Анализ показателей оборачиваемостиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Анализ показателей оборачиваемостиАналіз поточної діяльності підприємств припускає розрахунок коефіцієнтів ділової активності підприємства, що дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої засоби. Розрахунки виробляються за даними ф.№ 1 і ф.№2.

Показником, що дає найбільш узагальнене представлення про господарську активність підприємства» є коефіцієнт оборотності активів (Какт):

где ОР — виручка від реалізації; Аср — середньорічна вартість активів (майна).

Коефіцієнт оборотності активів показує, скільки разів, наприклад за рік, відбувається повний цикл виробництва і обігу, що приносить відповідний ефект у виді прибутку, іншими словами, скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. При складанні даного показника за різні роки необхідно забезпечити однаковість в оцінці середньорічної вартості активів.

Оцінку оборотності доцільно здійснювати не по всіх активах, а по окремих елементах оборотних активів: по виробничих запасах, по незавершеному виробництву, по готових виробах на складах, по товарах відвантаженим і по інших оборотних коштах, а також по дебіторській заборгованості. Кількість днів обороту окремих елементів оборотних активів саме по собі ні про що не говорить. Значно більшу інформацію дає зіставлення оборотності різних елементів оборотних активів між собою, а також оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості.

Зіставлення дебіторської і кредиторської заборгованості важливо для оцінки фінансового стану підприємства: якщо кредиторам треба платити частіше, ніж надходять гроші від дебіторів, у підприємства з'являється недолік засобів в обороті, при протилежному співвідношенні оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості — зайві засоби, які можна направити на іншу мету.

Для більш детальних висновків про оборотність засобів підприємства розраховуються наступні приватні показники оборотності:

де КоборачДЗ — коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; ДЗср — середньорічна вартість дебіторської заборгованості.

Слід зазначити, що для правильного розрахунку оборотності дебіторської заборгованості як чисельник використовують виторг від реалізації. Це зв'язано з тим, що дебіторська заборгованість формується в зв'язку з фактором реалізації і в міру надходження виторгу від реалізації.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує чи збільшення, чи зниження комерційного кредиту, наданого підприємством споживачам його продукції. Ріст коефіцієнта означає скорочення продажів у кредит, зниження коефіцієнту свідчить про збільшення обсягу наданого кредиту. Для аналізу коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості звичайно проводять порівняння зі середньогалузевими показниками.

Особливе значення в аналізі оборотності засобів організації має тривалість періоду погашення кредиторської заборгованості. Розрахунок даного показника базується на різних підходах, що приводять до одержання відмінних від друга результатів. Головне розходження при визначенні періоду погашення кредиторської заборгованості складається в обґрунтуванні бази для розрахунку показника. Найчастіше як базу для розрахунку використовують такі показники, як виторг від реалізації і собівартість реалізованої продукції. Використання для розрахунку виторгу від реалізації являє собою самий загальний підхід до аналізу оборотності кредиторської заборгованості. Його достоїнством є те, що він дозволяє оцінити співвідношення між виторгом і кредиторською заборгованістю, що використовується при складанні прогнозного балансу і визначенні очікуваної потреби у власному оборотному капіталі. Однак співвідношення даних показників не може розглядатися як характеристика швидкості обороту кредиторської заборгованості, що розуміється як тривалість часу її оплати. Для аналізу операційного циклу необхідно використовувати інший варіант розрахунку, що дозволяє забезпечити велику точність значення середнього періоду часу, що визначає момент виникнення зобов'язання від моменту його погашення. При використанні даного підходу показник оборотності кредиторської заборгованості (Ккр) розраховується по формулі:

де Скр — середньорічна вартість кредиторської заборгованості.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.006 с.)