Облік розрахунків за авансами виданими, нарахованими доходами та претензіямиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік розрахунків за авансами виданими, нарахованими доходами та претензіямиВ склад іншої поточної дебіторської заборгованості також включають дебіторську заборгованість, яка не пов’язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг.

Планом рахунків передбачено, що на рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами” має такі субрахунки:

371 “Розрахунки за виданими авансами”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

374 “Розрахунки за претензіями”

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

376 “Розрахунки за позиками членам кредитних спілок”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

378 “Розрахунки з державними цільовими фондами”

379 “Розрахунки за операціями з деривативами”

За дебетом рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.

Субрахунок 371 “Розрахунки за виданими авансами” використовують для обліку розрахунків з іншими підприємствами за авансами виданими. За дебетом обліковуються суми виданих авансів, а також суми, сплачені за розрахунками за виконані роботи по проміжних рахунках.

Таблиця 13.1

Типова кореспонденція рахунків по обліку розрахунків за авансами виданими

Зміст операції Дебет Кредит
Виплачено готівкою аванс постачальникам
Перераховано з поточного рахунку аванс постачальникам
Одержано ТМЦ від постачальників 15,20,21,22,28,
Відображається ПДВ у вартості одержаних ТМЦ
Відображається взаємозалік дебіторської та кредиторської заборгованості
Повернуто в касу або на поточний рахунок аванс 301, 311
Списана безнадійна заборгованість по авансах виданих за рахунок резерву сумнівних боргів
Списана безнадійна заборгованість по авансах виданих в разі нестачі або відсутності резерву сумнівних боргів

 

На субрахунку 373 ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню. Субрахунок дебетується на суми належних до отримання доходів у кореспонденції з рахунком обліку таких доходів, а кредитується на суми фактичних надходжень від підприємств - об’єктів інвестування або орендарів у кореспонденції з рахунком обліку коштів або інших активів залежно від форм, в яких ці доходи знаходяться.

У бухгалтерському обліку розрахунки за нарахованими доходами відображаються на дебеті – доходи до отримання, а на кредиті - фактичне їх отримання, дебетове сальдо означає наявність дебіторської заборгованості по нарахованих доходах, в Балансі дебетове сальдо відображається у ІІ-ому розділі активу по статті “Інша поточна дебіторська заборгованість”.

Таблиця 13.2

Типова кореспонденція рахунків по обліку розрахунків за нарахованими доходами

Зміст операції Дебет Кредит
Нараховано дивіденди за акціями
Нараховано відсотки за облігаціями
Нараховано дивіденди за інвестиціями, які обліковуються за методом участі в капіталі
Пред’явлена рахунок дебіторам на нараховані відсотки за надані позики стороннім організаціям або фізичним особам
Відображається сума нарахованої орендної плати за операційною орендою
На поточний рахунок зараховано кошти в рахунок погашення заборгованості по нарахованих доходах
В касу одержано кошти в рахунок погашення заборгованості по нарахованих доходах
Списана безнадійна заборгованість по нарахованих доходах за рахунок резерву сумнівних боргів
Списана безнадійна заборгованість по нарахованих доходах в разі нестачі або відсутності резерву сумнівних боргів

 

На кожному підприємстві в процесі його фінансово - господарської діяльності, може виникати необхідність обліковувати рахунки претензійного порядку. Розрахунки претензійного характеру обліковуються на активному субрахунку 374 ”Розрахунки за претензіями”. На даному субрахунку ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками.

На дебеті рахунка відображаються такі суми претензій:

- за виявлену при перевірці рахунків постачальників, і підрядчиків, транспортних організацій невідповідність цін і тарифів, передбачених договорами, арифметичні помилки;

- за виявлену невідповідність якості матеріалів, товарів, що одержані від постачальників технічним умовам, що зумовлені договором;

- за нестачу вантажів;

- за строк і простій, що виникли з вини постачальника;

- за штрафи, пені, неустойки.

У бухгалтерському обліку на дебеті відображаються сума пред’явлених претензій, на кредиті - погашення боргу за претензією, дебетове сальдо означає наявність дебіторської заборгованості по пред’явлених претензіях, в Балансі дебетове сальдо відображається у ІІ-ому розділі активу по статті “Інша поточна дебіторська заборгованість”.

Таблиця 13.3

Типова кореспонденція рахунків по обліку розрахунків за претензіями

Зміст операції Дебет Кредит
Пред’явлена претензія постачальникам за неякісні ТМЦ, недопоставку ТМЦ, недотримання умов постачання
На поточний рахунок зараховано кошти в рахунок погашення заборгованості по пред’явлених претензіях
При одержанні ТМЦ в рахунок погашення дебіторської заборгованості по пред’явлених претензіях 20,21, 22,28
При відображенні ПДВ у сумі погашення дебіторської заборгованості по пред’явлених претензіях
В касу одержано кошти в рахунок погашення заборгованості по пред’явлених претензіях
Списана безнадійна заборгованість по пред’явлених претензіях за рахунок резерву сумнівних боргів
Списана безнадійна заборгованість пред’явлених претензіях в разі нестачі або відсутності резерву сумнівних боргів

Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків, з членами кредитних спілок та іншими дебіторами

Для обліку розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків та крадіжок грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей використовують субрахунок 375 “Облік розрахунків по відшкодуванню збитків”. На субрахунку 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено. На цьому рахунку обліковують віднесені у встановленому порядку втрати і збитки за брак, бій, лом, псування товарів, продуктів, матеріалів та інших цінностей, а також втрати через необґрунтовані витрати грошових сум, виданих під звіт.

Аналітичний облік по відшкодуванню завданих збитків ведуть окремо за кожною винною особою. Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків та санкцій відображають на дебеті, а на кредиті - погашення заборгованості винною особою, дебетове сальдо означає наявність дебіторської заборгованості по пред’явлених претензіях, в Балансі (Звіті про фінансовий стан) дебетове сальдо відображається у ІІ-ому розділі активу по статті “Інша поточна дебіторська заборгованість”.

Основним нормативним актом, який регламентує порядок обчислення розміру збитків від нестач, псування, розкрадання ТМЦ є Закон України від 06 червня 1995 року № 217/95-ВР зі змінами і доповненнями «Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей» та Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 “Порядок визначання розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”.

В табл. 14.1 відображено типові операції по розрахунках за завданими збитками.

Таблиця 14.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.008 с.)