ТОП 10:

Головний педіатр міського управління охорони здоров’я проводить оцінку результатів медичної допомоги дітям міста за останні п’ять років. Який документ він використовує при виконанні цього завдан-ня? 

A. * Звіт про медичну допомогу дітям за рік (ф. № 31-здоров).

B. Карта розвитку новонародженого (ф. № 097/о).

C. Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям за рік (ф. № 21).

D. Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20).

 

E. Історія розвитку дитини (ф. № 112/о).

 

Заступник головного лікаря міської лікарні з експертизи тимчасової непрацездатності аналізує серед працюючого населення району обслуговування лікарні випадки захворювань, результатом яких є їх невихід на роботу. Який ним буде обраховано показник, коли стане відоме число працюючих осіб, котрі не хворіли протягом календарного року.

 

A. Показник часто та тривало хворіючих.

B. Показник календарних днів тимчасової непрацездатності на 100 працюючих.

 

C. *Показник - Індексу здоров’я серед працюючого населення.

D. Показник випадків тимчасової непрацездатності на 100 працюючих.

E. Показник середньої тривалості випадку тимчасової непрацездатності.

 

Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства аналізує стан здоров’я дітей до одного року життя за останні три роки. Найбільшу інформацію про стан здоров'я здорових дітей надає йому показник індексу здоров’я дітей до одного року? Визначте зміст об-рахунку індексу здоров’я дітей до одного року.

 

A. Відношення кількості дітей, котрим зроблена вакцинація до загальної кількості дітей, що досягли віку один рік.

 

B. *Відношення кількості дітей, що не хворіли протягом року жодного разу, до кількості дітей, котрі досягли віку один рік.

 

C. Відношення числа дітей усіх вікових категорій, які не хворіли жодного разу протягом одного року, до зага-льного числа дітей певного регіону.

 

D. Відношення числа дітей усіх вікових категорій до числа дітей того ж віку, які жодного разу не хворіли про-тягом року.

 

E. Відношення кількості дітей першого року життя, що перебували під наглядом лікаря без тривалих перерв (більше одного місяця), до кількості дітей, що досягли одного року життя.

 

298. Основним первинним медичним документом дорослого хворого, який лікується амбулаторно в медичному закладі або вдома, і заповнюється на всіх пацієнтів / хворих при першому зверненні за меди-чною допомогою до лікаря амбулаторно-поліклінічного закладу є:

 

A. Історія розвитку дитини (ф. № 112/о).

 

B. *Медична карта амбулаторного хворого (ф. № 025/о).

 

C. Виписка із медичної карти амбулаторного / стаціонарного хворого (ф. N 027/о). D. Медична картка стаціонарного хворого (ф. № 003/о).

E. Медична карта хворого на туберкульоз (ф. № 081/о).

 

299. Основним медичним документом стаціонару, який заповнюється на кожного хворого та ведеться лікарями в усіх лікарнях, стаціонарах диспансерів, клініках ВНЗів та НДІ і санаторіях є:

 

A. Карта розвитку новонародженого (ф. № 097/о). B. Історія пологів (ф. № 096/о).

 

C. Виписка із медичної карти амбулаторного / стаціонарного хворого (ф. N 027/о). D. *Медична картка стаціонарного хворого (ф. № 003/о).

 

E. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

 

З метою підготовки річного звіту про діяльність поліклініки лікар-онколог аналізує захворювані-сть населення району обслуговування онкопатологією. Який обліково-статистичний документ викорис-таний для реєстрації та вивчення онкологічної захворюваності?

 

A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) B. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

 

C. Медична карта амбулаторного хворого (ф. № 025/о). D. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 030/о).

 

E. *Повідомлення про хворого у вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного ново-утворення (ф. № 090/о).

 

З метою підготовки річного звіту про діяльність поліклініки лікар-дерматовенеролог аналізує за-хворюваність населення району обслуговування венеричною патологією. Який обліково-статистичний документ ним використаний для реєстрації та вивчення венерологічної захворюваності?

 

A. Повідомлення про хворого у вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного ново-утворення (ф. № 090/о).

B. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о).

 

C. Медична карта амбулаторного хворого (ф. № 025/о).

 

D. *Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мі-коплазмоз та трихомоніаз (ф. № 089-1/o).

 

E. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/o).

 

З метою підготовки річного звіту про діяльність амбулаторії сімейної медицини сімейний лікар вивчає захворюваність коростою серед населення територіальної дільниці. Який обліково-статистичний документ ним використаний для реєстрації та вивчення корости?

 

A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о).

 

B. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

 

C. *Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, ко-рости (ф. № 089-2/o).

 

D. Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мі-коплазмоз та трихомоніаз (ф. № 089-1/o).

E. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/o).

 

З метою підготовки річного звіту про діяльність поліклініки лікар-фтизіатр аналізує захворюва-ність туберкульозом серед населення району обслуговування. Який обліково-статистичний документ ви-користаний для реєстрації та вивчення туберкульозу?

 

A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о). B. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

 

C. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/o).

 

D. *Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву (ф. № 089/o).

E. Медична карта амбулаторного хворого (ф. № 025/о).

 

304. Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закла-дів охорони здоров’я ” Категорійність СЕС визначають в залежності від:

 

A. Чисельності працюючих в СЕС.

B. *Чисельності населення, що обслуговує СЕС.

 

C. Кількості об'єктів державного санепіднагляду. D. Площі території, що обслуговує СЕС.

 

E. Чисельності населення на одну посаду працівника СЕС.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.005 с.)