Групи і категорії захисності лісів, їхня динаміка за минулий ревізійний періодМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Групи і категорії захисності лісів, їхня динаміка за минулий ревізійний періодГрупи і категорії захисності Площа за даними Зміни
попереднього лісовпо-рядкування теперішнього лісовпо-рядкування + / -
га % га % га %
Ліси І групи
1. Регіональні ландшафтні парки - - 1,0 +399
2. Ліси населених пунктів - - - +11
3. Лісопаркова частина лісів зелених зон 2,5 2,5 - -
4. Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання 14,5 14,5 -92 -1,7
5. Ліси протиерозійні 13,1 13,0 -126 -2,5
6. Захисні смуги лісів вздовж залізниць 7,1 7,2 -23 -0,9
7. Захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг державного значення 0,8 0,9 +8 +2,6
8. Лісогосподарська частина лісів зеленої зони 4,1 4,1 -22 -1,4
9. Байрачні ліси 32,2 30,8 -720 -5,9
10. Інші ліси, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища 4,7 4,8 - -
11. Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів 21,0 21,2 -41 -0,5
Всього по лісгоспу: -606 -1,6

 

Існуючий поділ лісів на групи і категорії захисності проведено на основі відповідних урядових постанов:

- Лісопаркова частина лісів зелених зон виділена згідно розпорядження РМ УРСР №756-р від 08.12.1980 р.;

- Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання – на підставі розпорядження РМ УРСР №80-р від 15.02.1983 року;

- Ліси протиерозійні – згідно розпорядження РМ УРСР №80-р від 15.02.1983 року; Постанова Держкомлісу СРСР №14 від 22.11.1990 року;

- Захисні смуги лісів вздовж залізниць – розпорядження РМ УРСР №1781-р від 19.12.1959 року; розпорядження РМ УРСР №80-р від 15.02.1983 року;

- Захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг державного значення – на підставі розпорядження РНК СРСР №14537-р від 14.07.1944 року; листа держкомітету лісового господарства РМ СРСР №473/2-6 від 15.07.1967 року; розпорядження РМ УРСР №80-р від 15.02.1983 року;

- Лісогосподарська частина лісів зелених зон згідно рішення Харківського облвиконкому №41-р від 23.01.1967 року;

- Байрачні ліси – згідно розпорядження РМ УРСР №80-р від 15.02.1983 р.;

- Інші ліси, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища – згідно розпорядження РМ УСРСР №80-р від 15.02.1983 р.;

- Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів – на підставі Постанови ЦВК та РНК СРСР №66-1162 від 02.07.1936 р.

Зміни в площі окремих категорій захисності лісів обумовлені, головним чином, приведенням розподілу лісів по категоріям захисності у відповідність до постанови Кабінету Міністрів від 27 липня 1995 року №557 "Про затвердження порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду. При цьому було виділено в окремі категорії захисності - регіональні ландшафтні парки, ліси населених пунктів.

Існуючий поділ площі на групи лісів і категорії захисності відповідає господарському значенню, природним і економічним умовам району розташування лісгоспу.

Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на групи і категорії захисності показано на картах-схемах.

 


3.1.2. Поділ площі за категоріями земель, категоріями захисності та
лісництвами в розрізі адміністративних районів, га

(чисельник – не округлені дані, а знаменник – дані за державним обліком лісів)

Стор. 18-25


 

Площа земель лісового фонду постійного користування Лісові землі
вкриті лісовою рослинністю незімк-нуті лісові куль-ри лісові розсад-ники, плантації не вкриті лісовою рослинністю лісові шля-хи, просіки, протипож. розриви разом лісових земель
разом в т.ч. лісові культ. рідко- лісся згарища, загиблі насадження зруби галявини, пустирі разом
Разом лісів 1 групи
37293,0 33410,0 16547,9 1350,0 66,9 - 7,5 196,5 436,1 640,1 418,0 35885,0
Борівське
Борівський
Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної
2642,0 2330,7 1957,0 39,4 - - - 8,1 33,9 42,0 54,1 2466,2
Ліси
207,0 195,8 193,7 - - - - - 4,7 4,7 1,0 201,5
Захисні смуги лісів вздовж
145,0 124,1 113,9 8,4 - - - - 0,3 0,3 3,0 135,8
Байрачні
1070,0 1041,0 140,9 10,8 - - - - 7,2 7,2 4,1 1063,1
Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо
2764,0 2507,1 1792,0 101,9 10,2 - - 14,0 13,8 27,8 66,2 2713,2
Разом по
6828,0 6198,7 4197,5 160,5 10,2 - - 22,1 59,9 82,0 128,4 6579,8
Великобурлуцьке
Великобурлуцький
Регіональні ландшафтні
399,0 374,7 73,3 - - - - - 1,7 1,7 2,2 378,6
Ліси населених
11,0 10,4 2,6 - - - - - - - - 10,4
Лісопаркова частина
181,0 174,4 31,2 - - - - - 0,7 0,7 2,5 177,3
Ліси
2826,0 2691,0 684,4 5,3 3,1 - - 10,3 18,3 28,6 13,8 2741,8
Захисні смуги лісів
21,0 20,0 1,9 - - - - - - - - 20,0
Байрачні
2686,0 2519,1 766,1 40,2 - - - 1,8 21,8 23,6 10,8 2593,7
Разом по
6124,0 5789,3 1559,5 45,5 3,1 - - 12,1 42,5 54,6 29,3 5921,8
Дворічанський
Байрачні
28,0 26,6 2,2 - - - - - - - 0,1 26,7
Разом по
6152,0 5815,9 1561,7 45,5 3,1 - - 12,1 42,5 54,6 29,4 5948,5
Дворічанське
Дворічанський
Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної
450,0 368,2 163,0 3,2 0,6 - - 3,0 18,3 21,3 1,6 394,9
Ліси
62,0 49,5 49,5 - - - - - 9,3 9,3 0,3 59,1
                           

Нелісові землі
сільськогосподарські угіддя води болота садиби, споруди траси піски інші нелісові землі разом нелісових земель
рілля сіно-жаті пасо-вища багаторічні насадження (сади, ягідники та інші.) разом с/г угідь
і по лісництву
104,7 29,8 1,5 - 136,0 59,3 431,0 24,3 166,1 0,9 590,4 1408,0
лісництво
район
охорони джерел водопостачання
- - - - - - 92,6 3,7 11,2 - 68,3 175,8
протиерозійні
- - - - - - - - - - 5,5 5,5
автомобільних доріг державного значення
- - - - - - 3,6 - 2,2 - 3,4 9,2
ліси
- - - - - - 5,9 - - - 1,0 6,9
озер, водоймищ та інших водних об'єктів
- - - - - - 21,2 3,7 15,1 - 10,8 50,8
лісництву
- - - - - - 123,3 7,4 28,5 - 89,0 248,2
лісництво
район
парки (заповідна зона)
- - - - - 3,0 17,4 - - - - 20,4
пунктів
- - - - - - 0,6 - - - - 0,6
лісів зелених зон
- - - - - 1,4 1,8 0,5 - - - 3,7
протиерозійні
- - - - - 8,6 31,1 - 0,8 - 43,7 84,2
вздовж залізниць
- - - - - - 1,0 - - - - 1,0
ліси
- - - - - 13,3 42,9 - 2,7 - 33,4 92,3
адміністративному району
- - - - - 26,3 94,8 0,5 3,5 - 77,1 202,2
район
ліси
- - - - - - - - - - 1,3 1,3
лісництву
- - - - - 26,3 94,8 0,5 3,5 - 78,4 203,5
лісництво
район
охорони джерел водопостачання
- 5,3 - - 5,3 11,9 33,9 1,5 2,5 - - 55,1
протиерозійні
- - - - - - - - - - 2,9 2,9

 


 

Площа земель лісового фонду постійного користування Лісові землі
вкриті лісовою рослинністю незімк-нуті лісові куль-ри лісові розсад-ники, плантації не вкриті лісовою рослинністю лісові шля-хи, просіки, протипож. розриви разом лісових земель
разом в т.ч. лісові культ. рідко- лісся згарища, загиблі насадження зруби галявини, пустирі разом
Захисні смуги лісів
776,0 701,3 646,0 13,5 16,2 - - 6,0 2,7 8,7 13,8 753,5
Байрачні
1238,0 1137,4 433,5 34,0 - - - 8,1 16,3 24,4 7,7 1203,5
Інші ліси, які мають важливе значення для
1753,0 1540,3 1454,9 109,4 - - - 14,2 1,3 15,5 41,9 1707,1
Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо
1564,0 1426,2 1040,5 43,6 9,6 - - 5,8 11,4 17,2 30,7 1527,3
Разом по
5843,0 5222,9 3787,4 203,7 26,4 - - 37,1 59,3 96,4 96,0 5645,4
Кам'янське
Дворічанський
Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної
323,0 270,7 219,4 - - - - - 0,5 0,5 6,2 277,4
Ліси
209,0 177,6 46,7 9,8 - - - - 2,8 2,8 0,2 190,4
Захисні смуги лісів
513,0 466,5 450,4 17,7 - - - - 0,9 0,9 10,5 495,6
Байрачні
1708,0 1641,3 187,8 44,0 - - - 2,6 13,3 15,9 2,6 1703,8
Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо
1977,0 1818,6 1039,6 100,9 - - - - 8,7 8,7 45,3 1973,5
Разом по
4730,0 4374,7 1943,9 172,4 - - - 2,6 26,2 28,8 64,8 4640,7
Куп'янське
Куп'янський
Лісопаркова частина
760,0 719,8 69,5 7,9 7,3 - - 0,8 5,1 5,9 7,6 748,5
Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної
235,0 156,7 49,7 39,6 - - - - 7,0 7,0 2,1 205,4
Ліси
170,0 140,1 112,8 - - - - - 8,7 8,7 - 148,8
Захисні смуги лісів
1077,0 849,7 433,6 120,3 - - - 48,4 12,8 61,2 13,8 1045,0
Захисні смуги лісів вздовж
176,0 153,2 103,4 15,1 - - - - 2,2 2,2 0,7 171,2
Лісогосподарська частина
1522,0 1063,1 582,6 198,9 12,6 - 0,3 4,1 89,9 94,3 17,7 1386,6
Байрачні
2889,0 2723,9 301,3 51,8 - - - 16,3 25,8 42,1 20,6 2838,4
Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо
797,0 679,8 580,8 34,9 - - 7,2 25,3 22,0 54,5 7,5 776,7
Разом по
7626,0 6486,3 2233,7 468,5 19,9 - 7,5 94,9 173,5 275,9 70,0 7320,6

 

Нелісові землі
сільськогосподарські угіддя води болота садиби, споруди траси піски інші нелісові землі разом нелісових земель
рілля сіно-жаті пасо-вища багаторічні насадження (сади, ягідники та інші.) разом с/г угідь
вздовж залізниць
- 5,9 - - 5,9 0,5 12,1 - 4,0 - - 22,5
ліси
- - 1,5 - 1,5 0,4 - - - - 32,6 34,5
захисту навколишнього природного середовища
- 8,5 - - 8,5 0,5 5,5 - 31,4 - - 45,9
озер, водоймищ та інших водних об'єктів
- 7,2 - - 7,2 0,7 5,6 0,7 12,0 0,9 9,6 36,7
лісництву
- 26,9 1,5 - 28,4 14,0 57,1 2,2 49,9 0,9 45,1 197,6
лісництво
район
охорони джерел водопостачання
- - - - - 9,2 30,3 - - - 6,1 45,6
протиерозійні
- - - - - - - - - - 18,6 18,6
вздовж залізниць
- - - - - - 14,3 - - - 3,1 17,4
ліси
- - - - - 0,5 1,8 - - - 1,9 4,2
озер, водоймищ та інших водних об'єктів
- - - - - - 2,5 0,3 - - 0,7 3,5
лісництву
- - - - - 9,7 48,9 0,3 - - 30,4 89,3
лісництво
район
лісів зелених зон
- 1,6 - - 1,6 - - 7,3 2,6 - - 11,5
охорони джерел водопостачання
- - - - - 0,3 21,4 - 3,4 - 4,5 29,6
протиерозійні
- - - - - - - - - - 21,2 21,2
вздовж залізниць
- 0,5 - - 0,5 0,7 8,2 - 15,7 - 6,9 32,0
автомобільних доріг державного значення
- - - - - - 3,1 - 1,7 - - 4,8
лісів зелених зон
81,8 - - - 81,8 - 10,7 4,0 6,0 - 32,9 135,4
ліси
2,6 0,8 - - 3,4 3,1 12,6 0,9 0,2 - 30,4 50,6
озер, водоймищ та інших водних об'єктів
- - - - - 2,1 3,6 - 13,7 - 0,9 20,3
адміністративному району
84,4 2,9 - - 87,3 6,2 59,6 12,2 43,3 - 96,8 305,4

 


 

Площа земель лісового фонду постійного користування Лісові землі
вкриті лісовою рослинністю незімк-нуті лісові куль-ри лісові розсад-ники, плантації не вкриті лісовою рослинністю лісові шля-хи, просіки, протипож. розриви разом лісових земель
разом в т.ч. лісові культ. рідко- лісся згарища, загиблі насадження зруби галявини, пустирі разом
Шевченківський
Ліси
211,0 182,6 152,5 9,8 - - - - 4,1 4,1 - 196,5
Байрачні
713,0 676,6 133,4 - - - - - 21,9 21,9 0,4 698,9
Разом по
924,0 859,2 285,9 9,8 - - - - 26,0 26,0 0,4 895,4
Разом по
8550,0 7345,5 2519,6 478,3 19,9 - 7,5 94,9 199,5 301,9 70,4 8216,0
Сеньківське
Куп'янський
Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної
1095,0 932,7 582,9 70,9 3,8 - - 0,7 13,2 13,9 6,9 1028,2
Ліси
1150,0 937,6 639,6 - - - - 3,1 17,1 20,2 2,3 960,1
Захисні смуги лісів
237,0 196,5 171,9 28,0 - - - 4,5 1,0 5,5 4,6 234,6
Байрачні
1144,0 1131,3 101,7 - - - - - 2,5 2,5 2,1 1135,9
Інші ліси, які мають важливе значення для
28,0 28,0 - - - - - - - - - 28,0
Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо
597,0 511,1 378,3 61,6 1,5 - - 9,6 2,7 12,3 6,3 592,8
Разом по
4251,0 3737,2 1874,4 160,5 5,3 - - 17,9 36,5 54,4 22,2 3979,6
Борівський
Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної
666,0 508,2 474,8 83,6 2,0 - - 3,4 10,3 13,7 4,4 611,9
Захисні смуги лісів
49,0 42,7 42,7 3,6 - - - 0,8 - 0,8 0,3 47,4
Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо
224,0 164,2 145,9 41,9 - - - 5,6 1,9 7,5 2,1 215,7
Разом по
939,0 715,1 663,4 129,1 2,0 - - 9,8 12,2 22,0 6,8 875,0
Разом по
5190,0 4452,3 2537,8 289,6 7,3 - - 27,7 48,7 76,4 29,0 4854,6
В тому числі по
Борівський
7767,0 6913,8 4860,9 289,6 12,2 - - 31,9 72,1 104,0 135,2 7454,8
Великобурлуцький
6124,0 5789,3 1559,5 45,5 3,1 - - 12,1 42,5 54,6 29,3 5921,8
Дворічанський
10601,0 9624,2 5733,5 376,1 26,4 - - 39,7 85,5 125,2 160,9 10312,8
Куп'янський
11877,0 10223,5 4108,1 629,0 25,2 - 7,5 112,8 210,0 330,3 92,2 11300,2
                           

 

Нелісові землі
сільськогосподарські угіддя води болота садиби, споруди траси піски інші нелісові землі разом нелісових земель
рілля сіно-жаті пасо-вища багаторічні насадження (сади, ягідники та інші.) разом с/г угідь
район
протиерозійні
- - - - - - - - - - 14,5 14,5
ліси
- - - - - 1,8 1,1 - - - 11,2 14,1
адміністративному району
- - - - - 1,8 1,1 - - - 25,7 28,6
лісництву
84,4 2,9 - - 87,3 8,0 60,7 12,2 43,3 - 122,5 334,0
лісництво
район
охорони джерел водопостачання
- - - - - - 20,7 - 11,4 - 34,7 66,8
протиерозійні
20,3 - - - 20,3 - - 1,0 2,2 - 166,4 189,9
вздовж залізниць
- - - - - - - 0,7 0,2 - 1,5 2,4
ліси
- - - - - 1,0 - - - - 7,1 8,1
захисту навколишнього природного середовища
- - - - - - - - - - - -
озер, водоймищ та інших водних об'єктів
- - - - - - - - 3,6 - 0,6 4,2
адміністративному району
20,3 - - - 20,3 1,0 20,7 1,7 17,4 - 210,3 271,4
район
охорони джерел водопостачання
- - - - - 0,3 24,8 - 14,3 - 14,7 54,1
вздовж залізниць
- - - - - - 0,4 - 1,2 - - 1,6
озер, водоймищ та інших водних об'єктів
- - - - - - 0,3 - 8,0 - - 8,3
адміністративному району
- - - - - 0,3 25,5 - 23,5 - 14,7 64,0
лісництву
20,3 - - - 20,3 1,3 46,2 1,7 40,9 - 225,0 335,4
адміністративних районах:
район
- - - - - 0,3 148,8 7,4 52,0 - 103,7 312,2
район
- - - - - 26,3 94,8 0,5 3,5 - 77,1 202,2
район
- 26,9 1,5 - 28,4 23,7 106,0 2,5 49,9 0,9 76,8 288,2
район
104,7 2,9 - - 107,6 7,2 80,3 13,9 60,7 - 307,1 576,8

 

Площа земель лісового фонду постійного користування Лісові землі
вкриті лісовою рослинністю незімк-нуті лісові куль-ри лісові розсад-ники, плантації не вкриті лісовою рослинністю лісові шля-хи, просіки, протипож. розриви разом лісових земель
разом в т.ч. лісові культ. рідко- лісся згарища, загиблі насадження зруби галявини, пустирі разом
Шевченківський
924,0 859,2 285,9 9,8 - - - - 26,0 26,0 0,4 895,4
в тому числі по
Регіональні ландшафтні
399,0 374,7 73,3 - - - - - 1,7 1,7 2,2 378,6
Ліси населених
11,0 10,4 2,6 - - - - - - - - 10,4
Лісопаркова частина
941,0 893,9 100,7 7,9 7,3 - - 0,8 5,8 6,6 10,1 925,8
Ліси
4835,0 4374,2 1879,2 24,9 3,1 - - 13,4 65,0 78,4 17,6 4498,2
Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної
5411,0 4567,2 3446,8 236,7 6,4 - - 15,2 83,2 98,4 75,3 4984,0
Захисні смуги лісів
2673,0 2276,7 1746,5 183,1 16,2 - - 59,7 17,4 77,1 43,0 2596,1
Захисні смуги лісів вздовж
321,0 277,3 217,3 23,5 - - - - 2,5 2,5 3,7 307,0
Лісогосподарська частина
1522,0 1063,1 582,6 198,9 12,6 - 0,3 4,1 89,9 94,3 17,7 1386,6
Байрачні
11476,0 10897,2 2066,9 180,8 - - - 28,8 108,8 137,6 48,4 11264,0
Інші ліси, які мають важливе значення для
1781,0 1568,3 1454,9 109,4 - - - 14,2 1,3 15,5 41,9 1735,1
Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо
7923,0 710,7,0 4977,1 384,8 21,3 - 7,2 60,3 60,5 128,0 158,1 7799,2

 

Нелісові землі
сільськогосподарські угіддя води болота садиби, споруди траси піски інші нелісові землі разом нелісових земель
рілля сіно-жаті пасо-вища багаторічні насадження (сади, ягідники та інші.) разом с/г угідь
район
- - - - - 1,8 1,1 - - - 25,7 28,6
категоріях захисності:
парки (заповідна зона)
- - - - - 3,0 17,4 - - - - 20,4
пунктів
- - - - - - 0,6 - - - - 0,6
лісів зелених зон
- 1,6 - - 1,6 1,4 1,8 7,8 2,6 - - 15,2
протиерозійні
20,3 - - - 20,3 8,6 31,1 1,0 3,0 - 272,8 336,8
охорони джерел водопостачання
- 5,3 - - 5,3 21,7 223,7 5,2 42,8 - 128,3 427,0
вздовж залізниць
- 6,4 - - 6,4 1,2 36,0 0,7 21,1 - 11,5 76,9
автомобільних доріг державного значення
- - - - - - 6,7 - 3,9 - 3,4 14,0
лісів зелених зон
81,8 - - - 81,8 - 10,7 4,0 6,0 - 32,9 135,4
лісів
2,6 0,8 1,5 - 4,9 20,1 64,3 0,9 2,9 - 118,9 212,0
захисту навколишнього природного середовища
- 8,5 - - 8,5 0,5 5,5 - 31,4 - - 45,9
озер, водоймищ та інших водних об'єктів
- 7,2 - - 7,2 2,8 33,2 4,7 52,4 0,9 22,6 123,8

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.01 с.)