Поділ загальної площі лісового фонду за категоріями земель, їх динаміка за рев. періодМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поділ загальної площі лісового фонду за категоріями земель, їх динаміка за рев. періодКатегорії земель За даними л/в 1990 р. За даними л/в 2006 р. Зміни за минулий період
га % га % +га +%
1. Площа земель лісового фонду постійного користування 37899,0 37293,0 -606,0 -1,6
2. Лісові землі – усього 36508,2 96,3 35885,0 96,2 -623,2 -1,7
в тому числі:            
2.1. Вкриті лісовою рос-линністю землі – усього 34646,9 91,4 33410,0 89,6 -1236,9 -3,6
в тому числі: лісові культури: 17040,8 45,0 16547,9 44,4 -492,9 -2,9
2.2. Незімкнуті лісові культури 956,7 2,5 1350,0 3,6 393,3 41,1
2.3. Лісові розсадники, плантації 100,7 0,3 66,9 0,2 -33,8 -33,6
2.4. Не вкриті лісовою рос-линністю землі – разом 512,0 1,3 640,1 1,7 128,1 25,0
в тому числі:            
- згарища, загиблі насадження 10,7 - 7,5 - -3,2 -29,9
- зруби 70,3 0,2 196,5 0,5 126,2 179,5
- галявини, пустирі 431,0 1,1 436,1 1,2 5,1 1,2
2.5. Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви 291,9 0,8 418,0 1,1 126,1 43,2
3. Нелісові землі – усього 1390,8 3,7 1408,0 3,8 17,2 1,2
в тому числі:            
- рілля 148,8 0,4 104,7 0,3 -44,1 -29,6
- сіножаті 76,7 0,2 29,8 0,1 -46,9 -61,1
- пасовища 13,1 - 1,5 - -11,6 -88,5
- багаторічні насадження 50,5 0,2 - - -50,5 -0,2
- води 98,1 0,3 59,3 0,2 -38,8 -39,6
- болота 343,0 0,9 431,0 1,1 88,0 25,7
- садиби, споруди 88,4 0,2 24,3 0,1 -64,1 -72,5
- траси 87,1 0,2 166,1 0,4 79,0 90,7
- піски - - 0,9 - 0,9 -
- інші нелісові землі 485,1 1,3 590,4 1,6 105,3 21,7
4. В тому числі землі, надані в тимчасове довгострокове користування 94,3 0,2 87,7 0,2 -6,6 -7,0

Площа земель лісового фонду за минулий ревізійний період зменшилась на 606 га. Передано Чугуєво-Бабчанському лісгоспу 552 га, решта земель вилучена з площі лісового фонду в зв'язку з одержанням Державних актів на право постійного користування (це бази відпочинку та частина Червонооскільського водосховища в Борівському лісництві).

Зменшення вкритих лісовою рослинністю земель за минулий ревізійний період відбулось за рахунок збільшення зрубів і незімкнутих лісових культур, а також за рахунок передачі вкритих лісовою рослинністю земель в Чугуєво-Бабчанський лісгосп.

Збільшення площі незімкнутих лісових культур відбулося за рахунок збільшення обсягів суцільних санітарних і лісовідновних рубок, та проведення в подальшому на цих площах лісовідновних заходів.

Значне зменшення площі сільськогосподарських угідь пов'язано з втратою цими категоріями земель своїх функцій. Частина з них, після припинення на них сільськогосподарської діяльності заросла деревними породами і переведена у вкриті лісовою рослинністю землі (4,7 га), частина сіножатей заболотилась (49,8 га), на площі 0,9 га створені лісові культури, створені плантації новорічних ялинок на площі 1,6 га, переведені в інші категорії земель – 34 га.

 

Динаміка поділу площі та запасів насаджень переважаючих порід за класами віку

Класи віку Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування Зміни в абсолютних величинах
площа, га загальний запас, дес. м³ середній запас на 1 га, м³ площа, га загальний запас, дес. .м³ середній запас на 1 га, м³ площа, га загальний запас, дес. м³ середній запас на 1 га, м³
Сосна Банкса
0,9 - - - -0,9 -4 -
3,6 - - - -3,6 -23 -
- - - 3,3 3,3 -
Разом: 4,5 3,3 -1,2 -2 +16
Сосна кримська
4,6 - - - -4,6 -4 -
33,3 - - - -33,3 -125 -
12,9 27,6 14,7
- - - 21,1 21,1 -
- - - 4,5 4,5 -
4,3 0,7 -3,6 -79 -52
Разом: 55,1 53,9 -1,2 +504 +95
Сосна звичайна
458,0 256,2 -201,8 -338 -3
500,9 356,5 -144,4 -699
3347,0 597,0 -2750 -38186 -34
3120,2 837,6 -2282,6 -43289 -3
1663,0 2586,2 923,2
3516,2 2475,3 -1040,9 -32455 -9
483,6 1485,7 1002,1
217,4 2943,0 2725,6
56,1 315,4 259,3
4,5 97,8 93,3
- - - 3,5 3,5 -
- - - 4,3 4,3 -
Разом: 13366,9 11958,5 -1408,4 +59133 +73
Сосна звичайна у вогнищах кореневої губки
- - - 1,9 1,9 -
- - - 23,0 23,0 -
- - - 182,9 182,9 -
- - - 172,0 172,0 -
- - - 37,6 37,6 -
- - - 6,6 6,6 -
Разом: - - - 424,0 +424,0 +12200 -
Ялина європейська
- - - 1,2 1,2 -
Дуб звичайний
192,6 80,0 -112,6 -68
221,9 363,8 141,9
1014,0 270,1 -743,9 -4333
1795,0 445,4 -1349,6 -12368
2666,6 1452,9 -1213,7 -13556
2863,6 1561,5 -1302,1 -17472
4150,0 2699,5 -1450,5 -22127
1948,3 3240,4 1292,1
835,7 3189,0 2353,3
120,0 1165,1 1045,1
5,0 655,8 650,8
24,4 78,4 54,0
- - - 5,0 5,0 -
- - - 22,5 22,5 -
25,8 - - - -25,8 -378 -
- - - 16,9 16,9 -
Разом: 15862,9 15246,3 -616,6 +70111 +52
Дуб червоний
5,4 - - - -5,4 -1 -
- - - 4,8 4,8 -
- - - 34,2 34,2 -
- - - 5,2 5,2 -
Разом: 5,4 44,2 +38,8 +343 +76
Ясен звичайний
15,3 7,8 -7,5 -35 -20
25,7 20,0 -5,7 -30 -
347,2 26,1 -321,1 -2812 -13
392,0 136,6 -255,4 -2592
240,9 450,4 209,5
133,1 322,2 189,1
67,6 282,4 214,8
20,4 191,7 171,3
- - - 37,2 37,2 -
- - - 22,2 22,2 -
Разом: 1242,2 1496,6 +254,4 +15206 +80
Клен гостролистий
52,6 5,7 -46,9 -30
17,2 33,5 16,3 -4
92,2 95,5 3,3 -178 -22
131,3 66,8 -64,5 -890 -13
111,1 99,5 -11,6
89,4 92,0 2,6
43,7 46,6 2,9 -1
1,7 80,3 78,6
4,0 5,3 1,3
- - - 3,9 3,9 -
- - - 3,3 3,3 -
Разом: 543,2 532,4 -10,8 +1352 +28
Клен польовий
4,6 3,9 -0,7
33,1 4,7 -28,4 -158 -20
76,6 7,1 -69,5 -645 -3
55,7 47,1 -8,3 -219 -24
58,2 44,3 -13,9 -22
- - - 59,5 59,5 -
- - - 56,6 56,6 -
- - - 11,9 11,9 -
Разом: 228,2 235,1 +6,9 +1336 +54
Явір
4,2 - - - -4,2 -52 -
- - - 3,2 3,2 -
Разом: 4,2 3,2 -1,0 -41 -90
Ясен зелений
- - - 0,7 0,7 -
5,0 4,5 -0,5 -6 -9
1,8 1,7 -0,1 -
21,0 0,8 -20,2 -99 -23
49,9 5,1 -44,8 -306
110,2 - - - -110,2 -978 -
18,4 22,3 3,9
0,5 40,0 39,5 -18
0,8 56,1 55,3
1,0 28,7 27,7
- - - 11,6 11,6 -
- - - 0,4 0,4 -
- - - 2,2 2,2 -
Разом: 208,6 174,1 -34,5 +472 +43
Клен ясенолистий
- - - 4,4 4,4 -
0,6 2,1 1,5 - -23
4,9 5,1 0,2 - -2
1,6 0,8 -0,8 -2
38,5 1,9 -36,6 -269 -10
45,3 1,9 -43,4 -649 -63
7,6 11,9 4,3 -26
1,9 6,9 5,0 -2
- - - 16,0 16,0 -
6,1 9,9 3,8
2,6 2,6 -
0,4 2,2 1,8
- - - 3,7 3,7 -
Разом: 109,5 69,4 -40,1 -507 -11
В’яз гладкий
0,8 - - - -0,8 -2 -
8,8 - - - -8,8 -59 -
4,1 0,8 -3,3 -29 -
10,1 - - - -10,1 -45 -
7,1 - - - -7,1 -61 -
- - - 4,9 4,9 -
- - - 4,0 4,0 -
- - - 12,5 12,5 -
2,2 1,5 -0,7 -17 -35
- - - 1,5 1,5 -
- - - 9,1 9,1 -
Разом: 33,1 34,3 +1,2 +209 +58
Берест
7,6 - - - -7,6 -15 -
0,8 - - - -0,8 -3 -
16,1 1,7 -14,4 -54
19,2 7,5 -11,7 -89 -7
19,3 0,9 -18,4 -129
16,2 18,1 1,9
6,5 20,5 -2
0,5 2,0 1,5 -
- - - 14,1 14,1 -
0,5 2,6 2,1 -23
- - - 0,7 0,7 -
1,1 - - - -1,1 -20 -
6,7 7,1 0,4
Разом: 94,5 75,2 -19,3 +131 +36
В’яз дрібнолистий
3,2 - - - -3,2 -3 -
0,7 - - - -0,7 -1 -
- - - 1,2 1,2 -
- - - 3,9 3,9 -
- - - 3,1 3,1 -
- - - 0,5 0,5 -
Разом: 3,9 8,7 +4,8 +54 +57
Акація біла
20,0 4,4 -15,6 -16 -4
108,4 2,3 -106,1 -138 -4
41,3 - - - -41,3 -87 -
65,5 39,2 -26,3 -196 -16
167,7 139,6 -28,1 -402 -14
462,8 32,6 -430,2 -4009 -13
105,3 79,8 -25,5 -205
21,1 87,6 66,5
3,7 364,7 361,0
2,1 293,8 291,7
0,2 29,9 29,7
- - - 12,6 12,6 -
- - - 2,3 2,3 -
Разом: 998,1 1088,8 +90,7 +6219 +51
Береза повисла
0,4 1,1 0,7 -7
20,8 11,3 -9,5
18,6 20,1 1,5 -62 -39
31,3 14,2 -17,1 -203 -
23,5 60,9 37,4
25,4 20,9 -4,5 -23
0,9 4,9 4,0
- - - 5,4 5,4 -
- - - 0,1 0,1 -
Разом: 120,9 138,9 +18 +559 +26
Осика
99,3 55,6 -43,7 -165 -5
83,9 131,4 47,5 -13
219,0 107,9 -111,1 -1963 -19
92,4 152,0 59,6
140,4 138,6 -1,8
9,8 94,2 84,4
3,0 27,5 24,5
Разом: 647,8 707,2 +59,4 +2698 +25
Вільха чорна
7,5 21,1 13,6
30,5 16,6 -13,9 -179 -42
43,1 12,7 -30,4 -309
98,6 53,3 -45,3 -432
146,9 59,6 -87,3 -1792 -9
57,8 101,4 43,6 -31
33,4 135,3 101,9 -8
8,5 34,9 26,4
- - - 9,8 9,8 -
Разом: 426,3 444,7 +18,4 +1251 +21
Липа дрібнолиста
10,5 2,0 -8,5 -21
28,5 18,4 -10,1 -75 -12
27,5 35,0 7,5 -50 -37
22,4 20,1 -2,3 -6
58,4 78,9 20,5
25,6 15,0 -10,6 -180
- - - 84,7 84,7 -
- - - 16,8 16,8 -
Разом: 172,9 270,9 +98,0 +2649 +53
Тополя біла
2,0 - - - -2,0 -36 -
4,9 - - - -4,9 -113 -
- - - 1,5 1,5 -
- - - 3,3 3,3 -
Разом: 6,9 4,8 -2,1 -20 +53
Тополя канадська
- - - 18,3 18,3 -
2,6 0,4 -2,2 -32 -102
- - - 2,4 2,4 -
24,6 0,6 -24 -402 -17
105,1 14,1 -91 -1482
90,2 8,4 -81,8 -1864 -27
- - - 3,4 3,4 -
- - - 32,2 32,2 -
4,8 102,9 98,1 -3
- - - 8,7 8,7 -
- - - 4,2 4,2 -
Разом: 227,3 195,6 -31,7 +102 +36
Тополя пірамідальна
- - - 0,2 0,2 -
Тополя чорна
- - - 5,3 5,3 -
- - - 2,3 2,3 -
13,0 - - - -13,0 -112 -
7,1 2,1 -5,0 -52
51,4 1,5 -49,9 -819
45,2 5,0 -40,2 -928 -61
4,5 9,6 5,1
- - - 40,1 40,1 -
- - - 53,6 53,6 -
- - - 1,9 1,9 -
- - - 0,9 0,9 -
- - - 4,8 4,8 -
Разом: 121,2 127,1 +5,9 +499 +31
Верба біла
5,6 0,4 -5,2 -9
- - - 2,9 2,9 -
3,9 - - - -3,9 -43 -
- - - 2,6 2,6 -
14,0 1,2 -12,8 -261 -95
5,8 2,3 -3,5 -92 -69
- - - 10,9 10,9 -
7,5 5,8 -1,7
3,8 - - - -3,8 -87 -
- - - 7,6 7,6 -
Разом: 40,6 33,7 -6,9 -2 +33
Верба ламка
1,9 - - - -1,9 -10 -
- - - 2,6 2,6 -
3,1 - - - -3,1 -25 -
4,2 1,9 -2,3 -32
1,7 - - - -1,7 -19 -
- - - 0,4 0,4 -
- - - 1,7 1,7 -
6,3 - - - -6,3 -63 -
- - - 4,1 4,1 -
Разом: 17,2 10,7 -6,5 - +65
Абрикос звичайний
0,3 - - - - - -0,3 - -
3,1 - - - -3,1 -5 -
1,2 0,4 -0,8 -
- - - 4,4 4,4 -
Разом: 4,6 4,8 +0,2 +8 +16
Груша звичайна
2,3 - - - -2,3 -3 -
- - - 2,8 2,8 -
- - - 0,6 0,6 -
- - - 0,4 0,4 -
Разом: 2,3 3,8 +1,5 +15 +34
Яблуня лісова
1,8 - - - -1,8 -2 -
- - - 0,7 0,7 -
- - - 3,2 3,2 -
- - - 5,6 5,6 -
Разом: 1,8 9,5 +7,7 +32 +25
Алича
- - - 0,6 0,6 -
Горіх грецький
1,4 - - - -1,4 -3 -
4,9 - - - -4,9 -9 -
- - - 4,2 4,2 -
- - - 2,8 2,8 -
Разом: 6,3 7,0 +0,7 +16 +21
Горіх маньчжурський
0,2 - - - -0,2 -1 -
- - - 0,3 0,3 -
Разом: 0,2 0,3 +0,1 +3 +83
Горіх чорний
0,8 - - - -0,8 -3 -
- - - 1,0 1,0 -
Разом: 0,8 1,0 +0,2 +3 +22
Вишня звичайна
1,4 - - - -1,4 -4 -
Горобина звичайна
0,4 - - - - - -0,4 - -
Клен татарський
6,6 - - - -6,6 -13 -
3,5 - - - -3,5 -13 -
8,0 - - - -8,0 -28 -
17,3 - - - -17,3 -67 -
28,5 - - - -28,5 -165 -
Разом: 63,9 - - - -63,9 -286 -45
Чагарники
0,7 - - - -0,7 -1 -
13,6 - - - -13,6 -16 -
1,9 - - - -1,9 -2 -
2,1 - - - -2,1 -2 -
0,9 - - - -0,9 -2 -
2,4 - - - -2,4 -2 -
2,2 - - - -2,2 -7  
Разом: 23,8 - - - -23,8 -32 -13
Усього: 34646,9 33410,0 -1236,9 +174231 +59

 

Аналізуючи динаміку поділу площ та запасів насаджень за класами віку переважаючих порід, можна зробити висновок, що в лісгоспі переважають насадження 8, 5, 6, 7 класів віку, їх площа становить відповідно 6669,4 га (20%), 5322,6 га (15,9%), 4889,4 (14,9%), 4989,6 (14,9%). Цей розподіл характерний як для насаджень сосни, так і для дуба звичайного. В порівнянні з минулим лісовпорядкуванням зменшилась площа основних лісоутворюючих порід. Площа соснових насаджень зменшилась в результаті господарської діяльності на протязі ревізійного періоду (з 2001 року почала діяти розрахункова лісосіка рубок головного користування по сосні звичайній, розрубка ППР, ЛЕМ, збільшення обсягів суцільних санітарних рубок), а площа дубових насаджень зменшилась, як за рахунок господарської діяльності, так і за рахунок передачі вкритих лісовою рослинністю земель в Чугуєво-Бабчанський лісгосп.

Незважаючи на те, що площа вкритих лісовою рослинністю земель зменшилась, загальний запас за ревізійний період збільшився на 30,4%, а середній запас на 1 га на 35,7%. Зміни, які спостерігаються в динаміці, відбулися, головним чином, у зв'язку з природним ростом лісонасаджень (збільшення терміну ревізійного періоду до 16 років) і за рахунок цілеспрямованої лісогосподарської діяльності.

В наступному ревізійному періоді особлива увага повинна приділятися лісовідновленню дуба звичайного.

За дубово-ясеневими насадженнями старшого віку, де спостерігається всихання дуба звичайного, внаслідок пригнічення дуба ясенем, і де відбувається зміна головної породи, проводити спостереження, як мінімум, один раз на 5 років з проектом відповідних господарських заходів.

 


3.3.3. Динаміка вікової структури насаджень основних лісоутворюючих порід
за групами віку, га

Групи порід, групи віку Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування
площа, га % площа, га %
Хвойні – разом 13426,5 12440,9
в тому числі:        
- молодняки 7477,8 55,8 2122,1 17,1
- середньовікові 5720,3 42,6 7603,4 61,0
- пристигаючі 223,9 1,6 2634,1 21,2
- стиглі і перестійні 4,2 - 81,3 0,7
Твердолистяні – разом 19333,8 19008,3
в тому числі:        
- молодняки 3432,6 17,7 1531,5 8,1
- середньовікові 10927,5 56,6 7545,0 39,6
- пристигаючі 3308,3 17,1 4991,2 26,3
- стиглі і перестійні 1665,4 8,6 4940,6 26,0
М’яколистяні – разом 1781,1 1933,8
в тому числі:        
- молодняки 287,0 16,1 283,8 14,7
- середньовікові 773,8 43,6 549,9 28,4
- пристигаючі 309,6 17,3


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.024 с.)