ТОП 10:

Правові засади екологічно безпечного використання ядерної енергії.Згідно ст. 54 З.У. «Про охорону навколишнього природного середовище» підприємства, установи та організації, що здійснюють господарську чи іншу діяльність, пов'язану з використанням радіоактивних речовин у різних формах і з будь-якою метою, зобов'язані забезпечувати екологічну безпеку цієї діяльності, що виключала б можливість радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища та негативного впливу на здоров'я людей у процесі видобутку, збагачення, транспортування, переробки, використання та захоронення радіоактивних речовин.

Базовим законом, що регламентує використання ядерної енергії є З.У. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» :

Саме поняття використання ядерної енергії дається в ст..1 З.У. даного закону :

використання ядерної енергії - це сукупність видів діяльності, пов'язаних з використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобуванням уранових руд та поводженням з радіоактивними відходами;

Цим законом передбачено права громадян та їх об'єднань у сфері використання ядерної енергії та радіац. безпеки; компетенція органів влади та управління у цій сфері; правовий статус юрид. і фіз. осіб, чия діяльність пов'язана з використанням ядерної енергії; порядок розміщення, будівництва, введення в експлуатацію ядер, установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоакт. відходами; умови експорту та імпорту ядер, установок, обладнання, технологій, ядер, матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спец, неядер. матеріалів і послуг у сфері використання ядерної енергії ; відповідальність за порушення законодавства у ядер, галузі; правові засади міжнар. співробітництва щодо використання ядерної енергії. тощо.

Завданнями ядерного законодавства є: (ст.3)

правове регулювання суспільних відносин під час здійснення всіх видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

створення правових засад системи управління у сфері використання ядерної енергії і системи регулювання безпеки під час використання ядерної енергії;

встановлення прав, обов'язків і відповідальності органів державної влади, підприємств, установ і організацій, посадових осіб і персоналу, а також громадян стосовно їх діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії;

визначення основних принципів радіаційного захисту людей та навколишнього природного середовища;

забезпечення участі громадян та їх об'єднань у формуванні державної політики у сфері використання ядерної енергії;

сприяння подальшому зміцненню міжнародного режиму безпечного використання ядерної енергії.

Основними принципами державної політики у сфері використання ядерної енергії є:

- пріоритет захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання;

- забезпечення при використанні ядерної енергії мінімального рівня утворення радіоактивних відходів;

- заборона будь-якої діяльності у сфері використання ядерної енергії, результатом якої є обгрунтовано передбачений більший негативний вплив на майбутні покоління, ніж той, що допускається для нинішнього покоління;

- забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії;

- відкритість і доступність інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії;

- забезпечення відшкодування шкоди, зумовленої радіаційним впливом;

- створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження;

- створення спеціальної соціальної інфраструктури в зонах спостереження;

- забезпечення заходів щодо соціально-економічної заінтересованості місцевих органів державної влади та самоврядування, на території яких розташовані ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;

- встановлення відповідальності за порушення правового режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії;

- розмежування функцій державного управління у сфері використання ядерної енергії і державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- розмежування функцій державного управління у сфері використання ядерної енергії і безпосередньої господарчої діяльності щодо використання ядерної енергії;

- розподіл обов'язків, прав та відповідальності між усіма суб'єктами правовідносин у сфері використання ядерної енергії;

- захоронення та довгострокове зберігання радіоактивних відходів за рахунок виробників відходів;

- участь громадян та їх об'єднань у формуванні державної політики у сфері використання ядерної енергії;

- заборона будь-якої діяльності, пов'язаної з іонізуючим випромінюванням, якщо перевага від такої діяльності менша, ніж можлива заподіяна нею шкода;

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.005 с.)