ТОП 10:

Породілля М. народила дитину в терміні вагітності 28 тижнів, яка померла на 6 день після пологів. Реалізуйте тимчасову непрацездатність в даній ситуації.A *Видається лікарняний лист на 70 днів післяродового періоду.

B Видається лікарняний лист на 126 днів післяродового періоду.

C Лікарняний лист не видається.

D Видається лікарняний лист на час перебування в пологовому відділенні.

E Видається лікарняний лист ще додатково на 14 днів.

 

Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки віддаленого села, яка вдома без надання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лі-кар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?

A *Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (ф.№ 103-1/о). B Історія розвитку дитини (ф. № 112/о).

C Історія розвитку новонародженого (ф.№ 097/о). D Історія пологів (ф.№ 096/о).

E Медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о).

Громадянка Н. народила в пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день піс-ля пологів мати і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину

в органах ВРАГСу. Протягом якого часу з дня народження дитини це потрібно зробити згідно із чинним законодавством України ?

 

A *Не пізніше одного місяця.

B Не пізніше трьох місяців.

C Не пізніше трьох днів.

D Не пізніше одного року.

 

E Не пізніше десяти днів.

 

Громадянка Н. народила в пологовому будинку мертву дитину. Згідно із чинним законодавст-вом України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в термін 32 тижні вагітності в органах РАГСу. На підставі якого документу це можливо зробити?

A Лікарське свідоцтво про смерть (ф.№ 106/о).

 

B Обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. №113/о).

C Медичне свідоцтво про народження (ф. №103/о).

 

D Історії пологів (ф.№ 096/о).

E *Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (ф. №106-2/о).

 

Після тривалого захворювання вдома помер громадянин Р. Сімейний лікар виписав “Лікарське свідоцтво про смерть ” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі ВРАГСу. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно із чинним законодавством України ?

A Не пізніше одного місяця.

 

B Не пізніше десяти днів.

 

C *Не пізніше трьох днів.

 

D Не пізніше трьох місяців.

E Не пізніше одного рок.

 

Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на диспансерному спо-стереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно із чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі РАГСу. На підставі якого документу це можливо зробити?

A Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 030/о).

B Виписка із медичної карти амбулаторного/ стаціонарного хворого (ф. № 027/о).

C Фельдшерська довідка про смерть (ф. № 106-1/о).

D Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть(ф. № 106-2/о).

E *Лікарське свідоцтво про смерть (ф. № 106/о).

 

378. Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і за окремими класами

хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?

 

A Кількість захворювань до середньорічної кількості населення.

 

B Середньорічна кількість населення до кількості лікарів.

C Кількість відвідувань до середньорічної кількості населення.

D *Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань.

 

E Кількість лікарів до середньорічної кількості населення.

 

У дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Який використовували метод формування вибіркової сукупності.

A Випадковий добір. B Типологічний добір. C *Механічний добір. D Спрямований добір. E Серійний добір.

У зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС у працюючої жінки захворіла обструктив-ним бронхітом дитина віком 6 років. Лікування дитина одержувала амбулаторно. В зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, мати була непрацездатна 19 днів. Який документ що засвідчує ТН матері і на який термін він буде виданий?

 

A *Листок непрацездатності на весь період хвороби.

B Довідку по догляду за хворою дитиною на всі дні.

 

C Листок непрацездатності на 6 днів + довідка на 12 днів.

D Листок непрацездатності на 10 днів + довідка на 9 днів.

E Листок непрацездатності на 14 днів + довідка на 5 днів.

 

381. Дайте визначення поняттю “ Соціальне здоров’я ”:

A *Це стан організму, коли можливості людини для участі в соціальній системі суспільства є оптимальними;

B Нормальна функція людського організму на всіх рівнях його організації.

 

C Це характеристика людини, яка визначає її здатність справлятися зі складними обставинами власного життя, зберігаючи при цьому оптимальний емоційний фон та адекватність поведінки.

 

D Нормальний перебіг фізіологічний і біохімічних процесів.

 

E Це гармонійний розвиток людини відповідно до вікового періоду її життя, котрий проявляється відповідни-ми анатомо-фізіологічними, біохімічними, фізичними, соціальними та розумовими особливостями певного вікового періоду.

 

382. Дайте визначення поняттю “ Духовне здоров’я ”:

A *Це характеристика людини, яка визначає її здатність справитися зі складними обставинами власного життя, зберігаючи при цьому оптимальний емоційний фон та адекватність поведінки.

 

B Це стан організму людини, що характеризуються емоційною готовністю до виконання відповідних завдань

 

C Це стан організму, коли можливості людини для участі в соціальній системі суспільства є оптимальними.

D Це нормальна функція людського організму на всіх рівнях організації.

 

E Це гармонійний розвиток людини відповідно до вікового періоду її життя, котрий проявляється відповідни-ми анатомо-фізіологічними, біохімічними, фізичними, соціальними та розумовими особливостями певного вікового періоду.

 

383. Дайте визначення поняттю “Вікове здоров’я”:

A *Це гармонійний розвиток людини відповідно до вікового періоду її життя, котрий проявляється відповідними анато-мо-фізіологічними, біохімічними, фізичними, соціальними та розумовими особливостями певного вікового періоду.

 

B Це нормальна функція людського організму, що контролюється генетичним кодом індивідуума і проявля-ється спроможністю до відтворення нових здорових поколінь.

 

C Це стан організму людини, який характеризується рівнем фізичного розвитку.

 

D Відповідний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, котрі сприяють нормальному індивідуальному ви-живанню та репродукції людини.

 

E Це стан організму, коли можливості людини для участі в соціальній системі суспільства є оптимальними.

 

384. Дайте визначення поняттю “Фізичне здоров’я”:

 

AЦе гармонійний розвиток людини відповідно до вікового періоду її життя, котрий проявляється відповідними анатомо-фізіологічними, біохімічними, фізичними, соціальними та розумовими особливостями певного вікового періоду.

 

BЦе нормальна функція людського організму, що контролюється генетичним кодом індивідуума і проявля-ється спроможністю до відтворення нових здорових поколінь.

 

C*Це стан організму людини, що характеризується його здатністю адаптуватися до різних чинників довкілля, рівнем фізичного розвитку, фізичною і функціональною готовністю організму до виконан-ня відповідних навантажень.

 

DВідповідний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, котрі сприяють нормальному індивідуальному ви-живанню та репродукції людини.

 

E Це стан організму, коли можливості людини для участі в соціальній системі суспільства є оптимальними.

 

385. Дайте визначення поняттю “Фізіологічне здоров’я”:

A*Нормальна функція людського організму на всіх рівнях його організації: власне організму, органів, гістологічних, клітинних і генетичних структур; нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних про-цесів, котрі сприяють нормальному виживанню та репродукції людини.

 

BЦе нормальна функція людського організму, що контролюється генетичним кодом індивідуума і проявля-ється спроможністю до відтворення нових здорових поколінь.

 

CЦе стан організму людини, що характеризується його здатністю адаптуватися до різних чинників довкілля, рівнем фізичного розвитку, фізичною і функціональною готовністю організму до виконан-ня відповідних навантажень.

 

DВідповідний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, котрі сприяють нормальному індивідуальному ви-живанню та репродукції людини.

 

E Це стан організму, коли можливості людини для участі в соціальній системі суспільства є оптимальними.

 

386. Дайте визначення поняттю “Спадкове здоров’я”:

AНормальна функція людського організму на всіх рівнях його організації: власне організму, органів, гістологічних, клітинних і генетичних структур; нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних про-цесів, котрі сприяють нормальному виживанню та репродукції людини.

 

B*Це нормальна функція людського організму, що контролюється генетичним кодом індивідуума і проявля-ється спроможністю до відтворення нових здорових поколінь.

 

CЦе стан організму людини, що характеризується його здатністю адаптуватися до різних чинників довкілля, рівнем фізичного розвитку, фізичною і функціональною готовністю організму до виконан-ня відповідних навантажень.

 

DВідповідний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, котрі сприяють нормальному індивідуальному ви-живанню та репродукції людини.

 

E Це стан організму, коли можливості людини для участі в соціальній системі суспільства є оптимальними.

 

387. Дайте визначення поняттю “Сексуальне здоров’я”:

AНормальна функція людського організму на всіх рівнях його організації: власне організму, органів, гістологічних, клітинних і генетичних структур; нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних про-цесів, котрі сприяють нормальному виживанню та репродукції людини.

 

BЦе нормальна функція людського організму, що контролюється генетичним кодом індивідуума і проявля-ється спроможністю до відтворення нових здорових поколінь.

 

C*Це комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів сексуального існування людини, котрі позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність людини і здатність її до любові.

 

DВідповідний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, котрі сприяють нормальному індивідуальному ви-живанню та репродукції людини.

 

E Це стан організму, коли можливості людини для участі в соціальній системі суспільства є оптимальними.

 

388. Дайте визначення поняттю “ Громадське здоров’я ”:

AНормальна функція людського організму на всіх рівнях його організації: власне організму, органів, гістологічних, клітинних і генетичних структур; нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних про-цесів, котрі сприяють нормальному виживанню та репродукції людини.

 

B Це нормальна функція людського організму, що контролюється генетичним кодом індивідуума і проявля-ється спроможністю до відтворення нових здорових поколінь.

C Це комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів сексуального існування людини, котрі позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність людини і здатність її до любові.

 

D Відповідний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, котрі сприяють нормальному індивідуальному ви-живанню та репродукції людини.

 

E *Це стан здоров’я населення, яке зумовлене комплексною дією соціальних та біологічних факторів довкілля, при особливому значенні суспільно-політичного, економічного ладу країни і залежних від його умов колективного життя (праці, побуту, відпочинку, харчування, рівня грамотності, писемнос-ті, освіти, культури, охорони здоров'я, медичного забезпечення).

 

389. До групи здоров’я – здорові (І) відносимо осіб:

A *Котрі на момент огляду у лікаря не пред'являють скарг на своє здоров’я, а в анамнезі чи на час огляду у лікаря не виявлені гострі/хронічні захворювання чи порушення функції окремих органів і систем.

 

B Котрі на час огляду у лікаря мають в анамнезі перенесене гостре чи наявне хронічне захворювання, яке не дає загострень протягом декількох останніх років.

 

C З компенсованим перебігом захворювання, рідкими загостреннями, нетривалою втратою працездатності.

D З субкомпенсованим перебігом захворювання.

 

E З декомпенсованим перебігом, стійкими патологічними змінами, що ведуть до стійкої втрати працездатності.

 

390. До групи здоров’я – практично здорові (ІІ) відносимо осіб:

A. Котрі на момент огляду у лікаря не пред'являють скарг на своє здоров’я, а в анамнезі чи на час огляду у лікаря не виявлені гострі/хронічні захворювання чи порушення функції окремих органів і систем.

 

B. *Котрі на час огляду у лікаря мають в анамнезі перенесене гостре чи наявне хронічне захворювання, яке не дає загострень протягом декількох останніх років.

 

C. З компенсованим перебігом захворювання, рідкими загостреннями, нетривалою втратою працездатності.

D. З субкомпенсованим перебігом захворювання.

 

E. З декомпенсованим перебігом, стійкими патологічними змінами, що ведуть до стійкої втрати працездатності.

 

391. До групи здоров’я – особи, котрі потребують динамічного лікарського спостереження та пе-ріодичного лікування (ІІІ) відносимо осіб:

A. Котрі на момент огляду у лікаря не пред'являють скарг на своє здоров’я, а в анамнезі чи на час огляду у лікаря не виявлені гострі/хронічні захворювання чи порушення функції окремих органів і систем.

 

B. Котрі на час огляду у лікаря мають в анамнезі перенесене гостре чи наявне хронічне захворювання, яке не дає загострень протягом декількох останніх років.

 

C. *Особи з компенсованим, субкомпенсованим та декомпенсованим перебігом захворюваності, тра-вми та нещасного випадку тощо.

 

D. З нормальною функцією людського організму на всіх рівнях його організації: власне організму, ор-ганів, гістологічних, клітинних і генетичних структур; нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, котрі сприяють нормальному виживанню та репродукції людини.

 

E. У яких нормальна функція людського організму, що контролюється генетичним кодом індивідуума і про-являється спроможністю до відтворення нових здорових поколінь.

 

392. Недотримання людиною основ здорового способу життя (за Ю.П.Лісіциним) негативно впли-ває на її здоров’я у:

 

A. * 49-53%. B. 18-22%. C. 17-20%. D. 8-10%. E. Вплину на здоров’я не має.

 

393. Генетика, біологія людини (за Ю.П.Лісициним) можуть негативно впливати на здоров’я людини у:

 

A. 49-53%. B. *18-22%. C. 17-20%. D. 8-10%. E. Вплину на здоров’я не має.

 

394. Зовнішнє середовище, природно-кліматичні умови (за Ю.П.Лісіциним) можуть негативно впливати на здоров’я людини у:

 

A. 49-53%. B. 18-22%. C. *17-20%. D. 8-10%. E. Вплину на здоров’я не має.

 

395. Охорона здоров’я (за Ю.П.Лісіциним) може негативно впливати на здоров’я людини у:

 

A. 49-53%. B. 18-22%. C. 17-20%. D. *8-10%. E. Вплину на здоров’я не має.

 

396. Вкажіть в яких межах коливається середній показник "демографічне навантаження" в Україні:

 

A. Нижче 400.

B. Від 400 до 600.

C. Від 600 до 800.

D. *Від 800 до 1000.

E. Більше 1000.

 

397. Визначте зміст показників "демографічне навантаження":

 

A. Чисельність осіб пенсійного віку серед всього населення.

B. Питома вага дітей в структурі населення.

C. Кількість дітей, яка припадає на кожну 1000 осіб працездатного віку.

D. *Співвідношення числа осіб непрацездатного віку, яка припадає на 1000 осіб працездатного віку.

 

E.Співвідношення дітей, пенсіонерів та інвалідів, які припадають на 1000 осіб працездатного віку.

 

398. Що розуміють під терміном "старіння" населення?

A. Збільшення середньої тривалості наступного життя.

B. *Збільшення частини осіб 60 років і старше в структурі населення. C. Збільшення частини осіб 80 років і старше в структурі населення.

D. Збільшення частини осіб передпенсійного віку серед працездатного населення. E. 3меншення дитячого населення в структурі населення.

399. Від'ємний природний приріст населення в Україні є результатом:

AЗменшення чисельності населення.

 

B*Низької народжуваності, високої смертності та несприятливої вікової структури.

CПоглиблення постаріння населення.

DАбсолютного і відносного зменшення чисельності дітей та підлітків.

 

400. Який характер природного приросту населення України у теперішній час:

A. Позитивний (додатний). B. *Негативний (від'ємний). C. Нульовий.

D. Зростання. E. Скорочення.

401. Визначення поняття "здоров'я" з точки зору популяційного підходу це:

 

A. *Умовне статистичне поняття, яке характеризується комплексом медико-демографічних показників; захворюваності, фізичного розвитку та інвалідності і частоти донозологічних станів;

 

B. Стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя людини поряд із відсутніс-тю хвороби її фізичних дефектів;

 

C. Інтервал у межах якого коливання біологічних процесів утримують організм на рівні функціонально-го стану;

 

D. Стан організму людини, при якому він спроможний виконувати свої соціальні та біологічні функції;

E. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.018 с.)