ТОП 10:

Особливості правосуб’єктності лісокористувачівПостійні лісокористувачі мають:

1) право самостійно господарювати в лісах; 2) виключне право на заготівлю деревини;

3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації; 4) право на відшкодування збитків у випадках, передбач. Зак-вом; 5) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для ведення лісового госп-ва.

Постійні лісокористувачі зобов'язані:

1) забезпечувати охорону, захист, відтвор., підвищ. продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку; 2) дотримув. правил і норм використання лісових ресурсів; 3) вести лісове госп-во на основі матеріалів лісовпорядкування, зд. використ. лісових ресурсів способами, які забезпеч. збереження оздоровч. і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення; 4) вести первинний облік лісів; 5) дотримуватися встановленого зак-вом режиму використ. земель; 6) забезпеч. охорону типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного зак-ва; 7) своєчасно вносити плату за спец. використання лісових ресурсів; 8) забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів електромереж, інших інженерних споруд, які проходять через лісову ділянку, для їх обслуговування.

Законом можуть бути передбач. й інші права та обов'язки постійних лісокористувачів.

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострок. користування мають право:

1) здійснювати госп. діяльність у лісах з дотрим. умов договору; 2) за погодж. із власниками лісів, постійними лісокорист. в устан. порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення госп. діяльності; 3) отримувати продукцію і доходи від її реалізації.

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострок. Корист. зобов'язані:

1) приступати до використання лісів у строки, встановлені договором; 2) виконувати встановл. обмеж. (обтяження) в обсязі, передбач. законом та договором; 3) дотримув. встановл. зако-вом режиму використання земель; 4) вести роботи способами, які забезп. Збереж. оздоровч і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятл. умови для охорони, захисту і відтвор. типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі; 5) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів; 6) не порушувати прав інших лісокористувачів.

Законом та договором можуть бути передбач. й інші права та обов'язки тимчас. лісокористувачів на умовах довгострок. користування.

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострок. користування мають право:

1) здійснювати використання лісових ресурсів з додерж. вимог спец. дозволу; 2) за погодженням із власниками лісів, пост. лісокористувачами у встановл. порядку споруджувати тимчасові будівлі та споруди, необхідні для зберігання і первинної обробки заготовленої продукції; 3) власності на заготовлену ними в результаті використ. ліс. ресурсів продукцію та доходи від її реалізації; 4) на відшкод. збитків у випадках, передбач. зак-вом.

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткостр. корист. зобов'язані:

1) здійснювати використ. ліс.ресурсів за встановл. правилами і нормами; 2) вести роботи способами, які забезпеч. Збереж. оздор. і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятл. умови для охорони, захисту та відтвор. лісів, охорони типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і росл. світу; 3) своєчасно вносити плату за використ. ліс. ресурсів; 4) не порушувати прав інших лісокористувачів.

Законом можуть бути передбач. й інші права та обов'язки тимчас. лісокористувачів на умовах короткострок. користування.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.003 с.)