ТОП 10:

Правові ознаки пестицидів і агрохімікатів.Пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

Агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

 

Законодавство України про пестициди та агрохімікати складається з Закону України «Про пестициди та агрохімікати» від 02.03.1995 року та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до нього, зокрема, це постанови КМУ, наприклад, Постанова вiд 27.03.1996 № 354 «Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них», Постанова вiд 19.02.1996 № 228 «Про затвердження Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей», Постанова вiд 02.11.1995 № 881«Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів» та накази Мінприроди України.

Пестициди та агрохімікати вітчизняного, а також іноземного виробництва, що завозяться для використання на територію України, повинні відповідати таким вимогам:

висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;

безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного

середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;

відповідність державним стандартам, санітарним нормам та

іншим нормативним документам.

Ознаки пестицидів та агрохімікатів на підставі вказаного ЗУ:

обґрунтованість їх застосування;

регламентований порядок застосування;

мінімалізація використання за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин;

обов’язковість державної реєстрації;

соціальний захист працівників, які безпосередньо виконують роботи, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, торгівлею, застосуванням, утилізацією, знищенням, знешкодженням пестицидів і

агрохімікатів, та здійснюють аналітичний контроль у цій сфері;

настання цивільної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів:

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень

 

186. Порядок застосування пестицидів та агрохімікатів, що становлять підвищенну екологічну небезпеку.

При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної грунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження грунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.

Переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та для застосування авіаційним методом, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. (ст. 12 ЗУ «Про пестициди і агохімікати» від 2 березна 1995)

Застосування пестицидів і агрохімікатів на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення здійснюється відповідно до законодавства.

На території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зонах надзвичайних екологічних ситуацій застосування пестицидів і агрохімікатів обмежується в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

У спеціальних сировинних зонах, призначених для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування, пестициди і агрохімікати застосовуються за спеціальними технологіями, які забезпечують одержання продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного харчування.(ст.13)

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.004 с.)