ТОП 10:

Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством(див. пит. 91).

Матеріальна відповідальність – відповідальність працівника перед роботодавцем.

Цивільна відповідальність передбачена цивільним кодексом та іншими актами законодавства.

Як правило – відшкодування збитків, як правило відповідальність має майновий характер. Однак може мати і немайновий характер. (відповідальність за поширення енправдимих відомостей)

Мйнова:

У широкому розумінні – будь-яка відповідальність компенсаційного характеру

У вузькому розумінні - цивільна відповідальність за юридичні правопорушення за екологічні правопорушення.

Відшкодування шкоди

Матеріальна відповідальність за трудовим правом

Відшкодування втрат с/г та л/г виробництва.

Особливості цивільною відповідальніст

Основна особливість – специфіка обчислення розміру шкоди. Шкода обчислюється у ромірах встановленим законодавством.

Способи обчислення екологічної шкоди:

Витрати (ст.. 48 ЗУ «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополучча населення».

Таксовий – ст.. 65 ЗУ «Про природно-завповідний фонд України», Див прелік законодавства

Розрахунковий -

Нормативний – такси встановлюються поштучно, а нормативни встановлюються на певні міри.

Витратний таксовий розрахунковий

Особливістю є обмеження найбільшого розміру відшкодування

Цивільна відповідальність за ядерну шкоду – Віденська конвенція про ядерну шкоду , ЗУ «Про використання ядерної ененергії та радоційну безпку», «Про цівілну відповідальністьза ядерну шкоду та її фінансове забезпечення».

Потерпілий отримує гарантування право забезпечення. (найпростіший - страховка).

Фінансова відповідальність за шкоду від забруднення нафти – Конвенція

Специфіка субєктного складу розрахування шкоди. Від імені держави позови можуть подавати : прокуратура, Мінприроди,

Спірним є питання пр право звернення до суду органів яким прямо не надано таке право. Насьогодні це питання вирішується негативно. Однак є і інша думка, адже такий спецільний орган створений отже має виконувати контролюючі функуції.

Принцип «забруднювач платить» - забруднювач незалежно від тго що він дотримується норм законодавства несе всі витрати повязані з визначенням наслідків його діяльності, за всі негатиавні наслідки йогодіяльності навіть, якщо всі вимогои законодавства дотримані, вжити всіх заходів у разі виникненя загрози заподіяння шкоди. Тому відповідальність за принципом «забруднювач поатить» істотно виходить за межі класиччної цивільно-правової відповідальності, закріпленої в ст.-ст.1166 або 1187 ЦК.

Матеріальна відповідальність – (гл. 9 КЗпП) – відповідальність компенсаційного характеру лише працівника перед підприємством.

Відшвкодування втрат с/г виробництва

Втрати с/г резламентується гл. 9 ст. 207 - 209 ЗК.

Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва1. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.2. Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.3. Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування або держави, а також у зв’язку з виключенням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон.4. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

5. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва визначаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Втрати с/г виробництва мають місце при зміні цільового викоритання земель з с/г або л/г призначення на інше, що може бути наслідком правовірного або неправомірного юридичного факту.

Має майновий характер, відшкодовується до відповідного бюджету.

 

Майнова відповідальність за екологічні правопорушення – це різновид юридичної відповідальності, що передбачає виконання обов’язку фізичної та юридичної особи щодо компенсації шкоди, заподіяної власникам чи користувачам природних ресурсів порушенням екологічного законодавства або порушенням екологічних та інших прав громадян.

Ознаки:¥ майновий характер;¥ компенсаційний характер.

Види майнової відповідальності:± цивільна;± матеріальна (за трудовим правом);± відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництв.

Цивільна відповідальність характеризується специфікою в частині складу правопорушення:

÷ протиправне діяння (ст.1166 Цивільного кодексу);

÷ шкода;÷ наслідок шкоди;÷ причинний зв’язок;÷ вина.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.003 с.)