Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їх стан, га



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їх стан, га



Головна порода Площа створених лісових культур В тому числі:
добрий стан задовіль-ний стан (3 клас якості) незадовільний стан (прижив-люваність 25,1-49,9%) загиблі (списані лісгоспом та виявлені лісовпоряд-куванням)
І клас якості 2 клас якості
1. Лісові культури ревізійного періоду
Сосна кримська 6,6 - - 6,6 - -
Сосна звичайна 1114,5 477,7 275,3 259,2 81,4 20,9
Дуб звичайний 309,1 17,6 96,3 75,0 60,9 59,3
РАЗОМ: 1430,2 495,3 371,6 340,8 142,3 80,2
% 34,7 26,0 23,8 9,9 5,6

 

4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених
у вкриті лісовою рослинністю землі, у віці до 20 років та їхній стан, га

Переважаюча порода Загальна площа В тому числі:
класи якості незадо-вільні загиблі (списані ДП і виявлені л/в)
1 2 3 разом
1. Лісові культури ревізійного періоду
Сосна звичайна 251,4 72,3 148,5 21,4 242,2 9,2 -
Дуб звичайний 57,9 - 14,0 28,7 42,7 15,2 -
Клен гостролистий 1,5 - 1,5 - 1,5 - -
Береза повисла 0,8 - 0,8 - 0,8 - -
Верба біла 0,4 - 0,4 - 0,4 - -
РАЗОМ: 312,0 72,3 165,2 50,1 287,6 24,4  
% 23,2 52,9 16,1 92,2 7,8  
2. Лісові культури минулого ревізійного періоду
Сосна звичайна 345,5 171,0 154,8 8,0 333,8 - 11,7
Ялина європейська 1,2 0,3 - 0,9 1,2 - -
Дуб червоний 4,8 - 3,1 - 3,1 1,7 -
Дуб звичайний 408,7 17,8 160,5 149,9 328,2 11,8 68,7
Клен гостролистий 1,2 - 1,2 - 1,2 - -
Акація біла 36,4 - 35,8 0,6 36,4 - -
Береза повисла 5,6 - 5,6 - 5,6 - -
Липа дрібнолиста 1,1 - 1,1 - 1,1 - -
Тополя пірамідальна 0,2 - 0,2 - 0,2 - -
РАЗОМ: 804,7 189,1 362,3 159,4 710,8 13,5 80,4
% 23,5 45,0 19,8 88,3 1,7 10,0
Усього: 1116,7 261,4 527,5 209,5 998,4 37,9 80,4
% 23,4 47,2 18,8 89,4 3,4 7,2

 

Причини незадовільного стану, неатестації та загибелі лісових культур

Причини незадовільного стану, неатестації та загибелі лісових культур Незадовільні (неатестовані) Загиблі
га % га %
І. Лісові культури ревізійного періоду
1. Незімкнуті лісові культури:
1. Висихання 106,2 74,6 24,7 30,8
2. Пошкоджено пожежою 3,0 2,1 4,6 5,7
3. Пошкоджено хворобами і шкідниками 15,9 11,2 - -
4. Несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів 3,2 2,3 48,3 60,2
5. Порушення правил агротехніки догляду 14,0 9,8 - -
6. Вимокання - - 2,6 3,3
РАЗОМ: 142,3 80,2
2. Переведені у вкриті лісовою рослинністю землі
1. Всихання 5,1 20,9 - -
2. Несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів 10,1 41,4 - -
3. Пошкодження пожежою 9,2 37,7 - -
РАЗОМ: 24,4 - -
ІІ. Лісові культури старшого віку (до 20 років)
1. Незімкнуті лісові культури:
1. Всихання - - 3,5 4,4
2. Несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів 10,0 74,1 31,1 38,7
3. Заглушення іншими породами 3,5 25,9 38,5 47,9
4. Вимокання - - 1,3 1,6
5. Пошкодження домашніми тваринами - - 6,0 7,4
РАЗОМ: 13,5 80,4
УСЬОГО по лісгоспу: 180,2 160,6

 

Із загальних обсягів лісових культур, які були створені за два ревізійних періоди загинуло 160,6 га і знаходиться в незадовільному стані – 180,2 га.

Основними причинами незадовільного стану та загибелі лісових культур являються літні засухи та несвоєчасне проведення лісогосподарських доглядів, це вказує на те, що культурам після переведення їх у вкриті лісовою рослинністю землі недостатньо приділяють уваги. В переважній більшості культури дуба, які загинули, були створені на зрубах листяних порід. Через недостатню кількість доглядів як агротехнічних, так і лісівничих, відбулася зміна головної породи.

Для покращення якості лісових культур в незімкнутих культурах потрібно провести доповнення і агротехнічні догляди, а в переведених у вкриті лісовою рослинністю землі – лісівничі догляди і введення недостаючих порід.

 

Динаміка площі лісових культур та їх збереження

№№ п/п Назва показників Площа в га
+ -
І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду
а) Значилось за даними минулого лісовпорядкування:
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю землі 804,7 -
  УСЬОГО значилось: 804,7 -
б) Результати господарської діяльності:
1. Списано загиблих лісових культур - -
  УСЬОГО змін:    
  Повинно бути лісових культур за станом на 01.01.2007 р. 804,7 -
в) Узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням:
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю землі 724,3 -
  Розходження:   80,4
  Причини розходження:    
1. Загиблі культури, але не списані лісгоспом   80,4
ІІ. Лісові культури ревізійного періоду:
а) Створено усього:
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослин-ністю землі 370,8 -
2. Площа незімкнутих лісових культур 1371,4  
  Усього значилось: 1742,2  
б) Результати господарської діяльності:
1. Списано загиблих лісових культур   -
  УСЬОГО змін:    
  Повинно бути лісових культур за станом на 01.01.2007 р. 1703,7  
в) Узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням:
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослин-ністю землі 312,0  
2. Площа незімкнутих лісових культур 1350,0  
  Разом: 1662,0  
  Розходження:   80,2
  Причини розходження:    
1. Загиблі культури, але не списані лісгоспом   80,2

 

В лісгоспі є 31,9 га постійних і тимчасових розсадників. Кількість вирощених сіянців щорічно в них за останні два роки – в середньому складає 2,0 млн. шт.

Основною причиною відхилення виходу стандартних сіянців від планових показників є пошкодження сіянців шкідниками і хворобами лісу, недостатня кількість внесених мінеральних і органічних добрив, пошкодження при доглядах і особливості кліматичних умов.

Існуючі в лісгоспі розсадники повністю забезпечують потребу в садівному матеріалі. За останні роки лісгоспом приділяється значна увага розвитку тепличного господарства.

Садівний матеріал, вирощений у лісових школах, використовують для потреб озеленення населених пунктів, приватних садиб і організацій. Стан розсадникового і тепличного господарства задовільний, хоча і потребує проведення комплексу заходів для покращення вирощування садівного матеріалу. Для цього необхідно придбати нову техніку та підвищити загальний рівень механізації, більш широко застосовувати хімічні засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами, використовувати комплексні добрива.

Для виконання лісовідновлювальних робіт потреба лісгоспу в насінні за останні два роки в середньому становила 6400 кг. Заготівля насіння проводилась лісовою охороною та населенням.

На постійних лісонасінних ділянках насіння за останні два роки не збиралось.

Для вирощування високоякісного садівного матеріалу з цінними спадковими властивостями в лісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл. 4.6.7).

 


Характеристика постійної лісонасінної бази

Порода, походження № плюсових дерев за реєстром Місцезнаходження Площа лісонасінної ділянки, плантації плюсових насаджень Таксаційна характеристика
склад вік Н повнота бонітет Рік закладання Спосіб закладання
№ по підприємству Д запас на 1 га, м3 тип лісу
1. Постійні лісонасінні ділянки
Дуб звичайний вегетативного походження   Борівське л-во кв. 44 д. 9 32,0 8Дз2Яз 0,70 Д2КЛД  
Дуб звичайний вегетативного походження   Дворічанське л-во кв. 6 д. 2 11,9 10Дз 0,65 Д2КЛД  
Дуб звичайний вегетативного походження   Дворічанське л-во кв. 111 д. 10 15,0 5Дз2ДЗ 2Ос1Яз 0,70 Д2КЛД  
Дуб звичайний вегетативного походження   Дворічанське л-во кв. 112 д. 3 26,5 6Дз2Яз1Лпд1Клг 0,60 Д2КЛД  
Разом по лісництву     53,4              
Дуб звичайний вегетативного походження   Кам'янське л-во кв. 36 д. 2 30,0 10Дз 0,70 Д2КЛД  
Дуб звичайний вегетативного походження   Сеньківське л-во кв. 28 д. 3 17,0 8Дз2Яз 0,70 Д2КЛД  
Дуб звичайний вегетативного походження   Сеньківське л-во кв. 48 д. 2 10,4 8Дз2Яз 0,70 Д2КЛД  
Разом по лісництву     27,4              
Разом по лісгоспу     142,8              

 

Меліорація.

 

Попереднім лісовпорядкуванням був виявлений агролісомеліоративний фонд на площі 386,1 га, в тому числі першої черги освоєння 129,8 га.

За ревізійний період лісові культури на цих ділянках не створювались і знову віднесені до агролісомеліоративного фонду. В переважній більшості це яри, балки і круті схили (549,3 га), на яких створення лісових культур недоцільне через свою неефективність.

Гідромеліоративна система на землях лісгоспу і прилеглих до них землях інших користувачів відсутня.

 

Охорона лісу.

Відомості про лісові пожежі

Показники Одиниця вимірювання Разом за ревізійний період В т.ч. за два останні роки
2004 р. 2005 р.
1. Площа, пройдена пожежами га 361,6 0,15 3,72
в тому числі вкрита лісовою рослинністю -//- 361,6 0,15 3,72
2. Кількість пожеж – усього випадків
в тому числі:        
- верхових -//- - -
- низових -//-
3. Середня площа однієї пожежі га 0,34 0,07 0,10
4. Стовбурний запас згорілої та пошкодженої деревини тис. м³ 4,0 - -
5. Збитки від пожеж тис. грн. 79,0 0,09 3,24
в тому числі витрати на гасіння -//- 55,8 0,09 3,24
6. Витрати на охорону від пожеж -//-
7. Причини пожеж:        
7.1. Необережне поводження з вогнем випадків
7.2. Не встановлено -//- -
8. Порушення правил пожежної безпеки:        
8.1. Виявлено випадків – усього випадків
8.2. Накладено штрафів випадків гривень
8.3. Стягнуто штрафів гривень

 

Найбільша загроза виникнення пожеж спостерігається в хвойних насадженнях поблизу населених пунктів, вздовж залізниць, а також по берегах водоймищ (в місцях відпочинку населення). Щоб запобігти виникненню пожеж, працівниками лісгоспу проводиться роз'яснювальна робота серед населення, виступи по радіо, публікуються статті в газетах, в місцях масового відпочинку встановлюються аншлаги, обладнуються місця відпочинку і куріння, а при лісництвах організовані пункти зосередження протипожежного інвентарю.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.006 с.)