ТОП 10:

У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності СЕС. Необхідно визначити одиницю спостереження.A Кожен випадок інфекційного захворювання.

B Укомплектованість лікарями гігієністами і епідеміологами. C *Кожна СЕС регіону.

D Якість проведення поточного санітарного нагляду.

E Своєчасність роботи у вогнищі інфекційного захворювання.

Для отримання коефіцієнтів дитячої і перинатальної смертності необхідні сукупності померлих в анте-, інтра- і постнатальному періодах; число тих, що народилися живими, померлих у віці до року. Вкажіть сукупності, необхідні для розрахунку коефіцієнта смертності у віковому періоді 0-7 днів, як структурній оди-ниці перинатальної смертності.

A Число померлих у віковому періоді 0-7 днів, число тих, що народилися мертвими. B Число померлих в антенатальному періоді, число тих, що народилися мертвими.

C Число померлих в постнатальному, інтра- і антенатальному періодах, число тих, що народилися живими. D *Число померлих на першому тижні, число тих, що народилися живими.

E Число мертвонароджених, число померлих на першому тижні.

353. При аналізі смертності дітей першого року життя було встановлено, що питома вага неонатальної смертності склала 53,5% від загальної смертності дітей першого року життя. Назвіть, який це тип смерт-ності немовлят ?

 

A. *Тип А B. Тип В C. Тип С D. Тип D E. Тип E

 

Дитина народилася із вродженою вадою серця. Незважаючи на проведене лікування, померла на 32 день життя. В який спеціальний показник смертності немовлят ввійде цей випадок ?

 

A. *Показник постнеонатальної смертності.

B. Показник інтранатальної смертності.

 

C. Показник ранньої неонатальної смертності.

D. Показник пізньої неонатальної смертності.

E. Показник перинатальної смертності.

 

355. У модель оцінки якості амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню району ввій-шли наступні показники: рівень інвалідизації, рівень загальної смертності, % імунізації населення, обґру-нтовані скарги, охоплення профілактичними флюорообстеженнями та інші. Який з перерахованих показ-ників є показником дефектів?

A *Обґрунтовані скарги. B Рівень інвалідизації.

C Рівень загальної смертності. D % імунізації населення.

E Охоплення профілактичними флюорообстеженнями.

356. На який максимальний термін (в місяцях) може бути видано ЛН при безперервному захворюванні:

 

A. *4 B. 1 C. 2 D. 3 E. 5

 

357. Основна функція МСЕК з експертизи тимчасової непрацездатності:

 

A. Виявлення та встановлення групи інвалідності.

B. Трудові рекомендації.

 

C. Встановлення права на отримання соціальної допомоги.

D. Продовження листка непрацездатності.

E.*Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування.

 

358. Право на видачу ЛН хворим при тимчасовій непрацездатності надається лікарям:

A *Лікуючому лікарю.

B Завідуючому відділенням поліклініки. C Кабінету функціональної діагностики. D Відділення лікувальної фізкультури.

E Заступнику головного лікаря по експертизі тимчасової непрацездатності.

359. Для дезінфекції забруднених кров’ю медичних інструментів концентрація спирту і термін знеза-раження повинен бути не менше:

 

A*70%, 30 хвилин.

B50%, 15 хвилин.

 

C60%, 20 хвилин.

D50%, 20 хвилин.

 

E 45%, 29 хвилин.

 

На смертність немовлят впливають ряд чинників. Вкажіть, якій з приведених чинників займає пе-рше місце?

A*Стани, що виникли в перинатальному періоді.

B Вродженні аномалії.

CЗахворювання органів дихання.

 

D Інфекційні та паразитарні захворювання.

E Захворювання органів дихання.

 

Чи можливе проникнення ВIЛ через плацентарний бар’єр?

A Ні.

 

B *Так.

C Інколи можливе.

D У третьому триместрі вагітності.

 

E У третьому триместрі вагітності, особливо при виникненні будь якої акушерської патології.

 

На хімічному комбінаті для проведення періодичних медичних оглядів робітників, які контактують із ртуттю формується бригада лікарів. Лікар якого фаху є основною особою, відповідальною за безпосе-реднє проведення медичного огляду у даному випадку?

A. * Лікар – невропатолог.

B.Лікар – терапевт.

 

C.Лікар – оториноларинголог.

D.Лікар – гінеколог.

E. Лікар – дерматолог.

 

366. Одним з методів специфічної профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій є:

A. *Екстрена імунізація.

B.Ізоляція секцій, операційних блоків і інших приміщень.

C.Раціональне розміщення відділень по поверхам.

 

D.Зонування лікарняної ділянки.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.007 с.)