ТОП 10:

В амбулаторії сімейної медицини згідно штатного розпису працює два сімейних лікаря. На який максимальний термін сімейний лікар одноосібно має право видати листок непрацездатності? 

A. До 5 днів. B. До 14 днів. C. *До 10 днів. D. До 3 днів. E. До 30 днів.

 

Під час проведення аналізу загальної захворюваності школярів вікових груп 7-10, 11-14 та 15-17 років встановлено, що один із класів захворювань найбільш поширений. Які це хвороби?

A. *Хвороби органів дихання (J 00 J 99).

B. Хвороби органів травлення (K 00 - K 93).

C. Травми, отруєння та деякі iншi наслідки дії зовнiшнiх причин (S 00 - T 98). D. Хвороби шкіри та пiдшкiрної клітковини (L00 - L99).

E. Деякі інфекційні та паразитарні захворювання (A 00 - B99).

Річна жінка, яка проживає поблизу 100-кілометрової зони діючої ЧАЕС, викурює 1 пачку цига-рок у день, стурбована ризиком виникнення в неї раку органів дихання. Що із перерахованого краще всього може знизити ризик виникнення раку органів дихання в даному випадку?

 

A. Проведення щорічної мамографії. B. *Припинення паління.

 

C. Переїзд в інший більш безпечний населений пункт.

D. Щорічне цитологічне дослідження мазків з шийки матки.

 

E. Проведення щорічного тесту на скриту кров.

 

205. Назвіть статистичну одиницю спостереження при визначенні впливу кількості цукру в крові на за-гоєння раневої поверхні в післяопераційний період:

A. Хворий, що має раневу поверхню.

B. Кількість цукру.

C. Аналіз крові.

 

D. *Хворий у післяопераційному періоді.

E. Хворий, що виписався на доліковування.

 

206. Який з методів збору інформації найефективніший при вивченні житлових умов студентів вищого медичного навчального закладу протягом їх навчання?

 

A. Викопіювання матеріалів.

B. Кваліметричний.

C. Семантичний.

 

D. *Спосіб спрямованого добору.

E. Безпосередньої реєстрації.

 

Визначте одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих з апендектомією в залежності від термінів госпіталізації до стаціонару і клінічної форми апендициту.

A. *Хворий з апендектомією.

B. Хворий, що поступив до стаціонару.

 

C. Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі.

D. Терміни госпіталізації хворого до стаціонару.

E. Клінічна форма апендициту.

 

208. Показник малюкової смертності за минулий рік склав - 16,3‰, у нинішньому році становив - 15,7‰. Назвіть вид діаграми, який можливо використовувати для графічного зображення наведених даних.

A. Секторна діаграма.

B. Картограма.

 

C. Внутрішньо-стовпчикова діаграма.

D. *Стовпчикова діаграма.

 

E. Радіальна діаграма.

 

209. Середній ріст новонароджених хлопчиків дорівнює 50,9±1,66 см, а середня маса тіла - 3432±5,00 гр. За якими критеріями можна порівняти ступінь варіабельності цих ознак?

A. Коефіцієнт кореляції. B. Сигма.

C. Ліміт.

D. Амплітуда.

E. *Коефіцієнт варіації.

За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв'язку поміж віком чоловіків та їх смертністю з причини інфаркту міокарда?

A. Методом східчастої кореляції (Ермлера). B. Кореляційним відношенням.

C. Методом квадратів (Пірсона).

D. Непрямим методом (Стьюдента).

E. *Методом рангової кореляції (Спірмена).

211. Вкажіть обліковий медичний документ, якщо хвора Н. 21.02. вперше в житті в даному році зверну-лася до лікаря з діагнозом "Гостра респіраторно-вірусна інфекція":

A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнювати не потрібно. B. *Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнювати потрібно

і необхідно поставити знак “+” .

 

C. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнювати потрібно, проте знак “+” ставити не треба.

 

D. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/о).

 

E. Необхідна облікова форма не зазначена.

 

Службовець К. був непрацездатним протягом 6 місяців з причини відкритого перелому правої стегнової кістки. Хто має право дати дозвіл на продовження видачі ЛН за останні 2 місяці?

A. *Медико-соціальна експертна комісія.

B. Головний лікар поліклініки.

C.Лікарсько-консультативна комісія.

 

D.Лікарсько-консультативна комісія разом з головним лікарем поліклініки.

E.Заступник головного лікаря з експертизи працездатності.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.005 с.)