ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про що свідчить показник темпу росту ?A. Про зміну об'єму явища.

B. Про відсоткове відношення абсолютного приросту до попереднього рівня.

 

C. Про різницю поміж рівнями явища / ознаки цього року до попереднього.

D. Про абсолютне значення одного відсотку приросту.

 

E. *Про відсоткове відношення даного рівня до попереднього рівня взятого за основу явища / ознаки.

 

У місті Л. середньорічна кількість населення у 2010 році складала 354 830. За рік померло 2685 осіб, серед них 1125 жінок, 1502 чоловіків та 58 дітей. Як розрахувати показник загальної смертності?

A.*   кількість померлих х 1 000  
  середньорічна кількість населення  
       
         
B.   кількість померлих у віці 40-55 років х 1 000  
  кількість населення у віці 40-55 років  
       
       
C. кількість народжених мінус кількість померлих х 1 000  
  кількість населення  
       
         
D.   загальна кількість померлих х 1 000  
  кількість населення на день розрахунку  
       

 

E. кількість померлих мінус кількість померлих дітей х 1 000  
кількість дорослого населення  
     

 

У місті Л. у 2010 р. народилось 2 543 дитини, в т. ч. 23 дитини народились мертвими. Середньоріч-на кількість населення міста Л. складає 354 830. Як обчислити показник народжуваності.

  A.* кількість народжених живими дітей за рік х 1 000  
  середньорічна кількість населення  
       
B      
  В. кількість дітей народжених за рік х 1 000  
  середньорічна кількість населення  
       
         
  C. кількість дітей народжених за рік х 1 000  
  кількість населення на момент розрахунку  
       
         
  D. кількість дітей народжених живими за рік х 1 000  
  кількість жінок у віці 15-49 років  
       
         
  E. кількість дітей народжених живими у жінок 25-30 років х 1 000  
  загальна кількість жінок у віці 25-30 років  
       

 

В яких випадках використовується такий вид графічного зображення, як радіальна діаграма?

A. При зображенні явища статистики.

 

B. При зображенні структури явища.

C. *При зображенні явища в замкнутому циклі часу.

D. При зображенні об'єму явища.

E. При зображенні статистичних величин на географічній карті.

 

Який тип населення характерний для України на теперішній час.

A. Негативний.

B. Стаціонарний.

C. Позитивний.

 

D. Прогресивний.

 

E. *Регресивний.

 

У жіночій консультації, де зареєстровано 2 тисячі жінок з різними гінекологічними захворюваннями, за рік непрацездатними було визнано 200 жінок. На який максимальний термін лікар акушер-гінеколог має право, згідно з нормативними документами, самостійно видати та продовжити листок непрацездатності?

 

A. *На 10 днів. B. На 6 днів. C. На 30 днів. D. На 20 днів. E. На 3 дні.

 

Працівник приватної фірми захворів на Гостру респіраторно-вірусну інфекцію. Звернувся до сімей-ного лікаря комунальної поліклініки N 3, і той констатував факт тимчасової втрати працездатності, однак відмовився видавати листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в приват-ній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності працівникам приватних установ?

A. *Видається незалежно від форми власності підприємства.

 

B. Видається Довідка встановленої форми.

C. Видається тільки працівникам державних установ.

 

D. Видається Довідка довільної форми.

E. Видається за умови гарантії оплати його власником фірми.

 

Який критерій визначення кількості груп у варіаційному ряді?

A. Розраховується кількість спостережень.

B. Враховується різниця між максимальним і мінімальним значенням варіанти.

 

C. Через визначення інтервалу у варіаційному ряді поміж групами.

 

D. *Враховується кількість спостережень та різниця поміж максимальним і мінімальним значеннями варіант.

E. Через визначення амплітуди варіаційного ряду.

 

У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Лікарем-педіатром дитячої поліклініки діагнос-товано у дитини пневмонія і призначено лікування в амбулаторних умовах. На який максимальний тер-мін лікар-педіатр дитячої поліклініки має право видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 5 років працюючій жінці?

 

A.До 20 календарних днів.

B. *До 14 календарних днів.

 

C.До 25 календарних днів.

D.До 30 календарних днів.

E. На 35 календарних днів і більше.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.243.64 (0.011 с.)