ТОП 10:

Сімейним лікарем у робітника хімкомбінату вдома була діагностовано побутова травма. Робітник тимчасово непрацездатний. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність. 

A. Не видається ніяких документів.

B. Листок непрацездатності відкривається з 5-го дня від дня звернення.

C. Видається довідка встановленої форми.

 

D. *Видається Листок непрацездатності з моменту огляду сімейним лікарем. E. Видається Довідка довільної форми.

 

У районі діяльності міської лікарні №5 спостерігається високий рівень госпіталізованої захворю-ваності. Забезпеченість ліжками в межах норми, середньорічна зайнятість ліжка значно перевищує вста-новлений норматив. Збільшилось число відмов у госпіталізації. Необхідно вказати найбільш ефективний захід, який в даній ситуації зменшить число відмов у госпіталізації.

A. Знизити термін перебування на ліжку. B. Збільшити кількість ліжок.

C. *Інтенсифікувати роботу ліжка через удосконалення роботи поліклініки та відкриття діагностичного відді-лення стаціонару.

D. Знизити захворюваність. E. Знизити терміни лікування.

У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санітарно-епідеміологічної станції. Необхідно визначити одиницю спостереження.

A. *Кожна санітарно-епідеміологічна станція промислового регіону.

B. Кожний випадок інфекційного захворювання (врахований санепідстанцією), укомплектованість лікарями-гігієністами та лікарями-епідеміологами.

C. Своєчасність роботи у вогнищі інфекційного захворювання. D. Якість проведення поточного санітарного нагляду.

E. Обласна санітарно-епідеміологічна станція.

Громадянин М., який хворіє на калькульозний холецистит, звернувся за медичною допомогою в приватну клініку, де йому була зроблена операція - лапароскопічна холецистектомія. Після операції паці-єнт ще 3 дні знаходився під спостереженням лікарів клініки і не виходив на роботу. Чи буде йому вида-ний листок непрацездатності?

 

А. Так, на 1 день. B. Так, на 2 дні. C. Так, на 3 дні. D. Так, на 5 днів. E. *Ні, не буде.

Службовець Р. перебував у відрядженні в іншому місті, де захворів і був госпіталізований до ста-ціонару міської лікарні. З дозволу якої посадової особи буде виданий листок непрацездатності?

A. Начальника обласного управління охорони здоров’я.

B. Заступника головного лікаря з експертизи втрати працездатності. C. Завідувача відділенням стаціонару.

D. *Головного лікаря міської лікарні.

E. Заступника головного лікаря з медичної частини.

Службовець А. внаслідок високої гарячки та нездужання не вийшов на роботу. Зателефонував сімейному лікареві додому і попросив відкрити листок непрацездатності. При виконанні якої умови сі-мейний лікар може видати листок непрацездатності в даному випадку?

A. *Після особистого огляду хворого сімейним лікарем.

B. На підставі Висновку лікарсько-консультативної комісії.

 

C. При наявності запису в “Журналі реєстрації амбулаторних хворих ” (ф. N 074/o).

D. При наявності результатів аналізу крові, сечі та флюорографії.

E. Після проходження профілактичного медичного огляду.

 

Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 17 днів. Лікував-ся амбулаторно під спостереженням сімейним лікарем. На який термін, в цьому випадку, сімейний лікар видасть листок непрацездатності особисто?

A. До 30 календарних днів.

B. До 6 календарних днів.

C. *До 10 календарних днів.

 

D. До 14 календарних днів.

E. На весь період тимчасової непрацездатності.

 

Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікував-ся амбулаторно. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Хто має право продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові?

A. Лікарсько-консультативна комісія.

B. *Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення. C. Медико-соціальна експертна комісія.

D. Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності. E. Завідувач відділення або заступник головного лікаря.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.51.33 (0.008 с.)