ТОП 10:

Охоплено динамічним лікарським спостереженням. Який зі статистичних показників найбільш доцільно вико-ристати для оцінки організації процесу диспансеризації у сільській дільничній лікарні? 

A. *Питома вага робітників, охопленими профілактичними оглядами. B. Питома вага осіб, у яких виявленні захворювання.

C. Питома вага осіб, які підлягали профілактичним оглядам.

 

D. Питома вага осіб, з вперше встановленим діагнозом.

E. Частота захворюваності серцево-судинними хворобами.

 

234. Iз бiологiчних середовищ, що містять ВIЛ найбільш небезпечними для зараження є:

A. Піт B. Сеча C. * Кров

 

У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленню підлягало 4 800 дітей, оглянуто перед щепленням 4 800 дітей, зроблені профілактичні щеплення 4 320 дітям, у 480 дітей виявлені тимчасові ме-дичні протипокази . Яка величина статистичного показника “Повнота обсягу профілактичними щеплен-нями дітей, котрі підлягають щепленням ” у цьому районі?

 

A. 100% B. 70% C. 80% D. 60% E. *90%

 

236. Робітник, будучи дома, отримав перелом правої плечової кістки і був доставлений до лікаря-хіру-рга комунальної поліклініки за місцем помешкання. При оформлені тимчасової непрацездатності потер-пілому необхідно видати:

A. Листок непрацездатності на 6 днів і Довідку довільної форми.

B. *Листок непрацездатності з моменту звернення і на весь період хвороби. C. Довідку про тимчасову непрацездатність.

D. Довідку встановленої форми на 5 днів, а з 6-го дня Листок непрацездатності. E. Листок непрацездатності за підписом головного лікаря.

 

У місті мешкає 100 000 населення. З 160 випадків інфекційних захворювань 75 приходиться на грип. Який показник захворюваності грипом по відношенню до всіх інфекційних хвороб доцільно використати?

A. *Екстенсивний.

B. Відносної інтенсивності.

 

C. Наочності.

 

D. Інтенсивний.

E. Співвідношення.

 

Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу важкої травми. На який мак-симальний термін може надаватися ЛН хворому при безперервному лікуванні лікарем у ЛПЗ?

 

A. 5 місяців B. *4 місяці C. 2 місяці D. 3 місяці E. 1 місяць

 

У населеному пункті протягом останніх трьох років відмічається зростання захворюваності на ди-фтерію, шляхом реєстрації окремих сімейних спалахів. Який профілактичний захід може найбільш ефекти-вно вплинути на епідемічний процес дифтерії і зменшити захворюваність до поодиноких випадків?

A. Виявлення носіїв збудників дифтерії.

 

B. Рання діагностика дифтерії серед населення.

C. *Імунізація населення.

D. Госпіталізація хворих на дифтерію.

E. Дезінфекція у вогнищі спалаху дифтерії.

 

Лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров’я робітників. На які диспан-серні групи здоров’я розподіляються робітники підприємства у щорічному звіті?

A. Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання.

 

B. *Здорові, практично здорові, хворі за 3-ма стадіями компенсації.

C. Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби.

D. Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові.

 

E. Здорові, часто хворіючі з компенсованим перебігом хвороби.

 

У хворого Л. 38 років, за спеціальністю кухаря, первинно діагностований Хронічний гломеруло-нефрит, ХН II ст. Знаходиться на амбулаторному лікуванні програмним гемодіалізом з інтервалом двічі на тиждень. Веде відносно активний спосіб життя. Оцініть працездатність хворого.

A. Хворий працездатний. Може бути визначений інвалідом III групи.

B.Може бути визнаний інвалідом I групи.

 

C.Хворий тимчасово непрацездатний.

E. *Може бути визнаним інвалідом II групи.

 

242. Сімейний лікар готує план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населен-ня на підпорядкованій території. Які заходи будуть внесені до плану з первинної профілактики захворювань?

A. Попередження ускладнень хвороби.

B. Заходи, щодо підвищення якості життя хворих.

C.*Попередження виникнення захворювань.

 

D. Направлення хворих на санаторне лікування.

E. Заходи, щодо покращення умов життя хворих.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.30 (0.007 с.)