ТОП 10:

У пологовому будинку за рік народилося 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою,1 дитина поме-рла на 5-тий день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію?A. Природній приріст.

 

B. Народжуваність.

C. Смертність немовлят.

 

D. *Перинатальна смертність.

E. Загальна смертність.

 

Виберіть метод графічного зображення помісячних відомостей про число зареєстрованих випад-ків гострих кишкових інфекцій у порівнянні їх із середніми помісячними величинами, які отримані за 5 попередніх років.

 

A Секторна діаграма.

B Радіальна діаграма.

C *Лінійна діаграма.

D Фігурна діаграма.

 

E Картограма.

 

У нашій країні встановлений спеціальний облік інфекційної захворюваності. Він проводиться з метою запобігання розповсюдженню та виникненню епідемічних спалахів, а також попередження профе-сійних та харчових отруєнь. Що є одиницею спостереження при вивченні інфекційної захворюваності?

A. *Випадок інфекційного захворювання чи підозра на нього.

 

B. Випадок госпіталізації хворого до стаціонару лікарні з приводу захворювання, травми, нещасного випадку тощо.

C. Випадок втрати працездатності.

D. Випадок смерті серед населення.

E. Випадок звертання до амбулаторно-поліклінічного закладу.

 

Інформація про захворюваність госпіталізованих хворих дозволяє зробити висновки про її своє-часність, тривалість і результати лікування, обсяг наданої лікарняної допомоги тощо. Що є одиницею спостереження при вивченні госпітальної захворюваності?

A. Випадок інфекційного захворювання чи підозра на нього.

 

B. *Випадок госпіталізації хворого до стаціонару лікарні з приводу захворювання, травми, нещасного випадку тощо.

 

D. Випадок втрати працездатності. Випадок смерті серед населення.

E. Випадок звертання до амбулаторно-поліклінічного закладу.

 

Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності вивчається серед працюючого населення

і враховує випадки захворювань, результатом яких є невихід на роботу. Цей вид захворюваності складає від 25 % до 75 % первинних звертань за медичною допомогою. Що є одиницею обліку при вивченні за-хворюваності із тимчасовою втратою працездатності?

 

A. Випадок інфекційного захворювання чи підозра на нього.

 

B. Випадок госпіталізації хворого до стаціонару лікарні з приводу захворювання, травми, нещасного випадку тощо.

 

C. *Випадок втрати працездатності.

D. Випадок смерті серед населення.

E. Випадок звертання до амбулаторно-поліклінічного закладу.

 

Інформація про захворюваність госпіталізованих хворих дозволяє зробити висновки про її своє-часність, тривалість і результати лікування, обсяг наданої лікарняної допомоги тощо. Який обліковий до-кумент заповнюється лікарем при оформленні ”Медичної карти стаціонарного хворого ” (ф. № 003/о) в день його виписки чи смерті та служить джерелом для вивчення госпітальної захворюваності?

A. Лікарське свідоцтво про смерть (ф.№ 106/о).

 

B. *Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

C. Виписка із медичної карти амбулаторного / стаціонарного хворого (ф. N 027/о).

D. Листок непрацездатності.

 

E. Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару (ф.№ 007/о).

 

Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності вивчається серед працюючого населення

і враховує випадки захворювань, результатом яких є невихід на роботу. Цей вид захворюваності складає від 25 % до 75 % первинних звертань за медичною допомогою. Який обліковий документ заповнюється лікарем для реєстрації випадку тимчасової втрати працездатності працюючою особою?

A. Лікарське свідоцтво про смерть (ф.№ 106/о).

B. Виписка із медичної карти амбулаторного / стаціонарного хворого (ф. N 027/о) C. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

D. *Листок непрацездатності.

E. Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару (ф.№ 007/о).

Одним з найважливіших демографічних показників громадського здоров’я є смертність населен-ня, яка характеризує здоров’я населення з точки зору поширення найбільш важкої патології. Визначте одиницю обліку при вивченні захворюваності за причиною смерті?

 

A. Випадок інфекційного захворювання чи підозра на нього.

 

B. Випадок госпіталізації хворого до стаціонару лікарні з приводу захворювання, травми, нещасного випадку тощо.

C. Випадок втрати працездатності.

D. *Випадок смерті серед населення.

 

E. Випадок звертання до амбулаторно-поліклінічного закладу.

 

У нашій країні встановлений спеціальний облік інфекційної захворюваності. Він проводиться з метою запобігання розповсюдженню та виникненню епідемічних спалахів, а також попередження профе-сійних та харчових отруєнь. Який обліковий документ заповнюється лікарем при діагностуванні у пацієн-та інфекційної хвороби, харчового, гострого професійного отруєння, незвичайної реакції на щеплення?

A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о).

B. *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння,незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/о).

C. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. № 060/o). D. Карта профілактичних щеплень (ф. № 063/o).

E. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 030/о).

Одним з найважливіших демографічних показників громадського здоров’я є смертність населення, яка характеризує здоров’я населення з точки зору поширення найбільш важкої патології. Який обліковий документ заповнюється лікарем для реєстрації випадку смертності серед населення у віці від 7 днів і до 60 років та старше?

 

A. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (ф.№ 106-2/о).

 

 

B. *Лікарське свідоцтво про смерть (ф.№ 106/о).

C. Виписка із медичної карти амбулаторного / стаціонарного хворого (ф. N 027/о).

 

D. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

E. Фельдшерська довідка про смерть (ф.№ 106-1/о).

 

Одним з найважливіших демографічних показників громадського здоров’я є смертність новона-роджених дітей, яка характеризує стан медичного забезпечення вагітної жінки. Який обліковий документ заповнюється лікарем для реєстрації випадку смерті новонародженої дитини у віці від 22 тижнів до пер-ших шести діб (168 год.) життя?

 

A. *Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (ф.№ 106-2/о).

B. Лікарське свідоцтво про смерть (ф.№ 106/о).

 

C. Карта розвитку новонародженого (ф. № 097/о).

D. Фельдшерська довідка про смерть (ф.№ 106-1/о).

E. Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. № 113/о).

 

Для оцінки результатів роботи стаціонарів районних закладів охорони здоров’я за п’ять років ін-формаційно-аналітичне відділення центральної районної лікарні повинно проаналізувати госпіталізовану захворюваність серед населення району. На підставі яких документів можна виконати це завдання?

A. Звіт про медичну допомогу дітям за рік (ф. № 31-здоров). B. Медична картка стаціонарного хворого (ф. № 003/о).

C. Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікува-льного закладу за рік (ф. № 12).

D. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о). E. *Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20).

Головним акушер-гінекологом обласного управління охорони здоров’я проводиться оцінка ре-зультатів медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям за останні п’ять років серед жіночого на-селення області. Які документи він використовує при виконанні цього завдання?

 

A. Звіт про медичну допомогу дітям за рік (ф. № 31-здоров).

B. Індивідуальну карту вагітної та породіллі (ф. № 111/о).

 

C. *Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям за рік (ф. № 21).

D. Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20).

E. Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. № 113/о).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.008 с.)