ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який мак-симальний термін ЛКК продовжить листок непрацездатності пацієнту при безперервному лікуванні? 

A. 1 місяць. B. 3 місяці. C. 2 місяці. D. 5 місяців. E. * 4 місяці.

 

Лікар-фтизіатр проводить порівняльний аналіз захворюваності населення на туберкульоз у різних вікових групах. У яких вікових групах населення реєструється в Україні найбільш високий показник за-хворюваності на туберкульоз?

 

A. * 50-59 років B. до 19 років C. 40-49 років. D. 20-29 років. E. 3 роки

 

Службовець К. знаходилась у профспілковій відпустці з 01.08 по 25.08. У період з 3.08 по 22.08 здійснювала догляд за матір’ю, інвалідом І групи. Який обліково-статистичний документ потрібно офор-мити службовцю К.?

A. Довідка по догляду.

 

B. Спеціальна форма на даний випадок.

C. Листок непрацездатності по догляду.

 

D. *Нічого не оформляти.

E. Оформити відпустку за свій рахунок.

 

У регіоні Д. протягом останніх 15 років, у віковій структурі населення поступово збільшується час-тка осіб старших 60 років. Яка буде спостерігатися динаміка фінансових витрат для надання медичної допомоги у даному регіоні при інших рівних умовах (рівень цін, інфляції і т. д.)?

A. Витрати збільшуються.

 

B. Витрати зменшуються.

C. *Витрати стабілізуються.

D. Витрати коливаються.

E. Витрати не змінюються.

 

У районі К. за останні роки відбувається неухильне зростання частки осіб, старших 60-ти років. Пе-реважання якого типу патології необхідно очікувати в структурі захворюваності населення?

A. Інфекційної патології.

 

B. *Хронічної патології.

C. Гострої патології.

D. Виробничої патології.

E. Природженої патології.

 

Сімейним лікарем міської поліклініки № 1 проведено обстеження стану здоров'я населення підпо-рядкованої дільниці. За допомогою якої статистичної величини він може вивчити тенденції щодо поши-реності хвороб за останні 5 років?

A. Показника наочності.

 

B. Екстенсивного показника.

C. Показника співвідношення.

D. Показника динамічного ряду.

 

E. *Інтенсивного показника.

 

Сімейним лікарем проведено обстеження родини Петренко А.В., в якої батько та діти часто хворі-ють. Виберіть напрямок роботи сімейного лікаря, який буде найбільш впливовим та дасть позитивні зрушення щодо цієї ситуації.

A. Вплив на спосіб життя.

B. Вплив на екологічні умови.

C. *Динамічне лікарське спостереження.

D. Вплив на генетичні фактори.

E. Збільшення кількості лікарів в країні.

 

56. У пологовому будинку № 5, через 3 доби після пологів, померла дитина з причини природжених вад несумісних з життям. Який обліково-статистичний документ використає обласний лікар-неонатолог при експертній оцінці даної ситуації?

A. *Карта розвитку новонародженого (ф. № 097/о).

B.Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 0З0/о).

C.Медична карта переривання вагітності (ф. № 003-1/о).

D.Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о).

E. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

 

57. На сільській лікарській дільниці, де проживає 6100 мешканців, протягом останніх двох років не проводились флюорографічні обстеження. Головний лікар центральної районної лікарні видав наказ про обстеження всього населення дільниці протягом поточного року. При підведенні підсумків з'ясувалось, що за рік було обстежено 12% (не було плівки, два місяці хворів рентгенотехнік та ін.). З якої причини, на Вашу думку, управлінське рішення залишилось не виконаним?

A. Незрозумілою була мета рішення.

B. *Не були створені умови для виконання управлінського рішення.

C. Підлеглі не були зацікавлені щодо виконання рішення.

 

D. Управлінське рішення було погано сформульованим.

E. Управлінське рішення залишилось не зрозумілим для підлеглих.

 

Обласною МСЕК загального профілю за місяць оглянуто 186 чоловік: інвалідами вперше визнано 57 чоловік, повторно освідчених - 99 чоловік, 22 чоловіки - інваліди II групи, з них 17 - з правом роботи. Інваліди яких груп обов'язково підлягають професійній реабілітації, у відповідності до індивідуальних оздоровчих програм?

A. Тільки інваліди III групи первинно та повторно освідчені.

 

B. Всі освідчені первинно та повторно III групи і II групи з правом роботи.

C. *Інваліди, котрі є перспективні в плані відновлення працездатності.

 

D. Тільки первинно визнані інваліди.

E. Усі без винятку визнані інвалідами.

 

59. Засобами впливу на слухачів при проведенні ділової наради в ЛПЗ є:

A. * Лінгвіністичний, паралінгвіністичний, кінетивний.

B. Драматичний, жестикулюючий, інертний.

 

C. Граматичний, кінетичний.

D. Лінгвіністичний, адміністративний.

 

E. Мобілізаційний, педагогічний.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.008 с.)