Додаткова література: 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткова література: 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21Запитання і завдання для контролю знань

1. Як оцінюється фінансовий стан підприємства?

2. Які головні показники використовуються при вивченні платоспроможності?

3. Які причини виникнення фінансових ускладнень у роботі підприємства?

4. Як вивчаються активи підприємства на підставі балансу?

5. Які основні джерела формування майна підприємства?

6. Порядок розрахунку суми власних обігових коштів і оцін­ки їх достатності.

7. Як вивчається стан дебіторсько-кредиторської заборго­ваності?

8. Що розуміють під ліквідністю балансу?

9. Як розраховувати показники майбутньої платоспромож­ності?

10. Для чого складають порівняльний аналітичний баланс?

11. Визначити основні показники оборотності обігових коштів.

12. Які основні чинники зміни тривалості одного обороту обігових коштів?

13. Як підрахувати фінансові резерви підприємства?

14. Як визначити додаткову потребу в оборотних коштах? Які обставини при цьому слід враховувати?

Методичні поради

Розпочинаючи вивчення теми необхідно усвідомити, що фінансова діяльність підприємства становить систему грошових відносин у процесі утворення, розподілу та використання різних фондів коштів.

Розглянути загальну оцінку фінансового стану підприємства. Визначити взаємозв’язок фінансового стану підприємства й результатів його виробничої та збутової діяльності.

Розглянути методику аналізу обігових коштів, аналізу оборотності обігових коштів. Необхідно вміти визначати платоспроможність підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Необхідно вміти визначати заходи, щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Семінар № 7, 8. Аналіз прибутку і рентабельності (4 години)

1. Значення, завдання і джерела аналізу прибутку і рентабельності. Загальна оцінка динаміки і виконання плану по прибутку за звітний рік.

2. Аналіз прибутку від проданих товарів, продукції, робіт, послуг.

3. Аналіз взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості і прибутку.

4. Методи розрахунку крапки беззбитковості виробництва.

5. Аналіз порога прибутку (крапки беззбитковості). Розрахунок впливу операційного важеля на суму прибутку і рівень рентабельності продукції.

6. Показники рентабельності і їхній аналіз.

7. Аналіз рентабельності продукції.

8. Аналіз рентабельності виробничих засобів.

9. Аналіз рентабельності вкладень (активів).

10. Аналіз рентабельності власного капіталу.

11. Розв'язання практичних завдань.

 

Основні поняття і терміни

Фінанси, ефективність функціонування підприємства, баланс, прибуток, чистий прибуток, якість прибутку, фінансові результати підприємства, валовий прибуток, доходи, рентабельність, рентабельність продукції, рентабельність підприємства.

 

Обов’язкова література: 10, 12, 13, 18

Додаткова література: 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21

Запитання і завдання для контролю знань

1. Які основні завдання стоять перед аналізом фінансових результатів і рентабельності?

2. Порядок аналізу чистого прибутку (збитку).

3. Як проаналізувати валовий прибуток? Які основні чинники впливають на величину валового прибутку?

4. Як розрахувати показники рентабельності і проаналізувати їх?

5. Методика підрахунку резервів зростання прибутків і рентабельності.

Методичні поради

Розпочинаючи вивчення теми необхідно знати, що за допомогою прибутку визначається ефективність функціонування підприємства і визначити чому так.

Розглянути показники, завдання й джерела інформації щодо аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Розглянути методику аналізу чистого прибутку, аналізу валового прибутку, аналізу інших доходів і витрат.

Звернути увагу на проведення аналізу рентабельності продукції, та на проведення аналізу рентабельності підприємства. Вміти визначати резерви підвищення рентабельності.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.008 с.)