Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку?A. Спільно з завідувачем відділення максимально до 14 днів.

B. З дня поступлення в стаціонар максимально до 6 днів.

 

C. *Спільно з завідувачем відділення на весь період лікування.

D. Спільно з лікарсько-консультативною комісією на весь період лікування.

E. З дня поступлення в стаціонар максимально до 10 днів.

 

178. На репрезентативній статистичній сукупності хворих на пневмонію проведено вивчення зв’язку поміж температурою тіла та частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює: + 0,7. Визна-чте направленість та силу кореляційного зв’язку поміж ознаками, що вивчаються.

A. Повний зв’язок.

B. Прямий середній зв’язок.

C. Прямий слабкий зв’язок.

D. *Прямий сильний зв’язок.

 

E. Дані про взаємозв’язок не достовірні.

179. За оцінкою стану здоров’я населення до групи практично здорових відносять:

A. Осіб, які мають в анамнезі хронічне захворювання у стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності.

 

B. Осіб, у яких в анамнезі 3 і більше гострих захворювань протягом року та відсутність хронічних захворювань.

 

C. Осіб, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушень функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми.

D.*Осіб, які в анамнезі мають гостре чи хронічне захворювання, яке не впливає на функції життєво важли-вих органів і на працездатність.

 

Е. Осіб, які мають в анамнезі лише гострі захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності.

 

Для вивчення загальної захворюваності серед сільського населення певної області за об’єкт до-слідження було взято репрезентативну кількість мешканців з кожного села. Який метод збору статистич-ного матеріалу за обсягом слід використати в статистичному дослідженні?

A. *Комбінований.

B. Вибірковий.

C. Монографічного опису.

D. Основного масиву.

 

E. Суцільний.

 

Хворий К. звернувся вперше в календарному році з діагнозом “Виразкова хвороба шлунку, пері-од загострення ”, встановленим в минулому році. Як вірно заповнити “Статистичний талон для реєстра-ції заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о)?

A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) не заповнювати.

B. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнити із знаком “+” C. *Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнити із знаком “-“ D. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнити, проте не

робити відмітки знака.

 

Е. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнити та відміти-ти знак “+” і “-“.

 

Вкажіть статеві особливості смертності від злоякісних новоутворів в Україні.

 

A. *Смертність серед жінок вища у порівнянні з чоловіками у всіх вікових групах. B. Смертність серед чоловіків вища у порівнянні з жінками у всіх вікових групах.

C. Смертність серед чоловіків та жінок однакова.

D. Смертність серед жінок вища у працездатному віці.

E. Смертність серед жінок вища у віці 60 років і старше.

 

Який показник повікової смертності впливає на очікувану тривалість ймовірного життя.

A. Смертність немовлят.

B. Смертність дітей старше 1 року. C. Мертвонароджуваність.

D. Смертність у працездатному віці.

E. *Смертність серед осіб похилого віку.

Перерахуйте основні ієрархічні рівні управління в системі охорони здоров’я України?

A. *Базовий, регіональний, державний. B. Регіональний, обласний, районний. C. Міський, обласний, сільський.

D. Базовий, державний.

E. Обласний, регіональний.

Згідно даних про захворюваність на Гострі респіраторні захворювання та середньомісячну тем-пературу повітря розрахований коефіцієнт кореляції, який становив “-“ 0,67. Визначте направленість ко-реляційного зв'язку поміж ознаками?

A. Слабкий зв'язок. B. Прямий зв'язок. C. Сильний зв'язок. D. Середній зв'язок.

Е. * Зворотній зв'язок.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.238.77 (0.006 с.)