ДОСВІДУ ВЧИТЕЛІВ — ШЛЯХ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОСВІДУ ВЧИТЕЛІВ — ШЛЯХ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІМета:вдумливе засвоєння передового педагогічного досвіду, осмислення його з позицій педагогічної науки, ознайомлення зі зразками організації діалогічної взаємо­дії на уроці

Обладнання:фрагменти фільмів «Час учнівства», «Найдовший екзамен», відео-фільм «Педагог-новатор В Ф Шаталов», статті у збірниках і журналах про досвід учителів-майстрів, таблиця «Етапи й методи вивчення передового педагогічного досвіду»

Опорні поняття:педагогічний досвід передовий педагогічний досвід, новаторсь­кий педагогічний досвід, засвоєння передового педагогічного досвіду

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до обговорення го­ловних теоретичних положень

1 1 Педагогічна майстерність і педагогічний досвід

1 2 Категоріальний аналіз понять педагогічний досвід, передовий педагогічний досвід, новаторський педагогічний досвід, опанування передового педагогічного досвіду

1 3 Головні науково методичні положення процесу вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду

1 4 Виявлення і оцінювання передового педагогічного досвіду організації діа­логічної взаємодії вчителя на уроці


2. Відвідати урок учителя-майстра і дібрати факти з досвіду його роботи, що
свідчать про вміння організовувати взаємодію на уроці

3. Підготуватися до розповіді про досвід передового вчителя (робота групою)
Обдумати режисуру виступу мікрогрупи план розповіді, демонстрація фрагмента
уроку за методикою вчителя-новатора, ілюстрації до розповіді, прийоми активізації
уваги аудиторії під час захисту досвіду

Список рекомендованої літератури

1 Амонашвили Ш А Хвала уроку // Единство цели — М , 1987 —
С 42-96

2 Амонашвили Ш А Как живете, дети? — М , 1986 — 176с

3 Волков Б В С думой о будущем Рассказы о народних учителях // Сов
педагогика - 1986 - № 5 - С 85-87

4 Жерносек І Моделювання передового педагогічного досвіду реалізація
прогностичної та моделюючої функцій // Директор школи, ліцею, гімназії —
2003 - Я» 1 - С 88-91

5 Зварич І Т Передавати майстерність іншим // Рідна шк — 1992 —
№2 - С 54-56

6 Ильин Е Н Рождение урока - М , 1986 - 176с

7 Козлова А Г Методика изучения передового педагогического опыта //
Сов педагогика - 1982 - № 9 - С 83-86

8 Кривонос І Ф Передовий педагогічний досвід — у школу — К , 1982 —
42 с

9 Кривонос Й Ф Освоение передового опыта // Педагогика — 1990 —
№ 3 - С 72-76

10 Львова Ю Л Развивать дар творчества — К , 1987 —133с

11 Макаренко А С Про мій досвід // Твори В 7 т — К , 1954 — Т 5 —
С 231-253

12 Передовий педагогічний досвід теорія і методика / За ред Л Л Момот —
К , 1990 - 141 с

13 Педагогічний пошук / У поряд І М Баженова — К , 1988 —496с

14 Павленко І І Індивідуальна робота з учнями // Рад шк — 1990 —
№4 - С 88-90

15 Поташник М М В поисках оптимального варианта Из опыта работы на­
родних учителей СССР - М , 1988 - 132с

16 Сухомлинський В О Наші вчителі, вихователі//Вибр твори В 5т — К,
1976 - Т 4 - С 49-65

17 Фридман Л М Передовой педагогический опыт глазами психолога — М,
1987 - С 63-117

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності

У поданому тесті «Який ваш творчий потенціал"3» оберіть один із варіантів відповіді

1 Чи вважаєте ви, що світ, який вас оточує, може бути полігенний''

а) так,

б) ні, він і так гарний,

в) так, але тільки в дечому


2 Чи гадаєте ви, що можете брати участь у значних змінах довколиш­
нього світу?

а) так, у більшості випадків,

б) ні,

в) так, у деяких випадках

3 Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей зумовили б значний прогрес у
тій галузі діяльності, в якій ви працюєте?

а) так,

б) так, за сприятливих обставин,

в) лише певною мірою

4 Чи вважаєте ви, що в майбутньому відіграватимете таку важливу роль,
що зможете щось принципово змінити

а) так, напевно,

б) це малоймовірно,

в) можливо

5 Коли ви вирішуєте розпочати якусь справу, чи думаєте, що здійсните
своє починання?

а) так,

б) часто думаєте, що не зумієте,

в) так, часто

6 Чи відчуваєте ви бажання узятися за справу, якої абсолютно не знаєте?

а) так, невідоме вас приваблює,

б) невідоме вас не цікавить,

в) усе залежить від характеру цієї справи

7 Вам довелося взятися за незнайому справу Чи відчуваєте ви бажання
досягти в ній досконалості?

а) так,

б) будете вдоволені тим, чого встигли досягти,

в) так, але тільки якщо вам це подобається

8 Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви знати про
неївсе?

а) так,

б) ні, ви хочете навчитися лише найголовнішого,

в) ні, ви бажаєте лише задовольнити свою допитливість

9 Коли вас спіткає невдача, то

а) певний час наполягаєте на своєму, всупереч здоровому глузду,

б) облишите цю справу (розумієте, що вона нереальна),

в) продовжуєте робити свою справу, навіть коти стає очевидним, що
перешкоди нездоланні

10 На вашу думку, професію слід обирати, виходячи із

а) своїх можливостей, дальших перспектив для себе,

б) стабільності, значущості, важливості професії, потреби в ній,

в) переваг, які вона забезпечує

11 Чи могли б ви, мандруючи, легко орієнтуватися в маршруті, яким уже
пройшли?

а) так,

б) ні, боїтеся збитися з дороги,

в) так, але ті таки там, де місцевість сподобалася і запам'яталася

12 Чи зможете ви зразу після якоїсь бесіди пригадати все, про що гово­
рилося?

а) так, з легкістю,


б) усе пригадати не зможете,

в) запам'ятовується лише те, що вас цікавить

13 Коли ви чуєте слово незнайомою вам мовою, то можете повторити його
за складами, без помилок, навіть не знаючи його значення

а) так, без утруднень,

б) так, якщо слово це легко запам'ятати,

в) повторите, але не зовсім правильно

14 У вільний час ви волієте

а) залишитися наодинці, поміркувати,

б) перебувати в компанії,

в) вам байдуже, чи будете ви самі, чи в компанії

15 Ви виконуєте якусь справу Вирішуєте припинити це заняття лише тоді,
коли

а) справу завершено, вона здається відмінно виконаною,

б) ви більш-менш задоволені,

в) вам ще не все вдалося зробити

16 Коли ви сам(а)

а) любите мріяти про якісь, навіть, можливо, абстрактні речі,

б) будь-якою ціною прагнете знайти собі конкретне завдання,

в) Іноді любите помріяти, але про речі, пов'язані з вашою роботою.

17 Коли якась ідея захоплює вас, то ви починаєте думати про неї

а) незалежно від того, де і з ким ви перебуваєте,

б) ви не можете робити цього лише наодинці,

в) лише там, де буде не дуже гамірно

18 Коли ви обстоюєте якусь ідею

а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи
опонентів,

б) залишитеся при своїй думці, хоч би які аргументи вислухали,

в) зміните свою думку, якщо опір виявиться надто сильним

Після запису відповідей підрахуйте бали, які ви набрали за відповідь «а» — 3 бали, за відповідь «б» — 1, за відповідь «в» — 2 бали

Питання 1, 6, 7, 8 визначають межі вашої допитливості, питання 2, 3, 4, 5 — віру в себе, 9, 15 — стабільність, 10 — амбіційність, 12, 13 — слухову пам'ять, 14 — ваше прагнення бути незалежним, 16, 17 — здатність абстрагуватися; 11, 18 — міру зосередженості Саме ці здібності і становлять головні якості творчого потенціалу

Загальна сума набраних балів розкриє рівень вашого творчого по­тенціалу

49 і більше балів — ви маєте значний творчий потенціал, який надає вам великий вибір творчих можливостей Якщо ви зможете застосува­ти ваші здібності, то вам доступні різні форми творчості

20 — 48 балів — у вас нормальний творчий потенціал Ви наділені тими якостями, які дають вам змогу творити, проте у вас є й проблеми, що гальмують процес творчості Принаймні ваш потенціал дасть вам змогу творчо виявити себе, якщо ви, звичайно, цього побажаєте

23 і менше балів Ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий Проте, можливо, ви просто недооцінюєте себе, свої здібності? Брак віри в свої


сили може викликати у вас думки, що ви взагалі не здатні до твор­чості. Позбудьтеся цього і таким чином розв'яжіть проблему.

Результати самообстеження дають можливість побачити, якою мірою студенти психологічно готові до сприйняття передового досвіду, усві­домити їхні установки на професійне самовдосконалення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.02 с.)