Характеристика рік та водоймищМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рік та водоймищНайменування рік та водоймищ Куди впадає ріка Загальна протяж-ність ріки, км; площа водой-мищ, га Швид-кість течії, км/год Ширина, м Глибина, м Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, озер, водоймищ, м
згідно нор-мативів фактична
Оскол Сіверський Донець 0,5 5-50  
Великий Бурлук Сіверський Донець 0,6 3-15 0,5-1,0 -
Верхнє Дворічна Оскол 0,6 3-15 0,5-1,0 -
Червонооскільське водосховище   0,5 10-2000 -
Нижнє Дворічна Оскол 0,6 3-15 0,5-1,0 -
Гнилиця Сіверський Донець 0,4 1,5 -

Територія лісгоспу розташована в басейні ріки Оскол, лівої притоки Сіверського Донця.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих. На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 3,2% площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають площу 431 га.


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу

Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області з добре розвинутою промисловістю. Провідною галуззю народного господарства є сільське господарство, основними напрямками якого є вирощування зернових, овочевих, технічних (цукровий буряк, соняшник) сільськогосподарських культур.

Переробкою деревини, окрім лісгоспу займаються в незначних обсягах приватні підприємства.

В зоні діяльності Куп'янського лісгоспу знаходяться ліси Куп'янської філії Харківського ОДАЛП, які розташовані на території 4 адміністративних районів (Борівського, Дворічанського, Куп'янського, Шевченківського) на площі 9,5 тис. га. На території Великобурлуцького району знаходяться 3,5 тис. га лісів аграрного сектору.

Лісистість зони діяльності лісгоспу 8,3%. Ліси на території району розташовані окремими урочищами, різниця в площі яких дуже значна, від 2 га до масивів площею понад 1679 га. Основна частина лісів знаходиться в східній частині зони діяльності лісгоспу.

 

Обсяги заготівлі деревини та її реалізація

В 2005 р. в лісах лісгоспу в цілому було заготовлено 54,62 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі ділової – 26,46 тис.м3. Із загального обсягу заготовленої ліквідної і ділової деревини хвойні породи складають відповідно 43,86 тис.м3 (24,22 тис.м3), твердолистяні породи – 8,40 тис.м3 (1,25 тис.м3), м'яколистяні породи – 2,36 тис.м3(0,99 тис.м3).

Основні сортименти, які заготовлюються в лісгоспі: пиловник різних сортів – 37%, підтоварник – 9%, техсировина – 28%, дрова паливні – 26%.

Найбільшими споживачами деревини є місцеві приватні підприємства та фізичні
особи.

Щорічно реалізується близько 38 тис.м3 деревини, на експорт – 1,0 тис.м3, для місцевих потреб населення в зоні діяльності – 10,0 тис.м3, для власних потреб – 0,6 тис.м3.

Найбільшим попитом у споживачів користуються дрова паливні.

 

Характеристика шляхів транспорту

Район розташування лісгоспу характеризується добре розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є залізниці Донецьк – Москва, Харків – Луганськ, Куп'янськ – Білгород, а також автомобільні дороги державного значення Харків – Луганськ, Куп'янськ – Валуйки, Ізюм – Куп'янськ, автомобільні дороги обласного значення Великий Бурлук – Вовчанськ, дороги місцевого значення.

Протяжність шляхів транспорту на території лісгоспу складає 287 км, з них з твердим покриттям 2 км.

Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає 7,8 км, а ступінь забезпеченості 100.

 

Лісові такси

Ліси лісгоспу віднесені до І лісотаксового поясу. Розподіл за лісотаксовими розрядами проведено згідно “Такс на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на живицю”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 44, а також рішенням 12 сесії ХХІV скликання Харківської обласної ради від 28 жовтня 2003 року.

Існуючий та запроектований розподіл площі за лісотаксовими поясами і розрядами такс приводиться в табл. 2.4.1 і на карті-схемі.

Заготовлена деревина вивозиться для переробки на нижній склад, який знаходиться на території Куп'янського лісництва. Пунктами відвантаження деревини з лісгоспу є залізничні станції Куп'янськ, Дворічна, Великий Бурлук, Борова.

Розподіл території лісгоспу за розрядами такс

Назва лісництва Лісотаксовий пояс, пункти вивозу деревини Номери кварталів Розряд такс Загальна площа, га
1. Існуючий
Борівське І ст. Борова 4-37, 46-81, 85, 102-104, 114-123, 126-129
1-3, 38-45, 82-84, 86-101, 105-113, 124, 125, 130-135
    Разом  
Великобурлуцьке І ст. Великий Бурлук 28-48, 108-110, 112, 125, 126, 129-132, 149-151, 154
4-16, 19-21, 49-65, 67-89, 100-104, 106, 107, 111, 113, 114, 117-124, 127, 128, 133-140, 143-148, 152, 153, 155-160
1-3, 17, 18, 22-27, 66, 90-99, 105, 115, 116, 141, 142
    Разом  
Дворічанське І ст. Дворічна 9-127, 129-133, 136
    1-8, 128, 134-135
    Разом  
Кам'янське І ст. Дворічна 72-75, 97, 99
4-6, 16-71, 85-96,98
1-3, 7-15, 76-84
    Разом  
Куп'янське І ст. Куп'янськ 1-89, 97-146, 157-171, 173-175, 179
90-96, 152-156, 172, 177, 178
119.1-146.1
    Разом  
Сеньківське І ст. Куп'янськ 1-11, 17-38, 66-89, 93, 107, 108
12-16, 39-65, 90-106, 109, 147, 151
    Разом  
Всього по лісгоспу      
в тому числі за розрядами такс:
     
     
     
2. Запроектований
Борівське І ст. Борова 4-37, 44, 46-81, 85, 102-104, 115, 117-123, 126-129, 136, 137
1-3, 38-43, 45, 82-84, 86-101, 105-114, 116, 124, 125, 130-135
    Разом  
Великобурлуцьке І ст. Великий Бурлук 28-48, 73-82, 89, 109, 112, 113, 119,121-123, 125, 126, 129-132, 134, 138, 149-151, 154-156, 162
4-27, 49-72, 83-88, 97-108, 110, 111, 114-118, 120, 124, 127, 128, 133, 135-137, 139, 140, 143-148, 152, 153, 157-161, 163
1-3, 90-96, 141, 142
    Разом  
Дворічанське І ст. Дворічна 9-115, 117-127, 129-132, 136, 137
1-8, 116, 128, 133-135
    Разом  
Кам'янське І ст. Дворічна 72-75, 97, 99, 100
4-71, 78-80, 82-96,98, 101, 102
1-3, 76, 77, 81
    Разом  
Куп'янське І ст. Куп'янськ 56-86, 89, 97-102, 104-138, 140-146, 158-165, 167-173, 175
1-55, 87, 88, 90-96, 103, 139, 147, 149-157, 166, 174, 176-195, 198
148, 196, 197, 199-203
    Разом  
Сеньківське І ст. Куп'янськ 1, 2, 66-69, 71, 72
3-11, 13-15, 17-40, 49,50, 56, 57, 70, 73-97, 103, 106-110 ,112, 118
12, 16, 41-48, 51-55, 58-65, 98-102, 104, 105, 111, 113-117
    Разом  
Всього по лісгоспу      
в тому числі за розрядами такс:
     
     
     

 

Рівень інтенсивності ведення лісового господарства і

Виробнича потужність лісгоспу

 

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне невиснажливе використання лісових ресурсів, вирощування високопродуктивних насаджень, забезпечення народного господарства деревиною, підвищення продуктивності та інших корисних функцій лісів.

Показники таблиці 2.5.1. вказують на високу інтенсивність ведення лісового господарства.

Технічне і транспортне забезпечення достатнє для інтенсивного ведення господарства і виконання всіх видів робіт механізованими засобами.

Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 100%. Виробничим фондом лісгосп забезпечений на 100%, житловим на 90%. Кадрами постійних робітників лісгосп забезпечений на 95%. В разі потреби, нестача поповнюється за рахунок сезонних і тимчасових робітників.

Лісова охорона залучалась до виконання весняних лісокультурних робіт, ліквідації лісових пожеж, а в окремих випадках, до виконання інших лісогосподарських робіт.

Основні форми організації праці – малі комплексні механізовані бригади, як сама ефективна форма організації праці в умовах даного лісгоспу.

 

Рівень інтенсивності ведення лісового господарства

Найменування показників Одиниця виміру За даними минулого л/в За даними теперішнього л/в
1. Річний розмір лісокористування (ліквід) – усього тис. м3 36,12 68,20
в т. ч. від рубок головного користування тис. м3 11,10 15,32
2. Середній розмір лісокористування на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель м3 1,04 2,04
3. Річний обсяг робіт з лісовідновлення: - створення лісових культур; га 73,8 105,5
- природне поновлення га 9,5 19,3

 

2.6. Значення лісового господарства в економіці району розташування
і охороні навколишнього середовища

 

Лісове господарство в економіці району займає досить значне місце. Основні напрямки його розвитку спрямовані на покращення якісного складу, створення стійких високопродуктивних насаджень, догляд за ними, їх охорона і захист, підвищення захисних функцій і всіх корисних властивостей лісів, забезпечення деревиною господарств, населення і організацій.

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб підсобного господарства лісгоспу, а також як земельні наділи лісової охорони, працівників лісгоспу і пенсіонерів.

Випас худоби в лісовому фонді з метою запобігання шкідливого впливу на лісове середовище здійснюється в дуже незначних обсягах.

З побічних лісових користувань, крім використання сільськогосподарських угідь, мали місце збір лікарської сировини, заготівля сіна.

Мисливська фауна в лісах лісгоспу представлена копитними (лось, козуля, кабан), відстріл яких ведеться за ліцензіями; лисицею, вовком, зайцем-русаком, водоплаваючею птицею. Полювання ведеться по ліцензіях і носить аматорський характер.

Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне, ґрунтозахисне, водоохоронне і рекреаційне значення.

Лісові насадження зменшують вплив негативних природних явищ, захищають ґрунти від ерозії, регулюють гідрологічний режим водоймищ і сприятливо впливають на мікроклімат району.

 


РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.011 с.)