Чи часто Ви замислювалися над тим, який вплив мають Ваші вчинки на оточення? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи часто Ви замислювалися над тим, який вплив мають Ваші вчинки на оточення?а) дуже рідко;

б) рідко;

в) достатньо часто;

г) дуже часто.

Чи трапляється Вам говорити щось таке, у що самі не вірите через упертість, усупереч іншим чи з престижних міркувань?

а) так;

б) ні.

Які з наведених якостей Ви більш за все цінуєте у людях?

а) наполегливість;

б) широту мислення;

в) вміння „показати себе”.

Чи маєте Ви схильність до педантизму?

а) так;

б) ні.

Чи швидко Ви забуваєте про неприємності, які трапляються з Вами?

а) так;

б) ні.

Чи полюбляєте Ви аналізувати свої вчинки?

а) так;

б) ні.

7. Перебуваючи у колі осіб, добре Вам відомих:

а) намагаєтеся зберегти тон, який прийнято у цьому колі;

б) залишаєтеся самі собою.

Перед виконанням важкого завдання Ви думаєте про труднощі, які очікують Вас?

а) так;

б) ні.

Яке з наведених нижче визначень, на Ваш розсуд, найбільше відповідає Вам?

а) мрійник;

б) свій хлопець;

в) ретельний у праці;

г) пунктуальний;

ґ) „філософ” у широкому розумінні цього слова;

д) метушлива людина.

10. Під час обговорення того чи іншого питання:

а) висловлюєте свою точку зору, хоча, можливо, вона відрізняється від думки більшості;

б) вважаєте, що у даній ситуації краще промовчати, хоча маєте свою точку зору;

в) не роздумуєте та приймаєте точку зору, яка переважає.


Яке почуття викликає у Вас неочікуваний виклик до дошки?

а) роздратування;

б) тривогу;

в) стурбованість;

г) ніякого почуття.

12. Якщо під час полеміки Ваш опонент „зірветься, вибухне” і зробить особистий випад проти Вас, як Ви будете діяти?

а) будете відповідати у тому ж тоні;

б) проігноруєте цей факт;

в) демонстративно образитеся;

г) запропонуєте зробити перерву.

Якщо Ваша робота забракована, це викличе у Вас?

а) прикрість;

б) сором;

в) гнів.

Якщо скочите в халепу, кого звинувачуєте в першу чергу?

а) самого себе;

б) „фатальне невезіння”;

в) інші „об'єктивні обставини”.

Чи здається Вам, що люди, які Вас оточують, недооцінюють Ваші здібності?

а) так;

б) ні.

Якщо Ваші друзі починають кепкувати з Вас, то?

а) будете злитися;

б) відступите;

в) не роздратуєтеся, а почнете підігравати їм;

г) відповідатимете сміхом чи не звернете уваги;

ґ) зробите байдужий вигляд і навіть посміхнетеся, але в душі – розгніваєтеся.

Якщо Ви поспішаєте й на звичному місці не знаходите свого портфеля (парасольки), то як Ви будете діяти?

а) будете продовжувати пошук мовчки;

б) шукаючи, будете звинувачувати домашніх у тому, що немає порядку;

в) підете з дому без потрібної Вам речі.


Що швидше за все виведе Вас із рівноваги?

а) довга черга;

б) штовхання у транспорті;

в) необхідність приходити в певне місце кілька разів з одного й того ж питання.

Закінчивши суперечку, чи продовжуєте вести її подумки, наводячи нові та нові аргументи на захист своєї точки зору?

а) так;

б) ні.

Якщо для виконання термінової роботи Ви маєте можливість обрати собі помічника, то кого Ви оберете?

а) людину ретельну, але безініціативну;

б) людину знаючу, але вперту, таку, що любить суперечки;

в) людину обдаровану, але з лінощами.

 

Бланк для відповідей

Прізвище, ім'я та по батькові____________________________

 

Дата_____________________ Час__________________

 

 

   
   
   
   
   

 

Обробка результатів

Мета обробки результатів – визначення характерологічних особливостей людини. Показник підраховується за кількістю збігів відповідей на твердження з ключем.

 

Ключ

 

1. а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 11. а) 0; б) 0; в) 1; г) 0.

2.Так – 0; ні – 1. 12. а) 0; б) 2; в) 1; г) 3.

3. а) 1; б) 1; в 0. 13. а) 2; б) 0; в) 0.

4. Так – 2; ні – 0. 14. а) 2; б) 0; в) 0.

5. Так – 0; ні – 2. 15. Так – 0; ні – 2.

6. Так – 2; ні – 0. 16. а) 0; б) 1; в) 2; г) 0.

7. а) 2; б) 0. 17. а) 2; б) 0; в) 1.

8. Так – 2; ні – 0. 18. а) 1; б) 0; в) 2.

9. а) 0; б) 1; в) 3; ґ) 2; д) 0. 19. Так – 0; ні – 2.

10. а) 2; б) 0; в) 0. 20. а) 0; б) 1; в) 2.

Аналіз результатів

Нижче 15 балів – на жаль, людина Ви слабохарактерна, неврівноважена і, напевно, безтурботна. У неприємностях, які трапилися з Вами, готові звинувачувати кого завгодно, крім себе. У дружбі й роботі на Вас важко покладатися. Замисліться над цим.

Від 15 до 25 балів – у Вас достатньо твердий характер. Вам властиві реалістичні погляди на життя, але не всі Ваші вчинки рівноцінні. Бувають у Вас зриви й помилки. Ви сумлінні й терпимі в колективі. І все ж Вам є ще над чим подумати, щоб усунути деякі недоліки.

Від 26 до 38 балів – Ви належите до людей наполегливих з достатнім почуттям відповідальності. Цінуєте власні судження, але рахуєтеся з думками інших. Правильно орієнтуєтеся в ситуаціях, що виникли, й у більшості випадків вмієте обрати правильне рішення. Це говорить про риси сильного характеру.

Вище 38 балів – вибачте, але ми Вам нічого не можемо сказати. Чому? Тому що просто не віриться, що є люди з таким ідеальним характером (а якщо так, то їм просто нема чого порекомендувати). А можливо, така сума балів – це результат не зовсім об’єктивної оцінки своїх вчинків та поведінки?

 

Питання для контролю та самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття "характер".

2. Яке значення має характер в житті та діяльності людини?

3. В чому полягає різниця між характером і темпераментом людини?

4. Що є фізіологічним підґрунтям утворень характеру?

5. Яка структура характеру?

6. Які компоненти можна виокремити в структурі характеру?

7. Що ми розуміємо під рисами характеру людини?

8. Які риси характеру особистості є типовими, а які – не типовими?

10. У чому виявляється акцентування характеру особистості?

11. Яким є механізм та умови формування властивостей характеру?

12. Чи можна змінити характер?

13. Від чого в найбільшій мірі залежить формування характеру: від природних задатків людини або від суспільно-історичних умов її життя?

14. Визначте причини індивідуальних особливостей характеру.

18.Що таке здібності і яка їх роль у житті та діяльності людини?

19.У чому виявляються здібності особистості?

20.Яке існує співвідношення між знаннями, вміннями та здібностями?

21.Якими є головні компоненти здібностей?

22.Як пов'язані між собою здібності та задатки?

23.Що таке задатки, яка їх роль у розвитку здібностей?

24.Що сприяє розвиткові здібностей?

25.Які рівні розвитку здібностей вам відомі?

26.Що ви розумієте під талановитістю, геніальністю, обдарованістю?

27.Назвіть загальні умови формування та розвитку здібностей.

28.Яка існує класифікація видів здібностей?

29.Охарактеризуйте основні види здібностей.

30.Як пов'язані між собою темперамент, характер та здібності?

Практичні завдання та психологічні ситуації:

1. Яка з нижчеперелічених властивостей характеру особистості є "зайвою ":

а) цілісність;

б) цілеспрямованість;

в) ступінь стійкості та глибини;

г) активність;

д) сила характеру?

2. У яких рядках дано правильне та найточніше визначення характеру:

а) характер - це властивості людини, що виявляються в її поведінці та діяльності;

б) характер - це психічні властивості людини, що виявляються у її ставленні до суспільства;

в) характер - це поєднання індивідуальних рис людини, які виробляються в процесі її розвитку;

г) характер - це певна система тимчасових нервових зв'язків, породжених взаєминами людини із зовнішнім світом протягом її життя;

д) характер - це комплекс сталих, найбільш типових і суттєвих психічних властивостей людини, що виявляються в типовій для неї поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, до самої себе;

е) правильної відповіді немає.

3. У яких рядках перелічено лише позитивні риси характеру людини:

а) ініціативність, працьовитість, неакуратність, безвідповідальність;

б) працездатність, егоїзм, хвалькуватість, нескромність, ввічливість;

в) скромність, скупість, марнотратство, вимогливість, самокритичність;

г) тактовність, бережливість, чуйність, самоволодіння, відповідальність?

4. В яких рядках перелічено лише риси характеру, які проявляються у вчинках особистості, у її ставленні до діяльності:

а)тактовність, ввічливість, чуйність, заздрість;

б)безтактовність, акуратність, жорстокість;

в)ініціативність, працьовитість, старанність, сумлінність, безвідповідальність;

г)правдивість, лицемірність, підлабузництво, нескромність?

5. Визначте, чи виявляється в наведених нижче прикладах характер людини:

• Одного разу викладач зайшов в аудиторію і сказав: "Ось добре, кінець кінцем ви здогадались привести аудиторію в на­лежний порядок". "Це я зробив!" - швидко і голосно сказав Тарас.

• Максим був короткозорий і всі предмети підносив до очей. Під час уроку йому дозволялось підходити до дошки.

6. Яке з наведених визначень здібностей є правильним:

а) здібності - це індивідуально-психологічні властивості, які є необхідною умовою виконання творчої діяльності;

б) здібності - це психічні властивості, що є природженими і служать основою успішного виконання будь-якої діяльності;

в) здібності - це індивідуально-психологічні властивості, що є умовою успішного виконання діяльності;

г) здібності - це індивідуально-психологічні властивості, що розвиваються і виявляються в творчій діяльності?

7. Яке твердження є правильним:

а)здібності існують незалежно від діяльності і поза нею;

б)поза діяльністю здібності існувати не можуть;

в)здібності в діяльності виявляються і в ній розвиваються;

г)здібності формуються на основі задатків?

8. Що треба розуміти під задатками:

а) природжені здібності до якоїсь діяльності;

б)здобуті в процесі навчання і виховання властивості особистості, що характеризують її здатність до якоїсь діяльності;

в)психологічні властивості, що є умовою успішного виконання якоїсь діяльності;

г)природжені анатомо-фізіологічні риси індивіда природна передумова розвитку його здібностей?

9. Обґрунтуйте за допомогою конкретних прикладів такі твердження:

• Провідну роль у формуванні здібностей людей відіграють суспільні умови їх життя.

• Здібності людей, будучи за своїм походженням природним явищем набувають суспільно-історичного характеру.

• Важливою умовою формування здібностей є працьовитість людини, її інтерес, любов до праці.

10. Нижче наведені приклади здібностей, навичок та знань людини. Враховуючи характерні для здібностей властивості, визначте, в яких випадках мова йде про здібності:

а)довжина рук боксера;

б)прагнення бути постійно чимось зайнятим;

в)широка освіченість в певній галузі знань;

г)спостережливість, яка проявляється в тому, що людина систематично помічає в предметах і явищах, поведінці людей багато важливого для роботи з ними;

д)швидке запам'ятовування форми, кольору, обсягу предметів;

е) швидке засвоєння нових рухів;

є) вимогливість;

ж)грамотна відповідь на запитання.

11. Як називається вищий рівень прояву таланту:

а)обдарованість;

б)геніальність;

в)здібності?

Практичне заняття № 4

Тема: Діагностика акцентуаційного характеру. Методики виявлення акцентуацій характеру, інтерпретація. Вивчення типу акцентуацій за методикою МПДО. Діагностика для виявлення акцентуацій характеру за характерологічним опитувальником К. Леонгарда—Н. Шмішека.

Практичні навички:

- визначення акцентуації характеру;

- визначення типу акцентуацій;

- виявлення причин негативних рис свого характеру;

- складання рекомендацій для позбавлення від негативних рис.

 

 

За час свого існування людина проходить різні вікові етапи. Для кожного етапу характерна своя норма психологічного стану організму. Якщо ми маємо справу з випадком, коли одна з рис характеру виходить або не доходить до нормального свого значення, ми говоримо про акцентуації характеру. Ось як цей термін описаний в психологічному словнику М. М. Смирнової:

«Акцентуації характеру - поняття, введене К. Леонгардом і що означає надмірну вираженість окремих рис характеру та їх поєднань - представляє крайні варіанти норми, які межують з психопатіями.

Акцентуації характеру відрізняються від психопатій відсутністю одночасного прояву властивої психопатії тріади ознак: стабільності характеру в часі, тотальності його проявів у всіх ситуаціях, соціальної дезадаптації. »

Взагалі термін «акцентуації характеру» властивий періоду ранньої юності. У юності більше, ніж в іншому віці, зустрічаються акцентуйовані типи характеру, причому між окремими рисами характеру та їх проявами є безліч протиріч, гострота яких до закінчення школи зазвичай згладжується.

Типи акцентуацій

Німецький вчений К. Леонгард виділив 12 типів акцентуацій характеру. Його класифікація базується на оцінці стилю спілкування людини з оточуючими. Типи акцентуацій характеру поділяються К. Леонгардом на дві групи за принципом акцентуації рис або характеру, або темпераменту. До акцентуації рис характеру К. Леонгард відносить демонстративний, педантичний, застряглий та збудливий типи.

Демонстративний тип. Для осіб цього типу акцентуації є характерними схильність до «витіснення» зі свідомості тих оцінок, які є неприємними для образу «Я»; прагнення за будь-яку ціну завжди бути в центрі уваги; завищена самооцінка, намагання приймати «бажане за дійсне».

Педантичний тип. Цьому типу акцентуації притаманні інертність психічних процесів, схильність «загрузати» в дрібницях, наявність проблеми складності прийняття рішення. В спілкуванні люди цього типу приваблюють рівним настроєм, надійністю в справах, сумлінністю та охайністю.

Застряглий тип. Основна риса цього типу акцентуації -значна стійкість афекту, «злопам'ятність», прагнення і в головному і в дрібницях відстоювати свою точку зору, не враховуючи позицію групи.

Збудливий тип. Для таких осіб є характерною схильність до «вибуху» емоцій, як засобу періодичної розрядки нервової системи.

До акцентуацій рис темпераменту відносяться гіпертимний, дистимічний, тривожний, циклоїдний, екзальтований, екстравертований та інтравертований типи.

Гіпертимний тип. Людям цього типу притаманні високий рівень оптимізму, а також жадоба діяльності при можливій схильності до поверхових висновків.

Дистимічний тип. Для цього типу акцентуації є характерною песимістична спрямованість особистості, фіксація на похмурих сторонах життя.

Тривожний тип. Головна риса - високий рівень тривожності, сильно розвинений «комплекс неповноцінності» - як підтвердження заниженої самооцінки.

Циклотимічний тип. Провідна ознака - схильність до невмотивованих різких змін настрою протягом короткого часового інтервалу: від підвищено-оптимістичного до знижено-песимістичного і навпаки.

Екзальтований тип. Для носіїв цього типу акцентуації є характерним великий діапазон емоційних станів, вони захоплюються чимось радісним і так само легко впадають у відчай.

Емотивний тип. Це чутливі та вразливі люди, що відзначаються глибиною переживань у галузі тонких емоцій.

Екстравертований тип. Люди цього типу відкриті до всякої інформації, готові вислухати і надати допомогу кожному, хто до них звертається, здатні до конформізму. Їм притаманні високий рівень товариськості, балакучості, поступливість, ретельність.

Інтровертований тип. Для таких осіб є характерними низька контактність, замкненість, відірваність від реальності, схильність до філософствування. Вони орієнтовані на свій внутрішній світ, на свою оцінку предмета або події, а не на предмет як такий.

Зазначені типи акцентуацій проявляються не завжди. Оскільки структура характеру є динамічною і змінюється протягом життя людини, акцентуації характеру можуть бути зменшені в процесі виховання, самовиховання або психокорекції. Людині слід знати свої характерологічні особливості й удосконалювати їх у разі необхідності.

Методика визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту
(К.Леонгарда і Х.Смішека (ЛС)

 

Методика призначена для діагностики типу акцентуації особистості. В основу опитувальника, розробленого Х.Смішеком, закладена концепція акцентуйованої особистості К.Леонгарда. Згідно з цією концепцією індивідуальні якості особистості можуть бути розділені на дві групи: головну і додаткову. Стрижень особистості складають головні: риси і вони визначають її індивідуальність, розвиток, адаптацію, психічне здоров'я.

Надмірна вираженість цих рис призводить до структурних психологічних змін, а в несприятливих соціальних умовах - до розладу і структури особистості.

Акцентуацію якоїсь риси слід розглядати не як патологію, а як визначене відхилення від середньої норми, яскраво виражену своєрідність психічного складу. Осіб, у яких відмічається високий ступінь вираженості рис характеру або темпераменту, називають акцентуйованими. Позитивне або негативне забарвлення акцентуйованості значною мірою надають зовнішні фактори, життєві обставини, умови і т.д. «В акцентуйованих особистостях - вказує К.Леонгард - потенційної закладені як можливості соціально позитивних досягнень, так і соціально негативний заряд. Деякі акцентуйовані особистості виявляються В негативному світлі тому, що життєві обставини не сприяли їм, але можливо під впливом інших обставин вони стали б незвичайними людьми».

К.Леонгард виділяє десять головних типів акцентуацій, які переважно відповідають систематиці психопатій в пограничній психіатрії.(див. вище)

Всі десять типів акцентуйованих особистостей К. Леонгард поділяє на дві групи за принципом акцентуації темпераменту або характеру.

До акцентуації рис характеру він відносить демонстративний, педантичний, застрягаючий, збуджений типи особистості. Інші типи акцентуацій відносяться К. Леонгардом до акцентуацій темпераменту (гіпертимний, дистимічний, тривожно-боязливий, циклотимічний, афективно-екзальтований та емотивний).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 414; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.036 с.)