ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Районним лікарем-педіатром проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій терито-рії. Які показники були ним використані?A. Смертність немовлят у районі.

B. Смертність дітей до 1 року, мертвонароджуваність. C. Летальність дітей за віком, у стаціонарах.

D. Смертність підлітків у районі.

E.*Смертність дітей до 1 року за віком, статтю, причинами.

Сімейний лікар проведіть аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які із джерел вивчення захворюваності забезпечать найбільш повний облік гострих захворювань?

 

A. *Звертання до амбулаторії сімейної медицини.

 

B. Спеціально організоване вивчення.

C. Дані профілактичного медичного огляду.

D. Дані про причини смерті.

 

E. Опитування населення.

 

Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11 600 захворювань. Серед них: грип та ГРВІ – 5800, захворювання системи кровообігу – 3480, хвороби органів травлення - 1300, інших захворювань - 1020. Який відносний показник можна розрахувати за цими даними?

A. Наочності.

B. Співвідношення.

 

C. *Екстенсивний.

D. Інтенсивний.

 

E. Відносної інтенсивності.

 

246. Сім’я із 5 осіб. Чоловік – шахтар очисного забою. Жінка – домогосподарка. Донька – вихователь дитячого дошкільного закладу. Син 18 років – студент. Бабуся – пенсіонерка, хвора на цукровий діабет. Кого із членів сім’ї варто в першу чергу віднести до груп осіб з підвищеним ризиком захворюванням ту-беркульозом під час планування профілактичних оглядів на туберкульоз?

 

A. Сина B. Доньку C. Чоловіка D. Жінку E. * Бабусю

 

Сімейний лікар проводить аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захво-рюваності визначає групу тривало і часто хворіючих?

A. На найважливіші неепідемічні хвороби. B. Госпіталізована.

C. Загальна.

D. Гостра інфекційна.

E.*З тимчасовою втратою працездатності.

248. У районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-17 років - 13%, 18-49 років - 52%, 50 років та ста-рші - 35%. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити вікову структуру населення району?

A. Стовпчикової діаграми. B.*Секторної діаграми. C. Лінійної діаграми.

D. Радіальної діаграми.

 

E. Картограми.

 

Мати, що перебуває у частково сплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, захво-ріла і була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який до-глядатиме дитину під час хвороби матері?

 

A. Довідка невстановленої форми.

 

B. Довідка про хворобу матері. C. *Листок непрацездатності.

D. Витяг з Медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого.

 

E. Довідка про необхідність догляду за дитиною.

 

250.Хто проводить оцінку кінцевого результату на другому ступені контролю якості медичної допомоги?

A. Завідувач структурного підрозділу.

 

B. *Заступник головного лікаря лікувально-профілактичного закладу (ЛЛЗ) по медичній частині.

C. Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу.

D. Головний лікар лікувально-профілактичного закладу.

E. Спеціальна комісія органу охорони здоров'я.

 

Дільничний лікар-педіатр проводить аналіз малюкової смертності. Що він повинен взяти за оди-ницю спостереження у процесі вивченні дитячої смертності?

 

A. Дитину, котра померла під час пологів.

 

B. Дитину, котра померла у перші 6 днів. C.*Дитину, котра померла у віці до 1 року.

D. Дитину, котра померла на першому місяці життя.

 

E. Дитину, котра померла після 28 днів життя.

 

Як позначаються диспансерні групи?

A.* Д-І, Д-ІІ, Д-ІІІа,Д-ІІІб, Д-ІІІа. B. А,Б,С,Д,Е.

C. Дисп.-І, Дисп.-ІІ, Дисп.-ІІІ. D. І, ІІ, ІІІ a, ІІІ b, ІІІ v.

У лікувально-профілактичних закладах, незалежно від організаційно-правової форми власності повинні дотримуватись права пацієнтів. Яке з прав пацієнтів є найбільш значущим?

A. Право бути почутим.

B. Право на захист від некомпетентності. C. *Право на захист власних інтересів. D. Право на інформацію.

E. Право свободи вибору.

 

При вивчені захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально – економі-чні умови життя і шкідливі звички хворих. Який з указаних методів дозволяє оцінити міру впливу цих чинників на захворюваність туберкульозу?

A. Обчислення стандартизованих показників. B. Обчислення показників відповідності.

C. *Обчислення коефіцієнта кореляції.

D. Обчислення коефіцієнта достовірності. E. Обчислення коефіцієнта регресії.

255. Контингент ризику при ВIЛ-iнфекцiї:

 

A. Медичні працівники.

B. *Гомосексуалісти, наркомани, повії.

C. Дiти.

 

Заступник головного лікаря з медичної роботи провів дослідження рівнів загальної та первинної захворюваності населення, яке обслуговується у поліклініці за останні 5 років. За допомогою яких стати-стичних величин він може обрахувати рівні поширеності хвороб?

 

A. Абсолютні величини.

B. Стандартизовані величини.

C. *Відносні величини.

 

D. Динамічний ряд.

 

E. Середні величини.

 

У кінці року в стаціонарі були отримані дані про кількість хворих, пролікованих протягом року та середньорічну кількість ліжок, що використовувались для лікування хворих. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати, виходячи з цих даних?

A. Ліжковий фонд стаціонару.

B. Обіг / функція ліжка.

C. Середню тривалість простою ліжка.

D. *Середню тривалість перебування хворих у стаціонарі.

 

E. Середньорічна зайнятість ліжка.

 

258. Проводиться аналіз стаціонарної допомоги населенню району. Який з наведених показників доці-льно використовувати під час вирішення питання про скорочення наявної кількості лікарняних ліжок?

A. *Середньорічна зайнятість ліжка.

B. Середня тривалість лікування.

C. Рівень летальності

 

D. Обіг ліжка.

E. Середня тривалість перебування в стаціонарі.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.013 с.)