ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який із наведених нижче статистичних показників вказує на скільки разів відбулося збільшення чи зменшення порівнювальних величин?A.* Показник наочності. B. Екстенсивний показник.

C. Інтенсивний показник.

 

D. Показник абсолютного приросту.

E. Показник співвідношення.

 

84. Основними видами управління в системі охорони здоров’я є:

A. Ієрархічне, лінійне, тактичне.

 

B. Централізоване, цілеспрямоване.

C. Оперативне, вирішальне, цільове.

D. Пряме, опосередковане, ситуаційне.

E. *Стратегічне, оперативне, ситуаційне, програмно-цільове.

 

Який порядок видачі листка непрацездатності, згідно з чинним законодавством, з приводу побуто-вої травми, отриманої при гасінні пожежі ?

A. Листок непрацездатності не видається.

B. Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 6-го дня втрати працездатності.

 

C. *Листок непрацездатності видається з першого дня втрати працездатності при зверненні за медичною допо могою в лікувально-профілактичний заклад.

 

D. Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 5-го дня втрати працездатності.

E. Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 3-го дня втрати працездатності.

 

Захворюваність на шигельоз у районі по місяцях року в абсолютних цифрах становить: січень -6 випадків; лютий - 9; березень -11; квітень -10; травень -16; червень -23; липень -19; серпень -33; вересень -58; жовтень -19; листопад -11; грудень -5. Усього за рік - 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно відобразить помісячні відхилення захворюваності на шигельоз від середнього рівня?

A. Стовпчикова діаграма.

B. Картограма.

 

C. *Радіальна діаграма.

 

D. Картодіаграма.

E. Секторна діаграма.

 

У школі, після проведеного поглибленого медичного огляду, в п’ятому класі діти розподілені ме-дичними працівниками за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають функ-ціональні та морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, а та-кож часто хворіють простудними захворюваннями?

 

A. 4 B.* 2 C. 5 D. 3 E. 1

 

Вагітна жінка стала на облік у лікаря жіночої консультації в термін вагітності 11 тижнів та перебу-вала під наглядом у лікаря-акушер-гінеколога протягом усього терміну вагітності при її нормальному пе-ребігу. Який з наведених документів обов'язково повинен видати лікар-акушер-гінеколог жіночої консу-льтації вагітній для госпіталізації до пологового будинку?

A. *Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. № 113/о). B. Листок непрацездатності.

 

C. Індивідуальну карту вагітної і породіллі (ф. № 111/о).

D. Історію пологів (ф. № 096/о).

E. Історію розвитку дитини (ф. № 112/о).

 

Хворому на туберкульоз легень, віком 43 роки, після трьохмісячного лікування в стаціонарі, лікар-фтизіатр рекомендував санаторно-курортне лікування. Хто має право видавати листок непрацездатності для санаторно-курортного лікування?

Головний лікар лікувального закладу.

Лікуючий лікар.

Завідувач відділення.

 

Заступник головного лікаря з ЕТН.

*Лікарсько-консультативна комісія.

 

Забезпеченість населення лікарями-інфекціоністами складає 4,0 лікаря на 10 000 населення. За допо-могою якого статистичного показника розрахована забезпеченість населення лікарями-інфекціоністами?

Інтенсивного.

Середнього арифметичного.

 

Екстенсивного.

 

*Співвідношення. E. Наочності.

 

До приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги в тяжкому стані доставлено чоло-віка віком 43 роки. Черговий лікар діагностував у нього гострий задній трансмуральний інфаркт міокарда. Незважаючи на проведені лікувально-реанімаційні заходи, хворий через 2 години в кардіологічному стаці-онарі помер. Якому фахівцю доцільно доручити встановити основну причину смерті в даній ситуації?

A. Лікарю-патологоанатому.

B. Лікарю швидкої допомоги.

 

C. Черговому лікарю.

D. Лікарю-експерту.

 

E.* Судово-медичному експерту.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.004 с.)