ТОП 10:

Робітниці Б. 6.03 був зроблений аборт за медичними показами, проте вона знаходилася в стаціо-нарі з причини ускладнення по 18.03. На який термін буде їй видано ЛН? 

A. На 3 дні. B. *На 13 днів. C. На 4 дні. D. На 10 днів. E. На 11 днів.

 

214. Чоловік 38 років, будівельник, госпіталізований з місця роботи 19 липня з приводу закритого пе-релому правої стегнової кістки. Був непрацездатний по 19 листопада. Має потребу в продовженні лікува-ння. Хто вирішує питання про подальшу тимчасову непрацездатність?

A. Міжрайонна загальна медико-соціальна експертна комісія. B. Лікарсько-консультативна комісія.

C. Головний лікар поліклініки.

D. *Спеціалізована (травматологічна) медико-соціальна експертна комісія. E. Обласна медико-соціальна експертна комісія.

Інженер-хімік у віці 47 років часто та тривало хворіє на професійне захворювання шкіри. Хто приймає рішення про перехід громадянина на іншу роботу?

A. *Лікарсько-консультативна комісія. B. Головний лікар.

C. Лікуючий лікар. D. Начальник цеху.

E. Медико-соціальна експертна комісія.

До фельдшерського пункту сільської місцевості у вечірній час звернувся хворий з високою тем-пературою, де фельдшером був встановлений факт тимчасової втрати працездатності. Вкажіть порядок експертизи тимчасової втрати працездатності в даному випадку?

A. Видається довідка про звільнення від роботи в нічну зміну, яка у наступному використовується для видачі ЛН датою попереднього дня.

B. Видається ЛН на 1 день. C. Видається ЛН до 10 днів. D. *Видається ЛН на 3 дні.

E. Ніякий документ не видається.

Хворому на підприємстві виділено путівку до санаторію. Сімейний лікар підготував необхідні для цього медичні документи. Хто буде скеровувати хворого на санаторно-курортне лікування?

A. Сімейний лікар.

B. Профспілковий комітет.

C. Медико-соціальна експертна комісія. D. *Лікарсько-консультативна комісія. E. Лікар вузької спеціальності.

218. У практичну діяльність хірургічного відділення стаціонару обласної клінічної лікарні м. К було впро-ваджено методику лапароскопічної холецистоектомії. В результаті середня тривалість післяопераційного лі-кування хворих скоротилася до 3,4±0,8 дня в порівнянні з 7,3±1,1 дня при звичайній холецистоектомії. Яким методом медичної статистики можна підтвердити достовірність різниці статистичних показників?

A. Розрахунок середніх величин.

 

B. Розрахунок відносних величин.

C. Розрахунок коефіцієнта кореляції.

 

D. *Розрахунок довірчого коефіцієнта Стьюдента. E. Розрахунок стандартизованих показників.

 

219. Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закла-дів охорони здоров’я ” посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів у сільських поселеннях уво-дяться за рішенням органу управління охорони здоров’я в межах чисельності лікарів дільничної служби (лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних) з розрахунку 1 посада:

A. На 3300 осіб жіночої статті.

B. *На 1200 осіб дорослого і дитячого населення. C. На 1800 осіб дорослого населення.

D. На 1500 чоловік дорослого і дитячого населення. E. На 800 осіб дитячого населення.

220. До кардіологічного відділення міської лікарні протягом поточного місяця госпіталізовано 80 хво-рих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця, з них 20-ть хворих при виписці потребували

Подальшого реабілітаційного лікування. Де найбільш доцільно рекомендувати хворим з даною патологі-єю подальше оздоровлення?

 

A. В умовах поліклініки.

B. У стаціонарі вдома.

 

C. У денному стаціонарі. D. *У відділенні реабілітації.

 

E. В умовах профілакторію.

 

Медична сестра знаходилася на обліку в жіночій консультації з приводу фізіологічної вагітності. Пологи були вчасними і нормальними. Народились двійнята. Яка тривалість додаткової післяпологової відпустки?

A. * 14 днів

B. 90 днів до пологів і 90 після пологів

C. 56 днів до пологів і 56 після пологів

 

D. 70 днів до пологів і 70 після пологів

E. 70 днів до пологів і 56 після пологів

 

Головний лікар поліклініки дав завдання сімейному лікареві визначити поширеність хвороб ор-ганів дихання на сімейно-територіальній дільниці обслуговування. Згідно якого облікового документу визначається поширеність хвороб на даній сімейно-територіальній дільниці?

A. Статистичної картки хворого, що вибув із стаціонару (ф. № 066/о).

 

B. *Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “+” і знаком “-“.

 

C. Медичної карти стаціонарного хворого (ф. № 003/о).

D. Медичної карти амбулаторного хворого (ф. № 025/о).

E. Талону на прийом до лікаря (ф. № 025-4/о).

 

223. Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закла-дів охорони здоров’я ” посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів у міських поселеннях уво-дяться за рішенням органу управління охорони здоров’я в межах чисельності лікарів дільничної служби (лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних) з розрахунку 1 посада на:

A. 3300 осіб жіночої статті.

B. 1200 осіб дорослого і дитячого населення.

 

C. 1800 осіб дорослого населення.

D. *1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

E. 800 осіб дитячого населення.

 

Жінка стала на облік у жіночу консультацію в термін вагітності 10 тижнів і перебувала під наглядом лікаря-акушер-гінеколога протягом всього періоду вагітності при нормальному / фізіологічному її перебігу. Який термін вагітності є оптимальним у даному випадку щодо видачі лікарем-акушер-гінекологом Обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні (відомості жіночої консультації про вагітну) (ф. № 113/о) для пред’явлення її в пологовому будинку з причини госпіталізації для проведення пологів?

 

A. *32 тижні. B. 28 тижнів. C. 36 тижнів. D. 30 тижнів. E. 34 тижні.

 

225. На закріпленій територіальній лікарській педіатричній дільниці, котру обслуговує лікар-педіатр К. підвищена захворюваність кором, як результат неповного охоплення дітей протикоревою вакцинацією – 60%. Який вид профілактики не до кінця реалізований в даній ситуації?

A. Вторинна. B. *Первинна.

C. Первинна, вторинна. D. Медична.

E. Третинна.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.008 с.)