Державний комітет лісового господарства УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державний комітет лісового господарства УкраїниДержавний комітет лісового господарства України

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ

ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ”

 

 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

 

Інв. № ___ Пр. № ___

 

ПРОЕКТ

Організації і розвитку лісового господарства

державного підприємства
"куп'янське лісове господарство"

Харківського обласного управління лісового та
мисливського господарства

Державного Комітету лісового господарства України

Книга 1

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

Генеральний директор об’єднання В.П. Гульчак

 

Начальник експедиції С.І. Костяшкін

 

Головний інженер Г.М. Глушко

 

Начальник л/в партії Р.С. Смаль

 

 

Покотилівка – 2008


З М І С Т

Стор.

 

РОЗДІЛ 1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА
ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

 

1.1. Місцезнаходження і площа 5

1.2. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт 5

1.3. Природно-кліматичні умови 8

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

 

2.1. Основні галузі господарства в районі розташування лісгоспу 11

2.2. Обсяги заготівлі деревини та її реалізація 11

2.3. Характеристика шляхів транспорту 11

2.4. Лісові такси 11

2.5. Рівень інтенсивності ведення лісового господарства і
виробнича потужність лісгоспу 13

2.6. Значення лісового господарства в економіці району розташування лісгоспу
і охороні довкілля 14

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ

 

3.1. Поділ лісів на групи і категорії захисності 15

3.2. Господарські частини, господарства та господарські секції 29

3.3. Стан та динаміка лісового фонду 35

3.4. Екологічний стан лісів 59

 

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього лісовпорядкування 61

4.2. Рубки головного користування 61

4.3. Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства 62

4.4. Інші рубки, не пов’язані з веденням лісового господарства 65

4.5. Заходи з лісозахисту 66

4.6. Лісовідновлювальні заходи і лісорозведення 67

4.7. Меліорація 72

4.8. Охорона лісу 73

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 75

4.10. Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства і в
культурно-оздоровчих цілях 76

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів 77

4.12. Загальний висновок за результатами лісогосподарської діяльності 77

 

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ

 

5.1. Головне користування лісом 78

5.2. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства 85

5.3. Інші рубки, не пов’язані з веденням лісового господарства 91

5.4. Річний розмір користування з усіх видів рубок 92

5.5. Відновлення лісів і лісорозведення 93

5.6. Реконструкція насаджень 96

5.7. Лісомеліорація 98

5.8. Насіння і розсадники 98

5.9. Охорона лісу 102

5.10. Лісозахист 104

5.11. Використання лісу в культурно-оздоровчих цілях 105

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 105

5.13. Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства 107

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів 107

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю 107

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування та інших запроектованих заходів 108

5.17. Очікувана ефективність запроектованих лісогосподарських заходів 109

 

ДОДАТКИ:

1. Протокол І лісовпорядної наради 112

2. Протокол другої технічної наради за підсумками польових робіт 118

3. Акт узгодження загальної площі земель лісгоспу з органами
землевпорядкування 136

4. Акт прийому-здачі польових лісовпорядних робіт 141

5. Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування і рубок,
пов'язаних з веденням лісового господарства у розрізі лісництв 142

6. Запроектовані щорічні обсяги лісовідновлювальних заходів у розрізі лісництв 144

7. Запроектовані щорічні протипожежні обсяги в розрізі лісництв 145

8. Відомість визначення розрахункових лісосік на період з 2007 по
2016 роки 146

9. Відомість визначення розрахункових лісосік на період з 2017 по
2026 роки 150

10. Шкала оцінки природної пожежної небезпеки земельних ділянок лісового
фонду 154

 

 


РОЗДІЛ І. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА

ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

 

Місцезнаходження і площа

Державне підприємство "Куп'янське лісове господарство" (далі лісгосп) розташоване в східній частині Харківської області на території Борівського, Великобурлуцького, Дворічанського, Куп'янського, Шевченківського адміністративних районів.

 

Поштова адреса: 63701

Харківська область

м. Куп'янськ

вулиця 1-го Травня, 37.

 

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративний район Загальна площа, га
Борівське лісництво кв. 59 в. 24 Борівський
Великобурлуцьке лісництво кв. 45 в. 5 Великобурлуцький
Дворічанський
Разом
Дворічанське лісництво кв. 49 в. 33 Дворічанський
Кам'янське лісництво с. Кам'янка Дворічанський
Куп'янське лісництво кв. 72 в. 5 Куп'янський
Шевченківський
Разом
Сеньківське лісництво кв. 30 в. 22 Куп'янський
Борівський
Разом
Всього по лісгоспу  
в тому числі по адмінрайонах Борівський
  Великобурлуцький
  Дворічанський
  Куп'янський
  Шевченківський

 

Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адмінрайонів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

 

Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники Одиниця ви-мірювання Обсяги
1. Площа лісовпорядкування га
2. Кількість кварталів шт.
3. Площа кварталів: - максимальна га
- мінімальна га
- середня га
4. Кількість таксаційних виділів шт.
5. Середня площа таксаційного виділу га 3,4
6. Протяжність таксаційних ходів на 1000 га км
7. Закладено площадок вимірювально-перелікової таксації шт.
8. Закладено пробних площ – усього шт.
9. Кількість планшетів шт.

Картографічною (геодезичною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали планшети лісовпорядкування 1990 року, які накладались на топографічні карти
масштабу 1:10000, а також дані відділів земельних ресурсів адміністративних районів.

Планшети виготовлено за новою GIS-технологією разом з лабораторією НІТ УкрНДЛГА імені Г.М. Висоцького. Як допоміжні матеріали при таксації деревостанів використовувались спектрозональні аерофотознімки масштабу 1:12000 задовільної якості, зальоту 1988-1989 років.

 

Зміна площі за ревізійний період

Найменування лісництв Найменування адміністративних районів Площа в га за даними
теперішнього лісовпорядкування попереднього лісовпорядкування державного обліку лісів на 01.01. 2002 р. земельного балансу на 01.01. 2006 р.
Борівське Борівський
Великобурлуцьке Великобурлуцький
Дворічанський
Разом
Дворічанське Дворічанський
Кам'янське Дворічанський
Куп'янське Куп'янський
Шевченківський
Разом
Сеньківське Куп'янський
Борівський
Шевченківський - - -
Разом
Московський розсадник Куп'янський - -
Усього по лісгоспу:  

 

Площа земель лісового фонду за минулий ревізійний період зменшилась на 606 га. Передано Чугуєво-Бабчанському лісгоспу 552 га, решта земель вилучена в зв'язку з одержанням Державних актів на право постійного користування (це бази відпочинку та частина Червонооскільського водосховища Борівського лісництва).

Конкретні дані про приймання і передачу земель і підстави до них приведені в додатку 4.

Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, основаним на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для корегування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення відносних повнот при вибірковій вимірювальній і переліковій таксації використовувались стандартні таблиці для лісів України, складені кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджені Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.

Крім зазначених таблиць використовувались таблиці визначення класів бонітету насаджень. Для товаризації експлуатаційного фонду використовувались товарні таблиці, що містяться в "Нормативно-довідкових матеріалах для таксації лісів України і Молдови"
(К. Урожай, 1987 р.), а для матеріальної оцінки лісового фонду і обробки даних перелікової таксації – "Сортиментні таблиці для таксації лісу на корені" (К. Урожай, 1984 р.).

Детальні відомості про обсяги виконаних робіт приведені в зведеному акті приймання-здачі робіт (додаток 5).

 

Природно - кліматичні умови

 

Згідно лісорослинному районуванню територія лісгоспу відноситься до північної частини лівобережного степу України (С.А. Генсирук).

Клімат району розташування лісгоспу помірно–континентальний, з наявністю в зимовий період сильних морозів і відлиг, а в літній час дефіцитом опадів.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, слід відзначити:

- ранні осінні і пізні весняні заморозки, які пошкоджують сходи і молоді пагони лісових культур;

- високі температури в літній період викликають опіки кореневої шийки;

- сильні вітри в зимово-весняні місяці призводять до видування, або засипання окремих ділянок лісових культур;

- малосніжні зими з глибоким промерзанням ґрунту, та зимові відлиги з різким переходом до холодів.

В цілому клімат сприятливий для успішного зростання сосни звичайної, дуба, ясена, клена, осики, вільхи чорної та інших деревних порід і різноманітних чагарників.

Територію лісгоспу за характером рельєфу можна розділити на дві частини. До першої відносяться лісові масиви, розташовані на правому березі ріки Оскіл і Червонооскільського водосховища (Великобурлуцьке лісництво, частина Кам'янського, Дворічанського, Куп'янського, Сеньківського та Борівського лісництв). Це підвищене плато, розділене ярами і балками з переважанням листяних насаджень.

До другої відносяться насадження розташовані на лівому березі ріки Оскіл і Червонооскільського водосховища (друга частина Кам'янського, Дворічанського, Куп'янського, Сеньківського та Борівського лісництв) з рівнинним рельєфом, в яких переважають, головним чином, хвойні породи.

Кліматичні показники

Найменування показників Одиниця ви-мірювання Значення Дата
1. Температура повітря:      
середньорічна градус +7  
абсолютна максимальна -//- +41  
абсолютна мінімальна -//- -36  
2. Кількість опадів на рік мм  
3. Тривалість вегетаційного періоду днів  
4. Останні заморозки весною     25.05
5. Перші заморозки восени     20.09
6. Середня дата замерзання річок     15.12
7. Середня дата початку паводку     28.03
8. Сніговий покрив:      
потужність см  
час появи     15.11
час сходження у лісі     28.03
9. Глибина промерзання ґрунту см  
10. Напрям переважаючих вітрів по сезонах:      
зима румб ПдЗх  
весна -//- ПдСх  
літо -//- ПнСх  
осінь -//- ПнСх  
11. Середня швидкість переважаючих вітрів по сезонах:      
зима м/сек 4,8  
весна -//- 4,5  
літо -//- 4,0  
осінь -//- 4,4  
12. Відносна вологість повітря %  

 

Всі ліси лісгоспу віднесені до рівнинних.

За даними ґрунтово-патологічного обстеження на території лісгоспу виділені наступні типи і види ґрунтів:

а) дерново-слабопідзолисті розвинуті супіщані;

б) сірі і темно-сірі лісові суглинисті;

в) опідзолені лісостепові суглинисті;

г) чорноземи звичайні різних ступенів змитості;

д) лучно-болотні супіщані та суглинисті;

е) болотні суглинисто-торф'янисті.

Основними ґрунтоутворюючими породами за даними ґрунтово-патологічного обстеження є:

- леси та лесовидні суглинки;

- давньоалювіальні супіщані та суглинисті відкладення;

- третичні піски;

- елювій піщаника;

- елювій меломергельних порід;

- сучасні алювіальні і демовіальні відкладення.

Ерозійні процеси різних ступенів інтенсивності в лісовому фонді представлені у вигляді водної ерозії (площинна і лінійна), які не завдають значної шкоди лісовому господарству. Активна діяльність цих процесів спостерігається там, де балочна система найбільш густа, міжбалочні водорозділи неширокі, але мають значну площу водозбору.

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

Лісові такси

Ліси лісгоспу віднесені до І лісотаксового поясу. Розподіл за лісотаксовими розрядами проведено згідно “Такс на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на живицю”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 44, а також рішенням 12 сесії ХХІV скликання Харківської обласної ради від 28 жовтня 2003 року.

Існуючий та запроектований розподіл площі за лісотаксовими поясами і розрядами такс приводиться в табл. 2.4.1 і на карті-схемі.

Заготовлена деревина вивозиться для переробки на нижній склад, який знаходиться на території Куп'янського лісництва. Пунктами відвантаження деревини з лісгоспу є залізничні станції Куп'янськ, Дворічна, Великий Бурлук, Борова.

Розподіл площі земельних ділянок рекреаційного призначення за класами естетичної оцінки, пішохідної доступності, додаткової оцінки, рекреаційної оцінки, стійкості до рекреаційних навантажень, стадіями рекреаційної дигресії, га

Класи Естетична оцінка Пішохідна доступність Додаткова оцінка Рекреаційна оцінка Стійкість до рекреаційних навантажень Стадія рекреаційної дигресії
Зона масового відпочинку
1,0 2,6 - - - 6,6 129,2
2,0 101,4 - - 133,9 70,0 6,2
3,0 27,3 143,9 - 10,0 52,3 6,1
4,0 13,5 - - - 9,6 2,4
5,0 0,6 - 143,9 - 5,4 -
Разом 145,4 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9
Середній клас 2,4 3,0 5,0 2,1 2,6 1,2
Зона інтенсивної рекреації
1,0 53,9 1,3 - 374,2 8,3 734,2
2,0 669,1 123,3 - 519,8 449,4 171,4
3,0 176,6 781,6 - 12,2 379,9 0,6
4,0 25,7 - 1,6 - 46,9 -
5,0 13,7 - 904,6 - 21,7 -
Разом 939,0 906,2 906,2 906,2 906,2 906,2
Середній клас 2,2 2,9 5,0 1,6 2,6 1,2
Усього 1084,4 1050,1 1050,1 1050,1 1050,1 1050,1
Середній клас 2,2 2,8 4,8 1,6 2,5 1,2

 

Екологічний стан лісів.

 

Стан і динаміка лісового фонду дають можливість в цілому оцінити екологічний стан лісів підприємства на рік лісовпорядкування. Усі види господарської діяльності велися, в основному, з дотриманням діючих нормативних актів. Вони були спрямовані на підвищення якісного стану і продуктивності лісів, збереження і підвищення їх захисних властивостей. Негативного впливу на навколишнє середовище господарська діяльність не спричинила.

Територія лісгоспу, як і вся Харківська область, відноситься до ІІІ зони за ступенем загрози існуванню лісів, внаслідок дії промислових викидів фітооксидантів. Середній рівень промислових викидів у повітря по Харківській області дорівнює 356 тис. тонн на рік, за даними довгострокових досліджень Українського ордена "Знак пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

Найбільш шкідливо на ліс впливають викиди в атмосферу розташованих поблизу промислових і сільськогосподарських підприємств, таких як, Куп'янський ливарний завод (11,6 тис. т), машинобудівельний завод (0,3 тис. т), цукровий завод (0,9 тис. т), цех
силікатної цегли (0,1 тис. т), а також лісові пожежі, несанкціоновані звалища сміття населенням і підприємствами (переважно по узліссям вздовж доріг).

Потужним джерелом забруднення є Куп'янський ливарний завод (табл. 3.4.1), внаслідок чого в окремих кварталах і ділянках спостерігається повне або часткове всихання, сповільнений ріст і ослаблення деревостанів, погіршення загального санітарного стану лісового фонду.

 


Лісовідновні рубки

Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в табл. 4.3.2.1. Лісовідновні рубки проводились в стиглих та перестійних насадженнях, які втратили захисні, водоохоронні та інші природні властивості.

 

Заходи з лісозахисту.

Меліорація.

 

Попереднім лісовпорядкуванням був виявлений агролісомеліоративний фонд на площі 386,1 га, в тому числі першої черги освоєння 129,8 га.

За ревізійний період лісові культури на цих ділянках не створювались і знову віднесені до агролісомеліоративного фонду. В переважній більшості це яри, балки і круті схили (549,3 га), на яких створення лісових культур недоцільне через свою неефективність.

Гідромеліоративна система на землях лісгоспу і прилеглих до них землях інших користувачів відсутня.

 

Охорона лісу.

Відомості про лісові пожежі

Показники Одиниця вимірювання Разом за ревізійний період В т.ч. за два останні роки
2004 р. 2005 р.
1. Площа, пройдена пожежами га 361,6 0,15 3,72
в тому числі вкрита лісовою рослинністю -//- 361,6 0,15 3,72
2. Кількість пожеж – усього випадків
в тому числі:        
- верхових -//- - -
- низових -//-
3. Середня площа однієї пожежі га 0,34 0,07 0,10
4. Стовбурний запас згорілої та пошкодженої деревини тис. м³ 4,0 - -
5. Збитки від пожеж тис. грн. 79,0 0,09 3,24
в тому числі витрати на гасіння -//- 55,8 0,09 3,24
6. Витрати на охорону від пожеж -//-
7. Причини пожеж:        
7.1. Необережне поводження з вогнем випадків
7.2. Не встановлено -//- -
8. Порушення правил пожежної безпеки:        
8.1. Виявлено випадків – усього випадків
8.2. Накладено штрафів випадків гривень
8.3. Стягнуто штрафів гривень

 

Найбільша загроза виникнення пожеж спостерігається в хвойних насадженнях поблизу населених пунктів, вздовж залізниць, а також по берегах водоймищ (в місцях відпочинку населення). Щоб запобігти виникненню пожеж, працівниками лісгоспу проводиться роз'яснювальна робота серед населення, виступи по радіо, публікуються статті в газетах, в місцях масового відпочинку встановлюються аншлаги, обладнуються місця відпочинку і куріння, а при лісництвах організовані пункти зосередження протипожежного інвентарю.

 

Головне користування лісом.

 

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням встановлений на площі 732,9 га із стовбурним запасом 183,12 тис м3 (табл. 5.1.1).

 

5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель на включені та виключені
з розрахунку рубок головного користування за даними попереднього і
теперішнього лісовпорядкування (площа – га; запас – тис. м³)

Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування Підстави для виключення
вкриті лісовою рослин-ністю землі стиглі і перестійні вкриті лісовою рослин-ністю землі стиглі і перестійні
площа запас площа запас
Група лісів 1
Усього за державним обліком лісів:
34646,9 2088,2 360,78 33410,0 5736,2 1221,42  
в т. ч: а) включено в розрахунок
21315,1 461,9 95,67 16267,6 732,9 183,12  
б) виключено із розрахунку
13331,8 1626,3 265,11 17142,4 5003,3 1038,30  
З них за видами виключення:
1. Ліси населених пунктів
- - - 10,4 - - Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року розділ 3 пункт 26
2. Ліси зон санітарної охорони джерел водопостачання
4700,8 240,1 45,37 4567,2 787,3 144,73 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року розділ 3 пункт 28
3. Ліси протиерозійні
4373,9 289,9 39,05 4374,2 990,3 179,34 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року розділ 3 пункт 15
4. Лісопаркова частина лісів зелених зон
905,0 138,4 31,40 893,9 133,5 34,01 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року розділ 3 пункт 27
5. Регіональні ландшафтні парки (заповідна зона)
- - - 374,7 121,9 28,13 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року розділ 3 пункт 30
6. Берегозахисні ділянки лісів
- - - 420,5 103,8 22,95 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 3
7. Узлісся, що прилягають до залізниць і автодоріг державного значення
124,6 1,9 0,30 74,2 1,5 0,39 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 4
8. Ділянки лісів навколо оздоровчих та рекреаційних територій
159,0 15,2 3,79 139,7 13,8 2,82 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 5
9. Особливо охоронні частини заказників
81,2 - - 87,7 69,3 11,96 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 9
10. Ділянки лісів на ярах, берегах балок і річкових долин
1819,0 449,3 78,08 5510,1 2491,2 570,94 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 1
11. Ділянки лісів, що використовуються для цілей насінництва і селекції
164,2 - - 125,8 10,4 3,12 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 11
12. Насадження-медоноси
302,1 183,1 14,53 500,6 253,9 34,52 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 11
13. Ділянки лісів, що мають спеціальне господарське значення
- - - 5,7 5,7 1,37 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 11
14. Смуги лісів уздовж державного кордону
- - - 15,7 8,2 1,45 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 4
15. Заповідні лісові урочища
234,4 95,7 19,88 36,6 12,5 2,57 Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року розділ 3 пункт 30
16. Насадження, в складі яких є породи, що не підлягають рубці
- - - 5,4 - - Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 27.07.07.1995 року додаток 10 пункт 10

 

5.1.2. Порівняння запроектованого виходу ділової і ліквідної деревини
з фактичним в середньому за останні 2 роки, %

Господарство, госпсекція, переважаюча порода Фактичний Запроектований Відхилення від фактичного виходу
% ліквіду від стов-бурного запасу % ділової від ліквідного запасу % ліквіду від стов-бурного запасу % ділової від ліквідного запасу ліквід + - % ділова + - %
Група ліс ів 1
Хвойне            
Соснова
Сосна звичайна +3 +3
Твердолистяне            
Дубова високостовбурна - - 89 40 - -
Дубова низькостовбурна 87 22 87 23 - +1
Ясенова
Ясен звичайний - - - -
М’яколистяне            
Осикова 91 13 91 15 - +2
Вільхова 90 25 88 25 -2 -
Березова - - 89 25 - -
Тополева - - 92 15 - -

 

Запроектований вихід ліквідної деревини знаходиться на рівні досягнутого за 2 останні роки. Вихід ділової деревини запроектований на основі товарної структури експлуатаційного фонду. Значних розходжень по виходу ліквідної і ділової деревини для всіх господарств і госпсекцій немає.

Товаризація лісосічного фонду виконана на персональних комп'ютерах згідно таблиць, поміщених в "Нормативно-справочных материалах для таксации лесов Украины и Молдавии" (Киев, "Урожай", І987).

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у повній відповідності з "Правилами рубок головного користування в лісах України", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 559, згідно яких, на наступний ревізійний період в лісах лісгоспу проектується суцільнолісосічний спосіб
рубки.

 

Рубки догляду за лісом

 

Під час проведення польових лicoвпopядних poбiт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду за лісогосподарськими міркуваннями як під час проведення таксації, так i на протязі ревізійного періоду. Термін повторюваності залежить від виду і породи. В цілому по всіх видах рубок вони приведені в "Протоколі першої лісовпорядної наради".

Розрахунок щорічного розміру рубок догляду за лісогосподарськими міркуваннями в межах груп лісів приведений в табл. 5.2.1.

Друга лісовпорядна нарада затвердила щорічні обсяги рубок догляду запропоновані лісовпорядкуванням.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в
табл. 5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку з лісівничих міркувань.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл. 4.3.1.1) становить у %

 

Види рубок На площі По запасу
Освітлення 2,7 1,3
Прочищення 244,6 557,6
Проріджування 31,5 35,1
Прохідні рубки не проводились

 

Аналізуючи проведення лісгоспом рубок догляду, слід відмітити, що освітлення під кінець ревізійного періоду проводились дуже в незначних обсягах (у 2006 році – 1 га). Обсяг прочищень перевищує запроектований і по площі, і по запасу. Обсяг проріджувань як по площі, так і по запасу майже втричі менше від запроектованого. Прохідні рубки в 2006 році зовсім не проводились.

 

Санітарні рубки

Показники Одиниця вимірювання Санітарні рубки
суцільні вибіркові
Ліси 1 групи
1. Виявлений фонд      
- площа га 202,1 8459,5
- стовбурний запас, що вирубується тис. м3 48,01 83,24
2. Призначено до рубки лісовпорядкуванням      
- площа га 202,1 8459,5
- стовбурний запас, що вирубується тис. м3 48,01 83,24
3. Прийнято другою лісовпорядною нарадою      
- площа га 202,1 8459,5
- стовбурний запас, що вирубується тис. м3 48,01 83,24
4. Термін проведення років
5. Щорічний розмір (чисельник – рекомендований лісовпорядкуванням; знаменник – прийнятий 2-ю лісовпорядною нарадою при розходженні)      
Хвойне      
Площа га 85,0 674,5
Запас, що вирубується:      
- стовбурний тис. м3 21,26 7,86
- ліквідний тис. м3 19,13 6,68
- ділової деревини тис. м3 10,52 2,00
Твердолистяне      
Площа га 3,5 1008,7
Запас, що вирубується:      
- стовбурний тис. м3 0,53 8,68
- ліквідний тис. м3 0,47 7,81
- ділової деревини тис. м3 0,09 0,78
М'яколистяне      
Площа га 12,6 8,7
Запас, що вирубується:      
- стовбурний тис. м3 2,22 0,11
- ліквідний тис. м3 1,98 0,10
- ділової деревини тис. м3 0,30 -
Разом в лісах 1 групи і усього по лісгоспу
Площа га 101,1 1691,9
Запас, що вирубується:      
- стовбурний тис. м3 24,01 16,65
- ліквідний тис. м3 21,58 14,59
- ділової деревини тис. м3 10,91 2,78

 

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних
молодняків і похідних деревостанів.

 

Виявлений фонд реконструкції, його характеристика, способи реконструкції на ревізійний період наведені в розділі 5.6. "Реконструкція насаджень".

 


5.2.3.1. Рубки пов’язані з реконструкцією малоцінних
молодняків і похідних деревостанів

Показники Одиниця вимірю-вання Господарства Разом В т.ч. за способами реконструкції
хвойне твердолистяне м’яколистяне інші деревні суцільний частковий
Ліси 1 групи
1. Виявлений фонд рубок:                
- площа га 62,4 37,1 29,6 5,0 134,1 63,2 70,9
- загальний стовбурний запас тис. м³ 7,62 0,94 2,57 0,19 11,32 8,03 3,29
2. Запроектовано до рубки:               6,0
- площа га 11,9 6,4 1,0 5,0 24,3 19,9 4,4
- загальний стовбурний запас тис. м³ 0,60 0,08 0,03 0,19 0,90 0,85 0,05
в т.ч. стовбурний запас, що вирубується тис.м3 0,60 0,04 0,03 0,19 0,86 0,85 0,01
3. Термін проведення років  


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.046 с.)