ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою яко-го типу діаграми можна графічно відобразити результати дослідження?A. Стовпчикової діаграми.

B. Радіальної діаграми.

C. Картограми.

D. Лінійної діаграми.

 

E. *Секторної діаграми.

 

32. Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я ” посади лікарів-терапевтів дільничних в амбулаторно-поліклінічних закладах уво-дяться за рішенням органу управління охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на:

A. 3300 осіб жіночої статті.

B. 1200 осіб дорослого і дитячого населення.

C. *1700 осіб дорослого населення.

D. 1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

 

E. 800 осіб дитячого населення.

 

33. Під керівництвом головного лікаря планово-економічним підрозділом лікарні № 2 міста Н. у серп-ні-вересні 2011 року був опрацьований кошторис на 2012 рік. Які були використані методи при розробці кошторису лікувально-профілактичного закладу?

A. Метод економіко-математичного моделювання.

 

B. Метод порівняльний, коли за аналог береться кошторис іншого закладу, подібного за профілем і потужні-стю з даним.

 

C.*Методи прямого та нормативного розрахунку.

D. Метод прямого розрахунку.

E. Метод нормативного розрахунку.

 

34. Перед керівництвом міського управління охорони здоров’я у 2011 році гостро постало питання по-кращення економічного стану лікарні № 5 м. Л. У зв’язку з чим була опрацьована програма фінансового оздоровлення даної лікарні. Який компонент програми був покладений в основу даної програми?

A. Збільшення середньорічної кількості госпіталізованих хворих

 

B. *Зменшення простою ліжок у стаціонарі.

C. Збільшення середньорічного обігу / функції ліжка.

D. Скорочення робочих місць.

E. Збільшення вартості ліжко-дня у стаціонарі.

 

На промисловому підприємстві за поточний рік зареєстровані наступні показники тимчасової не-працездатності: 54 випадки захворювань на 100 працюючих та 682 дні непрацездатності на 100 працюю-чих. Оцініть рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

A. Низький.

 

B. Дуже низький.

 

C. Середній.

D. Високий.

E. *Дуже високий.

 

36. Цільові медичні огляди проводяться з метою:

A. Періодичного обстеження певних контингентів працівників.

B. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу.

 

C.*Виявлення відповідних захворювань на ранніх стадіях їх розвитку (туберкульоз, новоутвори та ін.).

 

D. Скерування пацієнтів на медико-соціальну експертну комісію.

E. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження.

 

37. Управлінське рішення – це:

A. Наявність організованої системи.

B. Спосіб дії на систему.

 

C * Розгорнутий в часі логічний, психологічний, правовий чи нормативний акт, що вміщує постановку мети, перелік засобів і методів для її досягнення.

 

D. Форма дії, яка вміщує норми, правила, рекомендації, способи, та встановлює субординацію.

E. Вибір способу дії та декларація про бажані результати.

 

Сімейний лікар, запідозривши у пацієнта Т. дизентерію, скерував його до інфекційного відділення

з метою попередження розповсюдження цієї хвороби та подальшої діагностики. Які першочергові проти-епідемічні заходи він повинен провести, після повідомлення про цей випадок до СЕС?

A. Повідомити головного лікаря.

B. Визначити причину захворювання.

C. Провести дезінфекцію в помешканні підозрюваного на дизентерію. D. *Взяти на облік контактних осіб.

E. Провести подвірний огляд всіх пацієнтів сімейно-територіальної дільниці.

Що є характерним для стаціонарного типу вікової структури населення?

A. Чисельність дітей перевищує чисельність осіб старших за 50 років.

 

B. *Частка дітей та осіб старших за 50 років однакові.

C. Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей.

D. Чисельність осіб у віковій групі 15-49 років переважає.

E. Питома вага осіб пенсійного віку переважає.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.008 с.)