ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про що свідчить показник абсолютного значення одного відсотка приросту ?A. Про відсоткове відношення даного рівня до рівня взятого за основу.

 

B. *Про відношення абсолютного приросту до темпу приросту.

C. Про відсоткове відношення абсолютного приросту до попереднього рівня.

D. Про різницю між рівнями цього року і попереднього.

E. Про зміну об'єму явища.

 

74. Медико-соціальне значення захворюваності, як показника здоров'я населення, визначається:

A. Відповідністю до структури причин смерті.

B. Витратами на гігієнічне виховання населення.

 

C. *Провідною роллю у смертності, тимчасовій та стійкій непрацездатності, негативним впливом шкідливих факторів на здоров'я поколінь, потребою в медичній допомозі.

D. Потужністю поліклінічного закладу.

 

E. Фінансово-економічним станом населення.

 

У місті Л. у 2011 році померло 62 дитини, з них у віці 0-12 місяців - 32, а народилось за рік 1125. Всього населення в місті 320 750 осіб. Як обчислити показник смертності немовлят?

 

A.* кількість дітей померлих у віці 0-12 місяців за рік х 1 000  
кількість дітей народжених за рік  
     
       
B. кількість дітей померлих за рік х 1 000  
кількість дітей народжених за рік  
     
       
C. кількість дітей померлих за рік у віці 0-12 місяців х 1 000  
загальна кількість населення  
     
       
D. кількість народжених дітей х 1 000  
кількість померлих дітей  
     
       
E. кількість померлих дітей х 1 000  
середньорічна кількість населення  
     

 

Лікарю наркологічного диспансеру м. Л. необхідно провести аналіз поширеності наркоманії серед населення. Які вікові групи відносяться до періоду найвищого ризику щодо залучення населення в пи-таннях вживання наркотиків?

 

A. До 14 років. B. 20-29 років. C. *15-19 років. D. 30-39 років. E. 40 і більше.

 

77. Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закла-дів охорони здоров’я ” посади лікарів акушер-гінекологів в жіночих консультаціях уводяться за рішенням органу управління охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на:

A. *3300 осіб жіночої статті.

 

B. 1200 осіб дорослого і дитячого населення.

C. 1700 осіб дорослого населення.

D. 1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

E. 800 осіб дитячого населення.

 

78. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

 

A. Позапланового обстеження певних контингентів працівників. B. *Обстеження певних контингентів працюючого населення.

 

C. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень та інше). D. Скерування на медико-соціальну експертну комісію.

 

E. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження.

 

Статистичний документ для реєстрації та вивчення госпіталізованої захворюваності?

 

A. Медична карта стаціонарного хворого (ф.№ 003/о).

 

B. Журнал обліку прийому хворих в стаціонар (ф. № 001/о).

 

C. Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару (ф.№ 007/о). D. * Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару (ф.№ 066/о). E. Лікарське свідоцтво про смерть (ф.№ 106/о).

 

80. Категорійність поліклініки визначається:

 

A. Числом структурних підрозділів.

B. Числом медичного персоналу.

 

C. Числом лікарського персоналу. D. *Числом відвідувань у зміну.

E. Числом лікарняних ліжок.

 

81. МСЕК загального профілю включає наступну кількість лікарів-спеціалістів:

A. 3-ох лікарів: терапевт, хірург, акушер-гінеколог.

 

B. 3-ох лікарів: терапевт, травматолог, невропатолог. C. *3-ох лікарів: терапевт, хірург, невропатолог.

D. 2-ох лікарів: терапевт, хірург.

E. 2-ох лікарів: терапевт, травматолог.

 

82. Під вторинною лікувально-профілактичною допомогою розуміють:

 

A.*Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування лікарями-спеціалістами.

 

B. Лікування основних найбільш поширених захворювань.

C. Консультацію лікаря загальної практики (сімейного).

 

D. Здійснення лікувально-діагностичних заходів.

E. Просту діагностику.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.01 с.)