Відновлення лісів і лісорозведенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відновлення лісів і лісорозведення 

В ревізійному періоді проектується виконання заходів з лісовідновлення на землях не вкритих лісовою рослинністю, на зрубах ревізійного періоду, які призначаються для створення лісових насаджень.

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю земель і лісосік ревізійного періоду (1524,5 га) потребують лісовідновлення 1247,8 га. Решту площі складають біогалявини (263,2 га) і 13,5 га не вкритих лісовою рослинністю земель рішенням другої лісовпорядної наради проектується перевести в категорію земель – пасовище.

З усієї площі земель, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 193,3 га. На всій іншій площі (1054,5 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (1054,5 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і на різних категоріях земель.

Лісорозведення на нелісових землях на наступний ревізійний період не
проектується.

Із загальної площі земель, які потребують штучного відновлення і розведення лісу (1054,5 га), до лісокультурного фонду віднесені ділянки, доступні для господарського впливу (1054,5 га).

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення приведені в табл. 5.5.1.

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 4 роки.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю землі в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому
7-10 років. Переведення здійснюється за умовами досягнення незімкнутими культурами чи природним поновленням у певному віці відповідної зімкнутості крон, густоти та висоти головної породи, згідно з "Інструкцією проектування лісокультурних об'єктів", затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 08.07.1997 року №62.

 


5.5.1. Розподіл не вкритих лісовою рослинністю земель і лісосік ревізійного періоду
за видами господарського впливу (площа, га)

Показники Землі, не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
рідколісся згарища, загиблі насад-ження зруби галявини, пустирі разом головного користування суцільних санітарних інших рубок
1. Разом земель - 7,5 196,5 436,1 640,1 599,6 194,6 90,2 1524,5
в тому числі:                  
1.1. Землі, на яких забезпечу-ється природне поновлення лісу - - 11,7 - 11,7 114,0 19,4 48,2 193,3
із них :                  
м'яколистяними породами     11,7 - 11,7 114,0 19,4 48,2 193,3
1.2. .Може бути забезпечено лі-совідновлення тільки штучним шляхом – усього - 7,5 184,8 422,6 614,9 485,6 175,2 42,0 1317,7
1.2.1. Лісокультурний фонд - 7,5 184,8 159,4 351,7 485,6 175,2 42,0 1054,5
1.2.2. Землі, не доступні для господарського впливу - - - 263,2 263,2 - - - 263,2
1.3. Землі, що підлягають переводу в інші категорії земель – усього -   - 13,5 13,5 - - - 13,5
із них :                  
в пасовище - - - 13,5 13,5 - - - 13,5

 

5.5.2. Запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів
на не вкритих лісовою рослинністю землях і лісосіках ревізійного періоду
(площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням;
знаменник – прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою при розходженні)

Породи, запроектовані для відновлення Категорії земель Разом
не вкриті лісовою рослинністю землі лісосіки ревізійного періоду
головного користування суцільних санітарних, лісовідновних, суцільних реконструктивних
1. Лісові культури
Сосна звичайна 203,0 144,9 187,9 535,8
Дуб звичайний 148,7 340,7 29,3 518,7
Разом: 351,7 485,6 217,2 1054,5
2. Природне поновлення
Осика 5,6 76,9 19,4 101,9
Вільха чорна 3,0 34,8 0,7 38,5
Береза повисла - 0,6 - 0,6
Тополя канадська 3,1 1,3 38,7 43,1
Тополя біла - - 1,3 1,3
Тополя чорна - - 7,5 7,5
Верба ламка - 0,4 - 0,4
Разом: 11,7 114,0 67,6 193,3
Усього по лісгоспу
Сосна звичайна 203,0 144,9 187,9 535,8
Дуб звичайний 148,7 340,7 29,3 518,7
Осика 5,6 76,9 19,4 101,9
Вільха чорна 3,0 34,8 0,7 38,5
Береза повисла - 0,6 - 0,6
Тополя канадська 3,1 1,3 38,7 43,1
Тополя біла - - 1,3 1,3
Тополя чорна - - 7,5 7,5
Верба ламка - 0,4 - 0,4
Разом: 363,4 599,6 284,8 1247,8

 

5.5.3. Розподіл запроектованих обсягів лісових культур за технологічними схемами (площа, га)

Номер технологічної схеми Не вкриті лісовою рослинністю землі Лісосіки ревізійного періоду Разом
5,1 - 5,1
30,0 71,6 101,6
6,4 - 6,4
25,9 33,6 59,5
7,7 - 7,7
11,9 - 11,9
50,6 92,2 142,8
20,6 4,7 25,3
- 18,0 18,0
- 14,7 14,7
- 1,2 1,2
21,1 40,3 61,4
12,5 45,4 57,9
11,2 - 11,2
- 11,1 11,1
2,8 6,3 9,1
14,9 240,8 255,7
4,1 64,4 68,5
8,0 58,5 66,5
1,8 - 1,8
117,1 - 117,1
Разом: 351,7 702,8 1054,5

 

Створення лісових культур рекомендується згідно технологічних схем, які додаються до таксаційних описів. З урахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, cпociб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі рекомендацій посібника П.Г. Вакулюка «Типи лісових культур для рівнинних районів України» (1988 р.).

Із загального обсягу, на площі 9,9 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується врахувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямків руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращення умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням крупномірних саджанців.

Протягом перших 3 років за лісовими культурами проектується проведення механізованого 12-кратного догляду у міжряддях за схемою 5-4-3 та 11-кратного ручного догляду у рядах за схемою 4-3-2-1-1 протягом 5 років.

В подальшому догляд ведеться в залежності від потреби. В культурах дуба і за його участю особливе значення має своєчасний лісівничий догляд з посадкою на пень другорядних порід та чагарників.

Засоби, тривалість доглядів проектуються згідно вищезазначених технологічних схем.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються з урахуванням обсягів реконструкції насаджень в ревізійному пepioдi, при переведенні на однократний, становитиме 36078,5 га або в середньому щорічно
3607,9 га.

Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами на наступний ревізійний період не передбачається, в зв'язку з використанням лісів, як місць відпочинку населення, а також збиранням в них грибів, ягід, лікарських рослин. Ліси також є місцем існування диких тварин і птахів.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано їx доповнення на загальній площі 696,1 га або 208,8 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в 2007 році.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться на протязі ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 105,4 га або 15,8 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити дворічними сіянцями з власного розсадника, вручну, під меч Колесова.

При умові виконання запроектованих лісовідновлювальних заходів, на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю земель залишиться 263,2 га біогалявин і ландшафтних галявин, 139,2 га зрубів останнього року ревізійного періоду, лісовідновлювальні заходи, на яких будуть проводитись в наступному ревізійному
періоді.

 

Реконструкція насаджень

 

До фонду реконструкції лісовпорядкуванням віднесені низькоповнотні (повнотою 0,3-0,4) молодняки і середньовікові насадження, а також молодняки, які не відповідають типу лісорослинних умов.

Із загального фонду проектуються під першочергове проведення реконструкції на прийдешній ревізійний період 24,3 га або 26,6% виявленого фонду. Розподіл призначеного обсягу за способами реконструкції і відновлювальними деревними породами наведено в табл. 5.6.1.

Решта (67,1 га) виявленого лісовпорядкуванням фонду реконструкції не призначена в прийдешньому ревізійному періоді під реконструктивні заходи з наступних причин: ділянки, в яких запроектовані суцільні санітарні рубки – 38 га, ділянки площею до 1 га – 1,4 га, незадовільні лісові культури – 24,4 га, (в яких на площі 9,2 га призначено введення недостаючих порід, а на площі 15,2 га освітлення), ділянки умовно малоцінних молодняків 1 класу віку повнотою 0,7, де біологічні особливості головних порід відповідають типам лісу – берези – 0,3 га, осики – 2,5 га, вільхи чорної – 0,5 га.

 

5.6.1. Фонд реконструкції низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів (площа, га)

Показники Молодняки і середньовікові насадження повнотою 0,3-0,4 Малоцінні і похідні молодняки повнотою 0,5 і вище Разом
усього в тому числі молодняки природ-ного походження незадо-вільні лісові культури
1. Загальна площа, виявлена лісовпорядкуванням 65,1 26,9 11,1 15,2 91,4
2. В тому числі: - ділянки лісових насаджень, що віднесені до фонду реконструкції 19,9 14,9 4,4 - 24,3
3. З них проектуються під реконструкцію в наступному ревізійному періоді:          
- лісовпорядкуванням 19,9 14,9 4,4 - 24,3
- 2-ю л/в нарадою 19,9 14,9 4,4 - 24,3
4. Способи реконструкції:          
- суцільна 19,9 14,9 - - 19,9
- часткова - - 4,4 - 4,4

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.008 с.)