Методика: Дослідження характерологічних тенденцій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика: Дослідження характерологічних тенденційМета дослідження: встановлення переважаючих характерологічних тенденцій особистості.

Матеріали та обладнання: запропонований Т. Лірі бланк із переліком рис для складання характерологічного портрету людини, два реєстраційних бланки, олівці.

Процедура дослідження

Дослідження характерологічних тенденцій включає дві методики. На першому етапі використовується методика самооцінки досліджуваним особистих властивостей, на другому - методика взаємооцінки. Тому в дослідницьку групу входять експериментатор і двоє досліджуваних, ба­жано таких, які знають один одного хоча б 1,5 - 2 місяці.

Методики дослідження можуть використовуватися послідовно то одним, то іншим досліджуваним або одночасно. У другому разі важливо, щоб досліджувані були розташовані не ближче, ніж за 2 м один від одного. Кожен із них отримує список із 128 рис, запропонований Т. Лірі, реєстраційний бланк та олівець. Психолог знайомить їх з інструкцією й при одночасній роботі обох досліджуваних стежить за дотриманням самостійності.

Інструкція першому досліджуваному для самооцінки рис характеру: „Перед Вами перелік рис, за допомогою яких можна описати психологічний портрет кожної людини. Виберіть з цього набору ті, які Ви з упевненістю можете віднести до себе, й обведіть відповідні номери рис у реєстраційному бланку. Намагайтеся бути щирим і, по можливості, об’єктивним”.


Інструкція другому досліджуваному для взаємооцінки рис характеру: „Перед Вами перелік ознак чи рис, за допомогою яких можна описати психологічний портрет кожної людини. Виберіть з цього набору ті, які Ви з упевненістю можете віднести до К. (тобто до першого досліджуваного), й обведіть номер відповідної риси в реєстраційному бланку. Намагайтеся бути щирим, і по можливості, об’єктивним”.

Перелік рис

1.Здатність до співпраці, до взаємодопомоги.

2.Впевненість у собі.

3.Повага до інших.

4.Нетерпимість до адміністративних методів керівництва.

5.Відвертість.

6.Схильність до скарг.

7.Егоїстичність.

8.Любов до похвали.

9.Довірливість.

10.Відповідальність.

11.Прагнення справляти враження значущості.

12.Почуття гідності.

13.Бадьорість.

14.Вдячність.

15.Жорстокість.

16.Хвалькуватість.

17.Корисливість.

18.Здатність визнати свою неправоту.

19.Деспотичність.

20.Вміння наполягати на своєму.

21.Великодушність, поблажливість до вад інших.

22.Владність.

23.Намагання опікувати інших людей.

24.Здатність викликати захоплення.

25.Надання можливості іншим приймати рішення.

26.Незлопам`ятність.


27.Лагідність.

28.Байдужість.

29.Безкорисливість.

30.Прагнення давати поради.

31.Залежність, несамостійність.

32.Самовпевненість.

33.Очікування від кожного захоплення собою.

34.Схильність до суму.

35.Холоднокровність.

36.Товариськість.

37.Відвертість.

38.Озлобленість.

39.Підлеглість.

40.Вміння розпоряджатися іншими.

41.Критичність до себе.

42.Щедрість.

43.Люб'язність у спілкуванні.

44.Поступливість.

45.Сором'язливість.

46.Турбота про інших.

47.Нарцисизм.

48.Згідливість.

49.Вміння бути потрібним.

50.Вміння розпоряджатися, наказувати.

51.Схильність до розчарувань.

52.Неупередженість.

53.Сердитість.

54.Критичність до інших.

55.Комунікабельність.

56.Снобізм.

57.Недовірливість.

58.Повага до авторитетів.

59.Ревнивість.

60.Вміння «поплакатися».

61.Несміливість.

62.Педантичність.

63.Нетовариськість.

64.Домінантність.

65.Безініціативність.

66.Здатність бути суворим.

67.Делікатність.

68.Симпатичність.

69.Тямущість.

70.Високий рівень емпатії.

71.Уважність.

72.Хитрість.

73.Повага до думок оточення.

74.Самовдоволеність.

75.Наївність.

76.Довірливість.

77.Велика соромязливість.

78.Незалежність.

79.Самолюбство.

80.М'якосердість.

81.Піддатливість.

82.Поважність.

83.Помпезність.

84.Доброзичливість.

85.Вміння приймати поради.

86.Лідерські якості.

87.Розсіяність.

88.Надмірна образливість.

89.Конформізм.

90.Конфліктність.

91.Надмірна доброта.

92.Надмірна поблажливість до оточення.

93.Пихатість.

94.Прагне завоювати прихильність кожного.

95.Схильність до наслідування.

96.Вміння підкорятися.

97.Вміння з усіма погоджуватися.

98.Альтруїзм.

99.Дратівливість.

100.Совісливість.

101.Легкодушність.

102.Контактність.

103.Вміння навіювати впевненість.

104.Бездушність.

105.Успішність.

106.Нетерплячість до помилок інших.

107.Прихильність абсолютно до всіх.

108.Справедливість.

109.Прагнення всіх любити.

110.Залежність від думки інших людей.

111.Неконфліктність.

112.М'якотілість.

113.Залежність від чужої позитивної думки.

114.Впертість.

115.Витривалість.

116.Щирість.

117.Скромність.

118.Здатність до самоопіки.

119.Скептицизм.

120.В'їдливість.

121.Нав'язливість.

122.Злопам'ятність.

123.Змагальність.

124.Намагання жити в мирі з іншими.

125.Невпевненість у собі.

126.Намагання розрадити кожного.

127.Схильність до мазохізму.

128.Байдужість.

 

Обробка результатів

Мета обробки результатів – отримання індексів восьми характерологічних тенденцій і на їхній основі підрахунків показників двох основних тенденцій: домінування та дружелюбність. Результати дослідження за методиками самооцінки і взаємооцінки опрацьовуються за одним і тим самим принципом: спочатку підраховують у балах індекси кожної тенденції за допомогою наведеного ключа, результати заносяться до таблиці, а потім за спеціальною формулою визначають показник домінування і дружелюбності.

Реєстраційний бланк

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 61. 62. 63. 64.
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.
97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 11. 112.
113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

 

 

Формули для підрахунку показників основних тенденцій складаються з восьми характерологічних тенденцій, позначених римськими цифрами.

 

Домінування = І - V + 0,7 * (VIII + II - IV - VI).

Дружелюбність = VII - III + 0,7 * (VIII - II - IV + VI).

 

Ключ

 

Номери тенденцій Номери переліку рис  
I 3, 10, 11, 19, 20, 22, 24, 30, 33, 40, 50, 64, 83, 86, 105, 113  
II 2, 12, 16, 28, 32, 47, 56, 69, 72, 74, 78, 79, 93, 104, 118, 123  
III 5, 15, 17, 37, 52, 53, 54, 63, 66, 99, 106, 108, 115, 116, 120, 128  
IV 4, 6, 34, 35, 38, 51, 57, 59, 60, 62, 88, 89, 90, 114, 119, 122  
V 18, 27, 41, 44, 45, 48, 61, 65, 77, 96, 100, 101, 112, 117, 125,127  
VI 7, 8, 9, 14, 25, 31, 39, 58, 75, 82, 85, 87, 95, 110, 111, 121  
VII 1, 36, 43, 55, 68, 71, 73, 76, 81, 84, 94, 97, 102, 107, 109, 124  
VIII   13, 21, 23, 26, 29, 42, 46, 49, 67, 70, 80, 91, 92, 98, 103, 126

 

Аналіз результатів

Спочатку аналізуються показники кожної з восьми характерологічних тенденцій, встановлюються найбільш і найменш виражені тенденції в характері досліджуваного за методикою самооцінки та взаємооцінки.

Мінімальне значення тенденції – 0, максимальне – 16.

Кожна характерологічна тенденція має три ступеня вираженості.

Перший ступінь при величинах індексів від 1 до 5 балів є адаптивним варіантом риси характеру, що проявляється стосовно інших людей.

Другий ступінь – проміжний варіант при балах від 6 до 10.

Третій ступінь, якщо індекс більший за 10 балів, – показник дезадаптивності тенденції характеру.

В цілому можна вважати, що чим більша величина індексу, тим вагоміша відповідна характерологічна тенденція.

Номери тенденцій розшифровуються таким чином.

Перша тенденція (І) – домінантність – владність – деспотичність. Відображає лідерські дані, прагнення домінування, незалежності, здатність брати на себе відповідальність.

Друга тенденція (II) – впевненість у собі – самовпевненість – самозакоханість. Відображає впевненість у собі, незалежність і діловитість, у крайньому прояві – егоїстичність і черствість.

Третя тенденція (III) – вимогливість – непримиренність – жорсткість. Дозволяє оцінити такі якості, як дратівливість, критичність, нетерпимість до помилок партнера. Крайній прояв цієї тенденції можливий у насмішкуватості та у в’їдливості.

Четверта тенденцій (IV) – скептицизм – упертість – негативізм. Характеризує недовіру, підозру, ревнивість, образу чи злопам'ятність.

П'ята тенденція (V) – поступливість – лагідність – пасивне підкорення. Дозволяє оцінити критичність до себе, скромність, несміливість, сором'язливість.

Шоста тенденція (VI) – довірливість – слухняність – залежність. Оцінює такі якості, як повага до інших, вдячність, прагнення приносити радість партнерові.

Сьома тенденція (VII) – добросердечність – несамостійність – надмірний конформізм. Характеризує здатність до взаємодопомоги, до спілкування, доброзичливість, уважність.

Восьма тенденція (VIII) – готовність прийти на допомогу – безкорисливість – жертовність. Відображає делікатність, ніжність, прагнення піклуватися про близьких, а також терпимість до недоліків і вміння пробачати.

Знання характеру людини дає можливість прогнозувати її поведінку, заздалегідь коригувати й контролювати способи звертання до інших людей, дії, вчинки. Особливої уваги заслуговує аналіз основних тенденцій, якими є домінування й дружелюбність. Якщо переважає домінування, очевидні конфлікти й неправильне розуміння стосунків людей, важче організувати ефективну з психологічного погляду взаємодію. Тому важливо зорієнтуватися на дружелюбні та кооперативні взаємовідносини з іншими.

 

Методика дослідження характеру особистості

 

Мета дослідження: вивчення характерологічних властивостей особистості.

Матеріали та обладнання: опитувальник, бланк для відповідей, ручка.

Процедура дослідження:Дослідження можна проводити як з однією людиною, так і з групою. При роботі з групою (6-10 осіб) важливо забезпечити незалежність відповідей досліджуваних. Кожен отримує текст опитувальника та бланк для відповідей.

Інструкція досліджуваному: „Вам необхідно дати відповідь на 20 запитань, обираючи одну із запропонованих (а, б, в, г). Відповідь запишіть на бланку проти номера запитання. Відповідайте швидко й точно. Пам’ятайте, немає „хороших” чи „поганих” відповідей”.

 

Опитувальник
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1838; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.015 с.)