І.3. Щорічний розмір головного користування по способах рубокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І.3. Щорічний розмір головного користування по способах рубокГосподарство, госпсекція Експлуатаційний фонд площа, га запас, тис м3 Прийнята розрахункова лісосіка
лісовпорядкуванням 2-ою лісовпорядною нарадою
площа, га запас, тис.м3 площа, га запас, тис.м3
стовбурний ліквідний ділової деревини стовбурний ліквідний ділової деревини
Ліси І групи
Господарська частина – Ліси І групи, можливі для експлуатації
Суцільнолісосічні рубки
Хвойне – всього 76,0 23,35 12,9 3,93 3,59 2,15 12,9 3,93 3,59 2,15
в тому числі по господарствах:                  
Соснова 76,0 23,35 12,9 3,93 3,59 2,15 12,9 3,93 3,59 2,15
Твердолистяне – всього 455,8 105,74 40,0 9,45 8,31 2,22 40,0 9,45 8,31 2,22
в тому числі по господарствах:                  
Дубова високостовбурна 15,6 4,53 3,1 0,90 0,79 0,32 3,1 0,90 0,79 0,32
Дубова низькостовбурна 417,5 95,11 32,7 7,42 6,52 1,50 32,7 7,42 6,52 1,50
Ясенева 22,7 6,10 4,2 1,13 1,00 0,40 4,2 1,13 1,00 0,40
М’яколистяне – всього 201,1 54,03 14,3 3,79 3,43 0,61 14,3 3,79 3,43 0,61
в тому числі по господарствах:                  
Березова 3,9 0,72 0,5 0,09 0,08 0,02 0,5 0,09 0,08 0,02
Осикова 130,5 37,66 8,0 2,33 2,13 0,32 8,0 2,33 2,13 0,32
Чорновільхова 42,3 10,58 3,9 0,97 0,85 0,21 3,9 0,97 0,85 0,21
Тополева 24,4 5,07 1,9 0,40 0,37 0,06 1,9 0,40 0,37 0,06
Разом по способу рубки і всього по лісгоспу 732,9 183,12 67,2 17,17 15,33 4,98 67,2 17,17 15,33 4,98
                     

 

Приймаючи розрахункову лісосіку, лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх екологічних та інших корисних властивостей.

У зв'язку з виснаженими запасами стиглих насаджень приймалась розрахункова лісосіка, яка забезпечена стиглими насадженнями не менше, ніж на 5 років. Для тимчасових господарських секцій (похідних деревостанів дуба низькостовбурного, берези, осики, тополі) приймалась розрахункова лісосіка з врахуванням розподілу насаджень за віковими групами, але з таким підходом, щоб рубка (заміна) цих деревостанів була прискорена. У всіх випадках розрахункова лісосіка приймалась з таким розрахунком, щоб вона була не менше лісосіки за станом, в цілому по лісгоспу на наступний десятирічний період не менше лісосіки нового після лісовпорядкування ревізійного періоду.

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані лісовпорядкуванням лісосіки

 

5.І.4. Порівняльна характеристика розміру головного користування
(запас – тис.м3 у ліквіді)

Показники Усього В т.ч. по господарствах
хвойне твердолистяне м’яколистяне
1. Щорічна розрахункова лісосіка:        
1.1. Прийнята лісовпорядкуванням на новий ревізійний період 15,32 3,59 8,31 3,42
1.2. Запроектована на наступний за ним ревізійний період 30,82 10,44 18,09 2,29
1.3. Встановлена при попередньому лісовпорядкуванні 11,1 - 8,7 2,4
І.4. Діюча на рік лісовпорядкування 7,3 0,5 6,1 0,7
2. Фактичний відпуск деревини 2004 рік 7,3 0,5 6,2 0,6
2005 рік 7,3 0,5 6,2 0,6
3. План відпуску деревини на 2006 р. 7,2 0,5 6,1 0,6
4. Розмір загальної середньої зміни запасів (тис.м3 стовбурний) 127,34 62,50 56,23 8,61

 

Розміщення рубок головного користування.

 

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі. При територіальному розміщені лісосік дотримано установлені "Правилами рубок головного користування в лісах України" ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання лісосік, направлення рубки і кількість зарубів у кварталі.

На 2 роки ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного відведення, виконаного лісництвами, а на наступні роки – в розмірі розрахункової лісосіки, прийнятої на ревізійний період з відхиленнями, що допускаються лісовпорядною інструкцією (до +5% від розрахункової лісосіки по запасу).

5.І.5. Розміщення рубок головного користування
(чисельник - площа, га; знаменник – ліквідний запас, тис.м3)

Господарство, господарська секція Найменування лісництва Разом
Борівське Великобурлуцьке Дворічанське Кам'янське Куп'янське Сеньківське
Ліси 1 групи
Суцільнолісосічні рубки
Хвойне
Соснова 63,8 17,53 - 11,7 4,11 4,8 1,53 44,3 12,67 - 124,6 35,84
Твердолистяне – всього 50,1 10,43 66,6 13,53 54,5 10,30 58,4 12,61 123,5 28,07 40,2 8,18 393,3 83,12
в т.ч. по госпсекціях:              
Дубова високостовбурна 4,3 0,93 1,9 0,42 2,2 0,52 0,7 0,15 21,8 5,85 - 30,9 7,87
Дубова низькостовбурна 44,8 9,24 64,7 13,11 29,7 4,32 57,7 12,46 83,9 18,01 40,2 8,18 321,0 65,32
Ясенева 1,0 0,26 - 22,6 5,46 - 17,8 4,21 - 41,4 9,93
М’яколистяне – всього 10,9 1,99 36,0 7,69 47,2 10,33 4,8 1,05 49,4 13,18 - 148,3 34,24
в т.ч. по госпсекціях:              
Березова 2,7 0,45 - 2,4 0,34 - - - 5,1 0,79
Осикова 2,7 0,70 33,8 7,38 7,7 1,55 4,8 1,05 36,4 10,54 - 85,4 21,22
Чорновільхова 5,5 0,84 - 33,2 7,70 - - - 38,7 8,54
Тополева - 2,2 0,31 3,9 0,74 - 13,0 2,64 - 19,1 3,69
Разом по способу рубки, групі лісів і всього по лісгоспу 124,8 29,95 102,6 21,22 113,4 24,74 68,0 15,19 217,2 53,92 40,2 8,18 666,2 153,20

 


Товарна структура лісосічного фонду

Господарство, госпсекція, переважаюча порода Скла-дові по-роди Стов-бур-ний запас Усього ділової дере-вини В тому числі Техно-логічна сиро-вина Дрова паливні Разом лік-віду Від-ходи Крім того, ліквід із кро-ни Серед-ній склад, %
велика середня дрібна
Господарство – Хвойне
Господарська секція – Соснова
Сосна звичайна Сз 39,38 21,51 12,26 7,96 1,29 8,60 5,73 35,84 3,54 0,82
Разом по госпсекції:   39,38 21,51 12,26 7,96 1,29 8,60 5,73 35,84 3,54 0,82
Господарство – Твердолистяне
Господарська секція – Дубова високостовбурна
Дуб звичайний Дз 7,71 2,87 2,52 0,35 - 2,22 1,48 6,69 1,02 0,55 86,1
  Яз 0,04 0,02 0,02 - - 0,01 0,01 0,04 - - 0,5
  Клг 0,39 0,03 0,02 0,01 - 0,26 0,17 0,39 - 0,02 4,4
  Ос 0,55 0,19 0,15 0,04 - 0,21 0,14 0,51 0,04 0,02 6,1
  Лпд 0,26 0,04 0,03 0,01 - 0,13 0,09 0,24 0,02 0,02 2,9
Разом по госпсекції:   8,95 3,15 2,74 0,41 - 2,83 1,89 7,87 1,08 0,61
Господарська секція – Дубова низькостовбурна
Дуб звичайний Дз 50,7 11,07 7,63 3,28 0,16 19,82 13,56 44,45 6,25 2,76 68,3
  Сз 0,15 0,05 0,01 0,03 0,01 0,05 0,03 0,13 0,02 - 0,2
  Яз 11,11 1,97 1,11 0,79 0,07 4,16 2,48 8,61 2,50 0,56 15,0
  Клг 1,86 0,26 0,09 0,16 0,01 0,96 0,62 1,84 0,02 0,05 2,5
  Клп 1,71 0,20 0,09 0,10 0,01 0,89 0,60 1,69 0,02 0,03 2,3
  Вгл 0,03 0,01 - 0,01 - - 0,02 0,03 - - -
  Акб 0,01 - - - - - 0,01 0,01 - - -
  Бп 0,89 0,14 0,06 0,07 0,01 0,44 0,29 0,87 0,02 0,02 1,2
  Ос 1,37 0,24 0,15 0,09 - 0,70 0,40 1,34 0,03 0,02 1,9
  Влч 0,09 0,02 0,01 0,01 - 0,03 0,02 0,07 0,02 - 0,1
  Лпд 6,89 1,07 0,47 0,57 0,03 3,12 2,07 6,26 0,03 0,19 8,5
  Ябл 0,02 - - - - - 0,02 0,02 - - -
Разом по госпсекції:   74,23 15,03 9,62 5,11 0,30 30,17 20,12 65,32 8,91 3,66
Господарська секція – Ясенево-кленова
Ясен звичайний Яз 8,60 3,04 1,61 1,28 0,15 2,73 1,82 7,59 1,01 0,44 76,2
  Дз 1,42 0,50 0,27 0,21 0,02 0,43 0,28 1,21 0,21 0,06 12,6
  Клг 0,92 0,31 0,16 0,13 0,02 0,32 0,21 0,84 0,08 0,04 8,2
  Клп 0,08 0,01 0,01 - - 0,04 0,02 0,07 0,01 - 0,7
  Лпд 0,26 0,10 0,05 0,04 0,01 0,07 0,05 0,22 0,04 0,01 2,3
Разом по госпсекції:   11,28 3,96 2,10 1,66 0,20 3,59 2,38 9,93 1,35 0,55
Разом по господарству:   94,46 22,14 14,46 7,18 0,50 36,59 24,39 83,12 11,34 4,82  
Господарство – М’яколистяне
Господарська секція – Вільхова
Вільха чорна Влч 9,50 2,09 0,96 0,94 0,19 3,75 2,51 8,35 1,15 0,37 97,9
  Дз 0,10 0,02 0,01 0,01 - 0,05 0,02 0,09 0,01 - 1,0
  Бп 0,10 0,02 0,01 0,01 - 0,05 0,02 0,09 0,01 - 1,0
  Врб 0,01 - - - - - 0,01 0,01 - - 0,1
Разом по госпсекції   9,71 2,13 0,98 0,96 0,19 3,85 2,56 8,54 1,17 0,37
Господарська секція – Березова
Береза Бп 0,67 0,15 0,05 0,09 0,01 0,30 0,14 0,59 0,08 0,03 75,3
  Дз 0,02 0,01 0,01 - - 0,01 - 0,02 - - 2,2
  Влч 0,20 0,04 0,02 0,02 - 0,10 0,04 0,18 0,02 - 22,5
Разом по госпсекції   0,89 0,20 0,08 0,11 0,01 0,41 0,18 0,79 0,10 0,03
Господарська секція – Осикова
Осика Ос 19,83 2,78 1,61 1,09 0,08 6,12 9,17 18,07 1,76 0,22 85,1
  Дз 1,02 0,14 0,09 0,05 - 0,30 0,45 0,89 0,13 0,05 4,4
  Яз 0,44 0,05 0,02 0,03 - 0,15 0,20 0,40 0,04 0,02 1,9
  Клг 0,58 0,04 0,01 0,03 - 0,20 0,31 0,55 0,03 0,01 2,5
  Клп 0,21 0,01 - 0,01 - 0,07 0,12 0,20 0,01 0,01 0,9
  Брс 0,04 - - - - 0,01 0,03 0,04 - - 0,2
  Бп 0,01 0,01 0,01 - - - - 0,01 - - -
  Лпд 1,12 0,15 0,04 0,09 0,02 0,34 0,51 1,00 0,12 0,02 4,8
  Тч 0,06 0,01 0,01 - - 0,02 0,03 0,06 - - 0,2
Разом по госпсекції   23,31 3,19 1,79 1,3 0,10 7,21 10,82 21,22 2,09 0,33
Господарська секція – Тополева
Тополя Тк 0,74 0,10 0,07 0,03 - 0,32 0,28 0,70 0,04 0,01 18,5
  Тч 2,61 0,37 0,29 0,08 - 1,30 0,73 2,40 0,21 0,06 65,1
  Сз 0,08 0,02 - 0,02 - 0,03 0,02 0,07 0,01 - 2,0
  Влч 0,13 0,02 0,01 0,01 - 0,05 0,05 0,12 0,01 - 3,2
  Кля 0,06 - - - - 0,03 0,02 0,05 0,01 - 1,5
  Глз 0,02 - - - - - 0,02 0,02 - - 0,5
  Ос 0,02 0,01 0,01 - - 0,01 - 0,02 - - 0,5
  Язл 0,02 - - - - 0,01 0,01 0,02 - - 0,5
  Яз 0,08 0,02 - 0,01 0,01 0,03 0,02 0,07 0,01 - 2,0
  Клг 0,08 0,01 - 0,01 - 0,03 0,03 0,07 0,01 - 2,0
  Бп 0,02 - - - - 0,01 0,01 0,02 - - 0,5
  Врб 0,09 0,01 0,01 - - 0,04 0,03 0,08 0,01 0,01 2,2
  Гшз 0,01 - - - - - 0,01 0,01 - - 0,2
  Врл 0,05 - - - - 0,02 0,02 0,04 0,01 - 1,3
Разом по госпсекції   4,01 0,56 0,39 0,16 0,01 1,88 1,25 3,69 0,32 0,08
Всього по господарству   37,92 6,08 3,24 2,53 0,31 13,35 14,81 34,24 3,68 0,81  
Всього по госпчастині, способу рубки, групі лісів, лісгоспу   171,76 49,73 29,96 17,67 2,10 58,54 44,93 153,20 18,56 6,45  

 

Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства

Рубки догляду за лісом

 

Під час проведення польових лicoвпopядних poбiт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду за лісогосподарськими міркуваннями як під час проведення таксації, так i на протязі ревізійного періоду. Термін повторюваності залежить від виду і породи. В цілому по всіх видах рубок вони приведені в "Протоколі першої лісовпорядної наради".

Розрахунок щорічного розміру рубок догляду за лісогосподарськими міркуваннями в межах груп лісів приведений в табл. 5.2.1.

Друга лісовпорядна нарада затвердила щорічні обсяги рубок догляду запропоновані лісовпорядкуванням.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в
табл. 5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку з лісівничих міркувань.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл. 4.3.1.1) становить у %

 

Види рубок На площі По запасу
Освітлення 2,7 1,3
Прочищення 244,6 557,6
Проріджування 31,5 35,1
Прохідні рубки не проводились

 

Аналізуючи проведення лісгоспом рубок догляду, слід відмітити, що освітлення під кінець ревізійного періоду проводились дуже в незначних обсягах (у 2006 році – 1 га). Обсяг прочищень перевищує запроектований і по площі, і по запасу. Обсяг проріджувань як по площі, так і по запасу майже втричі менше від запроектованого. Прохідні рубки в 2006 році зовсім не проводились.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.006 с.)