Мотивація творчої особистості 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мотивація творчої особистості 

У мотивації творчої діяльності проявляється перш за все її незалежність від зовнішніх причин, проявами якої є несподіваність, спонтанність творчої активності та її результатів.

Потреба у творчій діяльності виникає в тих умовах, коли вона небажана або неможлива.

Особистість характеризується налаштованістю на певний вид творчої діяльності. Особистісна налаштованість, або висока готовність до творчої діяльності, часто сприймається як відчуття вимушеності діяльності, як виконання сильного наказу, певне зовнішнє приневолення до творчості. Творчі особистості вказують на якесь таємниче джерело творчості: поезію диктують музи. Як варіант - таємничий демон Кіплініга «Мій демон був зі мною, коли я писав «Книгу джунглів»... О, який же я був акуратний рухаючись, я робив все, щоб він не пішов... Коли ваш демон бере на себе відповідальність за те, що робите, то не треба включати власну свідомість. Пливіть за течією, слухайте і виконуйте».

Приклади такої особливої (позаособистісної) детермінованості творчості наводить В. М. Дружинін у своїй статті (2005):

Августин: «Я не сам думаю, а мої думки думають за мене». Альфред де Віньї: «Я свою книгу не роблю, а вона сама робиться. Вона зріє і росте в моїй голові, як великий плід». Віктор Гюго: «Бог диктував, а я писав». Мікеланджело: «Якщо мій важкий молот надає твердим скалам то одного, то іншого вигляду, то його приводить в рух не рука, яка його тримає, спрямовує та керує ним: він діє під впливом по сторонньої сили»...

 

 

Методика визначення загальних творчих здібностей людини

модернізована к.п.н., проф.. М.С.Янцуром

(Янцур М.С. Професійна психодіагностика: практикум. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995)

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Інструкція. “Уважно прочитай наведені нижче пункти “Бланку тверджень” і у відповідній клітинці “Бланку відповідей” простав знак “+” у колонці “Так”, якщо ствердження співпадає з твоєю думкою про себе, або у колонці “Ні” —якщо воно не співпадає. Ніяких додаткових знаків чи записів робити не варто. Тобі потрібно дуже уважно прослідкувати за тим, щоб номер ствердження і номер клітинки, куди ти запишеш відповідь, співпадали.

 

БЛАНК ТВЕРДЖЕНЬ

 1. Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей та умов.
 2. Мені подобається вирішувати типові, стандартні завдання.
 3. Мені здається, що я б із задоволенням створював або конструював нове, ніж покращував би, вдосконалював старе.
 4. Зазвичай я обачливий, коли маю справу з колективом.
 5. В більшості випадків я дію самостійно, без допомоги і підказки друзів та старших.
 6. Ніколи не намагався змінити своє ставлення до себе та свої стосунки з друзями.
 7. Дуже часто я утримувався від висування ідей, пропозицій, хоча і мав їх.
 8. Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні рішення завдань.
 9. Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності.
 10. Для мене є характерним прагнення реалізувати одночасно декілька ідей, вирішити декілька проблем.
 11. Дуже часто я один вступаю в суперечку з однолітками або старшими.
 12. Як правило, я легко погоджуюсь і підкоряюсь колективній думці.
 13. У мене часто виникають оригінальні ідеї.
 14. Мені подобається виконувати завдання за розробленим планом, схемою, інструкцією.
 15. Я завжди охоче розповсюджую, пропагую нові ідеї.
 16. Я надаю перевагу виконанню роботи по новому, хоча знаю, що це пов'язано з ризиком бути незрозумілим товаришами, старшими.
 17. Зазвичай я працюю без суттєвих змін, відхилень від тих рекомендацій, які дають учителі, батьки.
 18. Мені часто доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями або авторитетами.
 19. Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру.
 20. Я завжди до кінця відстоюю свою точку зору.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

 

Прізвище, ініціали ___________________ Курс______ Вік ______ Дата _____

 

№ з/п Відповідь № з/п Відповідь № з/п Відповідь № з/п Відповідь
Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Обробка результатів дослідження проводиться за такою схемою. За допомогою дешифратора проводиться оцінка кожної відповіді оптанта. При цьому за кожну відповідь, яка співпала з номером питання в рядках “Так” чи “Ні”, виставляється 2 бали.

 

Дешифратор до методики творчих здібностей

 

Відповідь Номери питань “Бланку стверджень”
Так 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20
Ні 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18

 

 

Результати сумуються і записуються до матриці та на основі цього визначається рівень сформованості загальних творчих здібностей.

 

Матриця результатів вивчення творчих здібностей

  Показник сформованості загальних творчих здібностей  
Рівень сформованості загальних творчих здібностей    

 

При цьому, якщо набрано від 33 до 40 балів, то цей рівень сформованості можна оцінювати як “дуже високий”

26 - 32 бали — “високий”

13 - 25 балів — “середній”

6 - 12 балів — “низький”

0 - 5 балів — “дуже низький”

 

Висновок за результатами виконання методики робиться стосовно найвищих балів, що вказує на відповідний розвиток творчих здібностей. Їх також необхідно враховувати при виборі майбутньої професії.

Для кращого розуміння рівнів творчого потенціалу людини, наводимо їх опис в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1.

 

Характеристика людей з різним рівнем творчого потенціалу.

 

Характерні ознаки людей з “дуже низьким” і “низьким” творчим потенціалом. Характерні ознаки людей з “дуже високим” і “високим” творчим потенціалом.
Обачний, методичний, дисциплінований, слухняний. Мислить нестандартно, підходить до вирішення завдань під несподіваним кутом зору.
Частіше вирішує готові проблеми, ніж шукає їх. Сам шукає проблеми і шляхи їх розв'язання.
Вирішує проблеми уже апробованими і відомими методами. Маніпулює різними методами, шукає нові.
Логічний, надійний. Нелогічний, неподатливий, часто сповнений протиріч.  
Досягає мети будь-якою ціною, будь-якими методами, засобами. У досягненні мети обходиться допустимими засобами.
Здатний до високого степеню точності при виконанні дрібних операцій, шаблонної роботи. Здатний виконувати шаблонну роботу на протязі короткого часу. Швидко передоручає її.  
Користується довірою колективу лише в спокійній, стандартній ситуації. Має тенденцію до керування колективом в невизначених і критичних ситуаціях.
Заперечує розпорядження, норми, лише в тому випадку, коли впевнений у підтримці. Часто заперечує розпорядження і норми, не звертаючи уваги на існуючі звичаї.
Схильний до сумнівів. Гостро реагує на критику, пристосовується до неї. Легко піддається суспільним поглядам і думці керівництва. Поступливий.   Не схильний до сумнівів; розробляючи ідеї, не вважає за потрібне отримати підтримку керівництва.

 

 

Інтелектуальний тест Г.Ю. Айзенка

 

Інструкція

На виконання кожного тесту дається рівно ЗО хв. Не затримуйтеся за­надто довго над одним завданням. Можливо, ви перебуваєте на помилково­му шляху, тоді краще перейти до наступного завдання. Але і не здавайтеся занадто легко; більшість завдань вирішеться, якщо ви виявите трохи напо­легливості. Продовжувати міркувати над завданням або відмовитися від спроб і перейти до наступного — підкаже здоровий глузд. Пам'ятайте при цьому, що загалом, до кінця серії завдання стають складнішими. Кожна лю­дина спроможна вирішити частину запропонованих завдань, але ніхто не в змозі справитися з усіма завданнями за півгодини.

Відповіддю на завдання є одне число, буква або слово. Іноді потрібнозро- бити вибір з декількох можливостей, іноді ви самі повинні придумати відповідь. Відповідь напишіть у зазначеному місці. Якщо ви не можете роз­в'язати завдання, то не варто навмання писати відповідь. Якщо ж у вас є ідея, але ви не впевнені в її правильності, то відповідь усе-таки проставте. Тест не містить «каверзних» завдань, але прийдеться розглядати кілька шляхів рішення. Перш ніж приступити до роботи, впевніться, шо ви правильно зро­зуміли, що від вас вимагається. Ви даремно втратите час. якщо візьметеся за розв'язання, не усвідомивши, у чому полягає завдання.

 

Примітка:

Крапки означають кількість букв у пропущеному слові. Наприклад, (....) означає, що пропущене слово складається з чотирьох букв.

Завдання:

1. Виберіть потрібну фігуру з чотирьох прономерованих.

 
 

 


2. Вставте слово, яке є закінченням першого слова та початком дру­гого.

 

ЗВИ (...) КА

 

3. Розв'яжіть анаграми та виключіть зайве слово. Примітка. Анаграма - слово з переплутаним порядком наведення літер, який слід відтворити.

 

ААЛТІРК

КОЖАЛ

АЗІАЛВ

ШКААЧ

4. Вставте пропущене число.

 

5.Вставте пропущене слово.

БАГОР (РОСА) ТЕСАК

ГАРАЖ (....) КАБАК

6. Вставте пропущене число.

196 (25) 324

325 () 137

7. Продовжіть ряд чисел.

18 10 6 4?

 

8. Розв'яжіть анаграми та виключіть зайве слово.

НИАВД

СІОТТ

СЛІТ

ЛІКСОР

9. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованних.

 
 

 


10. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованних.

 
 

 


11. Вставте пропущену букву.

Щ Ц Т П Л?

12. Вставте слово, яке є закінченням першого слова і, водночас, початком другого.

МІ(...) О ЛАД

 

13. Вставте пропущене число.

 

 

14. Вставте пропущене число.

4 9 20

8 5 14

10 3?

15. Вставте пропущене число.

16 (27) 43

29 () 56

16. Вставте пропущені літери.

 

17. Виберіть потрібну фігуру з пронумерованних.

 

 

 
 

 


18. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих.

 

19. Вставте пропущене число.

6 11? 27

Вставте пропущене число.

12 (56) 16

17 () 21

20. Вставте пропущене слово.

ЛАСКА (САЖА) МІРАЖ

НАХИЛ (....) НАБАТ

21. Вставте слово, яке є водночас закінченням першого слова і початком другого.

ПРИК (...) АН

22. Розв'яжіть анаграми та виключіть зайве слово.

ЖААРБ

ТЯХА

ЙААРС

ЕОВНЧ

23. Вставте слово, яке означало б те ж саме, що і слова, поза дужками.

РУКА () ГРОНО

25. Вставте пропущену букву.

А Г Є

ГЖЇ

З К?

 

 

26.Вставте пропущені літери.

 

 
 

 

 


27. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих.

 
 

 

 


28. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих.

 
 

 


29. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих.

 
 

 


30. Вставте пропущене слово.

 

КНИГА (КАСА) САЛАТ

ГОНОР (....) ОХОТА

31. Вставте слово, яке означало б те ж саме, що і слова поза дужками.

 

ВИД СПОРТУ (....) СПОСІБ ПЕРЕСУВАННЯ

32. Вставте пропущене число.

1 8 27?

33. Вставте пропущене слово.

 

ЛОТОК (КЛЕН) ЧОВЕН

ПЛАТО (...) ОТВІР

34. Розв'яжіть анаграми і виключіть зайве слово.

 

АТСІН

ТІВОКОРВ

ТСАРХІ

КОІВН

35. Вставте пропущену букву і пропущене число.

    В       ?
А       Д   ?
36. Вставте слово, яке б означало те ж саме, що і слова поза дужками.

 

ЗАТОКА (....) ЧАСТИНА ОБЛИЧЧЯ

37. Вставте пропущене слово.

ПИРІГ (РИСА) СЛЬОЗА

РИНОК (....) ВЕСЕЛКА

 

 

38. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих.

 
 

 


39. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих.

 

 
 

 


40. Виберіть потрібну фігуру з чотирьох прономерованих.

 

 

 

 

 
 

 

 


За результатами тестування інтелектуальних здібностей може з'ясува­тись, що рівень їх розвитку може бути: а) недостатнім (Ю < 90%), б) нор­мальним (Ю = 90—110%), в) підвищеним (Ю > 110—120%) або є на рівні г) обдарованості (Ю > 140%). Кожен з цих варіантів утворює певну ситуа­цію вибору того чи іншого профілю навчання.

 

Питання для контролю та самоконтролю:

 1. Що таке здібності і яка їх роль у житті та діяльності людини?
 2. У чому виявляються здібності особистості?
 3. Яке існує співвідношення між знаннями, вміннями та здібностями?
 4. Якими є головні компоненти здібностей?
 5. Як пов'язані між собою здібності та задатки?
 6. Що таке задатки, яка їх роль у розвитку здібностей?
 7. Що сприяє розвиткові здібностей?
 8. Які рівні розвитку здібностей вам відомі?
 9. Що ви розумієте під талановитістю, геніальністю, обдарованістю?
 10. Назвіть загальні умови формування та розвитку здібностей.
 11. Яка існує класифікація видів здібностей?
 12. Охарактеризуйте основні види здібностей.
 13. Як пов'язані між собою темперамент, характер та здібності?

 

Практичні завдання та психологічні ситуації:

1. Яке з наведених визначень здібностей є правильним:

а) здібності - це індивідуально-психологічні властивості, які є необхідною умовою виконання творчої діяльності;

б) здібності - це психічні властивості, що є природженими і служать основою успішного виконання будь-якої діяльності;

в) здібності - це індивідуально-психологічні властивості, що є умовою успішного виконання діяльності;

г) здібності - це індивідуально-психологічні властивості, що розвиваються і виявляються в творчій діяльності?

2. Яке твердження є правильним:

а)здібності існують незалежно від діяльності і поза нею;

б)поза діяльністю здібності існувати не можуть;

в)здібності в діяльності виявляються і в ній розвиваються;

г)здібності формуються на основі задатків?

3. Що треба розуміти під задатками:

а) природжені здібності до якоїсь діяльності;

б)здобуті в процесі навчання і виховання властивості особистості, що характеризують її здатність до якоїсь діяльності;

в)психологічні властивості, що є умовою успішного виконання якоїсь діяльності;

г)природжені анатомо-фізіологічні риси індивіда природна передумова розвитку його здібностей?

4. Обґрунтуйте за допомогою конкретних прикладів такі твердження:

• Провідну роль у формуванні здібностей людей відіграють суспільні умови їх життя.

• Здібності людей, будучи за своїм походженням природним явищем набувають суспільно-історичного характеру.

• Важливою умовою формування здібностей є працьовитість людини, її інтерес, любов до праці.

5. Нижче наведені приклади здібностей, навичок та знань людини. Враховуючи характерні для здібностей властивості, визначте, в яких випадках мова йде про здібності:

а)довжина рук боксера;

б)прагнення бути постійно чимось зайнятим;

в)широка освіченість в певній галузі знань;

г)спостережливість, яка проявляється в тому, що людина систематично помічає в предметах і явищах, поведінці людей багато важливого для роботи з ними;

д)швидке запам'ятовування форми, кольору, обсягу предметів;

е) швидке засвоєння нових рухів;

є) вимогливість;

ж)грамотна відповідь на запитання.

6. Як називається вищий рівень прояву таланту:

а)обдарованість;

б)геніальність;

в)здібності?

7. Ознайомлюючись з біографіями видатних людей (наприклад, лікарів) з'ясуйте умови розвитку їх професійних здібностей.

 

 

Практичне заняття №6

 

 

Тема: Дослідження пізнавальних психічних процесів. Тести, вправи, завдання, піктограми, цифрові ряди, вислови для дослідження опосередкованої, механічної, смислової, оперативної, асоціативної, слухової, зорової пам’яті.

Практичні навички:

- дослідження різних видів пам’яті: (опосередкованої, механічної, смислової, оперативної, асоціативної, слухової, зорової);

- розв’язування ситуаційних задач;

- інтерпретація проведених досліджень.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 566; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.007 с.)