Розрахунок показників оборотності обігових коштівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок показників оборотності обігових коштівЯк видно з даних табл. 4.5, оборотність обігових коштів у звітному році прискорились на 5 днів, що призведе до вивіль­нення з обороту обігових коштів на суму 9,2 тис. грн. Після цього обов'язково потрібно з'ясувати, які чинники вплинули на зміну швидкості їх руху.

Для аналізу оборотності окремих видів оборотних коштів їх середню величину слід відносити до їх власного обороту. Так, для залишків матеріальних запасів береться як їх оборот сума матеріальних витрат на виробництво продукції, для залишків незавершеного виробництва оборотом є виробнича собівартість випущеної продукції, для готової продукції на складах — ви­робнича собівартість реалізованої продукції тощо.

Швидкість обороту оборотних коштів залежить від трива­лості находження коштів в сфері виробництва та сфері обігу. Оскільки тривалість виробничого циклу в різних галузях про­мисловості суттєво різна, то оборотність коштів зазвичай має широкий діапазон коливань.

У процесі аналізу визначають чинники, які зумовлюють зміну цього показника, і на окремому підприємстві.

Завершуючи аналіз фінансового стану, слід дати йому роз­горнуту оцінку, зазначити найбільш важливі обставини і чин­ники, які його сформували, а також вказати на наявні резерви.

Що стосується фінансових резервів, то в першу чергу слід зосередити увагу на тих сумах оборотних активів, які припини­ли свій поступальний рух і накопичилися в зайвих запасах або в не рухомих сумах дебіторської заборгованості. На підприємстві відповідні суми складали 45 і 15 тис. грн.

Тепер треба розраховувати можливу швидкість оборотності оборотних активів (дмож) за умови вивільнення вказаних не­працюючих коштів:

або скорочення циклу обороту буде складати 32,6 дні (162,4 - 195). Однак розрахунок фінансових резервів буде неповними, якщо не врахувати знайдених резервів зростання обсягів реалі­зації (ΔР) в сумі 190 тис. грн в цінах продажу і 100 тис. грн в оцінці собівартості.

В цьому випадку (ΔОр) додаткова потреба в обігових коштах обчислюється за такою формулою

або

Таким чином, при повному використанні всіх вказаних ре­зервів загальне вивільнення оборотних активів (ΔОзаг) буде скла­дати:

-60 тис. грн + 45,1 тис. грн = -14,9 тис. грн.

За умови лише використання резервів зростання обсягів ре­алізації (без вивільнення непрацюючих обігових коштів) до­даткова потреба (ΔОр ) буде більшою:

або

При різному ступені використання як першого, так і другого резерву додаткова загальна потреба в обігових коштах буде зна­ходиться в межах інтервалу -60 і +54,2 тис. грн.

Наприклад, якщо підприємство вивільнить 2/3 непрацюючих обігових коштів, або 40 тис. грн і збільшить обсяг реалізації за рахунок знайдених резервів на 38 тис. грн, то розрахунки кінце­вої суми вивільнення обігових коштів будуть такі:

Загальне вивільнення оборотних активів 21,7 тис. грн (-40 + 18,3), або в межах визначеного вище інтервалу.

Для спрощення розрахунків загальної додаткової потреби (вивільнення) обігових коштів можна порекомендувати таку формулу:

де ΔОзаг — резерви вивільнення обігових коштів, тис. грн; ΔР — резерви зростання обсягу реалізації продукції, тис. грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.191.87 (0.006 с.)