ТОП 10:

Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки на транспорті.Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.

Відносини, пов'язані з діяльністю транспорту, регулюються цим Законом України „Про транспорт”, кодексами (статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства України.

ЗУ ”Про охорону НПС ”у ст..56 встановлює вимоги екологічної безпеки щодо транспортних засобів :

Підприємства, установи, організації, що здійснюють проектування, виробництво, експлуатацію та обслуговування автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів, установок та виробництво і постачання пального, зобов'язані розробляти і здійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичності та

знешкодження шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах та скидах транспортних засобів, переходу на менш токсичні види енергії й пального, додержання режиму експлуатації транспортних засобів та інші заходи, спрямовані на запобігання й зменшення викидів та скидів у навколишнє природне середовище

забруднюючих речовин та додержання встановлених рівнів фізичних впливів.

Виробництво і експлуатація транспортних та інших пересувних засобів та установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи, не допускається.

Керівники транспортних організацій та власники транспортних засобів несуть відповідальність за додержання встановлених для відповідного типу транспортного засобу нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, скидів забруднюючих речовин та впливу фізичних факторів пересувних джерел на стан навколишнього природного середовища

.Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону

навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:

а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;

б) порушенні норм екологічної безпеки;

й) порушенні природоохоронних вимог при зберіганні,

транспортуванні використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослинмінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів;

ЗУ „Про транспорт” містить положення про юр. відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки: підприємства транспорту несуть відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, згідно з чинним законодавством України. у цьому ж законі міститься обов’язок підприємств транспорту охороняти навколишнє природне середовище від шкідливого впливу транспорту.

ЗУ „Про перевезення небезпечних вантажів” встановлює вимоги екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту.

Основними напрямами державної політики у сфері перевезення небезпечних вантажів є:

виконання вимог екологічної, радіаційної і пожежної безпеки, фізичного захисту, захисту здоров'я людей, охорони праці, сантарно-епідемічного благополуччя населення та безпеки руху;

Умови перевезення небезпечних вантажів визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології.

Перевізник небезпечних вантажів зобов'язаний:

забезпечувати перевезення небезпечних вантажів у встановленому порядку визначеними транспортними засобами;

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.

Відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів підлягає обов'язковому страхуванню у встановленому порядку.

За порушення законодавства про перевезення небезпечних вантажів юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно з законом.

Отже, залежно від виду правопорушення у сфері безпеки транспорту особи будуть нести різні види відповідальності: дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.62.144 (0.004 с.)