ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ УЧИТЕЛЯ-МАЙСТРА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕСІДИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ УЧИТЕЛЯ-МАЙСТРА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕСІДИМета:осмислення сутності педагогічного такту, його функцій, особливостей поведінки тактовної людини, розвиток професійних умінь застосування ефектив­них засобів виховного впливу на учнів, стимулювання потреби в піднесенні рівня культури спілкування з учнями як важливого компонента педагогічної майстер­ності

Обладнання:плакат із висловами про педагогічний такт, схема морально-пси­хологічних якостей учителя як передумови педагогічного такту, «банк» педагогіч них ситуацій, фрагмент бесіди вчителя-майстра з учнем (опублікований в педа­гогічній літературі), відеозапис фрагмента індивідуальної бесіди з учнем у двох варіантах неефективний шлях вирішення конфлікту і розв'язання проблеми на принципах тактовної поведінки вчителя

Опорні поняття:такт, педагогічний такт, принципи педагогічного такту, мані­пулювання, педагогічний конфлікт, культура спілкування, рольове спілкування, осо-бистісно орієнтоване спілкування, тактика вчителя, «Я-висловлювання»

Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до обговорен­
ня основних теоретичних питань

1 1 Сутність понять «такт» і «педагогічний такт» 1 2 Педагогічний такт і педагогічна майстерність 1 3 Принципи педагогічного такту


1 4 Морально-психологічні якості особистості вчителя як передумова педагогіч­ного такту

1 5 Тактика вчителя в конфліктній ситуації «Я-висловлювання»

2. Виконати усно вправи, проаналізувавши запропоновані ситуації

3. Передбачити доцільність «Я-висловлювання» в індивідуальній бесіді з уч­
нем (за проблемою, яку вибрав студент) і письмово сформулювати його, дотриму­
ючись головних вимог до чистоти висловлювання

4. Виписати із щоденників учнів три зауваження класного керівника (вчите­
ля), в яких найвиразніше виявилася його тактовність

Список рекомендованої літератури

1 Азаров Ю П Такт педагогический//Педагогическая энциклопедия
В 4т - М , 1960 - Т 4 - С 206-208

2 Корнелиус X , Фейр Ш Выиграть может каждый — М , 1992 — С 69—82

3 Макаренко А С Педагогіка індивідуальної дії Деякі висновки з мого педа­
гогічного досвіду//Твори В7т - К , 1954 -Т5 -С 169-172,210-212

4 Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — М , 1989 —
С 154-159


5 Охрімчук Р М Педагогічний такт учителя суть, форми вияву та фор­
мування // Педагогічна соціологія / В Болгаріна та ін — Т 1998 — С 109-118

6 Педагогічна майстерність / За ред І А Зязюна - К , 1997 -С 220-222,
261-262

7 Синиця 1 О Педагогічний такт і майстерність учителя — К 1981 — С 18 —
115

8 Сухомлинський В О Слово вчителя в моральному вихованні Щоб душа не
була пустою Лист про педагогічну етику//Вибр твори В 5т — К , 1977 —
Т 5 - С 267 - 268, 321 - 328, 591-600


9 Сухомлинський В О Народження громадянина // Вибр твори В 5 т —
К , 1977 - Т 3 - С 456-481

10 Ушинський К Д Людина як предмет виховання // Твори В 6 т — К ,
1952 -Т 4 - С 43-45,47

11 Чорнокозова В М, Чорнокозов І І Етика вчителя - К , 1969 - С 67-80

ХІД ЗАНЯТТЯ

Діагностування психолого-педагогічної

готовності студентів до тактовного спілкування

Зі школярами, колегами

Учитель-майстер зазвичай — тактовний педагог 3 педагогічним так­том не народжуються, ним оволодівають у педагогічному навчальному закладі та під час професійної діяльності Усвідомити рівень власної готовності до опанування складних питань культури спілкування з учнями, колегами може допомогти запропонований тест

Тест «Такт учителя»

Ви приходите на урок у п'ятий клас і потрапляєте в незвичайну ситуацію Діти стовпилися біля одного із заводіяк Його розповідь пе­реривається вибухами сміху Ваші дії?

Виберіть 2 із 5 запропонованих варіантів педагогічних реакцій

1 Стукаю по столу і висловлюю обурення щодо неповаги до себе

2 Непомітно підходжу до дітей, прислуховуюся до того про що йдеться, і,
зрозумівши, у чому річ, також голосно сміюся

3 Караю чергових, які не підготували клас до уроку

4 Кажу «Діти, швидко займіть свої місця Обіцяю, що сьогоднішній урок
теж буде цікавим»

5 Голосно вітаюся, оголошую тему, не звертаючи уваги на те, що застав

Опрацювання результатів підрахуйте суму балів відповідь 1 — 5 балів, відповідь 2 — 10 балів, відповідь 3 — 5 балів, відповідь 4 — 10 балів, відповідь 5 — 10 балів У тих, хто набрав 15 і більше балів, є спрямованість на дотримання педагогічного такту, у тих, хто набрав менше ніж 15 балів — схильність до прийняття стереотипних рішень

(Рыданова Й Й Основи педагогики общения — Минск, 1998 - С 312)
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 324; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.008 с.)