Існуюче протипожежне впорядкування та виконання запроектованих заходівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Існуюче протипожежне впорядкування та виконання запроектованих заходівНайменування заходів Одиниця вимірювання Проектувалось на ревізійний період Фактично виконано % вико-нання
1. Попереджувальні заходи
1.1. Постійні стенди, виставки і агітвітрини шт.
1.2. Попереджувальні аншлаги, плакати шт.
1.3. Обладнання місць відпочинку та куріння шт.
2. Обмежувальні заходи
2.1. Створення мінералізованих смуг км
2.2. Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами км
2.3. Будівництво протипожежних доріг км - -
2.4. Ремонт та утримання доріг протипожежного призначення км
3. Дозорно-вартові заходи
3.1. Організація пунктів зосередження протипожежного інвентая шт.
3.2. Організація ЛПС шт.
3.3. Будівництво приміщення ЛПС шт.
3.4. Будівництво пожежних веж шт.
3.5. Наймання тимчасових пожежних сторожів тис. грн.

 

Проект лісовпорядкування на протязі ревізійного періоду виконувався, в основному, в повному обсязі. Крім того, додатково було проведено розрубку протипожежних розривів на площі 65,9 га.

Існуюча організація території лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними заключається в наземному патрулюванні території лісовою охороною, а в особливо небезпечні періоди, патрулювання здійснюється додатково гелікоптерами. В конторах лісництв і лісгоспі ведеться чергування пожежними сторожами і працівниками лісового господарства, які при необхідності організовують збір людей і техніки для ліквідації виниклих пожеж.

За два останні роки, в середньому, було зареєстровано 347 випадків самовільних рубок з обсягом зрубаної деревини 173,7 м3 та 536 випадків інших порушень із збитками 9,11 тис. грн.

По зареєстрованих лісопорушеннях були вжиті такі заходи: порушено 5 кримінальних справ, які були направлені в суди, на 536 порушників накладені штрафи в адміністративному порядку, по яких сплачено 9,11 тис. грн.

На території лісгоспу діють 2 учнівські лісництва, в діяльності яких беруть участь 72 учня. Учнівські лісництва, як структурні підрозділи закладів освіти, забезпечують потребу школярів та учнівської молоді в здобутті знань у галузі лісівництва, сприяють вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використанню та відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої професії. В своїй діяльності учнівські лісництва повинні керуватися основними положеннями Закону України "Про освіту", Лісового Кодексу України та "Положенням про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів", затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. №307.

 


Характеристика учнівських лісництв

Лісництва і номери кварталів, які входять до складу учнівського лісництва Рік утво-рення лісниц-тва Кіль-кість учнів в ліс-ництві Загальна площа учнівсь-кого лісниц-тва, га Лісові землі, га Нелісові землі, га
вкриті лісовою рослин-ністю землі незімк-нуті лісові куль-тури розсад-ники, план-тації разом невкри-тих лі-совою рослин-ністю лісові шляхи, просіки, протипо-жежні розриви
1. Подолянське учнівське лісництво
Куп'янське л-во кв. 118-122 274,0 158,4 99,1 - 8,8 2,9 4,8
2. Учнівське лісництво "Лісовичок"
Дворічанське лісництво кв. 129 85,0 80,5 1,0 - 2,9 - 0,6
Разом   359,0 238,9 100,1 - 11,7 2,9 5,4

 

Члени учнівського лісництва в 2005 році приймали участь у виконанні таких робіт: посадка лісових культур 5 га, ручний догляд за лісовими культурами 47,5 га, виготовлення годівниць для птахів – 30 шт., заготівля насіння – 15 кг.

 

Використання угідь і ресурсів побічних користувань.

 

В лісгоспі є такі види побічних користувань:

- заготівля сіна;

- користування земельними угіддями для сільськогосподарських потреб;

- створення і використання плантацій новорічних ялинок;

- вирощування декоративних рослин для озеленення;

- використання лісових ділянок для мисливського господарства.

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,8 т/га, що нижче урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це викликано особливостями їх розташування, гіршою якістю і тим, що в останні роки на цих ділянках не проводилися заходи по їх поліпшенню.

Урожайність орних земель (зернові до 20ц/га) також нижча, ніж на землях сільськогосподарських підприємств. Це пов'язано з розташуванням площ серед вкритих лісовою рослинністю земель, не дотриманням сівозмін, а також недостатнім внесенням органічних і мінеральних добрив.

Потреба лісового господарства в сіножатях та орних землях на даний час повністю задовольняється.

Пасовище площею 1,5 га використовується як прогон і для випасу худоби місцевим населенням і працівниками лісгоспу.

Випасання худоби проводиться згідно нормативних документів.

 

Використання угідь на рік лісовпорядкування

Найменування угідь Площа, га В т.ч. використовується для потреб
підсобного господарства лісгоспу робітників і службовців лісгоспу знаходиться в користуванні інших організацій і громадян
1. Сіножаті 72,4 57,9 14,5 -
2. Пасовища 13,1 - - 13,1
3. Рілля 166,8 131,7 35,1 -
4. Багаторічні насадження 11,8 11,8 - -
Разом 264,1 201,4 49,6 13,1

 

Розподіл угідь за розмірами ділянок згідно теперішнього лісовпорядкування

Найменування угідь Разом, га В т.ч. за розмірами ділянок
до 1 га 1,1-5,0 га 5,1-10,0 га більше 10,0 га
1. Сіножаті 29,8 2,9 13,8 13,1 -
2. Пасовища 1,5 - 1,5 - -
3. Рілля 104,7 - 18,3 25,5 60,9
Разом 136,0 2,9 33,6 38,6 60,9

 

Характеристика сіножатей за даними теперішнього лісовпорядкування

Найменування показників Площа, га Середня урожайність за 1 га в тоннах
1. Усього сіножатей 29,8 0,8
з них:    
1.1. Заплавних – усього 21,0 0,7
1.2. Суходільних – усього 8,8 0,9

 

Господарські заходи по підвищенню продуктивності угідь, лісовпорядкуванням не проектувались, а повинні були виконуватись організаціями та приватними особами, в користуванні яких вони знаходились.

На період лісовпорядкування частина сіножатей заросла другорядними породами і чагарниками і вкрилася купинами, що значно вплинуло на урожайність і призвело до втрати ними своїх функцій.

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування проектувалось в таких щорічних обсягах: використання ріллі – 103,1 га, сіножатей – 38,6 га, заготівля меду – 1,5 т, лікарської сировини – 1,2 т.

Фактично проект лісовпорядкування в останній рік ревізійного періоду виконано по використанню ріллі та сіножатей. Пасіки в лісгоспі немає. Заготівлею лікарської сировини і дикоростучих плодів в останні роки лісгосп не займався, їх заготівля проводиться, в основному, місцевим населенням.

 

4.10. Використання лісового фонду для потреб мисливського
господарства і культурно-оздоровчих цілей

 

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мисливські угіддя закріплені за Великобурлуцьким, Дворічанським, Куп'янським, Борівським УТМР та державним підприємством "Бірюк" Дворічанського району.

Мисливська фауна в лісах лісгоспу представлена копитними (лось, козуля, кабан), відстріл яких ведеться за ліцензіями; лисицею, вовком, зайцем-русаком, куницею, борсуком, норкою, фазаном, куріпкою, ондатрою, а також водоплаваючою птицею.

Полювання носить аматорський характер.

Враховуючи те, що лісові масиви, як мисливські угіддя, закріплені за п'ятьма господарствами, єдиного обліку мисливської фауни в них немає.

Біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни проектувалися окремо при проведенні мисливського впорядкування угідь районів і виконувалися силами та засобами мисливських підприємств під контролем і за допомогою лісгоспу.

Розмір шкоди від потрав мисливською фауною лісових культур незначний, в жодному з випадків пошкодження не привело до загибелі лісових культур.

На території лісгоспу знаходяться такі культурно-оздоровчі заклади: дитячий табір відпочинку (Борівське лісництво), а також бази відпочинку інших відомств і організацій на березі Червонооскільського водосховища, які на протязі ревізійного періоду були вилучені з площі лісового фонду, в зв'язку з одержанням Державних актів на право постійного користування.

За ревізійний період виконані такі заходи з благоустрою рекреаційних лісів:
обладнання місць відпочинку – 6 шт.;

створений один рекреаційних пункт;

встановлено аншлагів – 135 шт.

В останні роки заходи з благоустрою рекреаційних лісів лісгоспом не проводились.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.018 с.)