n – кількість днів у році

Таблиця 8.3

Типові кореспонденції рахунків по обліку по розрахунках за нарахованими відсотками

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нараховано відсотки (дисконт) за векселями одержаними
Одержано на поточний рахунок кошти в рахунок погашення заборгованості по нарахованому дисконту
На поточний рахунок зараховано відсотки (дисконт) за векселями одержаними

 

Типова задача № 9

 

Відобразити господарські операції на рахунках та визначити сальдо по рахунку 36 на 01 квітня на підставі таких даних:

І. Сальдо по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» на 01 березня поточного року:

№ п/п Назва аналітичного рахунку Сума (грн.)
Дт Кт
1. ПП «Зірка» 5220,00  
2. ПП «Інсайт» 1300,00  
  Разом 6520,00

 

ІІ. Господарські операції ТОВ «Інтекс» за березень поточного року:

№ п/п Зміст операцій Сума, грн.
1. Відвантажено товари ТОВ «Хазяєчка» за продажною вартістю 33600,00
2. Отримано на поточний рахунок кошти від ТОВ «Хазяєчка» за товари 30000,00
3. Одержано короткостроковий вексель від ТОВ «Хазяєчка» 3000,00
4. Списано безнадійну дебіторську заборгованість ПП «Зірка» – 3047,00 грн. (резерв сумнівних боргів – 2500,00 грн.). ?
5. Відвантажено готову продукцію ПП «Інсайт» за продажною вартістю 5400,00

 

Розв’язок

Господарські операції ТОВ «Інтекс» за березень поточного року

 

№ п/п Зміст операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Відвантажено готову продукцію ТОВ «Хазяєчка» за продажною вартістю 33600,00 грн. 33600,00   361.3    
2. Отримано на поточний рахунок кошти від ТОВ «Хазяєчка» за продукцію 30000,00 361.3
3. Одержано короткостроковий вексель від ТОВ «Хазяєчка» 3000,00 361.3
4. Списано безнадійну дебіторську заборгованість ПП «Зірка» – 3047,00 грн. (резерв сумнівних боргів – 2500,00 грн.). 2500,00 907,00 361.1 361.1
5. Відвантажено готову продукцію ПП «Інсайт» за продажною вартістю 5400,00 361.2

 

Сальдо по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» на 01 квітня поточного року

 

Шифр субрахунка Назва аналітичного рахунку Сума (грн.)
Дт Кт
361.1 ПП «Зірка» 1813,00  
361.2 ПП «Інсайт» 6700,00  
361.3 ТОВ «Хазяєчка» 600,00  
  Разом 9113,00

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.008 с.)