ТОП 10:

Зі сказаного випливають чотири напрямки дій для Четвертої хвилі.1. Самоорганізація, налагодження внутрішніх зв’язків, плекання відчуття цілісного колективного організму.

2. Розробка науково-світоглядної бази і налагодження інформаційно-просвітницької роботи через друковані та електронні видання (журнали, газети, теле- і радіопрограми, інтернет-сайти). Особливо перспективним виглядає створення газети для українців усього світу з виданням локалізованих версій, у тому числі для південно-західної Європи (Іспанія, Португалія, Італія) та України.

3. Плекання в середовищі Четвертої хвилі субкультурина базі соціотипу “Адміністратор” (логіко-сенсорний екстра­верт) шляхом навчання, консультацій, залучення до спільних проектів, радикальної зміни іміджу цієї хвилі еміграції, розвитку у неї національної самосвідомості та самоповаги.

4. Створення в Україні власного дрібного і середнього бізнесу (цей процес уже почався), власних інформаційно-аналітичних, культурно-мистецьких, військово-спортивних, бізнесових, відпочинково-туристичних та інших структур, практична реалізація давнього українського принципу “Свій до свого по своє”.

 

Скоріше всього, що післявоєнна діаспора вже не зможе активно втручатися у внутрішньоукраїнські процеси, зате зможе лобіювати українські інтереси в країнах поселення. Ініціювання ж в Україні цивілізаційного переходу — це призначення Четвертої хвилі. У цій справі найбільшим потенціалом володіє діаспора в Італії, Португалії та Іспанії, оскільки вона найчисельніша і у своїй масі орієнтована на повернення додому. Проте стати потужною етнотворчою силою вона може лише за активної участі нової еміграціїСША та Канади, яка є найбільш інтелектуальною та організованою. Втішає те, що розвиток подій розвивається саме в цьому напрямі.

— Наскільки реальними є перспективи перетворення еміграції Четвертої хвилі на український субетносз ознаками активного, батьківського начала?

Є кілька дуже сприятливих моментів.

1. Ідеологія.Четверта хвиля еміграції знаходиться в умовах інформаційного вакууму, що створює унікальні умови для масового сприйняття нею ідеології Великого Переходу. Населенню України, за винятком інтелектуальної еліти, це зробити значно важче, оскільки воно постійно знаходиться під пресом ворожої дезінформації, зомбування та інформаційного забруднення.

2. Організація.Четверта хвиляеміграції вирвана з колишніх організаційних форм і перебуває в стані максимально можливого організаційного розпорошення. Цей хаосстворює ідеальні умови для ефективного залучення їх до нової української організації. Знову ж таки, в Україні це зробити незмірно важче, оскільки спочатку треба буде вирвати людей з існуючих структур, здебільшого неефективних, роз’єднаних і керованих чужинцями.

3. Технологія.Організаційне об’єднання Четвертої хвилі, оскільки воно робиться “з нуля”, можна здійснити на базі найновіших технологій менеджменту та комунікацій, зокрема інтернет-технологій. Більше того, саме з інтернету і треба розпочинати розбудову організації, оскільки “в мережі” знаходяться найактивніші та найрозвиненіші українці, що стануть першими “центрами кристалізації” нової спільноти. До речі, саме діаспора Четвертої хвилі є найактивнішим читачем журналу нової еліти “Перехід-IV” www.perehid.org.uaта “Народного Оглядача” http://observer.sd.org.ua.

 

Але для того щоб здійснилося етнічне зачаття, мають відбутися зміни в самій “етнічній яйцеклітині”, тобто в Україні. Характер цих змін підказують деякі аналогії з царини ембріології. Відомо, що зачаття проходить у дві фази:

1) Спочатку відбувається акти­вація яйцеклітини— завжди внаслідок зовнішніх впливів: дотику сперматозоїда, зовніш­нього підви­щення температури, хімічного чи механічного подраз­нення. Явище активації полягає в тому, що неймо­­вір­но швидко (протягом кількох хвилин) відбувається переструк­туруван­ня яйце­кліти­ни. Після завершення акти­вації яйцеклі­тинастає готовою до сприйняття батьківського начала.

2) На другій фазі відбувається внесення в яйцеклітину генетичного матеріалу батька і зачаття нової істоти.

Схожа ситуація з материнським етносоціальним організмом — у ньому має виникнути нова структура, можна сказати, новий український субетнос, готовий до дружньої взаємодії з чоловічим субетносом. Вірогідно, що початковою формою такого структурування стане мережа читацьких клубів “Перехід-IV”. Якщо продовжити аналогії, то батьківський і материнський субетноси обов’язково повинні полюбити один одного і прагнути об’єднатися в цілісну організаційно-духовну структуру.

Неважко також передбачити, що при зачатті нового етносу організація Четвертої хвилі буде носієм організаційно-вольового імпульсу, тоді як духовно-вольовий імпульсмає генеруватися в Україні (що, врешті, вже почалося, підтвердженням чого є ця книга).

Нова спільнота народиться і розвиватиметься подібно до того, як з маленького зернятка, з насінини виростає могутнє дерево. Сутність цієї насінини розкрита у вченні Христа. Згідно з євангельською символікою, образи “насіння”, “зерна” та “хліба” позначають знання, які йдуть від Сина Божого. Глибше дослідження дозволяє зробити уточнення: “хліб” — це розгалужена система істинних знань про природу Людини і Всесвіту, а “зерно” — це компактний світоглядний фундамент цієї системи, її системоутворюючий каркас, головні поняття і принципи.

Активація Українипочнеться відразу ж, як тільки у нашій свідомості народиться і почне проростати це світоглядне зерно. Згадайте Христову притчу про сіяча (Лука, 8.4-15): “Зерно, яке впало на добру землю, вродило сторицею”. Так от, щоб наша душа стала добрим ґрунтом для зерна істинних знань, її треба очистити від бур’янів. Справа не проста, оскільки є ворог, який таємно засіває в нашу свідомість “кукіль” (Матвій, 13.25). Сучасною мовою це називається “інформаційна війна”.

 

 

 


 

 

Дивлюсь на все бадьорими очима.

Нікого і нічого не боюсь.

Ніхто мені поганого не вчинить.

Адже мене оберіга Ісус.

 

На радість обертаю сум тривожний.

Гартую духа серед перемін.

Щоб видіти, як у людині кожній

Велично сяє всеосяжний Він.

 

Його цілющий образ невгасимий

Усесвітом у серці вироста. —

Здобуду право зватись Божим Сином,

Наслідуючи вічного Христа.

 

А в час мого останнього змагання,

Щоб зміг я вийти з-за тілесних ґрат

І перейти у вічність бездоганно,

За мною прийде Він, як Старший Брат.

 

 

Василь Мороз, 1995


Війна за розум

Якщо головним простором війн минулих століть була земля, а у 20 столітті велике значення мали вода і повітря, то бойовий простір сучасних і майбутніх війн — це передусім ноосфера, розум людини і плоди її інтелектуальної діяльності. Але почнемо з відповіді на запитання “Що таке війна?”.

3.1. Тихо! Іде війна!

Якщо давати узагальнююче визначення, то війна— це рішучі дії, спрямовані на зміну поведінки супротивника у потрібному напрямку. Людство знає величезну різноманітність способів бойових дій, проте всіх їх можна звести до семи основних видів. Стисло розглянемо їх у порядку збільшення ефективності.

Технологічно-силова війна

Найпримітивнішою формою зміни поведінки людини, групи людей чи народів було і є технологічно-силове (надалі — силове) протистояння за допомогою кам’яних сокир, мечів, списів, вогнепальної зброї, літаків, ракет, лазерів, радіоелектронних засобів, комп’ютерних вірусів тощо. Спосіб доволі дорогий і ризикований, оскільки на будь-яку дію завжди знайдеться ще сильніша протидія, скажімо, у вигляді тероризму, в т. ч. комп’ютерного.

Економічна війна

Значно ефективнішим і водночас безпечнішим способом змінити поведінку супротивника є економічна війна. Що не кажіть, а голод є потужним інструментом для керування людиною, народом, цивілізацією. Це зброя другого рівня ефективності. Прикладом її застосування є економічні санкції, “антидемпінгові розслідування”, нееквівалентний товарний обмін, валютні експансії тощо.

Прихований геноцид

Проте економічне середовище може змінитися, і супротивник може вийти з-під економічного контролю. Для того щоб корін­ним чином, назавжди підірвати його здатність до опору, засто­совується зброя третього рівня ефективності — геноцид. Йдеться про цілеспрямоване руйнування генофонду шляхом нарко­тичного, алкогольного, тютюнового геноциду, широкого застосування штучних харчових добавок, штучних і генетично модифікованих продуктів, цілеспрямованої зміни культури хар­чу­вання. Ефективність цього виду зброї криється в її непоміт­ності і дешевизні, більше того — на тютюновому, алкогольному і наркотичному бізнесі заробляються величезні гроші.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.167.126.106